Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜLKÜ SÖNMEZ TÜRMOB GENEL SAYMANI.  Okul-Aile Birlikleri  Teşviki ortadan kaldıran etkenler a)Sahte sigortalılığın tespiti b)Çalışanın iş yerinde bulunamaması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜLKÜ SÖNMEZ TÜRMOB GENEL SAYMANI.  Okul-Aile Birlikleri  Teşviki ortadan kaldıran etkenler a)Sahte sigortalılığın tespiti b)Çalışanın iş yerinde bulunamaması."— Sunum transkripti:

1 ÜLKÜ SÖNMEZ TÜRMOB GENEL SAYMANI

2

3  Okul-Aile Birlikleri  Teşviki ortadan kaldıran etkenler a)Sahte sigortalılığın tespiti b)Çalışanın iş yerinde bulunamaması  Rapor bedellerinin ödenmesi  Bağ-Kur sigortalılarının prime esas kazançlarının tespiti  Sigorta prim bildirgeleri – muhtasar beyanname karşılaştırmaları

4 23 Mart 2015 SGK Başkanlığı 24 Mart 2015 Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı 5 Mayıs 2015 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı

5 1. Gelir İdaresi Başkanlığı 2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

6 Yönergeler  Aramalı Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge  Sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanımına ilişkin incelemelerde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönerge  SMMM ve YMM’ler hakkında vergi müfettişleri tarafından sorumluluk raporu düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönerge  Vergi incelemeleri ile ilgili bilgi taleplerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönerge

7 TALEPLER 1) Mükerrer bilgi istenilmemesi 2) Yönetmeliklerin bekletilmemesi 3) Zaman esaslı ücret tarifesi 4) Uygulama birlikteliği 5) Beyanname verilme sürelerinin uzatılması (TÜRMOB üzerinden) 6) Müşteri sınırlandırılması (TÜRMOB’un ilavesi)

8 TALEPLER 7) Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler  Tebliğ’de YMM ve SMMM’ler ile ilgili bölümlerin ayrılması  Sözleşmelerin e-Birlik Modülü üzerinden Odalara ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi  Hizmet sözleşmeleri  Sözleşmenin süresi  Sözleşme düzenleme tarihi  Sözleşmelerin program üzerinden düzenlenmesi  Sözleşmelerde banka bilgilerinin yer alması

9 TALEPLER 7) Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler  Beyanname imzalatma kapsamındaki mükelleflerin değerlendirilmesi  Sorumluluk  Mücbir sebep

10

11  Bilanço – Gelir Tablosu Verileri  Kesin Mizan Verileri  E-Beyanname Verileri  Ba-Bs Bildirimleri  Ödeme ve Tahsilat Bildirimleri  İlişkili Kişi Bildirim ve Beyanları  Denetim Sonuçları  Diğer Bildirimler

12 Vergi İncelemesinde Risk Analiz Modeli Kriterleri  Muhasebe Hesap Analizleri  Yanıltıcı ve Hatalı Değerleme  Örtülü Sermaye Analizleri  Örtülü Kazanç Analizleri  Satışlar Kaynaklı Analizler  Gider Fazlalığı Analizleri  Yanıltıcı ve Hatalı Beyan Analizleri  Karşılaştırmalı Beyan ve Bildirim Analizi

13  Envanter Kayıtları  Envanterde Amortisman Kayıtları  Değerleme  Stokların İncelenmesi  Verilen Sipariş Avanslarının İncelenmesi  Mali Borçların İncelenmesi  Ödenmeyen SGK Primlerinin İncelenmesi  Özel Fonların Usul İncelemesi  Tahsilat Ve Ödemeler İle İlgili Tevsik Zorunluluğu  Örtülü Sermaye Usul İncelemesi

14

15 Belgeye Dayanmalı Veya Yasal Dayanağı Olmalıdır

16 VUK’un mükerrer 227’inci maddesinde öngörülen meslek mensubunun sorumluluğunu; “imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olması” oluşturmaktadır.

17 Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İstediği Kişi Nezdinde Vergi İncelemesi Yapabilir Mi? Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İstediği Kişi Nezdinde Vergi İncelemesi Yapabilir Mi? (Görevlendirme)

18 Defter ve Belge İbrazı Ne Anlama Gelir? Defter ve Belge İbrazı Ne Anlama Gelir? (Yazılı istenir, tutanakla teslim alınır.)

19 Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Sonucu Nedir? (Hapis cezası verilmesi)

20 Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesilmesi (VUK 359. Madde)

21 KDV İndiriminin Reddedilmesi (Kanuni deftere kaydedilmek şartıyla)

22 Vergi İnceleme Elemanları Mükellefin İtirazlarını Tutanağa Kaydetmek Zorunda Mıdır? (Tutanağa geçirilir, imzalamaları için zorlayamazlar)

23 Vergi İnceleme Elemanları Bakanlık Görüşlerine Uymak Zorunda Mıdır? (Evet)

24 Meslek Mensubu Hakkında Hangi Raporlar Düzenlenir? DDisiplin Yönünden; “Sorumluluk Raporu” MMüteselsil Sorumluluk Açısından; “Mali Sorumluluk Raporu” VVergi Suçu Açısından; “Cezai Sorumluluk Raporu”

25  Fırsatlar  Haksız Rekabet İle Mücadele  Mesleki Kalite ve Kurumsallaşma  Etik

26  Meslek mensuplarının, Odalarımız ve TÜRMOB tarafında gerçekleştirdikleri ◦ Ruhsat Başvurusu ◦ Kaşe Başvurusu ◦ Kimlik Başvurusu ◦ Mühür Başvurusu ◦ Büro/Şirket Tescil ◦ Nakil ve benzeri her türlü başvuru internet üzerinden online olarak yapılabilecektir.

27  Kısa Vadedeki Hedefler  Hiç sözleşme düzenlemeyenler  Yıl içinde sözleşme düzenleyenler  Sözleşmelerini imzalayıp göndermeyenler  Orta Vadedeki Hedefler  Eksik sözleşme düzenleyenler  Uzun Vadedeki Hedefler  Parametreleri eksik işaretleyenler  Haksız rekabet yaparak yıl sonunda defter alanlar

28 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Kullanım İstatistikleri*  Üye Bazında Toplam Sözleşme Sayısı: 1.882.211  Haksız Rekabet Modülünde Sözleşme Düzenleyen Meslek Mensubu Sayısı: 38410 *14.09.2015 Pazartesi Sözleşme Girişi Yapılan Odalar ve Meslek Mensupları Sayısı Oda Adı Meslek Mensubu Sayısı Sözleşme Sayısı 1 KOCAELİ 815 (837) 49.920

29 Çalışanlar Listesine Kayıtlı Meslek Mensubu Adeti Sözleşme Yapan Meslek Mensubu Adedi Toplam Sözleşme Adedi Geçerli Olan İmzalanmış Sözleşme Adedi Geçerli Olan İmzalanmamış Sözleşme Adedi Geçerli Olan Sözleşme Adedi Fesih veya İptal Edilen Sözleşmeler 42.75238.4102.149.7841.711.201171.0101.882.211267.573

30 TÜRMOB MESLEK MENSUBU ODA Teşekkürler


"ÜLKÜ SÖNMEZ TÜRMOB GENEL SAYMANI.  Okul-Aile Birlikleri  Teşviki ortadan kaldıran etkenler a)Sahte sigortalılığın tespiti b)Çalışanın iş yerinde bulunamaması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları