Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÖZET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÖZET"— Sunum transkripti:

1 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÖZET
Aygunhoca.com

2 Bir Kahraman Doğuyor Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
Selanik Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentidir. Avrupa ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Selanik Üsküp,İstanbul vb. yerlere demir yoluyla bağlanan bir kentdir. Çok uluslu yapıya sahip olan osmanlı Rum,Sırp,Ermeni vb. milletler ile birlikte yaşam sürüyordu. Bu çok ulusluluk sayesinde konuşulan dil gelenek ve görenekler zengin bir kültürel yapı oluşturmaktaydı ki ta Fransız İhtilali çıkana kadar Fransız ihtilalinde büyük isyanlar, çatışmalar ve bağımsızlık arayışı ortaya çıkmıştır. Bu ihtilalden sonra farklı görüşler oldu Osmancılık,Türkçülük vb akımlara yönelildi . Tüm bu akımların amacı devleti bu durumdan kurtarabilmek içindi.

3 Osmanlı düşüncelerini geniş bir kitleye yayabilmek için gazete,dergi çıkarmışlardı. Osmancılıktan olanlar zaman içerisinde 2. Abdülhamit’e meşrutiyeti yeniden ilan ettirdiler. Mustafa da Çocuktu Mustafa Kemal ve ailesi Selanik de Türk boylarına mensuplardır.Ali Rıza Bey Aydından , Zübeyde Hanım ise Konya dan Selaniğe yerleşmişlerdir. İyi bir eğitim gören Ali Rıza Bey gümrük memrluğu işiyle uğraşmıştır. Ama geçim sıkıntısı nedenleriyle sonradan ticaret ile uğraşmaya başlamışıtır. Zübeyde Hanım günün şartlarına göre gayet kültürlü bir ev hanımı idir. O zaman ki koşullara göre orta halli bir yaşam sürdürmüşlerdir .

4 Mustafa Kemal 1881 de Selanikte dünyaya gözlerini açmıştır
Mustafa Kemal 1881 de Selanikte dünyaya gözlerini açmıştır . Doğduğu ev halen müze olarak kullanılıyor. Mustafa Kemal Okulda Mustafa Kemal’in çocukluğunda hangi okula gideceği tartışma konusu olmuştur. Zübeyde hanım Mustafa’nın Mahalle Mektebine Ali Rıza Bey ise Şemsi Efendi Mektebine gitmesini istiyor idi. Ama Ali Rıza Bey buna karşılık iki tarafın isteğini yerine getirdi .Zübeyde hanımın gönlünün kalamaması için ilk önce Mahalle mektebine daha sonra ise Şemsi Efendi Mektebin gönderilmiş her tarafında isteği olmuştu.Şemsi Efendi Mektebi o günlere göre çok modern bir okul idi.

5 Mustafa Kemal okulda okur iken babası vefat etti
Mustafa Kemal okulda okur iken babası vefat etti. Bunun üzerine Zübeyde hanım çocukları ile birlikte Hüseyin kardeşinin çiftliğine yerleşti. Bir süre sonra Mustafa Selanikte öğrenimine devam edebilmek için teyzesinde kalmaya başladı.Mustafa Kemal’in sokakta gördüğü üniformalı subaylar ilgisini çekiyordu. Askerlik mesleğini edinmeyi çok istiyordu. Askeri Rüştiyesi sınavlarına girdi ve olumlu sonuçlar aldı.Mustafa orta okulu bitirdik den sonra 1896 yılında Manastır Askeri Lisesine başladı. Derslerinde olan başarısı öğretmenlerinin ve arkadaşlarının dikkatini çekiyor idi yılında İstanbul Harp Okuluna başladı.1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu yılında da kurmay yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu.

6 Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
İlk göreve başladığı yer Şamdı. Şam dan sonra birçok yerde görev aldı. Trablusgarp, Kurtuluş Savaşı vb. savaşlarda yer aldı. Disiplin,Çaba,Zafer 1914 yılında Ruslar Muş,Erzincan,Trabzon vb yerleri ele geçirdiler.Mustafa Kemal 16.Kolordu komutanı görevini aldı. Milli Sınırlar Önünde İngilizlerin işgali altında olan Süveyş ve Mısır’ı osmanlı yeniden kazanmak istedi de Süveyş kanalına savaş açmalarına rağmen aşarılı sonuç elde edilemedi.

7 Mustafa Kemal 5 temmuz 1915 tarihinde Suriye de bulunan 7
Mustafa Kemal 5 temmuz 1915 tarihinde Suriye de bulunan 7.Ordu komutanlığına atandı.Türk birlikleri yetersizdiler. Daha sonra Mustafa Kemal bu görevden istifa etti. Ve İstanbul’a geri döndü.Mustafa Kemal 26 ağustos 1918 tarihinde Halep’e 7.Ordu komutanı olarak tekrar döndü. Dört Şehir ve Mustafa Kemal Mustafa Kemal’in fikirinde yer alan şehirler Manastır,Sofya vb .Manastır Mustafa Kemal’in fikir hayatında oldukça önemli bir konuma sahiptir.Mustafa Kemal bu ortamda birçok diyalog kurarak kendini geliştirmiştir. 27 ekim 1913 de Sofya ateşkeliğine atanmıştır.

8 Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Bu ortamda çeşitli dinleri tanımış, dinlerin milliyetçilik akımlarının  verilmesinin tanığı olmuştur. Bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmiştir.  Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Osmanlı devleti Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayarak 1.Dünya savaşından çekildi.Şam da Vatan Hürriyet Cemiyetini kurdu.Aralık 1911 İtalyanlara karşı yerli halkı örgütleyerek mücadele etti.25 Nisan 1915 Çanakkkalede İtilaf Kuvvetlerine karşı başarıyla mücadele etti.5 temmuz 1917 Şam da 7. ordu komutanlığına atandı.


"1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÖZET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları