Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ
Etki Anlam ve İdeoloji ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ

2 Konu Başlıkları İletişim Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar
Etki Süreç Odaklı Yaklaşımlar Algı – Tutum İkna İdeoloji Propaganda Kamuoyu

3 İletişim Etkinliğine Yönelik Yaklaşımlar
Etki - Süreç odaklı yaklaşımlar Algı Tutum Davranış Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar Bilinç Kültür İdeoloji Propaganda

4 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar
Etki üzerine Algı Tutum Davranış Öykü anlatıcıların Rol modellerin değişmesi

5 Algı ve Tutumlar Algı: 1)çevrede uyaranlar, ayrım, yorumlama süreci
2)malzeme seçimi ve anlamlandırma - Algı eşiği, ilgi, duyumlama enerjisi,bilinç a)Görsel(biyolojik ve psikolojik), b)Duygusal(deneyimsel), c)Seçimleyici(psikolojik,eğitimsel,sosyal durum) Tutum: bir şeye yönelik deneyim, bilgi, duygu ve güdülere dayanarak örgütlediği zihinsel, duyusal, davranışsal bir tepkinin ön eğilimidir.

6 Etki Zihinsel(Bilişsel) Tutum(Duygusal) Davranışlarda(Eylemsel)
Medyanın insanlar üzerindeki etkilerine kafa yoran ilk iletişim araştırmaları , medya mesajlarının insanların tutumlarını istendik yönde etkileme ve yönlendirmede hayli güçlü etkilere sahip olduğu şeklinde abartılı bir ön kabule sahiptir. Bu yaklaşım medyanın etki gücünden de bir korku duyulması ya da tedirgin olunması gerektiğine işaret eder.

7 Etki

8 İkna Kişileri veya kitleleri istenilen tutum ve davranış doğrultusunda razı etme İletişim çalışmalarında önemli(savaşa gitme, oy verme, ürün satma, sigarıyı bırakma vb.) Retorik,aristo ikna sanatı İletişim ve İkna üzerine, iknada sunuş sırası, tutum örgütlenmesi ve değişim, sosyal yargı Kaynak Güvenirliliği(uzman ve güvenilen kişilikler) Korku çekiciliği(emniyet kemeri ve sigara) İkna iletişim çalışmalarında hayli ilgi çeken bir konudur. Bir ürünün satılması, siyasi bir lidere oy verilmesi, sigarayı bırakma ya da kan davasını sürdürmenin anlamsızlığına insanları ikna etmek gereklidir. İkna, akılcı ya da sembolik yollarla insanları yeni bir eyleme yöneltme, bir fikri ya da ürünü benimsetmede klavuzluk etmedir. İknada baskı ve zorlayıcı teknikler değil; fikri çekici kılma esastır. Ancak ikna, her zaman akılcı ve insanların yararına olmayabilir. İkna, bir davranış ya da tutum değişikliği gerçekleştirmedir. Siyasal alandan dini söylemelere kadar kamu spotları, büyük afişler, el ilanları ve broşürler, kısa ya da uzun metrajlı filmler gibi pek çok yöntem kitle iletişim araçları aracılığıyla insanları ikna etmede hep kullanılmıştır.

9 Etki-Süreç Odaklı Yaklaşımlar
Süreç üzerine Doğrudan İki Aşamalı Dairesel Sarmal

10 Süreç Hipodermik İğne, Sihirli Mermi Eşik Bekçiliği, Kanaat Önderliği
Shannon geri beslemeli dairesel Elisabeth Noumann Suskunluk sarmalı

11 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar
Eleştirel Yorumsamacı Göstergesel Bilinç Anlam Niyet Kültür

12 Anlam – Niyet odaklı yaklaşımlar
İdeoloji Kamu-oyu Kamuoyu oluşturma Propaganda

13 İdeoloji İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünü. İdeoloji, bireylerin bilincindeki gerçekliğe dair yanlış bir bilinç ya da bilgi durumudur. Buna göre yanlış bilinç bireylerin bir yanlış görmesi meselesi değil, genel toplumsal yapının maddi temeli tarafından belirlenmesi meselesidir. Bilincin dış bir güç tarafından Belirlenme, yanlış bilince ve bilgilere sahip olma durumu

14 Kamu ve Kamuoyu Kamu: Ortak çıkarlar çerçevesinde topluluk oluşturucu konularda kararbirliğine ulaşmak için etkileşimde bulunan toplumsal kesim. Oy: Bir sorunla veya durumla ilgili bulunan seçeneklerden birinin tercih edilmesi Kamuoyu: Bir toplumsal kesime ait genel karar tercihi, genel düşünce, halkoyu

15 Kamuoyu Kamuoyu oluşturmak: Bir düşünceyi yaygınlaştırmak, halkın dikkatini o düşünce etrafında toplamak, yoğunlaştırmak Kamuoyunu oluşturan araçlar: Aile, eğitim, kültür, toplumsal kontrol mekanizmaları, bireysel ve psikolojik araçlar, siyasal patiler, ve MEDYA Kamuoyuna yönelik yaklaşımlar.. Toplumsal denetim Gündem belirleme kuramı Yetiştirme Kuramı

16 Propaganda “bir topluluğun düşüncelerini, duygularını davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşlerdir.” Propagandanın pek çok tanımı olabilir. Ancak hepsinin birleştiği ortak nokta, propagandanın bir grubun çıkarlarını destekleyen, bilerek çarpıtılmış ya da saptırılmış bilgi anlamına gelmesidir. Beyaz, Gri ve Kara Propaganda Propaganda teknikleri(ad takma, halktan biri, itibarlı kişiler, herkes yapıyor) (telkin, beyin yıkama, ideoloji aşılama) Stratejiler: Ad takma, itibarlı kişilerin desteğini, halktan biri, herkes yapıyor

17 SORULAR… Aşağıdaki gelişmelerden hangisi elektronik iletişimin başlangıcı olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsurlarından biri değildir? Kitle iletişim araçlarından elde edilen mesaj değerlendirilirken fikirlerine önem verilen, güven duyulan başkalarının yorumlarının hesaba katılması hangi iletişim teorisi ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu açıklar nedir? Dost merci gibi görülen ama arkasında başka kişilerin olduğu bir kaynaktan kanı oluşturmak ve kitleleri etkilemek amacıyla yayılmak istenen mesajlar bütününe denir.


"ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF BARIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları