Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar"— Sunum transkripti:

1 Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar
ÜLKÜ SÖNMEZ TÜRMOB GENEL SAYMANI

2 Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Yaşanan Sıkıntılar ve Yapılan Çalışmalar
I. BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Yaşanan Sıkıntılar ve Yapılan Çalışmalar

3 SORUNLAR Okul-Aile Birlikleri Teşviki ortadan kaldıran etkenler
Sahte sigortalılığın tespiti Çalışanın iş yerinde bulunamaması Rapor bedellerinin ödenmesi Bağ-Kur sigortalılarının prime esas kazançlarının tespiti Sigorta prim bildirgeleri – muhtasar beyanname karşılaştırmaları

4 Sosyal Güvenlik Kurumu ile Yapılan Çalışmalar
23 Mart 2015 SGK Başkanlığı 24 Mart 2015 Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı 5 Mayıs 2015 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı

5 Maliye Bakanlığı’nın Yeni Yapılanması
1. Gelir İdaresi Başkanlığı 2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

6 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Çalışmaları
Yönergeler Aramalı Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanımına ilişkin incelemelerde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönerge SMMM ve YMM’ler hakkında vergi müfettişleri tarafından sorumluluk raporu düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönerge Vergi incelemeleri ile ilgili bilgi taleplerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönerge

7 Gelir İdaresi Başkanlığı’yla Yapılan Çalışmalar (20-21 Mart 2015 – Abant)
TALEPLER Mükerrer bilgi istenilmemesi Yönetmeliklerin bekletilmemesi Zaman esaslı ücret tarifesi Uygulama birlikteliği Beyanname verilme sürelerinin uzatılması (TÜRMOB üzerinden) Müşteri sınırlandırılması (TÜRMOB’un ilavesi)

8 Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler
TALEPLER Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler Tebliğ’de YMM ve SMMM’ler ile ilgili bölümlerin ayrılması Sözleşmelerin e-Birlik Modülü üzerinden Odalara ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi Hizmet sözleşmeleri Sözleşmenin süresi Sözleşme düzenleme tarihi Sözleşmelerin program üzerinden düzenlenmesi Sözleşmelerde banka bilgilerinin yer alması

9 Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler
TALEPLER Tek Tebliğ taslağı ile ilgili gelişmeler Beyanname imzalatma kapsamındaki mükelleflerin değerlendirilmesi Sorumluluk Mücbir sebep

10 VERGİ DENETİMLERİNDE USUL İNCELEMELERİ

11 VERGİ İNCELEMESİNDE RİSK ANALİZ MODELİ VERİLERİ
Bilanço – Gelir Tablosu Verileri Kesin Mizan Verileri E-Beyanname Verileri Ba-Bs Bildirimleri Ödeme ve Tahsilat Bildirimleri İlişkili Kişi Bildirim ve Beyanları Denetim Sonuçları Diğer Bildirimler

12 Vergi İncelemesinde Risk Analiz Modeli Kriterleri
Muhasebe Hesap Analizleri Yanıltıcı ve Hatalı Değerleme Örtülü Sermaye Analizleri Örtülü Kazanç Analizleri Satışlar Kaynaklı Analizler Gider Fazlalığı Analizleri Yanıltıcı ve Hatalı Beyan Analizleri Karşılaştırmalı Beyan ve Bildirim Analizi

13 USUL İNCELEMELERİ ÖNCESİ DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?
Envanter Kayıtları Envanterde Amortisman Kayıtları Değerleme Stokların İncelenmesi Verilen Sipariş Avanslarının İncelenmesi Mali Borçların İncelenmesi Ödenmeyen SGK Primlerinin İncelenmesi Özel Fonların Usul İncelemesi Tahsilat Ve Ödemeler İle İlgili Tevsik Zorunluluğu Örtülü Sermaye Usul İncelemesi

14 VERGİ İNCELEMESİNDE MÜKELLEF (MUHASEBECİ) HAKLARI

15 Muhasebenin Olmazsa Olmazı
Belgeye Dayanmalı Veya Yasal Dayanağı Olmalıdır

16 Meslek Mensubunun Sorumluluğunun Kapsamı Nedir?
VUK’un mükerrer 227’inci maddesinde öngörülen meslek mensubunun sorumluluğunu; “imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olması” oluşturmaktadır.

17 Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar İstediği Kişi Nezdinde Vergi İncelemesi Yapabilir Mi?
(Görevlendirme)

18 (Yazılı istenir, tutanakla teslim alınır.)
Defter ve Belge İbrazı Ne Anlama Gelir? (Yazılı istenir, tutanakla teslim alınır.)

19 (Hapis cezası verilmesi)
Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Sonucu Nedir? (Hapis cezası verilmesi)

20 Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Kesilmesi
(VUK 359. Madde)

21 (Kanuni deftere kaydedilmek şartıyla)
KDV İndiriminin Reddedilmesi (Kanuni deftere kaydedilmek şartıyla)

22 (Tutanağa geçirilir, imzalamaları için zorlayamazlar)
Vergi İnceleme Elemanları Mükellefin İtirazlarını Tutanağa Kaydetmek Zorunda Mıdır? (Tutanağa geçirilir, imzalamaları için zorlayamazlar)

23 Vergi İnceleme Elemanları Bakanlık Görüşlerine Uymak Zorunda Mıdır?
(Evet)

24 Meslek Mensubu Hakkında Hangi Raporlar Düzenlenir?
Disiplin Yönünden; “Sorumluluk Raporu” Müteselsil Sorumluluk Açısından; “Mali Sorumluluk Raporu” Vergi Suçu Açısından; “Cezai Sorumluluk Raporu”

25 II. BÖLÜM Fırsatlar Haksız Rekabet İle Mücadele
Mesleki Kalite ve Kurumsallaşma Etik

26 E-Birlik Projesinin Meslek Mensuplarımıza Getirdiği Kolaylıklar
Meslek mensuplarının, Odalarımız ve TÜRMOB tarafında gerçekleştirdikleri Ruhsat Başvurusu Kaşe Başvurusu Kimlik Başvurusu Mühür Başvurusu Büro/Şirket Tescil Nakil ve benzeri her türlü başvuru internet üzerinden online olarak yapılabilecektir.

27 Haksız Rekabette Hedefler
Kısa Vadedeki Hedefler Hiç sözleşme düzenlemeyenler Yıl içinde sözleşme düzenleyenler Sözleşmelerini imzalayıp göndermeyenler Orta Vadedeki Hedefler Eksik sözleşme düzenleyenler Uzun Vadedeki Hedefler Parametreleri eksik işaretleyenler Haksız rekabet yaparak yıl sonunda defter alanlar

28 E-Birlik Haksız Rekabet Modülü Kullanım İstatistikleri*
Üye Bazında Toplam Sözleşme Sayısı: Haksız Rekabet Modülünde Sözleşme Düzenleyen Meslek Mensubu Sayısı: 38410 Sözleşme Girişi Yapılan Odalar ve Meslek Mensupları Sayısı Oda Adı Meslek Mensubu Sayısı Sözleşme Sayısı 1 KOCAELİ (837) * Pazartesi

29 Çalışanlar Listesine Kayıtlı Meslek Mensubu Adeti
Sözleşme Yapan Meslek Mensubu Adedi Toplam Sözleşme Adedi Geçerli Olan İmzalanmış Sözleşme Adedi Geçerli Olan İmzalanmamış Sözleşme Adedi Geçerli Olan Sözleşme Adedi Fesih veya İptal Edilen Sözleşmeler 42.752 38.410

30 Teşekkürler TÜRMOB MESLEK MENSUBU ODA


"Güncel Mesleki Sorunlar ve Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları