Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumun Çekirdeği ve Ülkenin Temel Taşı Olan, ‘’AİLE ‘’ Ömer AKDEMİR Teknik Öğretmen Çukurova İlim VAKFI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumun Çekirdeği ve Ülkenin Temel Taşı Olan, ‘’AİLE ‘’ Ömer AKDEMİR Teknik Öğretmen Çukurova İlim VAKFI."— Sunum transkripti:

1 Toplumun Çekirdeği ve Ülkenin Temel Taşı Olan, ‘’AİLE ‘’ Ömer AKDEMİR Teknik Öğretmen Çukurova İlim VAKFI

2 İnsanların dünya hayatında en cem'iyetli merkez ve en esaslı bağlılık,

3 Dünyevî saadet için bir Cennet, bir sığınılacak yer ise; aile hayatıdır.

4 Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir.

5 Eğer âhiret iman-ı o hanenin saadetinde hükmetmezse, O cenneti, cehenneme döner. O cenneti, cehenneme döner.

6 Veyahut Geçici eğlenceler ve sefahetlerle aklını tenvim Geçici eğlenceler ve sefahetlerle aklını tenvim ( hipnoz ) edip uyutur. ( hipnoz ) edip uyutur.

7 Eğer âhirete iman o haneye girse, Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa,

8 Hem herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer âhiret iman-ı o büyük aile efradında hükmetmezse;

9 GÜZEL AHLAK’IN ESASLARI, İhlas, İhlas, Samimiyet, Samimiyet, Fazilet, Fazilet, Hamiyet, Hamiyet, Fedakârlık, Fedakârlık, Rıza-yı İlahî, Rıza-yı İlahî, Sevabı uhrevî Sevabı uhrevî

10 YERİNE, Garaz, Garaz, Menfaat, Menfaat, Sahtekârlık, Sahtekârlık, Hodgâmlık, Hodgâmlık, Tasannu, Tasannu, Riya, Riya, Rüşvet, Rüşvet, Aldatmak gibi haller meydan alır. Aldatmak gibi haller meydan alır.

11 Zahirî asayiş ve insaniyet altında, Anarşistlik Anarşistlik Vahşet manaları hükmeder; Vahşet manaları hükmeder; O hayat-ı şehriye zehirlenir. O hayat-ı şehriye zehirlenir.

12 Çocuklar haylazlığa,

13 gençler sarhoşluğa,

14 Güçlüler zulme,

15 ihtiyarlar ağlamağa başlarlar.

16 "İktisad eden, maişetçe aile belasını çekmez "Hadis-i Şerif ‘’

17 Bir ailenin saadet-i hayatiyesi; koca ve karı arasında bir emniyet, samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.

18 Kadının -aile hayatında en esaslı hasleti sadakattır, emniyettir.

19 Hattâ erkeklerde iki güzel haslet olan cesaret ve cömertlik kadınlarda bulunsa,

20 Bu emniyete ve sadakata zarar olduğu için, ahlâk-ı seyyiedendir, kötü haslet sayılırlar.

21 Bahtiyardır o adam ki; Ebedi arkadaşını kaybetme mek için sâliha eşini taklid eder, o da sâlih olur. Ebedi arkadaşını kaybetme mek için sâliha eşini taklid eder, o da sâlih olur.

22 Hem bahtiyardır o kadın ki; Kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. Kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır.

23 Bedbahttır o adam ki; Sefahete girmiş eşine ittiba eder; vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder. Sefahete girmiş eşine ittiba eder; vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder.

24 Bedbahttır o kadın ki; Eşinin kötü davranışları na bakar, onu başka bir surette taklid eder. Eşinin kötü davranışları na bakar, onu başka bir surette taklid eder.

25 Yazık o erkek ve kadına ki; Birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet fantaziyeleri ne birbirini teşvik eder. Birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet fantaziyeleri ne birbirini teşvik eder.

26 Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir.

27 Aile hayatında en mühim nokta budur ki; Aile hayatında en mühim nokta budur ki; Kadın, kocasında fenalık ve sadakatsızlık görse, o da kocasının inadına kadının vazife-i ailevîsi olan sadakat ve emniyeti bozsa; aynen askerîdeki itaatın bozulması gibi, o aile hayatının fabrikası zîr ü zeber olur.

28 Şefkatli vâlide, Çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, Çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır,

29 onu öyle terbiye eder. "Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir; hâfız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. "Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir; hâfız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir.

30 Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmağa çalışıyor, Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmağa çalışıyor,

31 Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu, âhirette şefaatçı olmak lâzım gelirken davacı ediyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtrî şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu, âhirette şefaatçı olmak lâzım gelirken davacı ediyor.

32 O çocuk, "Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?" diye şekva edecek. O çocuk, "Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?" diye şekva edecek.

33 Dünyada da terbiye-i İslâmiyeyi tam almadığı için, vâlidesinin hârika şefkatının hakkına karşı lâyıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.

34 Bütün insan ihtilallerinin madeni bir kelime olduğu gibi, " Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne." " Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne."

35 Bütün ahlâk-ı seyyienin kaynağı dahi bir kelimedir. "Sen çalış, ben yiyeyim." "Sen çalış, ben yiyeyim."

36 Hükm-ü Kur'ana göre, Bu zamanda zalim medeniyetin îcabatından olarak ihtiyac-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış. Bu zamanda zalim medeniyetin îcabatından olarak ihtiyac-ı zaruriye dörtten yirmiye çıkmış.

37 Alışkanlıkla, görenekle ve alışkanlıkla ihtiyaç -ı gayr-ı zaruriye, ihtiyaç-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Alışkanlıkla, görenekle ve alışkanlıkla ihtiyaç -ı gayr-ı zaruriye, ihtiyaç-ı zaruriye hükmüne geçmiş.

38 Âhirete iman ettiği halde, zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor. Âhirete iman ettiği halde, zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı âhirete tercih ediyor.

39 civ.org.tr ÖMER AKDEMİR TEKNİK ÖĞRETMEN TEŞEKKÜRLER


"Toplumun Çekirdeği ve Ülkenin Temel Taşı Olan, ‘’AİLE ‘’ Ömer AKDEMİR Teknik Öğretmen Çukurova İlim VAKFI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları