Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması fitsolutions.com.tr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması fitsolutions.com.tr"— Sunum transkripti:

1 30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması fitsolutions.com.tr
fitsolutioncompany fit__solutions company/fit-consulting

2 e-Fatura nedir? Neler getiriyor?
GİB tarafından tanımlanan UBL-TR standartlarına uygun e-faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir E-fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, sistemde kayıtlı kullanıcılarda e-fatura alabilir ve söz konusu e-faturalarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek istendiğinde ibraz edebilirler.

3 e-Fatura ve e-Defter uygulaması Hangi mükellefleri kapsamaktadır?
421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince zorunluluk getirilen mükelleflere ek olarak, tarihli 454 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçme ve e-Defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali,ithali,teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan(EPDK) lisans alan mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal,inşa ve ithal eden mükellefler,

4 İhracat faturalarının kapsamı nedir?
İhracat işlemlerinde de e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir;454 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince,e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,3065 sayılı KDV Kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar,söz konusu faturalarını da tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların efatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

5 GIB’in uyguladığı yöntemler nelerdir?
GİB Portal Entegrasyon Yöntemi (ERP&GİB Entegrasyonu) Özel Entegratör Yöntemi e-Fatura’nın faydaları nelerdir? İnternet/web servis aracılığıyla güvenli bir şekilde fatura gönderme ve alma, Elektronik Arşivleme. Fatura bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişim, Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü, doğrulanması ve anlık uyuşmazlık çözümü, Kaynağının doğruluğu ve içeriğinin bütünlüğünün anında ekranlardan denetlenebilmesi, Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalinin en aza indirgenmesi, Büyük maliyet avantajı,

6 Tüm alım-satımlarda e-Fatura mı kullanılacak?
Hayır. Sadece e-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Zorunluluğa uymayan mükelleflerin karşılaşacağı durum? Getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri uygulanır. E-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir

7 Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Zorunluluk kapsamına giren mükellefler 31/12/2015 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Başvurular Nasıl Yapılacak? Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır. Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler elektronik ortamda veya posta yoluyla başvuru yapabilmektedir.

8 Başvuru sonrasındaki süreç nasıl işleyecektir?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları aktive edilecektir.Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecektir. e-Fatura’nın muhafaza ve ibraz yükümlülüğü nedir? Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. E-fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur.

9 e-Fatura ve e-Defter’in yasal mevzuatı nedir?
Konuya ilişkin olarak; 397, 416, 421, 424,454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Sirküleri 58 / ’de detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ek olarak; ve internet adreslerinde uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır. e-Fatura ve e-arşiv farkı nedir? E-Fatura : Sisteme kayıtlı mükellefler arasında düzenlenen faturaların elektronik olmasını sağlamaktadır. E-Arşiv : Nihai tüketicilere ve e-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de elektronik ortamda fatura düzenlenebilmesine olanak veren sistemdir.

10 e-Fatura seri numarası nasıl belirleniyor?
GİB'in belirlediği (XXX YIL AY GUN NUMARA) kuralına uygun olarak isimlendirilmektedir. Mali mührümüz Tubitak’tan geldi,nasıl kullanırım? Sizlerle yapacağımız aktivasyon işlemi süresine kadar mali mührünüzü saklamanızı rica ediyoruz. Bizimle internet üzerinden yapacağınız aktivasyon işlemi sadece birkaç dakika sürmektedir. Bir defaya mahsus giriş yapacağınız makinaya mali mühür ile giriş yapmanız yeterlidir. Bu işlem sonrası FIT Solutions ile özel entegrasyona geçiş yaptığınız otomatik olarak GİB tarafına da bildirilmiş olacak..

11 Özel Entegratör ile entegratör farkı nedir?
Özel Entegratör nedir? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin başkanlık sistemiyle entegre edilmesidir.Özel entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkânı sağlanmaktadır. Özel Entegratör ile entegratör farkı nedir? Özel entegrasyon, sistem altyapısını oluşturup başka firmaların hizmetine sunarak GİB ile bağlantı sağlamaktadır. Entegrasyon oluşturan firma ise sistem altyapısını kendi adına kullanmakta ve GİB ile bağlantıyı sağlamaktadır.

12 Özel Entegratörün sakladığı verileri kim görebilir?
İzin vermediğiniz sürece verilerinizi kimse göremez. Verileriniz özel entegratörün sorumluluğundadır. Özel entegratör seçiminizi, kurumsal ve gizlilik ilkelerine hassasiyetle uyacağından emin olduğunuz firmalardan yana kullanmanız riskinizi azaltacaktır. FIT Solutions’da verileriniz üst düzeyde bir güvenlik seviyesinde saklanmaktadır. Özel Entegratör’ün veri saklama yöntemi nedir? Verilerinizin yasal yükümlülük süresi dahilinde, talep ettiğiniz süre boyunca anlaşma yapmış olduğunuz ve e-Fatura Saklama Hizmeti sağlama iznine sahip bir özel entegratör tarafından saklanması mümkündür. Ancak özel entegratörlerin verilerinizi ve yedeklerini sakladığı altyapı, felaket yönetimi ve iş sürekliliği planları risk yönetiminiz açısından çok önemlidir. Özel entegratör seçiminde firmanın sürekliliği, finansal kapasitesi ve güvenilirliğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

13 Özel Entegrasyonda mali mühür satın almak şart mı?
Evet, mali mühür satın alınmalı ve süresi dolduğunda yenilenmelidir. Ancak özel entegratörün sizin yerinize mali mühür ve imzalama yapabilmesi mümkündür. Özel entegratörler genellikle HSM olarak adlandırılan yüksek kapasiteli imzalama donanımları kullanmakta ve bu sayede birim zamanda daha fazla e-Fatura imzalanması mümkün olmaktadır. Arşivimi kendim mi tutmalıyım? Arşiv sorumluluğu temel olarak mükelleflerdedir. Bununla birlikte arşivinizin tutulduğu yer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve denetleyici talep ettiğinde ulaşılabilir olmalıdır. Ancak e-Fatura saklama hizmeti lisansı olan özel entegratörler, özellikle arşivleme hizmeti için yapılandırılmışlardır. Bu nedenle arşivinizi saklama hizmeti verebilen özel entegratör şirketlerinde tutmanız sizin belge güvenliğinizi artıracaktır. Bununla birlikte özel entegratörünüzün saklama kapasitesini, altyapı kalitesini, yedekleme ve iş sürekliliği süreçlerini de sorgulamalısınız. Özel entegratörünüzün e-Fatura Saklama Hizmeti Lisansı yoksa arşivinizi bahse konu özel entegratörde tutmamalısınız.

14 ERP programı ile entegrasyon nedir?
ERP programınız ile e-Fatura uygulaması arasında çalıştırılacak bir konnektör aracılığıyla veya ERP programında yapılacak değişiklikler yoluyla, ERP programınızdan gelen verinin e-Fatura uygulaması için gereken formata dönüşmesi mümkündür. Bu konuda daha detaylı bilgiyi özel entegratör firmalarından ya da ERP firmanızdan alabilirsiniz. FIT Solutions, konnektöre gerek kalmadan XML, EDİ, CSV ve UBL formatında çıktıverebilmekte, ERP’ler ile senkronize çalışarak e-Fatura gönderip alabilmekte ve verileri ERP’ye aktarılabilecek formata dönüştürebilmektedir. Portal uygulamamız tek başına fatura yönetim modülü şeklinde kullanılabilmektedir.  Özel Entegratör ile entegratör farkı nedir? Özel entegrasyon, sistem altyapısını oluşturup başka firmaların hizmetine sunarak GİB ile bağlantı sağlamaktadır. Entegrasyon oluşturan firma ise sistem altyapısını kendi adına kullanmakta ve GİB ile bağlantıyı sağlamaktadır.

15 Teşekkürler fitsolutions.com.tr fitsolutioncompany fit__solutions
company/fit-consulting


"30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması fitsolutions.com.tr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları