Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Paul M. Fricke Wisconsin Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Madison Sinkronizasyon programları ve vajina içi araçlar ile reprodüktif performasın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Paul M. Fricke Wisconsin Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Madison Sinkronizasyon programları ve vajina içi araçlar ile reprodüktif performasın."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Paul M. Fricke Wisconsin Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Madison Sinkronizasyon programları ve vajina içi araçlar ile reprodüktif performasın artırılması

2 En iyi süt işletmesi olan ülkeler - metre karedeki inek sayısına dayalı olarak Her metre karedeki inek sayısı

3 Wisconsin 2011 Sütçü tip inek çiftlikler: 12,621 Sütçü tip inekler: 1,247,000 9,158,000 inek Amerika’daki ineklerin %13’ü Her çiftlikte inek sayısı: 90 En büyük çiftlik: 8,000 inek TÜM SIĞIR VE BUZAĞILAR Sayı – 1/Ocak/2010 İlk 5 ülkenin sıralaması Bin baş

4 Yüzde 42 33 32 45 40 Yapılan işlemlerİnek sayısıSüt Üretimi 14 25 12 2 3 17 2 11 19 17 19 0 5 10 5 15 20 35 30 25 1-29 inek30-49 inek50-99 inek100-199 inek200-499 inek>500 inek

5 Heatime

6

7

8 Saat başı aktivite standarttı: 6131 Her 2 saatte bir Ort Aktivite Ağırlıklı Aktivite Grafik ayarları: Yenilenmeden bugüne güne:72 Grup İsmi:3 Laktasyon sayısı: 2 Şu anki laktasyon Durumu: Tohumlama Tohumlamadan bugüne gün: 0

9 Grafik ayarları: Yenilenmeden bugüne güne:77 Grup İsmi:2 Laktasyon sayısı: 2 Şu anki laktasyon Durumu: Tohumlama Tohumlamadan bugüne gün: 8 Saat başı aktivite standarttı: 6351 Her 2 saatte bir Ort Aktivite Ağırlıklı Aktivite

10 Her 2 saatte bir Ort Aktivite Ağırlıklı Aktivite Saat başı aktivite standarttı: 5483 Grafik ayarları: Yenilenmeden bugüne güne:71 Grup İsmi:4 Laktasyon sayısı: 2 Şu anki laktasyon Durumu: Tohumlama Tohumlamadan bugüne gün: 15

11 Grafik ayarları: Yenilenmeden bugüne güne:78 Grup İsmi:4 Laktasyon sayısı: 3 Şu anki laktasyon Durumu: Tohumlama Tohumlamadan bugüne gün: 14 Her 2 saatte bir Ort Aktivite Ağırlıklı Aktivite Saat başı aktivite standarttı: 5819

12 Majestic View Dairy Lancaster, WI Wisconsin’in güneybatısında 1,000 baş inek kapasiteli süt işletmesi 2009 sonunda Heatime sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

13 Valenza, A., J. O. Giordano, G. Lopes Jr., L. Vincenti, M. C. Amundson ve P. M. Fricke J. Dairy Sci. 2012 (kabul edilmiş)

14 Heatime Projesi Doğumdan sonraki 46. günden 52. gününe kadar olan ineğe (n = 112) östrus sinkronizasyonu için G-P protokolü uygulanmış: GnRHPGF 3X US US + Kan US + Kan + Pazar Çar.PerşCuma Pazar US Kamar Sinkronize edilmeyen inekler (n = 23), son analizdeki 89 ineğin sonucuna dahil edilmemiştir.

15 Östrus Ovulasyon Ovulasyon yok Östrus yok Ovulasyon Ovulasyon yok Akselorometre sistemi -------- % (n/n) -------- 71 (63/89) 95 (60/63) 5 (3/63) 29 (26/89) 35 (9/26) 65 (17/26) Kızgınlık atlama dedektörü -------- % (n/n) -------- 66 (59/89) 93 (55/59) 7 (4/59) 34 (30/89) 47 (14/30) 53 (16/30)

16 Östrus Aktivitesinin Özellikleri Saat başı aktivite : 6351 Aktivite ağırlığı Aktivite Pik Yoğunluğu Aktivite süresi Tohumlama Tarih

17 Luteolizisin indüksiyonundan sonraki 7 gün içerisinde östrusta olduğu belirlenen inekler için aktivite süresi Valenza ve ark., 2012 Ortalama = 16.1 ± 4.7 saat n = 61 inek İnekler (%) 4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20 21 – 24 > 24 Aktivite süresi (saat)

18 Aktivitenin başlangıcından ovulasyona kadar olan süre Valenza ve ark., 2012 Ortalama = 28.7 ± 8.1 saat n = 38 inek İnekler (%) 36 Aktivitenin başlangıcından ovulasyona kadar olan süre (saat)

19 ST’dan ovulasyona kadar aralık Valenza ve ark., 2012 Ortalama = 7.9 ± 8.7 saat n = 38 inek ST çok erken (ovulasyondan önce) ST çok geç (ovulasyondan sonra) İnekler (%) -9 – -12 -5 - -8 -1 - -4 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20 > 20 ST’den ovulasyona kadar olan süre (saat)

20 Pursley, Mee, & Wiltbank, 1995 Theriogenology 44:915 7 gün56 saat GnRH 16 saat PGF  GnRH ST

21 Gebelik Oranı (%) 41% 45% 41% 37% 40 50 32% 30 20 10 0 08162432 2. GnRH enjeksiyonundan sonra saatler

22 GPG 7 gün 2 gün 32 s (n=143) ST 24 s (n=143) ST 16 s (n=149) ST 8 s (n=148) ST 0 s (n=149) ST Ovulasyon

23 Aktivitenin başlangıcından ovulasyona kadar olan aralık ile aktivitenin süresi arasındaki ilişki Valenza ve ark., 2012 Luteolizisin indüksiyonundan sonraki 96 saat içerisinde östrus gösteren n = 38 inek Aktivitenin başlangıcı – Ovulasyon (saat) Aktivite süresi (saat)

24 Ağırlık piki yoğunluğu ve süt üretimi Arasındaki ilişki Valenza ve ark., 2012 n = 60 inek Ağırlıklı Pik Yoğunluğu Haftalık Süt Verim Ortalaması (kg)

25 Östrus süresi (saat) Süt üretimi ile ilgili östrus süresi 16.0 14.0 12.0 10.0 14.7 n=25 9.6 n=65 Lopez ve ark., 2004; Anim. Reprod. Sci. 81:209-223 6.3 n=94 4.0 2.0 0.0 8.0 6.0 4.8 n=73 5.1 n=56 2.8 n=37 Süt üretimi (kg/d) Analize 1. postpartum ovulasyonlar hariç tüm ovulasyonlar dahil edilmiştir (n=350) Östrus öncesi 10 gün süresince ortalama süt üretimi 202535304045>50

26 Haziran 2010’dan Ocak 2011’e kadar 461 inekte 979 suni tohumlama Heatime ® sistemi kullanılarak östrus tespitine dayalı ST zamanında bir GnRH enjeksiyonunun (100 µg gonadorelin diasetat tetra hidrat – Fertagyl® Intervet) etkisi Hipotez: Heatime® sistemi kullanılarak östrus tespiti yapılan ineklerde tohumlama anından GnRH tedavisi gebelik oranını artırır.

27 Meta analizde 27 adet yayınlanmış literatürden kırk deneme incelenmiştir Çalışma, tohumlama anından GnRH kullanımının özellikle repeat breeder’da gebeliği arttırdığını kanıtlamıştır (P<0.005) Ancak bireysel olarak denemeler farklı sonuçlar sergilediğinden güven aralığı bu nedenle geniş olarak elde edilmiştir (repeat breeder çalışmaları) Bu nedenle, kızgınlık belirlenmesi ve yönetim doğruluğu, GnRH tedavisine yanıtın önemini etkileyebilmektedir.

28 ST anında GnRH enjeksiyonunun etkisi Kulak numaralarına inekler tedavi edilmiştir. Çift sayılı kulak no = ST zamanında GnRH Tek sayılı kulak no = GnRH enj. yok (kontrol)

29 Değişkenler : ◦ Tedavi (ST anında GnRH enjeksiyonu ya da GnRH enjeksiyonu yok) ◦ Laktasyon (tek doğum ya da çok doğum yapmış inekler) ◦ Sezon (Ilık & Soğuk, maksimum günlük ortam sıcaklığının aylık ortalaması, eşik 70°F ya da 21°C sınırlandırılmıştır ) ◦ ST sayısı (1, 2 ya da daha fazla) ST anında GnRH enjeksiyonunun etkisi Gebelik, işletme veteriner hekimi tarafından transrektal US kullanılarak using 35 ± 3 DSLH ile kontrol edilmiştir (Dr. Sally Harper) İstatistik: Lojistik Regresyon Prosedürü ve SAS Sıklık Prosedürü

30 Kontrol Her ST’deki Gebelik (%)

31 Tek doğum Çok doğum Her ST’deki Gebelik (%)

32 Ilık Soğuk Her ST’deki Gebelik (%)

33 Tek doğum Çok doğum Her ST’deki Gebelik (%) Soğuk Ilık Parite P = 0.0002 Sezon P < 0.0001 Parite*Sezon P = 0.006

34 Kontrol Her ST’deki Gebelik (%) Ilık Soğuk Tedavi P = 0.7263 Sezon P < 0.0001 Tedavi*Sezon P = 0.4083

35 Sonuç : Heatime sistemine dayalı olarak ST anından 100 µg GnRH ile tedavi gebelik oranının geliştirmemiştir (P = 0.32). ST anında GnRH enjeksiyonunun etkisi Bu nedenle, biz ST anından GnRH uygulama hipotezini reddediyoruz.

36 Vaka tarihi Vakaya kadar doğumdan sonraki gün

37 Vaka tarihi Vakaya kadar doğumdan sonraki gün

38 Eğer bir KL varken gebe değilse ◦ PGF uygulayınız ◦ Kızgınlığı takip et ve kızgınlıkta tohumla Eğer bir KL yokken gebe değilse ◦ Ovsynch’i başlat ◦ Sabit zamanlı ST

39 Gün 26 + 33 Resynch Fricke ve ark., 2003; J. Dairy Sci. 86:3941-3950. 1. GnRH zamanında KL US+G 0 P7P7 G+ST 9 n İnek % G/ST (%) Toplam 264 36 Evet 194 74 39 Hayır 70 27 29 p-değeri 0.09

40 Her ST’deki Gebelik (%) % 39 %30 Resynch ST’den 32 gün sonra fertilitede G1 zamanındaki P4’ün etkisi Lopes ve ark., 2010 (Özet) P = 0.01 0 50 40 30 20 10 (n=257) < 0.5 ng/mL (n=850) ≥ 0.5 ng/mL G1 zamanında P4 konsantrasyonu

41 P. M. Fricke, A. Valenza, J. O. Giordano, M. C. Amundson ve G. Lopes Jr. J. Dairy Sci. 2012 özet

42 PGF GnRH TAI 14 gün7gün56 s12 s GnRH Östrus Tedavi 1 GnRHPGF PGF GnRH TAI Östrus Tedavi 2 Laktasyon günü 65±372±375±339±3VWP = 53±3 14 gün12 gün7 gün56 s12 s GnRHPGF PGF GnRH TAI 7 gün56 s12 s Tedavi 3 Östrus 14 gün

43

44 GnRH PGF GnRH ST Buzağılama 14 gün7gün56 s12 s Östrus Tedavi 1: Ovsynch’i takiben östrus tespitine dayalı ST 1.1 – Östrusta tohumlanan inek İneklerin %38’i 35. günde G/ST= % 28 (34/123) 1.2 – Östrus tespiti olmadan ST yapılan inek İneklerin %36’sı 35. günde G/ST= % 32 (38/118) ZBS * = 53±365±371±375±3 * ZBS = Zorunlu Bekleme Süresi Doğumdan sonraki gün

45 GnRH PGF GnRH SZST Buzağılama 14 gün 7 gün 56 saat12 saat Östrus Tedavi 1: Ovsynch’i takiben östrusa dayalı olarak ST 1.1 – Östrusta tohumlanan inekler ineklerin %38’i 35. günde G/ST = %28 (34/123) 1.2 – Östrus olmaksızın SZST uygulanan inekler ineklerin %36’sı 35. günde G/ST = %32 (38/118) Doğumdan sonraki gün ZBS = 53±365±371±375±3 1.3 – Doğumdan sonra 65 - 79 ± 3. günde östrusta ST uygulanan zorunlu bekleme süresinde östrustaki inekler ineklerin %19 35. günde G/ST = % 37 (22/60) 1.4 – Doğumdan sonra 89±3 günde SZST uygulanan östrustaki inekler geç SZST uygulanan ineklerin %7’si 35. günde G/ST = % 29 (7/24)

46 GnRHPGF PGF GnRH SZST Buzağılama 14 gün12 gün7 gün 56 saat12 saat Östrus Aktivitesi Tedavi 2: Aktivitede ST uygulanan Presynch/Ovsynch 2.1 – Aktivitede tohumlanan inekler inekleri %69’u 35. günde G/ST = %29 (67/230) 39±353±365±372±375±3 2.2 – Aktivete olmaksızın SZST uygulanan inekler inekleri %31’i 35. günde G/ST = %35 (36/102) Doğumdan sonraki gün

47 PGF PGF GnRH SZST Buzağılama 7 gün56 s12 s Tedavi 3: %100 SZST uygulanan Presynch/Ovsynch 3.1 – SZST uygulanan östrustaki inekler ineklerin %70’i 35. günde G/ST = %41 (94/230) PGF Östrus GnRH fakat ST yok 14 gün12 gün 39±353±365±372±375±3 3.2 – SZST uygulanan östrust göstermeyen inekler ineklerin %30’u 35. günde G/ST = %32 (32/99) Doğumdan sonraki gün

48 Tablo 1. Her ST’de elde edilen gebelikler (G/ST) ve ilk ST’de ortalama günde (±SD) tedavinin etkisi. Tedavi n 1. ST günü 35. günde G/ST (%) 1 326 67.3 ± 10.4 b 31.0 a 2 331 62.5 ± 8.4 a 31.1 a 3 329 74.8 ± 2.2 c 38.3 b a,b,c Farklı katsayı ile farklılaşan ortalamalar (P<0.0001) a,b Farklı katsayı ile farklılaşan yüzdeler (P=0.05) JOG1

49 Slayt 48 JOG1 Bu, p-değeridir. Bu konuda senin yapmak istedğini yapmayacağım. Parite etkisi var ve etkileşim yok. Julio O. Giordano, 9/6/2012

50 Yaşama Olasılığı günler Ürün-Limit Yaşama Tahminleri

51 Tablo 2. Her ST’de elde edilen gebeliklerde paritenin ve tedavinin etkisi (G/ST) 1 Doğum sayısı (parite) Tedavi 1 2 3 Toplam Tek doğum 36.0 (45/125) 31.8 (40/126) 47.6 (60/128) 38.3 (145/379) Çok doğum 27.9 (56/201) 30.7 (63/205) 32.8 (66/201) 30.5 (185/607) P-değeri 0.12 0.81 0.01 1 Parite etkileşimi ile bir tedaviye eğilim vardır (P=0.1) JOG2

52 Parite etkileşimi yok (p 0.287). Bu nedenle, parite etkisi önemli (P = 0.0139). Julio O. Giordano, 9/6/2012 Slayt 50

53 Damızlık süt sığırı işletmelerinde reprodüktif idare seçiminde kullanılacak ekonomik bir destekleyici sistem kararı

54 Tedaviler arasında ekonomik karşılaştırma Tedavi Net Mevcut Değer ($/cow/g) Toplam aktivite sistem maliyeti ($) Aktivite sistem maliyeti ($/d) Aktivite sistem maliyeti($/cow/g) 1 5.85 72,500 22.35 0.027 2 5.86 72,500 22.35 0.027 3 5.86 -

55 Veri akışı II Sistemi

56 Aktivite ve Ruminasyon Değişiklik Gün ve Zaman Aktivite değişikliği Olaylar Ağırlıklı Ruminasyon Değişikliği Ağırlıklı Aktivite ve Ruminasyon Değişikliği Aktivite/Ruminasyon

57


"Prof. Dr. Paul M. Fricke Wisconsin Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Madison Sinkronizasyon programları ve vajina içi araçlar ile reprodüktif performasın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları