Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAZIM HİKMET RAN HHayatı AAilesi ÜÜslubu ve Başarıları DDavaları ve Sürgün ÖÖlümü ve Sonrası YYeniden vatandaşlığa alınması BBazı eserleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAZIM HİKMET RAN HHayatı AAilesi ÜÜslubu ve Başarıları DDavaları ve Sürgün ÖÖlümü ve Sonrası YYeniden vatandaşlığa alınması BBazı eserleri."— Sunum transkripti:

1 NAZIM HİKMET RAN HHayatı AAilesi ÜÜslubu ve Başarıları DDavaları ve Sürgün ÖÖlümü ve Sonrası YYeniden vatandaşlığa alınması BBazı eserleri 1. Hakkında yapılan filmler 2. Şiir kitapları 3. Oyunlarından ve Romanları 4. Gözlerine bakarken şiiri

2 HAYATI  20 Kasım 1901 yılında Selanik'te doğdu. İİlk şiiri ‘Feryad-ı Vatan’'ı 1913'te yazmıştır. AAynı yıl Galatasaray Sultanisi'nde ortaokula başlar. 11917'de Heybeliada Bahriye Mektebi’ne girer. SSonrasında Kurtuluş savaşı dolayısıyla Anadoluya geçer. SSağlık sorunları nedeniyle bahriyeden ayrılmak zorunda kalır.

3 HAYATI BBu arada hamidye Kruvazörü'nde güverte subayıdır. BBolu'ya öğretmen olarak atanır. DDaha sonra Moskova'ya gider. DDoğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okur. 11921'de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık olur ve komünizm ile tanışır. 11924'te Moskova’da yayınlanan ilk şiir kitabı ’28 Kanunisani’ sahnelenir.

4 HAYATI OO yıl Türkiye’ye dönerek Aydınlık Dergisi’nde çalışmaya başlar. ŞŞiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi istenince tekrar Sovyetler Birliğine döner. 11928’de af kanunundan yararlanır ve Türkiye'ye döner. BBu defa Resimli Ay dergisinde çalışmaya başlar. 11938’de yirmi sekiz yıl hapis cezasına çarptırılır. 112 sene süren tutukluluktan sonra 1950 yılında Sovyetler birliğine kaçar.

5 HAYATI 225 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye vatandaşlığından çıkarılır. PPolonya'nın vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını alır. 33 Haziran 1963 Nazım Hikmet geçirdiği bir kalp krizi neticesinde hayata gözlerini yumar.

6 AİLESİ BBabası, Matbuat Umum müdürlüğü ve Hamburg konsolosluğu yapmış olan Hikmet Beydir. AAnnesi Ayşe Celile Hanım'dır. AAnnesi Celile Hanım, piyano çalan, ressam denilebilecek ölçüde iyi resim yapardı. CCelile Hanım, bir dilci ve eğitimci de olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır. BBabası Hikmet Bey, Selanik'te, Hariciye Nezareti'nde çalışan bir memurdur. BBabası Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Nazım Paşa'nın oğludur.

7 AİLESİ MMevlevi tarikatından olan Nazım Paşa aynı zamanda bir özgürlükçüdür. KKendisi Selanik'in son valisidir. HHikmet Bey henüz Nazım'ın çocukluğunda memuriyetten ayrılır ve ailece Halep'e yerleşir. OOrada yeni bir iş ve kurmaya çalışırlar.Başarısız olunca İstanbul'a gelirler. HHikmet Bey'in İstanbul'daki iş kurma denemeleri de iflasla neticelenir.  İstanbul’a geri döner.Fransızca bildiği için yeniden Hariciye'ye atanır.

8 ÜSLUBU VE BAŞARILARI lk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. BBuna rağmen içerik bakımından diğer hececilerden uzaktı. ŞŞiirsel gelişimi arttıkça hece ölçüsü ile yetinmemeye ve şiiri için yeni formlar aramaya başladı.  Sovyetler Birliğinde yaşadığı ilk yıllar olan 1922-1925 arası bu arama tepe noktasına ulaştı.  O dönemdeki birçok şairden farklıydı.

9 ÜSLUBU VE BAŞARILARI HHece ölçüsünden ayrılarak Türkçenin vokal özellikleri ile harmoni oluşturan serbest ölçüyü benimsedi.  Mayakovski ve gelecekçilik taraftarı genç Sovyet şairlerinden esinlendi. ŞŞiirlerinden bir çoğu Fuat Saka, Volkan Konak, Grup Yorum, Ezginin Günlüğü ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılar tarafından bestelendi. ÜÜnal Büyük gönenç tarafından özgün bir şekilde yorumlanmış olan küçük bir kısmı ise 1979'da "Güzel Günler Göreceğiz" ismiyle kaset olarak çıktı.  Birkaç şiiri ise Yunanlı besteci Manos Loïzos tarafından bestelendi. AAyrıca bazı şiirleri Yeni Türkü'nün eski üyesi Selim Atakan ve Cem Karaca(çok yorgunum) tarafından bestelenmiştir.

10 DAVALARI VE SÜRGÜN 11925 yılından başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. 11938 yılında orduyu ayaklanmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İİstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın kaldı. BBursa cezaevinde kaldığı yılları anlatan Mavi Gözlü Dev adlı film 2007 yılında vizyona girmiştir. 11950 yılında bir af yasasıyla salıverildi.

11 DAVALARI VE SÜRGÜN 448 yaşında tekrar askere çağrılmıştır. AAncak aldığı duyumlara göre öldürüleceği korkusuyla yurtdışına kaçar. 225 Temmuz 1951 Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye vatandaşlığından çıkarılmıştır. SSovyetler Birliği'nde Moskova yakınlarındaki yazarlar köyünde yaşamıştır. DDaha sonra eşi Vera Tulyakova (Hikmet) ile Moskova’da yaşadı.

12 DAVALARI VE SÜRGÜN MMemleket dışında geçirdiği yıllarda Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Küba, Mısır gibi dünya memleketlerini dolaştı. uralarda konferanslar düzenledi  Savaş ve emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı RRadyo programları yaptı. Budapeşte Radyosu ve Bizim Radyo bunlardan bazılarıdır. Bu konuşmaların bir kısmı bugüne ulaşmıştır.

13 DAVALARI 11925 Ankara İstiklal Mahkemesi Davası 11927-1928 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası 11928 Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası 11928 Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası 11931 İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası

14 DAVALARI 11933 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası 11933 İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası 11933-1934 Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası 11936-1937 İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası 11938 Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası 11938 Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Davası

15 ÖLÜMÜ VE SONRASI 33 Haziran 1963 sabahı saat 06:30'da geçirdiği kalp krizi sonucunda ölmüştür. ÖÖlümü üzerine Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılmıştır.  Törene yerli yabancı yüzlerce sanatçı katılmıştır. ÜÜnlü Novo-Deviçye Mezarlığı'nda gömülüdür. MMezar taşı siyah bir granitten yapılmıştır. ŞŞiirlerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü taş üzerinde ebedileştirilmiştir.

16 ÖLÜMÜ VE SONRASI 22006’da Bakanlar Kurulunun Türkiye vatandaşlığından çıkarılmalar ile ilgili düzenleme yapması durumu belirdi. TTartışılmakta olan Nazım Hikmet'in Türkiye vatandaşlığına yeniden kabul edilmesi yolu açılmıştır.  Böyle gözükmesine rağmen Bakanlar Kurulu bu maddenin sadece yaşamakta olanlar için düzenlendiğini söyledi. VVe Nazım Hikmet'i kapsamadığını öne sürerek bu öneriyi reddetti.

17 YENİDEN VATANDAŞLIĞA ALINMASI NNazım'a yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının iade edilmesine ilişkin; 22009 yılının 5 Ocak Günü tekrardan Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. NNazım Hikmet'in yeniden Türkiye vatandaşı olmasına ilişkin önerini onaylanmıştır. BBakanlar Kurulu'nun 05.01.2009 tarihinde aldığı bu karar; 110.01.2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. VVe Nazım Hikmet, 58 yıl sonra yeniden Türkiye vatandaşı oldu.

18 BAZI ESERLERİ KKuvayi Milliye Destanı KKız Çocuğu TTahir ile Zühre ŞŞeyh Bedrettin Destanı SSevdalı Bulut, (Tiyatro oyunu)

19 ŞİİRLERİ 8835 Satır, (1929) JJokond ile Si-Ya-u, (1929) VVaran 3, (1930) SSesini Kaybeden Şehir, (1931) BBenerci Kendini Niçin Öldürdü, (1932) TTaranta Babu'ya Mektuplar, (1935)

20 HAKKINDA YAPILAN FİLMLER MMavi Gözlü Dev BBilinmeyen Yönleriyle Galina'nın Nazım'ı NNazım'ın Küba Seyahati

21 OYUNLARI VE ROMANLARI KKafatası (1932) BBir Ölü Evi (veya Merhumun Hanesi) (1932) UUnutulan Adam (1935) İİvan İvanoviç var mıydı yok muydu? (1955) FFerhat ile Şirin (1965) SSabahat (1965)

22 Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği


"NAZIM HİKMET RAN HHayatı AAilesi ÜÜslubu ve Başarıları DDavaları ve Sürgün ÖÖlümü ve Sonrası YYeniden vatandaşlığa alınması BBazı eserleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları