Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İşletmeye Giriş Konu 2: İşletme Kurulması ve Türleri Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İşletmeye Giriş Konu 2: İşletme Kurulması ve Türleri Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü."— Sunum transkripti:

1 1 İşletmeye Giriş Konu 2: İşletme Kurulması ve Türleri Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2 2 İşletme Türleri Büyüklüğüne göre Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) Büyük işletmeler Büyük işletmeler Faaliyet koluna göre Üretim işletmeleri Üretim işletmeleri Hizmet işletmeleri Hizmet işletmeleri Pazarlama ve satış işletmeleri Pazarlama ve satış işletmeleri Sermaye sahipliğine göre Yerel işletmeler Yerel işletmeler Özel işletmeler Özel işletmeler Kamu işletmeleri Kamu işletmeleri Karma işletmeler Karma işletmeler Yabancı işletmeler Yabancı işletmeler

3 3 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) Türkiyede KOBİ Tanımı: İşçi sayısı 250 veya daha az olan, İşçi sayısı 250 veya daha az olan, Yıllık satış cirosu veya yıllık bilanço değeri 25 milyon YTL veya daha az olan, Yıllık satış cirosu veya yıllık bilanço değeri 25 milyon YTL veya daha az olan, Yukarıdaki ilk iki ölçütten büyük bir şirketler grubunda bağlı işletme olarak yer almayan, Yukarıdaki ilk iki ölçütten büyük bir şirketler grubunda bağlı işletme olarak yer almayan, işletmeler KOBİ olarak tanımlanırlar. Türkiyede KOBİ tanımına giren işletmelerin toplam işletmeler içindeki oranı: %99,89

4 4 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) KOBİ Sınıflandırılması: Mikro İşletmeler: İşçi sayısı 10 veya küçük; Yıllık satış cirosu/Yıllık bilanço değeri 1 milyon YTL veya daha az olan işletmeler. Mikro İşletmeler: İşçi sayısı 10 veya küçük; Yıllık satış cirosu/Yıllık bilanço değeri 1 milyon YTL veya daha az olan işletmeler. Küçük Ölçekli İşletmeler: İşçi sayısı 50 veya küçük; Yıllık satış cirosu/Yıllık bilanço değeri 5 milyon YTL veya daha az olan işletmeler. Küçük Ölçekli İşletmeler: İşçi sayısı 50 veya küçük; Yıllık satış cirosu/Yıllık bilanço değeri 5 milyon YTL veya daha az olan işletmeler. Orta Ölçekli İşletmeler: İşçi sayısı 250 veya küçük; Yıllık satış cirosu/Yıllık bilanço değeri 25 milyon YTL veya daha az olan işletmeler. Orta Ölçekli İşletmeler: İşçi sayısı 250 veya küçük; Yıllık satış cirosu/Yıllık bilanço değeri 25 milyon YTL veya daha az olan işletmeler.Koşullar: Bağlı işletme olarak bir şirketler grubu içinde yer almamak Bağlı işletme olarak bir şirketler grubu içinde yer almamak Veya ilk ölçütteki koşulları taşıyan bir şirketler grubu içinde bağlı işletme olarak yer almak Veya ilk ölçütteki koşulları taşıyan bir şirketler grubu içinde bağlı işletme olarak yer almak

5 5 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) Avantajları Kurulması kolaydır Kurulması kolaydır Maliyetleri düşüktür Maliyetleri düşüktür Göz ardı edilmiş nişleri kapsayabilir Göz ardı edilmiş nişleri kapsayabilir Patron-çalışan ilişkileri yakındır Patron-çalışan ilişkileri yakındır Müşteri hizmetlerinde etkilidir Müşteri hizmetlerinde etkilidir Esnektir Esnektir Yenilikçi ve yaratıcıdır Yenilikçi ve yaratıcıdırDezavantajları Büyük şirketlerle rekabet etmekte zayıftır Büyük şirketlerle rekabet etmekte zayıftır Büyümesi zor ve kısıtlı olabilir Büyümesi zor ve kısıtlı olabilir Finansmanı kısıtlıdır Finansmanı kısıtlıdır Yönetim becerileri yetersiz olabilir Yönetim becerileri yetersiz olabilir

6 6 Büyük İşletmeler Türkiye'de Büyük İşletme Tanımı: 250 üstünde işçi çalıştıran, ve y ıllık satış cirosu veya yıllık bilanço değeri 25 milyon YTL den fazla olan işletmeler. Avantajları AR&GE için ayrılan yüksek bütçe AR&GE için ayrılan yüksek bütçe Büyük satın alımlar nedeniyle maliyet verimliliği Büyük satın alımlar nedeniyle maliyet verimliliği İşbaşı / işdışı eğitim İşbaşı / işdışı eğitim Finansal güç Finansal güç Etkin yönetim Etkin yönetim Verimli üretim Verimli üretimDezavantajları Yönetim yanlışları toplumda bunalımlara neden olabilir Yönetim yanlışları toplumda bunalımlara neden olabilir Aşırı politik güç kazanma Aşırı politik güç kazanma Esnek olamama Esnek olamama

7 7 İşletme Türleri Büyüklüğüne göre Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) Büyük işletmeler Büyük işletmeler Faaliyet koluna göre Üretim işletmeleri Üretim işletmeleri Hizmet işletmeleri Hizmet işletmeleri Pazarlama ve satış işletmeleri Pazarlama ve satış işletmeleri Sermaye sahipliğine göre Yerel işletmeler Yerel işletmeler Özel işletmeler Özel işletmeler Kamu işletmeleri Kamu işletmeleri Karma işletmeler Karma işletmeler Yabancı işletmeler Yabancı işletmeler

8 8 Özel İşletmelerin Hukuki Yapıları Şahıs İşletmeleri Ortaklıklar Sermaye İşletmeleri Kooperatifler (Tek kişi işletmenin sahibidir) Adi Ort. Adi Ort. Kollektif Ortaklık Kollektif Ortaklık Komandit Ortaklık Komandit Ortaklık Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık Limited Ortaklık Limited Ortaklık Anonim Ortaklık Anonim Ortaklık (Bir ortaklık veya şirket değil, üyelerine yardım ve destek sağlamak için kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip organizasyon)

9 9 ŞAHIS İŞLETMELERİ ORTAKLIKLAR (Tek kişi işletmenin sahibidir) ADİ ORT. ADİ ORT. KOLLEKTİF ORT. KOLLEKTİF ORT. KOMANDİT ORT. KOMANDİT ORT. - Komandite ortak - Komanditer ortak SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORT. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ORT. Sorumluluk Sınırsızdır ve Tüm Kişisel Mal Varlığını Kapsar Sorumluluk sınırsızdır ve tüm kişisel mal varlığını kapsar Şahıs İşletmeleri ve Ortaklıklar

10 10 Sermaye İşletmeleri LİMİTED ORTAKLIKLAR 2-50 kişi tarafından kurulur 2-50 kişi tarafından kurulur Ortaklar ayni zamanda sahiplerdir Ortaklar ayni zamanda sahiplerdir Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır Ortakların sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır Ortaklar yönetici de olabilir Ortaklar yönetici de olabilir ANONİM ORTAKLIKLAR 5 veya daha fazla kişi tarafından kurulur 5 veya daha fazla kişi tarafından kurulur Sermayesi paylara (hisselere) bölünmüştür Sermayesi paylara (hisselere) bölünmüştür Paylar(hisseler) kurumda ortaklığı belirler Paylar(hisseler) kurumda ortaklığı belirler Paylara sahip olan ve elinde tutan kişiler (pay sahipleri), kurumun ortakları gibi davranabilirler ve hak ve söz sahibidirler Paylara sahip olan ve elinde tutan kişiler (pay sahipleri), kurumun ortakları gibi davranabilirler ve hak ve söz sahibidirler Paylar satıldığında, yeni sahip şirkette hak ve söz sahibi olur Paylar satıldığında, yeni sahip şirkette hak ve söz sahibi olur Sorumluluğu toplam sermaye ile sınırlıdır. Pay sahiplerinin koydukları sermayeden başka bir sorumlulukları yoktur. Sorumluluğu toplam sermaye ile sınırlıdır. Pay sahiplerinin koydukları sermayeden başka bir sorumlulukları yoktur. Hisse sahipleri kendilerini temsil etmek üzere bir yönetim kurulu seçerler Hisse sahipleri kendilerini temsil etmek üzere bir yönetim kurulu seçerler Yönetim kurulu tepe yönetimini atar Yönetim kurulu tepe yönetimini atar Sorumluluk Konulan Sermaye ile Sınırlıdır …..Kişisel Mal Varlığını Kapsamaz… Sorumluluk konulan sermaye ile sınırlıdır …..Kişisel mal varlığını kapsamaz…

11 11 Ortaklar gerçek kişilerdir Ortaklar, belirli sermaye payını temsil eden Paylardır Payları elinde tutan malikler Pay sahipleridir Adi Ort. Koll.Ort. Kom.Ort. Ser.Pay.Kom.Ort Limited Ort Anonim Ort.

12 12 Sermaye İşletmelerinde Yönetim Limited Ortaklıklar Ortaklar yöneticileri seçer Ortaklar yöneticileri seçer Yöneticiler işletmeyi yönetir Yöneticiler işletmeyi yönetir Anonim Ortaklıklar Pay sahipleri kendi aralarından bir yönetim kurulu seçer Pay sahipleri kendi aralarından bir yönetim kurulu seçer Yönetim kurulu işletmenin tepe yönetimini atar Yönetim kurulu işletmenin tepe yönetimini atar Yönetim kurulu (stratejik ve önemli faaliyetler) ve tepe yönetim (gündelik faaliyetler) şirketi yönetir Yönetim kurulu (stratejik ve önemli faaliyetler) ve tepe yönetim (gündelik faaliyetler) şirketi yönetir

13 Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Temel Görevleri Uzun vadeli strateji ve politikaları belirlemek Uzun vadeli strateji ve politikaları belirlemek Üst yönetim kadrolarını (CEO ve/veya Genel Müdür) seçmek, görevlendirmek Üst yönetim kadrolarını (CEO ve/veya Genel Müdür) seçmek, görevlendirmek Üst yönetimin günlük yönetsel faaliyetlerini izlemek ve denetlemek Üst yönetimin günlük yönetsel faaliyetlerini izlemek ve denetlemek 13

14 14 Üst Kademe Yönetim Orta Kademe Yönetim Alt Kademe Yönetim İşletmenin Sahipleri İşletme sahiplerinin seçtiği temsilciler Yönetim kurulunun seçtiği Üst Yöneticiler Üst Yönetimin seçtiği Orta Yöneticiler Orta Yöneticilerin seçtiği Alt Yöneticiler Vekalet (Temsilcilik) İlişkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Yönetim Kurulu Pay Sahipleri

15 Kooperatifler Bireyler, devlet kurumları, belediyeler ve dernekler karşılıklı destek yardımlaşma ve güvenceyle belirli bir amaçla bir araya gelmiş üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yarar sağlamak üzere, kar amacı gütmeyen türden bir ortaklık oluşturabilirler. Kooperatifler bir ortaklık veya işletme biçimi değildir. Demokratik yönetim tarzları, Demokratik yönetim tarzları, Gönüllülüğe dayalı üyelik prosedürleri, Gönüllülüğe dayalı üyelik prosedürleri, Kar amacı taşımadan alım satım yapmaları, Kar amacı taşımadan alım satım yapmaları, Her türlü ayrımcılıktan kaçınmaları ile Her türlü ayrımcılıktan kaçınmaları ile Diğer ticari ortaklık ve kuruluşlardan ayrılırlar. 15

16 16

17 17 İşletmelerin İşbirlikleri ve Birleşmeler Yolu ile Yeni Oluşum Kurma Nedenleri Riskleri azaltmak için Riskleri azaltmak için Yeni alanlara girebilmek için Yeni alanlara girebilmek için Finansal güç kazanmak için Finansal güç kazanmak için Pazarda güç kazanmak için Pazarda güç kazanmak için Ticaret engellerini aşmak için Ticaret engellerini aşmak için

18 18 AB C AB Ortak Girişimİşbirlikleri Ortak Girişimler (Joint Ventures) İki ya da daha fazla işletme belirli bir amaç için, yeni bir kimlik altında ortaklık kurarlar İki ya da daha fazla işletme belirli bir amaç için, yeni bir kimlik altında ortaklık kurarlar Ortak olan işletmeler kendi kimliklerini muhafaza ederler Ortak olan işletmeler kendi kimliklerini muhafaza ederlerİşbirlikleri(Alliances) İki veya daha fazla işletme, belirli bir amacı gerçekleştirmek için, başka bir kimlik altında ortaklık kurmadan, sadece işbirliği yaparlar İki veya daha fazla işletme, belirli bir amacı gerçekleştirmek için, başka bir kimlik altında ortaklık kurmadan, sadece işbirliği yaparlar Stratejik İşbirlikleri

19 19 Birleşme ve Satın Almalar (Mergers and Acquisitions) Birleşmeler (Mergers) İki işletme kaynaklarını birleştirir. Yeni bir girişim kurulur, İki işletme kaynaklarını birleştirir. Yeni bir girişim kurulur, İşletmeler eski kimliklerini kaybeder. İşletmeler eski kimliklerini kaybeder. Dikey birleşme Dikey birleşme (Aynı sektörde farklı dağıtım kademelerindeki işletmelerin birleşmesi) Yatay birleşme Yatay birleşme (Aynı sektörde birbirine rakip veya birbirini tamamlayan, benzer işletmelerin birleşmesi) İlişkisiz birleşme İlişkisiz birleşme (Farklı sektörlerde yer alan işletmelerin birleşmesi) Satın Almalar (Acquisitions) Bir işletme diğerinin tüm hisselerini veya kontrolü sağlayacak miktarda hissesini satın alır. Bir işletme diğerinin tüm hisselerini veya kontrolü sağlayacak miktarda hissesini satın alır. Satın alan işletme ana işletme, satın alınan işletme bağlı işletme olarak adlandırılır. Satın alan işletme ana işletme, satın alınan işletme bağlı işletme olarak adlandırılır. İşletmeler eski kimliklerini muhafaza ederler. İşletmeler eski kimliklerini muhafaza ederler. Dikey satın alma Dikey satın alma (Aynı) (Aynı) Yatay satın alma Yatay satın alma (Aynı (Aynı İlişkisiz satın alma İlişkisiz satın alma (Aynı) (Aynı)

20 20 AB C A B BİRLEŞME(Merger)SATINALMA(Acquisition)

21 21 Birleşme ve Satın Almalar Dikey Birleşme/Satın Alma Yatay Birleşme/Satın Alma İlişkisiz Birleşme/Satın Alma

22 22 Holding Portföyündeki bir veya birden çok işletmenin hisse sahipliği ve kontrolünü elinde bulunduran işletme Çok Katlı Holdingler Zincirleme sahiplik yoluyla minimum seviyede sermaye ile birkaç işletmeyi birden kontrol eden işletmelerdir. Zincirleme sahiplik yoluyla minimum seviyede sermaye ile birkaç işletmeyi birden kontrol eden işletmelerdir.

23 23 A C Holding B E F D

24 24 D C B A B C D A D C B 1000 1800 3500 6000 12300 SERMAYE Çok Katlı Holding

25 25 İşletmeye Giriş Konu 2: İşletme Kurulması ve Türleri Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü


"1 İşletmeye Giriş Konu 2: İşletme Kurulması ve Türleri Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları