Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EN İYİ BİLİŞİM MESLEKLERİ HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU YAPAN: İDİL KIVANÇLI TOP OF ICT JOBS SECONDARY SCHOOL OF HALİDE EDİP ADIVAR BY İDİL KIVANÇLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EN İYİ BİLİŞİM MESLEKLERİ HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU YAPAN: İDİL KIVANÇLI TOP OF ICT JOBS SECONDARY SCHOOL OF HALİDE EDİP ADIVAR BY İDİL KIVANÇLI."— Sunum transkripti:

1 EN İYİ BİLİŞİM MESLEKLERİ HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU YAPAN: İDİL KIVANÇLI TOP OF ICT JOBS SECONDARY SCHOOL OF HALİDE EDİP ADIVAR BY İDİL KIVANÇLI

2 PROGRAMCI VE UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI Programcı ve Uygulama Geliştirme Uzmanı  Computerworld dergisinin her yıl yaptığı bilişim sektöründeki iş olanakları anketine göre bu yetkinliğe sahip kişilerden 2010 anketinde %44 eleman alımı yapılması planlanmışken, önümüzdeki 12 ay içerisinde 61% alım yapılması planlanıyor.  CompTIA TCC tanımlamasına göre programcı veya “Uygulama Geliştirme Uzmanı”, yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar ve benzeri bilişim cihazlarında, bir programlama dili ve yazılım geliştirme ortamında; uygulama tasarlayan, geliştiren, bu amaçla sistem analizi yapan ve proje geliştiren, uygulama programlarını test eden ve sistem analizine uygunluğunu denetleyen, programların performansını analiz eden ve uygulama programlarına destek veren, bu amaçla bilişim sistemlerine ait farklı işletim sistemleri ve sunucu yazılım ortamlarını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli meslek elemanıdır. PROGRAMMER AND APPLICATION DEVELOPMENT SPECIALIST  Every year, Computerworld magazine job opportunities in the IT sector, according to the poll, 44 percent from 2010, while hiring people with this competency in the survey planned for the next 12 months, 61% in a purchase is planned.  CompTIA TCC in accordance with the definition, programmer or “Application development specialist”, and within the jurisdiction of the defined task according to the instructions of the computer, and other similar computing devices in a programming language and software development environment; application to design, develop, and develop the project and for this purpose engaged in the analysis of system and application programs and system testing oversees the appropriateness of the analysis, analyzing the performance of programs and application programs in support of ICT systems using different operating systems and server software environment for this purpose, the task related user relations and professional development qualified professional is a member of the staff who are carrying out work.

3 PROJE YÖNETİM UZMANI CompTIA TCC tanımlamasına göre “Proje Yönetim Uzmanı” yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; proje kapsamı belirleyen, bu amaç ile veritabanı analizi yapan, tasarlayan, test eden ve veri güvenliğini sağlayan, proje uygulamasını tasarlayan, proje tasarım dokümantasyonunu yapan, proje belge gereksinimleri belirleyen ve projede belgelenmesi gereken bilgileri toplayan, proje planını düzenleyen ve izleyen, proje kaynakları belirleyen ve bu amaçla gerekli bağlantıları yapan, proje web siteleri geliştirme ve içerik sağlama amacı ile teknik analiz yapan, proje dahilinde yazılım ve internet uygulamalarını planlayan, oluşturan ve uygulanmasını sağlayan, proje uygulamalarının bütününü gerçekleyen ve denetleyen, proje ile ilgili yazılımsal ve donanımsal ağ gereklilikleri planlayan ve gerçekleyen, proje uygulamaları ve dijital medya geliştirme amacı ile analiz yapan, görsel veya fonksiyonel tasarım yapan, dijital medya üretimi yapan veya sağlanmasını sağlayan, proje ağ altyapısı sorunlarını gideren, internet uygulamalarını test eden ve kalite güvencesini sağlayan, proje çalışanlarını denetleyen, proje kapsamında veritabanının uç noktalarda ve sunucu servis hizmetlerinde paylaşımını sağlayan, proje müşteri hizmetlerini sağlayan ve bunlara destek veren, projenin tüm sorunlarını tespit eden ve gideren, bu amaçla bilişim sistemlerine ait farklı işletim sistemleri, sunucu yazılım ortamları ve bilgisayar, ağ teknolojileri ve telekomünikasyon donanımını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli meslek elemanıdır. PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST  According to ComputerWorld magazine, a survey of people with this competency in 2010, 43% of hiring planned for, while the next 12 months, 44% of the purchase is planned.  CompTIA TCC according to the definition, “project management professional” and defined according to the instructions of the task within the jurisdiction of the project; determine the scope of and purpose of the database involved in the analysis, design, testing, and ensures Data Security, The design of the project implementation, the project engaged in the design documentation, project requirements and the project document specifies that collects information must be documented in the project plan and governing subsequent, project-determine the resources, and to make the connections necessary for that purpose, the project engaged in the development and content of Web sites with the purpose of providing technical analysis, software and Web applications within the project planning, forming, and providing for the application of any control that implements the whole project implementation, project-related software and hardware, network requirements, plans, and any project that implements applications and digital media development with the goal of an analyst, or functional engaged in Visual Design, digital media production or provision, providing network infrastructure project issues addresses, testing and quality assurance of web applications, providing project staff, overseeing the scope of the project in the database endpoint and Server service services allow you to share the project and providing them the customer services providing support for IT systems that detects and fixes all the problems of the project for this purpose, different operating systems, server software, environments, and Technologies for computer

4 AĞ TEKNOLOJİLERİ UZMANI  Computerworld dergisine göre bu yetkinliğe sahip kişilerden 2010 anketinde %38 eleman alımı yapılması planlanmışken, önümüzdeki 12 ay içerisinde 35% alım yapılması planlanıyor.  CompTIA TCC tanımlamasına göre “Ağ Teknolojileri Elemanı” yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bir ağ yapısı altında kullanıldığı sektörlerde; ağları tasarlayan, fiziksel ağ kurulumlarını gerçekleştiren, ağ donanımlarını yapılandıran, ağ güvenliğini, bakımını ve verimliliğini sağlayan, teknik destek veren, ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli meslek elemanıdır.  Sadece PC’ler ve sunucu sitemlerinin var olduğu yıllardan günümüze kadar ağ teknolojileri elemanı yetkinliklerine sahip BT uzmanlarının hâlâ yüksek talep gördüğünü ve önümüzdeki birkaç yılda da öyle olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu talep sanallaştırma ve bulut bilişim projeleri ile kısmen hızlanmış, global ekonomi de özellikle WAN – Wide Area Network (Geniş Alan Ağ) ve VoIP Voice over Internet Protokol (Internet üzerinden ses) teknolojilerini popülerleştirmiş ve aynı zamanda telekomünikasyon meslekleri ile iç içe girmiştir. NETWORK TECHNOLOGIES SPECIALIST  Computerworld dergisine göre bu yetkinliğe sahip kişilerden 2010 anketinde %38 eleman alımı yapılması planlanmışken, önümüzdeki 12 ay içerisinde 35% alım yapılması planlanıyor.  CompTIA TCC tanımlamasına göre “Ağ Teknolojileri Elemanı” yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bir ağ yapısı altında kullanıldığı sektörlerde; ağları tasarlayan, fiziksel ağ kurulumlarını gerçekleştiren, ağ donanımlarını yapılandıran, ağ güvenliğini, bakımını ve verimliliğini sağlayan, teknik destek veren, ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanan, görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten, nitelikli meslek elemanıdır.  Sadece PC’ler ve sunucu sitemlerinin var olduğu yıllardan günümüze kadar ağ teknolojileri elemanı yetkinliklerine sahip BT uzmanlarının hâlâ yüksek talep gördüğünü ve önümüzdeki birkaç yılda da öyle olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu talep sanallaştırma ve bulut bilişim projeleri ile kısmen hızlanmış, global ekonomi de özellikle WAN – Wide Area Network (Geniş Alan Ağ) ve VoIP Voice over Internet Protokol (Internet üzerinden ses) teknolojilerini popülerleştirmiş ve aynı zamanda telekomünikasyon meslekleri ile iç içe girmiştir.

5 VERİ MERKEZİ ELEMANI  Computerworld dergisine göre bu yetkinliğe sahip kişilerden 2010 anketinde %21 eleman alımı yapılması planlanmışken, önümüzdeki 12 ay içerisinde 18% alım yapılması planlanıyor.  Veri merkezileri, bir veya birden fazla web sitesi barındıran, telefon, faks, film, video hizmetleri (streaming), sanal PC hizmeti, kurumsal veya kişisel verilerin saklanması hizmetlerini veren, yüksek sayıda ziyaret alan, e-posta, e-ticaret, sanal barındırma, içerik sağlama hizmetleri veren, sunucu üzerinde çeşitli internet uygulamaları çalıştıran, ara bağlantı ihtiyaçları olan, operatör altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyan kurumlara; enerji kesintileri, hat kesintileri, bant genişliği, kapasite ve veri güvenliği sorunları ile zamanlarını harcamadan kendi işlerine odaklanmalarını sağlamak amacı ile çözümler sunan birden çok bilgisayarın, ağ ve iletişim teknolojileri cihazlarının barındığı yerlerdir. Verinin ve veriye bağlı içeriklerin hızlı, güvenli ve beklentiler üzerinde gelen talepleri karşılayacak ağ kapasitesi ile anında sağlanması, çoklu ortam kullanımı, baskı işlemlerinin, belirlenmiş istisna durumların ağ üstünde izlenmesi, olağanüstü durumların izlenmesi ve uyarıların yapılması, ağ güvenliğinin donanımsal ve yazılımsal olarak sağlanması, bu amaçla gerekirse optimizasyon yapılması, ağ altyapı problemlerinin giderilmesi sorumluluğu veri merkezi elemanınındır. DATA CENTER STAFF  According to ComputerWorld magazine, people with this competency in the survey from 2010 to 21%, while hiring planned for the next 12 months 18% is scheduled to increase.  In the data center or hosting more than one web site, phone, fax, film video services (streaming), Virtual PC services, providing services in the field of data storage, a high number of corporate or personal visit, e-mail, e-commerce, virtual hosting, content provisioning services various Internet applications running on the server, the need to connect with Dec, the operator need the services of the infrastructure institutions; energy outages, line outages, bandwidth, data capacity and security issues, enabling them to focus on their business without spending their time with offering solutions for multiple computers, network devices and Communication Technologies are places that are home. The data and the data- bound content fast, safe with network capacity to meet the demands and expectations on the provision of multimedia usage of the printing process exception conditions defined on the network monitoring, disaster monitoring and warning, making network security hardware and software provided for this purpose if necessary optimization to be done, eliminating the problems of data center network infrastructure is the responsibility of elemanin.

6 SON / THE END


"EN İYİ BİLİŞİM MESLEKLERİ HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU YAPAN: İDİL KIVANÇLI TOP OF ICT JOBS SECONDARY SCHOOL OF HALİDE EDİP ADIVAR BY İDİL KIVANÇLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları