Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr.Erman ATAŞ Çocuk Hastalıkları Servisi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr.Erman ATAŞ Çocuk Hastalıkları Servisi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr.Erman ATAŞ Çocuk Hastalıkları Servisi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

2 Ateş çeşitli infeksiyöz ve non infeksiyöz süreçlerin konak savunma mekanizmaları ile etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Termoreg merkezi 37 C ayarlıdır ve IL 1,TNF gibi pirojenlerle yükselir.

3 Hipertermi ise bundan farklıdır. İntoksikasyon(Atropin,salisilat) Tirotoksikoz Uygun olmayan ortam

4 Acil servise gelenlerin %20 si ateşten <2 yaş 2/3’ ü yılda en az bir kez ateş <3 yaş çocuklar genelde ≥3 /yıl ateşli hastalık geçirir.

5 Akut febril hastada amaç tedavi girişimi gerektiren ağır hasta çocuğu belirlemektir. Yaklaşımda yaş ve süresi önemli

6 Aksi halde; TK,CRP,infeksiyon markırları yüksekse veya iyi görünmüyorsa gözleme al.

7 İnfeksiyon odağı bulunamayan ateşli çocukların küçük bir kısmında ciddi bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilen okult bakteriyemi olabilir.

8 Gizli bakteriyemi Odağı belli olmayan ateşli 6-24 aylık bebeklerde sık %10-15 gizli bakteriyemi Bunların %10 ağır enfeksiyon

9 Çocuklarda ateş sınıflaması Nedeni belli ateş <5 gün A+FM ile tanı var.AKUT ATEŞ Lokalize bulgu olmayan ateş(FWSL) <7 günA+FM ile tanı yok. Yakın izlem Nedeni belli olmayan ateş (FUO) >7 gün A+FM ve1. basamak tetkiklerle tanı yok.

10 FUO FWSL Aciliyet - + Antibiotik -/+? Hospitalizasyon + -

11 Ateş tanımı Rektal ateş altın standard Normal 37 ° C Ateş normal oda ısısında uygun giyinmiş çocukta 30 dakika istirahat sonrası rektal olarak >38 ° C olarak tanımlanır.

12 Ateş nedenleri Enfeksiyöz Vaskülitik sendromlar ve hipersensitivite MSS hastalıkları Neoplazi Zehirlenmeler Metabolik hastalıklar

13 Öykü Başlangıç tarihi Yükseklik derecesi Antipiretik,antibiotik verilip verilmediği Aşı (DBT-MMR) Semptomlar ve bulgular Aile,akraba ve oyun arkadaşlarında olup olmadığı Tekrarlayan ateşli hastalık Aspleni,malignite,immünsüpresyon,orak hc.

14 Önemli olan ; menenjit, pnomoni, sepsis, osteomyelit gibi hastalıkların atlanmamasıdır.

15 Fizik muayene Etrafla ilgisi Obje ve insanlara yanıtı Beslenmesi Yaşına uygun motor hareketler Huzursuz ve letarjik görüntü

16 Fizik muayene Duyusal değişiklik Menenjizm Fokal nörolojik bulgular Hemorajik döküntü

17 Fizik muayene Stridor Retraksiyon Dispne Siyanoz Solukluk Taşipne Taşikardi

18 Fizik muayene Hipotansiyon Egzantemler

19 Odak yoksa tepeden tınağa bak Gluteal peteşi olabilir. Fulminan menejitle karşımıza gelebilir Döküntü atlanmamalı

20 KKY Diyabet Metabolik hastalık Epilepsi Orak hücreli anemi İmmün süpresyona daha dikkatli olmalıyız.

21 Viral mi Bakteriel mi? Çoğu viral etyoloji ve kendini sınırlayan Çok küçük oranda ciddi enfeksiyon. Bazen ayrım zor.

22 Ateşli çocuğa tanısal yaklaşım Yaş Sosyal durum Klinik görünüm Laboratuar veriler Ateş yüksekliği İmmün durum Hayatı tehtit eden durumlar

23 I. basamak İYİ GÖRÜNÜMLÜ OLDUĞUNU HİSSETME KABİLİYETİ KAZANMIŞ OLMALI Mc Carty et all 1980-1983 yılları arasında yaklaşık ≤24 ay 700 çocuğa yaptığı çalışmada anamnez ve FM kadar önemli demektedir.

24 Yaş Kategorisi < 1 ay yenidoğan 1-3 ay arası sütçocuğu 3-36 ay arası çocuk

25 2-3 ay arası çocuklar Çalışmalarda  Bazıları 1 - 3 ay  Bazıları 3 - 36 aya dahil eder.  Her ikiside kabul edilebilir.

26 <30 gün enf %50 sinde ateş yok Yenidoğan, 1. YDR canlı, 2. Üzeri açınca 1 saat içinde ateşi düşerse, 3. Kalın giysi, 4. TK N,CRP N, 5. Sıcak ortam şüphesi varsa eve gönderilebilir.

27 Ancak yenidoğanlar, Genelde hastaneye yatırılır. Kültürleri alınıp uygun AB başlanır.

28 Yenidoğan ve <3 ay birlik sağlanmıştır. Tartışma 3-36 ay bebeklerdedir. S.pnomonia en sık nedendir. Hasta görünümlü olan hemen yatırılmalıdır.

29 <2 yaş basit ateş düşündüren durumlar, Aktif,canlı,besleniyor,anne kucağında susuyor,ilgisi iyi Eve gönderilebilir. Bu kriterleri karşılayan 12 haftadan küçüklerde ciddi bakteriyel enfeksiyon olasılığı %0,2 dir.

30 0-28 günler Perinatal kazanılmış veya toplumdan kaynaklanma riski. CBE riski yüksek. Hospitalizasyon Sepsis çalışması  Kan ve idrar kültürü  LP  X-Ray –respiratuar distress  Gaita kültürü -diare Parenteral antibiotik

31 0-28 gün Sık bakteriyel patojenler Group B streptococcus Escherichia coli Listeria monocytogenes Daha az sık olan patojenler Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus Neisseria meningitidis Salmonella spp.

32 Üriner enfeksiyonlar erkeklerde fazladır. Altta yatan üriner sistem anomalisi daha sık

33 0-28 günler Antibiotik Seçimi Ampisilin + Gentamicin veya 3 rd kuşak Cephalosporin (ceftriaxone or cefotaxime) Vancomycin eklemeyi düşün (yüksek oranda penisilin resistant strep pneumonia)

34 1-3 ay Ateş evaluasyonu  Sosyal durum  “Yüksek veya düşük risk” Klinik kriter Laboratuar kriter

35 Sosyal durum Klinik veya hastaneye uzaklık Telefon imkanı Kontrole gelme durumu Evde termometre Aile uyumu ve güvenirliği

36 Infants 28-90 günler yüksek veya düşük risk? Klinik ve Laboratuar Kriteri  Düşük Risk Klinik Kriteri Önceden sağlıklı Muayenede fokal bakteriyel enfeksiyonun olmyışı Nontoksik görünüm

37 28-90 günler Toksik görünüm? Yale gözlem ölçeği Ağlamanın niteliği Aileye reaksiyon Durum değişikliği Hidrasyon durumu Renk Sosyal uyarılara cevap

38 A.Ağlama kalitesi Güçlü ağlıyor,mutlu 1 Sızlanıyor veya katılıyor 3 Zayıf inlemeli yüksek tonda: 5 B. Aile uyarısına rekasiyon Kısa ağlama mutlu ağlamıyor 1 Ağlıyor kesiliyor ağlıyor 3 Devamlı ağlıyor veya uyanmıyor. 5 C.Genel durumda değişiklik Çabuk uyandırılabiliyor: 1 Zor uyandırılıyor 3 Uyuyamıyor veya uyanmıyor 5

39 D.Renk Pembe: 1 Akrosiyanoz: 3 Soluk siyanotik,kül rengi alacalı : 5 E.Hidrasyon Deri gözler normal mukozalar nemli: 1 Mukozalar hafif kuru 3 Mukoz membran kuru deri hamur gibi turgor bozuk 5 F.Sosyal uyarılara yanıt Dikkatli gülümsüyor : 1 Kısa süreli gülümsüyor ve dikkatli 3 Gülmüyor endişeli ifadesiz 5

40 Skor = 10 İnsidans ciddi hastalık: 2.7% Skor = 11-15 İnsidans ciddi hastalık: 26% Skor >16 İnsidans ciddi hastalık: 92.3%

41 Anormal öykü Hızlı solunum Hışırtı Hırıltı Hareket ettirince ağlama Konvulziyon Anormal fizik muayene Burun kanadı İnterkostal çekilme Solunum sesi azalma Dolgun fontanel Kerning bulgusu

42 %77 olan duyarlılık anormal öykü ve fizik muayene ile %92 ye çıkar.

43 Hastanın acil hastane yatışını gerektiren durumlar Duyu değişiklikleri Ağır hava yolu tıkanıklığı Uygunsuz ventilasyon Dolaşım bozukluğu Hemorajik döküntü Aşırı hiperpireksi(>41 C) İmmün sistem baskılılar

44 Gizli bakteriyemi yüksek risk Yaş <24 ay Ateş>38,9 C WBC 15000 Kronik hastalıkorak hc,aspleni HIV,malnutrisyon Epidemiyoloji Kreş(H.İnf-N.meng) Klinik görünümToksik,peteşi

45 Ateş acaba faydalımı zararlımı? Yapılan çalışmalarda orta derece ateşte fagositoz,lokosit migrasyonu,lenfosit transformasyonu,immün yanıttta güçlenme gözlenirken >40 C bunlar azalır.

46 Ateş metabolizmayı arttırır. Kronik akciğer,konjenital kalp hastalıkları vb durumlarda strese neden olur ve tehlikeli olur.

47 28-90 gün Yüksek ve düşük risk?  Düşük Risk Klinik Kriterleri Sağlıklı term Hastanede yatmamış Fokal bakteriyel enfeksiyon yok,(AOM hariç) Ateş <39 C  Düşük Risk Laboratuar Kriterleri WBC 5-15,000 (<1,500 bands) Normal TİT Diare, <5 WBCs/ her sahada Normal CXR LP yapılmışsa BK<8/mm³ ve negatif gram boyama

48 % BAKTERİYEMİ CİDDİ BAKTERİYEL ENFEKSİYON MENENJİT YÜKSEK RİSK 12,824,33,9 DÜŞÜK RİSK 1,32,60,6

49 Levin et all <60 gün,ateşli,RSV(+) olanlarda,ateşli,RSV(–) olanlara göre ciddi bakteriyel enfeksiyon anlamlı şekilde az bulunmuştur. İYE, RSV (+) lerde sık karşımıza çıkmaktadır.

50 28-90 gün Hastanede tedavi  Toksik görünüm veya düşük risk kriteri yok Sepsis evaluasyonu ve riegrafi* Parenteral antibiotik Ayaktan tedavi  Stabil nontoksik  Klinik ve labaratuar düşük risk kriterleri *solunum distresi,taşipne,ral,SaO2 <95

51 28-90 gün Ayaktan hastalarda Seçenek 1 Kan kültürü İdrar kültürü LP Ceftriaxone ampirik 50 mg/kg Re-evaluation 24 saat içinde Seçenek 2** Kan kültürü İdrar kültürü Dikkatli gözlem ** Daha çok tercih edilir.

52 28-90 gün Ayaktan hastalar Tüm kültürler negatif  Afebril, non-toksik – gözlem  Febril, non-toksik– gözlem, 2 nd doz ceftriaxone düşün Kan kültürü pozitif  hospitalizasyon, parenteral antibiotik İdrar kültürü pozitif  Afebril, non-toksik – ayaktan antibiotik  Febril – hospitalizasyon, sepsis?, parenteral antibiotik

53 28-90 gün Sık bakteriyel patojenler Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Group B streptococcus Neisseria meningitidis Salmonella spp. Listeria monocytogenes

54 28-90 günler Antibiotik seçimi Ampisilin + Gentamicin veya 3 rd gen. Cephalosporin (ceftriaxone veya cefotaxime) Vancomycin eklemeyi düşün (PNC resistans strep. pneumonia)

55 <3 ay genel yaklaşım A-FM-TK-CRP-TİT-Kan kültürü-Rie-Dışkı kült. Hastalık şiddeti Hafif Orta Takip Kan kültürü,Rie,LP,Gaita ve idrar kültürü Ateş (-) Ateş(+) S3 Tanımla ≥4 gün veya kültür(+) orta gibi tedavi et Kültür (-) Takip AB kes Hergün takip Kültür(+) Yatırmayı düşün Şiddetli gibi ted at

56 Şiddetli Çok şiddetli Yatır Stabilize et Destekle LP Normal >10 veya +Gram boyama Rie-Gaita-idrar kültürü düşün Tanımla Tedavi et Tedavi et IV AB,Asiklovir 1.Kültür (-),iyileşme var,AB kes,Taburcu 2.Kültür(-),iyileşme yok,AB kes,Asiklovir,viral marker 3.Kan kültürü(+),iyileşme var,7-10 gün IV AB 4.Kan kültürü(+),iyileşme yok,LP düşün,kan kültürü tekrarı,kültüre göre AB

57 Hafif –Orta Şiddetli Çok Şiddetli KVS hastalığı yok Kreş koşulu uygun Güvenilir bakıcı Ateş <38,9 C ≥ 4 hafta tüm bebekler ve Mental durum gülümsüyor İrritabl değil Besleniyor ve Dehidrate değil Band<1500 5000-15000 arası BK Diyare <5 kan yok <4 hafta Veya Ateş >38,9 C veya KVS hast(+) veya Kreş koşulu kötü Güvenilir bakıcı yok Veya İrritabl Yetersiz göz teması Beslenme azalmış Ve Cilt alacalı soğuk SS>60 Çekilme Band >1500 >15000 veya <5000 Diyare ≥5 kanlı İriirtabl Seasyon sağlanamıyor Beslenemiyor Konvulziyon şokta nabız azalmış Apne siyanoz

58 3 – 36 ay Değerlendirme  Toksik /nontoksik görünüm?  Ateş > 39 °C

59 Okult bakteriyemi en sık S.pneumonia ile nadiren H.influenza ve N.menengiditis ile olur. OKULT BAKTERİYEMİ ATEŞ,ODAK YOK,NONTOKSİK %3-8 YÜKSEK ATEŞ,LOKOSİTOZ %16,7

60 3-36 ay arası BK >15000 olması bakteriyemi için %75 sensitiv.Spesifitesi düşük. %13 en sık S pnömonia bakeriyemik <15000 olanlarda bu %2,6 dır. Band/N oranının BK sayısına üstünlüğü yok.

61 Bu yaş grubunda genelde enfeksiyon geçicidir ve antibiotiksiz iyileşir. %S.pnomoniaH.İnfluenzaN.menegitis MENENJİT RİSKİ 1,813,956

62 Palandüz A. 3-60 ay arası odaksız ateşte 265 hastada Okult bakteriyemi3,4 Kültürde S.pnömonia,N.menejitis, Hib,B Grup Streptokok Ortalama ateş40,2± 0,4 C Ortalama lokosit26311±889/mm³

63 Oral amoksisilin pnomokok bakteriyemisinde etkili bulunmuş. HİB aşılama ile azalmıştır. LP acaba gerekli mi?

64 Pnomokok bakteriyemisi ayaktan izlenebilir. Neiseria ve Hib te daha agresif yaklaşılmalı. Genel kanı 12 aydan küçüklerde kan kültürü almak ve LP yapmak.Takiben seftriakson ile izlenebilir.

65 3 – 36 ay Non-toksik, ateş < 39 C  antipiretikler ile tedavi et  Diagnostic teste veya antibiotiğe gerek yok  > 48 saatten fazla ateş veya durumda kötüleşme geri çağır

66 3 -36 ay Non-Toksik, ateş >39 Tam kan ≥39,5 C TİT ve idrar kültürü Kızlar < 2 yaş,erkekler< 6 ay Gaita kültürü (kan,müküs veya ≥5 WBC) CX-Ray –respiratuar semptomlar Kan kültürü ve ampirik antibiotik tedavisi opsiyonel

67 3 – 36 ay Non-Toksik, Ateş > 39 Seçenek 1  Kan kültürü  Ampirik antibiotik  24-48 saat takip Seçenek 2  Kan kültürü WBC > 15,000  Ampirik antibiotik WBC > 15,000  24-48 saat takip

68 3 – 36 ay Takip – Non-Toksik, Ateş > 39 Kan ve idrar kültür negatif  Dikkatli gözlem,kötüleşirse sepsis? İdrar kültürü pozitif  Hasta iyi, afebril – ayaktan antibiotik  Hasta kötü, febril– yatış-parenteral antibiotik ekle Kan kültürü pozitif  Febril,sepsis evaluasyonu,LP ve parenteral antibiotik  Strep pneumo veafebril iyi ise tekrarla, ayaktan antibiotik 10 gün düşün

69 Ne zaman geri gelmeli? Ciltte yeni döküntüler Siyanoz beneklenme El ayakta soğuma Beslenme bozukluğu,ilgi azlığı Nöbet Fontanel kabarması Huzursuz,ağlama,kusma,ishal Ailenin huzursuzluğu

70 3 - 36 ay Toksik görünüm  Hospitalizasyon  Sepsis çalışması  Ampirik antibiotik

71 3 – 36 ay Sık Bakteriyel Patojenler S. pneumoniae H. influenza aşılanmamış veya kısmi aşılanmış N. meningitidis Salmonella

72 Bir yaşından büyüklerde üriner enfeksyon kızlarda daha fazladır. N.menegitidis en önemli menenjit etkenidir.

73 3-36 ay Antibiotik seçimi 3 rd genarasyon Cephalosporin  Cefuroxime  Ceftriaxone  Yüksek doz amoksisilin

74 3-36 ay A-FM-TK-idrar-kültür düşün Tanımla Hafif Orta şiddetli Çok şiddetli Ateş <38,9 C İyi görünen Güvenilir bakıcı Mental durum gülümsüyor İrritabl değil Besleniyor Dehidrate değil Cilt pembe Solunum sıkıntısı yok Kronik hastalığı + Ateş <38,9 Güvenilir bakıcı yok İrritabl Yetersiz göz teması Beslenme azalmış Pembe-sıcak ekst Solunum sıkıntısı yok İmmün suprese Letarjik Dehidrate Yetersiz perfüze SS >60 Peteşi purpura Konvulziyon MIB Şok Apne Siyanoz

75 Hafif orta TK PY CRP Normal Anormal Takip >4 gün ateş Kan kült,Rie,LP,gaita düşün Anormal TK tedavi tanımla S3 1.Kültür(-),takip 2.Hib N.meneg (+)dirençli pnomokok,yatır,LP düşün,kan kültürü tekrarla,kültür sonucuna göre tedavi et,48 saatte kültür negatifse oral AB ile taburcu 3.Pnomokok veya diğer patojenler (+) İyileşme yok,2. madde gibi tedavi et İyileşme var,oral AB

76 Siddetli Çok şiddetli Yatır Destekle stabilize et kan kültürleri Rie-LP –Gaita düşün Tedavi Tanımla IV AB 1. Kültür (-),takip 2. Kültür(+), 48-72 h te iyileşme,oral AB,taburcu İyileşme yok Dirençli,iv AB değiştir Duyarlı,kan kültürünü tekrarla,LP yap

77 >36 ay Ateş >40 °C Hasta görünümlü Menenjit,salmonella,şigella, piyelonefrit yönünden dikkatli gözlem.

78 Aşılarda sonra yeni guideline H. Influenza aşısı  H. influenza okult bakteriyemi açısından nerdeyse elemine Pneumococcal konjuge aşı 2000 yılında  > 85% of bacteriyemi s.pnuemonia  Pnuemococcal hastalıkta azalma

79 Fever Without Localizing Signs Özet Çoğu viral <28 günden küçük veya or toxic görünüm hospitalize edilip tedavi edilmeli Daha büyük olanlar klinik ve labaratuara göre değerlendirilmelidir.

80 Nedeni bilinmeyen ateşe tanısal yaklaşım A-FM tanı konamadıysa hastayı yatırın TK-PY-sedim-CRP-kan kültürü-TİT ve kültür,LP,ALT,AST,üre,kreatinin,Rie,Waters,Batın USG,PPD,EBV, CMV, Brucella, salmonella,tularemi, Leptospirozi çin seroloji Anormal TK sepsis,CBE,malignite,EBV,CMV enf,malarya Trombositopeni anemi,malignite,infiltratif hastalık,otoimmünite,SLE Trombositoz,Kawassaki Pozitif idrar sonucu,İYE,kollajen doku hast. Anormal riegrafi,pnomoni,efüzyon,tbc,malignite,perikardit Pozitif LP,menenjit,ensefalit ALT,AST yüksek,hepatit,toksinler Pozitif kan kültürü,bakteriyemi Sinüs filmi,sinüzit Anormal seroloji,EBVCMV,Tifo,Lepto,Tularemi,Brusella

81 Tanı yoksa,peteşi döküntü varsa, kawasaki, lyme, JİA, ARA, endokardit, SLE, riketsiya,serum hastalığı,tularemi,EBV Tartı kaybı,büyüme geriliği,karın ağrısı,inflamatuar barsak,abse,malignite Kemik eklem ağrısı,OM,malignite,poliartrit,dermatomyozit,septik artrit Anormal kardiak bulgu, kardit,endokardit,JİA,perikardi t Tanıo yoksa, ANA, RF bak Tanı yoksa, lokosit sintigrafisi,batın-pelvik BT,kemik sintigrafisi,abse,OM,inf bars Tanı yok,kemik iliği, infiltratif hastalıklar,kalaazar,malignite Tanı yok, ilaç ateşi,ektodermal displazi,DI,MSS bozukluğu,FMF,asılsız ateş,

82 Septomatik tedavide amaç Ateşin rahatlayacak seviyeye indirilmesi WHO <39 C antipiretik önermiyor. Ancak aileler huzursuzdur.

83 Ilık tatbikat >3 ay Çok yüksek ateş Ateş düşmüyorsa Febril konvulziyon riski Epilepsi Met boz,KKY artacaksa

84 Akan musluk suyu,koltuk altı,kasık,boyun, Ateşi sadece 1 °C düşürelim. Periferik vasküler kollapsa neden olur. Alkol kolonya buz kullanmamalıyız. Ilık duş yararlı.

85 Vaka 1 17 günlük yenidoğan 2 haftalık kontrolünde kilosunu kazanmış ancak ateşi 38 °C üzerinde. Fizik muayenede özellik yok. a. 24 saat içinde, ateşi yükselirse hastaneye başvurma b. Kan ve idrar kültürü al,seftriakson ile tedavi et c. Sepsis evaluasyonu – organizma üreyene kadra bekleme d. Sepsis evaluasyonu yap, ampirik ampicillin ve gentamicin

86 Vaka 1 17 günlük yenidoğan 2 haftalık kontrolünde kilosunu kazanmış ancak ateşi 38 °C üzerinde. Fizik muayenede özellik yok. a. 24 saat içinde, ateşi yükselirse hastaneye başvurma b. Kan ve idrar kültürü al,seftriakson ile tedavi et c. Sepsis evaluasyonu – organizma üreyene kadra bekleme d. Sepsis evaluasyonu yap, ampirik ampicillin ve gentamicin

87 Cevap D Sepsis evaluasyonu yapılıp Ampirik ampicillin ve gentamicin başla.

88 Vaka 2 Annesi 8 haftalık kızını iştahsızlık nedeni ile getirdi.Prenatal takipleri düzensiz ve çocuğu ilk kez görüyorsunuz.Fizik muayenede ateş >39 C Kuzeni tarafından getirilmiş.Çocuk bitkin ve müköz membranları kuru Odak bulunamadı.Tam kan ve TİT normal. Ne karar verirsiniz. a. Sepsis evaluasyonu yap, ampirik antibiotik tedavisi b. Kan ve idrar kültürü al, antipiretikle tedavi et, 24 saat izle c. Kan ve idrar kültürü al, ampirik ceftriakson, 24 saat izle d. Ampirik amoksisilin, 24 saat izle

89 Vaka 2 Annesi 8 haftalık kızını iştahsızlık nedeni ile getirdi.Prenatal takipleri düzensiz ve çocuğu ilk kez görüyorsunuz.Fizik muayenede ateş >39 C Kuzeni tarafından getirilmiş.Çocuk bitkin ve müköz membranları kuru Odak bulunamadı.Tam kan ve TİT normal. Ne karar verirsiniz. a. Sepsis evaluasyonu yap, ampirik antibiotik tedavisi b. Kan ve idrar kültürü al, antipiretikle tedavi et, 24 saat izle c. Kan ve idrar kültürü al, ampirik ceftriakson, 24 saat izle d. Ampirik amoksisilin, 24 saat izle

90 Cevap A Sepsis evaluasyonu ve ampirik antibiotik Kötü sosyal konum ve düşük risk kriterleri yok

91 Vaka 3 2,5 yaşında kız 39 C ateş ile getirildi.annesi asetominofen vermiş.Yemesi güzel.Fizik muayenede ateşi şuan 38 °C ve durumu iyi.Ateş nedenini bulamadınız. a. Kan ve idrar kültürü al,24 saat sonra gör b. Tam kan ve idrar kültürü al,24 saat içinde gör c. Tam kan ve idrar kültürü al, ampirik seftriakson d. Antipiretikler ile kontrol et,sıkı gözlem

92 Vaka 3 2,5 yaşında kız 39 °C ateş ile getirildi.Annesi asetominofen vermiş.Yemesi güzel.Fizik muayenede ateşi şuan 38 °C ve durumu iyi Ateş nedenini bulamadınız. a. Kan ve idrar kültürü al,24 saat sonra gör b. Tam kan ve idrar kültürü al,24 saat içinde gör c. Tam kan ve idrar kültürü al, ampirik seftriakson d. Antipiretikler ile kontrol et,sıkı gözlem

93 Cevap B Tam kan ve idrar kültürü al WBC >15, 000 ise kan kültürü al ve ampirik antibiotik

94 TEŞEKKÜRLER


"ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr.Erman ATAŞ Çocuk Hastalıkları Servisi GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları