Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünyanın en iyi LİDERİNİ tanımaya hazır mısınız?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünyanın en iyi LİDERİNİ tanımaya hazır mısınız?."— Sunum transkripti:

1 Dünyanın en iyi LİDERİNİ tanımaya hazır mısınız?

2

3 Her şeyden önce kim olduğunu bilmeli ve kendine güvenmelidir. Ben diktat ö r değilim. Benim kuvvetim olduğunu s ö yl ü yorlar. Evet, bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çü nk ü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri kırarak değil kazanarak h ü kmetmek isterim. Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

4 Her kim olursa olsun insanlara değer vermeli Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. – Mustafa Kemal ATAT Ü RK Bu ulusu ben değil i ç imizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır. Mustafa Kemal ATAT Ü RK ve mütevazi olmalıdır... ÖNDER DEDİĞİN

5 Ö nde y ü r ü yen değil, yol g ö steren olmalıdır. Sizler, yani yeni T ü rkiye'nin gen ç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek ü zere y ü r ü meye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. T ü rk Gen ç liği gayeye, bizim y ü ksek idealimize durmadan, yorulmadan y ü r ü yecektir. – Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

6 Yeri geldi mi sıradan bir asker Yeri geldi mi Başkomutan olmalıdır... Memleketin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler i ç inde bırakılsa, biz bu toprakların ü st ü nde bir tepeye ç ıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

7 Ben icap ettiği zaman en b ü y ü k hediyem olmak ü zere, T ü rk Milletine canımı vereceğim. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK Fedakâr olmalıdır

8 İlkelerine ve s ö zlerine bağlı olmalıdır. Ben toprak b ü y ü tme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak s ö zleşmeye dayanan hakkimizin isteyicisiyim. Onu almazsam edemem B ü y ü k meclisin k ü rs ü s ü nden milletime s ö z verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. S ö z ü m ü yerine getirmezsem milletimin huzuruna ç ıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

9 Sorumluluk almayı bilmeli Mesuliyet y ü k ü her şeyden, ö l ü mden de ağırdır. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK Astlarına ve dostlarına sonuna kadar g ü venmeli Benim i ç in ordumuzun kıymetini ifadede ö l çü şudur: T ü rk ordusunun bir kıtası muadilinin behemehal mağlup eder iki mislini durdurur ve tespit eder. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ve başarıyı paylaşabilmelidir ÖNDER DEDİĞİN

10 Hedefleri gibi Zafer zafer benimdir diyebilenin, muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın e muvaffak oldum diyebilenindir. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

11 G ü venilir ve samimi olmalıdır. Kalbinde ne varsa dilinden de o d ö k ü lmelidir. Ben d ü ş ü nd ü klerimi, sevdiklerime olduğu gibi s ö ylerim. Aynı zamanda l ü zumlu olmayan bir s ö z ü kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çü nk ü ben bir halk adamıyım Ben d ü ş ü nd ü klerimi daima halkın huzurunda s ö ylemeliyim Yanlışım varsa, halk beni tekzip eder.Fakat şimdiye kadar bu a ç ık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini g ö rmedim. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

12 Kavgaları gibi Yorulmadan beni takip edeceğinizi s ö yl ü yorsunuz. Benim sizden istediğim şey, yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman da, durmadan y ü r ü mek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

13 Sevdaları gibi Biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun i ç in hayatimizi yok etmeyi g ö ze alırız. - Mustafa Kemal ATAT Ü RK ÖNDER DEDİĞİN

14 Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin. - Mustafa Kemal ATATÜRK ÖNDER DEDİĞİN ATATÜRK gibi OLMALI

15 Oldu mu VATAN Ö ld ü m ü EFSANE olmalıdır!

16 Beni g ö rmek demek ille de y ü z ü m ü g ö rmek değildir. Benim d ü ş ü ncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter. Mustafa Kemal ATAT Ü RK

17 BU ÜLKE SENİ ÇOK ÖZLEDİ

18


"Dünyanın en iyi LİDERİNİ tanımaya hazır mısınız?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları