Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKRAN BASKISI ve ZARARLI ALIŞKANLILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKRAN BASKISI ve ZARARLI ALIŞKANLILAR"— Sunum transkripti:

1 AKRAN BASKISI ve ZARARLI ALIŞKANLILAR

2 Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, ergenlik döneminde gençler akranlarıyla daha fazla zaman geçirmeye başlar ve akranlarının kendilerini ailelerinden daha iyi anladığını düşünür ve inanır.

3 Gençler, kendilerini daha fazla zaman geçirdikleri akran gruplarının doğal bir parçası olarak görür ve gruptaki diğer üyelere benzemeye çalışır.

4 Sosyal gereksinimler;
Ergenlik döneminde ; ait olma, kabul görme, sosyal onay, bağlanma gibi sosyal gereksinmeler genç tarafından daha yoğun bir şekilde yaşanmaya başlanır.

5 ait olma, kabul görme ihtiyacı gencin akran grubunun kontrolüne girmesine yol açar. Akran grubunun kontrolüne girmek peşinden akran baskısını da beraberinde getirmektedir.

6 Akran Baskısı nedir? Bireyin içinde bulunduğu yaş gruplarının etkinliklerinde bir şeyi yapmak için arkadaşları tarafından zorlanması veya cesaretlendirilmesidir.

7 Akran baskısı, genellikle:
Akran baskısı neden ve nasıl ortaya çıkar? Akran baskısının diğer değişkenlerle ilişkisi nedir? Akran baskısı, genellikle: bireyler istekli ya da isteksiz olarak ikna edildiklerinde, benzer değer ve hedefleri kabul ettiklerinde, benzer yaşantıları paylaştıklarında ortaya çıkar.

8 Akran baskısına boyun eğme ve uyma bireyin yaşamını ve gelecekteki davranışlarını olumsuz etkilemektedir.

9 Bazen akran gruplarının etkileri okul yaşantısı için belirleyici bir faktör olabilmektedir. Bireyler çoğu zaman akran grubunun içinde bir kimlik ve statü kazanabilmek için akran grubuna boyun eğdiğinde akran baskısına direnç göstermesi zor olabilir.

10 Bu durumda okullarda öğrenciler öğretmen otoritesine baş kaldırmak, grup kurallarına uymak, okulu asmak gibi davranışlarda bulunabilir.

11 Ergenlik döneminde akran baskısına boyun eğme ile beraber birey uzun ve kısa dönemde psikolojik sağlığını ve sosyal yaşamını etkileyecek farklı riskli davranışlarda bulunabilmektedir bu davranışlar ilk ergenlik döneminde son ergenlik dönemine göre daha sık yaşanmaktadır.

12 Akran baskısının düzeyi yükseldikçe risk alma davranışı yükselebilir
Akran baskısının düzeyi yükseldikçe risk alma davranışı yükselebilir. Kişiden kişiye değişse de risk alma davranışlarını dört grupta inceleyebiliriz:

13 trafik ile ilgili risk alma davranışları,
cinsellikle ilgili risk alma davranışları, tehlikeli sporlarla ilgili risk alma davranışları.

14 Ayrıca : kesici ve delici aletler taşıma, fiziksel kavgaya karışma, saldırganlık ve intihar düşüncesi, intihar girişimi de araştırmacılar tarafından risk alma davranışları olarak değerlendirilmektedir

15 Akran baskısına boyun eğme ile beraber gençlerde daha farklı risk alma davranışları görülebilir.
Bu risk alma davranışları:

16 sigara içme, alkol ve madde kullanımı, okuldan kaçma, okula devamsızlık, ders dışı aktivitelere daha az zaman ayırma, akademik performans düşüklüğü, hırsızlık, mağazadan mal çalma, çetelere katılma şeklinde ortaya çıkabilir.

17 MADDE KULLANIMININ NEDENLERİ
A- UYUM SAĞLAMA ÇABASI Bir gruba üye olabilme Yalnızlığını paylaşma Arkadaş edine bilme Arkadaş baskısı B- KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Sosyal ilişki kurmada güçlük çekme Ödüllenmenin gecikmesine dayanamama Sorunları çözebilme yetisinin yetersiz olması Risk almayı seven Özgüven yoksunluğu ve Yetersizlik hissi Edilgen dışardan çok fazla etkilenen Agresif yapı Merak

18 BAŞLAMA ÖNCESİNDEKİ YANLIŞ İNANIŞLAR
Bir kere kullanmakla bir şey olmaz Ara sıra kullanmakla bir şey olmaz Benim iradem güçlüdür Ben kendimi kontrol edebilirim Ben bağımlı olmam Sadece zayıf bireyler bağımlı olur. D- DİĞERLERİ Bağımsızlık kazanma çabası, Anne-babanın madde kullanıyor olması, ilgi çekme isteği, Eleştirilerden ve stresten kaçış

19 Sigara Bağımlılığı

20 Sigaradan sonra ciğerlerimizin hali

21 Sigara Bağımlılarının Savundukları Yanlış İnanışlar
Sinirlerimi yatıştırıyor Beni canlandırıyor (Güne başlarken içilen sigara) Sıkıntılarımı gideriyor Düşünmeme yardım ediyor (Bir sorunu çözümlemeye çalışırken içilen sigara)

22 Kilo almamama yardımcı oluyor (Sabah kahvaltısı yada öğlen yemeği yerine tercih edildiğinde)
Kendime olan güvenimi artırıyor Sigaradan zevk alıyorum yada sigarayı seviyorum.

23 Sigaranın yol açtığı ölümleri, ölüme sebep veren diğer olaylarla karşılaştırırsak
Bilinen terör yılda 2-3 bin insanımızın Trafik terörü yılda bin insanımızın Sigara terörü yılda 100 bin insanımızın hayatına mal olmaktadır. Sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör, iş kazaları vb. tüm ölümlerin toplamından beş kat daha fazladır.

24 Alkol Trafik Kazalarının Başlıca Nedenidir.
ISTE Jacqueline SABURIDO, 19 EYLUL 1999

25 6 Yaşındaki doğum gününde…

26 Bir akşam arkadaşları ile…

27 Sabrina babasıyla

28 SABRİNA EVINE DONERKEN 17 YASINDAKI BIR OGRENCI ARABASINA CARPTI.
BU OGRENCI ICKILI IDI. VE BU 1999 ARALIK AYINDAYDI

29 KAZADAN SONRA SABRINA 40’TAN FAZLA OPERASYON GECIRMEK ZORUNDA KALDI VÜCUDUNUN % 65 İ SADECE 45 SANİYEDE YANDI

30 İNTERNET BAĞIMLILIĞI ''İnternette harcadığınız zaman haftada 18 saati geçiyorsa 'internet bağımlılığı' riski taşıyan insanlar grubundansınız

31 İngiltere `de yapılan bir araştırmada, bilgisayarın çocukları sersemlettiği, öğrencilerin çok fazla bilgiye erişebilmelerine rağmen bu bilgiyle ne yapacaklarını bilemediği, problem çözme ve analiz yeteneklerinin zarar gördüğü saptandı. Bir başka araştırma ise internet kullananların daha az arkadaş edindiklerini, aileleri ile daha az zaman geçirdiklerini, daha fazla stres yaşadıklarını gösterdi.

32 BİLGİSAYAR BAĞIMLILARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
Sosyal becerileri az gelişmiş, benlik algısı yetersiz, güvensiz, ürkek Bedensel etkinliklerden hoşlanmayan, bunlarda başarısız olan ya da olacağına inanan Sosyal, duygusal açıdan ihmal edilen, bu tür olanaklar sunulmayan Aile içinde çeşitli sorunları bulunup bunlarla yüzleşmekten kaçınan çocuklar Çocuk, dil ve öğrenme sorunlarından kaçış amacıyla da bilgisayara yönelebiliyor.

33 BİLGİSAYARIN KÖLESİ OLMAYALIM BİLGİSAYAR BİZİM KÖLEMİZ OLSUN.

34 Akran baskısına uğrama düzeyi ile ve farklı okul türleri arasında da anlamlı ilişkiler görülmektedir.

35 Örneğin; endüstri meslek lisesi öğrencilerinin, genel lise öğrencilerine göre,
genel lise öğrencilerinin ise kız meslek lisesi öğrencilerine göre anlamlı olarak daha fazla akran baskısına uğradıkları bulunmuştur.

36 Ayrıca genel lisede okuyan erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre akran baskısına daha fazla uğradıklarını göstermektedir. Akran baskısına uğrama düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıldığında;

37 kızların akran baskısından daha az etkilendiği ve olumlu akran baskısı yaşadıkları yönünde iken erkeklerin daha fazla akran baskısı yaşadıkları, antisosyal arkadaş baskısına daha az direnebildikleri ve buna bağlı olarak daha riskli davranışlarda bulundukları yönündedir.

38 Akran baskısına uğrama düzeyi yüksek olan gençlerin özsaygı düzeylerinin de düşük olduğu görülmüştür.

39 AKRAN BASKISINDAN KURTULMANIN YOLLARI
1.Reddetme becerileri: Reddetme becerilerinde amaç bireyin yapmak istemediği bir durum ile ilgili olarak bir isteği ve bir ricayı nasıl kabul etmeyeceğini öğretmektir.

40 “Hayır” demek: 1.basamak: Öğrencinin konumunu belirlemesi. Yapılan bir ricaya karşı öğrencinin cevabını belirlemesi önemlidir. 2.basamak: Öğrencinin niçin hayır dediğinin nedenini belirtmesi önemlidir.

41 “Hayır” deme Yöntemleri
Hayır…………………………..”Hayır”, “hayır olmaz” Mazeret bildirme……………… “Hayır benim başka bir yerde işim var” Atlatma………………………….”Hayır belki daha sonra” Konuyu değiştirmek……………”Hayır teşekkürler. Mehmet’i bugün bir yerlerde gördün mü?” Hayır tekrarı………………………”Hayır. Hayır pek ilgilenmiyorum”. “Hayır “teşekkürler”. Yürüyüp gitmek……………………..”Hayır” de ve yürüyüp git” Ortamdan sakınmak………………..”Hayır de ve ortamı terket “

42 2.Ricada bulunmak ve hakkını aramak:”
1. basamak: Öğrencinin değişmesi gereken durumu veya sorunu belirleyerek konu ile ilgili düşüncesini belirtmesi . 2. basamak: Öğrencilerin sorunu düzeltmek veya değiştirmek için ricada bulunmasını belirtmesi.

43 Ses tonu: Kişinin sesi ne alçak ne de yüksek bir ses tonuyla olmalıdır
Ses tonu: Kişinin sesi ne alçak ne de yüksek bir ses tonuyla olmalıdır. Orta şiddet bir ses tonu ile kibar ve otoriter bir şeklide konuşun

44 Konuşmanın hızı ve akışı: Düzgün, açık ve diğer kişilerin rahat olarak anlayacağı bir şekilde konuşun. Göz kontağı: Konuştuğunuz kişinin doğrudan gözlerinin içine bakarak konuşun.

45 Yüz ifadesi: Konuştuğunuz konuya önem veren ciddi bir yüz ifadesi yanında diğer kişilere güven veren kibarlığınızı ve sakinliğinizi koruyun.

46 Vücut pozisyonu: Konuştuğunuz kişiye doğru yüz yüze bakacak şekilde dönün ve vücudunuzun dik olmasına özen gösterin. Uzaklık: Kişilerle konuşurken uygun bir uzaklıkta durunuz. 1 metrelik uzaklık uygun bir uzaklık sayılabilir.


"AKRAN BASKISI ve ZARARLI ALIŞKANLILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları