Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etki Anlam ve İdeoloji ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etki Anlam ve İdeoloji ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ."— Sunum transkripti:

1 Etki Anlam ve İdeoloji ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları  İletişim Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar  Etki Süreç Odaklı Yaklaşımlar  Algı – Tutum  İkna  İdeoloji  Propaganda  Kamuoyu

3 İletişim Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar  Etki - Süreç odaklı yaklaşımlar  Algı  Tutum  Davranış  Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar  Bilinç  Kültür  İdeoloji  Propaganda

4 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar  Etki üzerine  Algı  Tutum  Davranış

5 Algı ve Tutumlar  Algı: 1)çevrede uyaranlar, ayrım, yorumlama süreci 2)malzeme seçimi ve anlamlandırma - Algı eşiği, ilgi, duyumlama enerjisi,bilinç a)Görsel(biyolojik ve psikolojik), b)Duygusal(deneyimsel), c)Seçimleyici(psikolojik,eğitimsel,sosyal durum)  Tutum: bir şeye yönelik deneyim, bilgi, duygu ve güdülere dayanarak örgütlediği zihinsel, duyusal, davranışsal bir tepkinin ön eğilimidir.

6 Etki  Zihinsel(Bilişsel)  Tutum(Duygusal)  Davranışlarda(Eylemsel)

7 Etki

8 İkna  Kişileri veya kitleleri istenilen tutum ve davranış doğrultusunda razı etme  İletişim çalışmalarında önemli(savaşa gitme, oy verme, ürün satma, sigarıyı bırakma vb.)  Retorik,aristo ikna sanatı İletişim ve İkna üzerine, iknada sunuş sırası, tutum örgütlenmesi ve değişim, sosyal yargı  Kaynak Güvenirliliği(uzman ve güvenilen kişilikler)  Korku çekiciliği(emniyet kemeri ve sigara)

9 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar  Süreç üzerine  Doğrudan  İki Aşamalı  Dairesel  Sarmal

10 Süreç  Hipodermik İğne, Sihirli Mermi  Eşik Bekçiliği, Kanaat Önderliği  Shannon geri beslemeli dairesel  Elisabeth Noumann Suskunluk sarmalı

11 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar  Eleştirel  Yorumsamacı  Göstergesel  Bilinç  Anlam  Niyet  Kültür

12 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar  İdeoloji  Kamu-oyu  Kamuoyu oluşturma  Propaganda

13 İdeoloji  İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünü.  İdeoloji, bireylerin bilincindeki gerçekliğe dair yanlış bir bilinç ya da bilgi durumudur. Buna göre yanlış bilinç bireylerin bir yanlış görmesi meselesi değil, genel toplumsal yapının maddi temeli tarafından belirlenmesi meselesidir.

14 Kamu ve Kamuoyu  Kamu: Ortak çıkarlar çerçevesinde topluluk oluşturucu konularda kararbirliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim.  Oy: Bir sorunla veya durumla ilgili bulunan seçeneklerden birinin tercih edilmesi  Kamuoyu: Bir toplumsal kesime ait genel karar tercihi, genel düşünce, halkoyu

15 Kamuoyu  Kamuoyu oluşturmak: Bir düşünceyi yaygınlaştırmak, halkın dikkatini o düşünce etrafında toplamak, yoğunlaştırmak  Kamuoyunu oluşturan araçlar: Aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol mekanizmaları, bireysel ve psikolojik araçlar, siyasal patiler, ve MEDYA  Kamuoyuna yönelik yaklaşımlar..

16 Propaganda “bir topluluğun düşüncelerini, duygularını davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşlerdir.”  Propagandanın pek çok tanımı olabilir. Ancak hepsinin birleştiği ortak nokta, propagandanın bir grubun çıkarlarını destekleyen, bilerek çarpıtılmış ya da saptırılmış bilgi anlamına gelmesidir.  Beyaz, Gri ve Kara Propaganda  Propaganda teknikleri(ad takma, halktan biri, itibarlı kişiler, herkes yapıyor)

17 SORULAR…  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi elektronik iletişimin başlangıcı olarak kabul edilir?  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsurlarından biri değildir?  Kitle iletişim araçlarından elde edilen mesaj değerlendirilirken fikirlerine önem verilen, güven duyulan başkalarının yorumlarının hesaba katılması hangi iletişim teorisi ile açıklanır?  Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu açıklar nedir?  Dost merci gibi görülen ama arkasında başka kişilerin olduğu bir kaynaktan kanı oluşturmak ve kitleleri etkilemek amacıyla yayılmak istenen mesajlar bütününe...................................... denir.


"Etki Anlam ve İdeoloji ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları