Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

2 İstatistik ve istatistiksel çözümleme
Araştırmada istatistiğin amacı, toplanan verileri okumak, onları doğru bir biçimde resimlendirmektir. İstatistik araştırmanın sonuca varmasına yardım eden araçlardan biridir.( gözlem ve görüşmelerle elde edilen bilgiler diğerleri)

3 Araştırmacı istatistik biliminden yeterince yararlanabilmek için, aşağıdaki soruları cevaplayabilecek bir düzeyde konuya eğilmelidir: Mevcut istatistik teknikleri nelerdir? Teknikler hangi koşullar altında kullanılır? İstatistiksel sonuçlar neyi ifade eder? İstatistiksel hesaplamalar nasıl yapılır?

4 Araştırmacı amaç, model, ölçme ve çözümlemede seçme hakkına sahip olmakla birlikte bunların birbiriyle tutarlılığını sağlamak zorundadır.

5

6 İki tür istatistik çözümlemeden söz edilebilir:
Doğrudan çözümlemeler Kestirisel(vardamsal) çözümlemeler

7 1)Doğrudan çözümlemeler
Doğrudan ve yalnızca gözlenenlerin belirlenmesi amacı ile yapılan çözümlemelerdir.iki şekildedir: tek değişkenli ilişkisel(çok değişkenli)

8 a) Tek değişkenli çözümlemeler
Tek tek belli değişkenler açısından, yığın halindeki verilerin özetlenmesi amacına dönüktür. Özellikle açımlayıcı ve durumun ayrıntılarını saptayıcı türden araştırmalar tek değişkenli çözümlemeler getirir niteliktedir. Bu amaçla frekans dağılımı, toplam, oran, yüzde, yüzdelik, ortalama, ortanca, mod, ranj, varyans, standart sapma gibi hesaplamalar yapılabilir.

9 b) İlişkisel çözümlemeler
İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkilerin araştırılması halinde kullanılır. Araştırmacı önce ilişki kavramını sonra da bunun gerektirdiği çeşitli korelasyon,ki kare, F ve t sınamalarını bilmek durumundadır.

10 İlişki Kavramı ve Türleri:
Değişkenlerin değer alışlarında gözlenebilen bağlantıya ilişki denir. İki türlü ilişkiden söz edilebilir: a)Birlikte değişim b)Nedensel değişim

11 Her ilişki çözümlemesinde dikkate alınması gereken üç şey vardır:
İlişkinin olup olmadığı ve varsa anlamı İlişkinin yönü İlişkinin miktarı

12 Bulunan her ilişki bir birlikte değişim ifadesidir
Bulunan her ilişki bir birlikte değişim ifadesidir. Ancak birlikte değişimin üç şekli vardır: Karşılıklı etkisizlik: değişkenler arasında doğrudan etkilenme yoktur.her iki değişkeni de etkileyen üçüncü bir değişken vardır. Karşılıklı etkileme:her iki değişken de birbirini etkiler. İki değişken de hem bağımlı hem bağımsız değişken gibi kabul edilir. Tek yönlü etkileme: neden sonuç bağını verir.

13 İlişkinin türü ile kullanılan istatistiksel çözümleme arasında doğrudan bir bağ yoktur ancak yararlanılan araştırma modeliyle ilgilidir.

14 Birlikte değişim:korelasyon
Korelasyon aynı birey ya da durumlar üzerinde birer çift verinin gruptaki birlikte değişim ölçüsüdür. Korelasyon hesaplanabilmesi için en az üç çift veriye gerek vardır. Anlamlı bir korelasyon hesabı için çok sayıda veri çiftine gerek vardır.bu sayı en az 30 olarak değerlendirilmektedir.

15 Korelasyon katsayısı +1 ile -1 arasında değişen bir değer alır
Korelasyon katsayısı +1 ile -1 arasında değişen bir değer alır. Katsayının 1’e yaklaşması ilişkinin mükemmelliğini sıfıra yaklaşması ise zayıflığını ya da yokluğunu yokluğunu gösterir.


"ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları