Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 2013-2014 FAALİYET RAPORU
II.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 3 AĞUSTOS 2015 İSTANBUL

2 II.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan kurulu seçimi 3. Faaliyet Raporu sunumu, görüşme ve oylaması, 4. Denetim Kurulu Raporu sunumu, görüşme ve oylaması, 5. Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi 6. Dilek ve temenniler 7. Kapanış

3 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ 2009’dan 2015’e

4 AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinin (Üniversite Hastaneleri); sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak.

5 KURULUŞ VE SÜREÇ PLATFORM; Nisan 2009, İstanbul
I.Toplantı; Nisan 2009, İstanbul Üniversitesi, İstanbul II.Toplantı; Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara III.Toplantı; Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep IV.Toplantı; Ocak 2010, Ege Üniversitesi, İzmir DERNEK; Başvuru 2010 Şubat, Resmi Kuruluş 2010 Mart V.Toplantı; Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun VI.Toplantı; Kasım 2010, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir VII.Toplantı; Ocak 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli VIII.Toplantı; Mayıs 2011, Selçuk ve Konya Üniversiteleri, Konya IX.Toplantı; Haziran 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum X.Toplantı; Kasım 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul XI.Toplantı; Ocak 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon XII.Toplantı; Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli XIII.Toplantı; Kasım 2012, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu XIV.Toplantı; Şubat 2013, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep XV.Toplantı; Mayıs 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne XVI.Toplantı; Ekim 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana XVII.Toplantı; Ocak 2014, Ankara Üniversitesi, Ankara

6 YAPI VE YÖNETİM PLATFORM İCRA KURULU (Nisan 2009-Nisan 2010)
Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü DERNEK GENEL KURULLARI I.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Nisan 2010, Samsun OLAĞAN GENEL KURUL-I Eylül 2010, İstanbul OLAĞAN GENEL KURUL-II Haziran 2013, İstanbul II.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Ağustos 2015, İstanbul

7 YAPI VE YÖNETİM DERNEK YÖNETİM KURULU (2010-2012)
Başkan Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Başkan Yardımcısı Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Genel Sekreter Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayman Sadık KILIÇTURGAY, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı Üyeler Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Peyami CİNAZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İbrahim DEMİR, Akdeniz Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı

8 YAPI VE YÖNETİM, 2013 DERNEK YÖNETİM KURULU (28 Haziran 2013’e kadar)
Başkan Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü Genel Sekreter Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayman Levent ELBEYLİ, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Üyeler Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Hikmet KOÇAK, Atatürk Üniversitesi Rektörü Şükrü HATUN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Serhat BOR, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı DERNEK II. GENEL KURULU (28 Haziran 2013) OLAĞAN GENEL KURUL Haziran 2013, İstanbul

9 YAPI VE YÖNETİM, 2013 DERNEK YÖNETİM KURULU (2013-2015)
Başkan Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü Başkan Yardımcısı Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Genel Sekreter Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayman Şükrü HATUN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Üyeler Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hikmet KOÇAK, Atatürk Üniversitesi Rektörü Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü Mustafa KİBAR, Çukurova Üniversitesi Rektörü

10 YAPI VE YÖNETİM ÇALIŞMA KURULLARI (Temmuz 2009)
GERİ ÖDEME ÇALIŞMA KURULU TIP EĞİTİMİ MALİYETİ ÇALIŞMA KURULU MEVZUAT ÇALIŞMA KURULU STRATEJİ ÇALIŞMA KURULU PERFORMANS ÇALIŞMA KURULU AFFİLİYASYON ÇALIŞMA KURULU SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI ÇALIŞMA KURULU

11 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR yılları arasında; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN koordinatörlüğünde, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER ile ilgili Müsteşarlar, Kurum Başkanı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler ve Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu İcra/Yönetim Kurulu ve ilgili Çalışma Kurulu Üyelerinin katıldığı, 27 ayrı toplantı yapılmıştır.

12 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR Toplantılar sonrasında; Döner Sermaye Gelirlerinden alınan %5 olan Hazine kesintisinin 2010 yılında %3, 2011 yılında %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Üniversite Hastanelerine yaklaşık TL/yıl kaynak aktarımı

13 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 2010 Mayıs ayı içinde, gelinen nokta; Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetimi tarafından Sayın Başbakan’a arz edilmiş, Sayın Başbakan tarafından, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Koordinatör olarak görevlendirilerek; 12 ayrı Ortak Çalışma Grubu ile 2 ay süren hazırlıklar sonrasında, 21 Haziran 2010’a kadar kısa dönemde acilen yapılacaklar ile 2010 yılı sonu kadar, orta dönemde yapılacak “Yapısal İyileştirmeler” belirlenmiştir. Üniversite Hastaneleri Birliği “Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Raporu” Yapılan hazırlıklar, 23 Haziran 2010 tarihinde Sayın Bakanlara sunulmuş, kanun tasarısı hazırlıkları başlatılarak, TBMM’de kabul edilen 23 Temmuz 2010 tarih ve 6009 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerinin borçlarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

14 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR Eylül ve Ekim 2010 tarihlerinde, Maliye Bakanlığı’nın 6009 sayılı Yasa’nın uygulanmasına yönelik hazırlıkları tamamlayarak, Yasa kapsamına giren 28 Üniversite’nin borçlarına karşılık yapılacak kaynak aktarımının usul ve esaslarını oluşturmuş, 22 Üniversite Rektörlüğü Maliye Bakanlığı’na Protokol imzalamak kaydıyla kaynak talebinde bulunmuş, 4 taksit halinde TL.’nın 22 Üniversite Hastanesine aktarımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

15 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 25 Şubat 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Yasa’nın Geçici 15.maddesi ile Üniversite Hastaneleri’nde “Öğretim Üyesi Farkı” alınmamasının karşılık; “Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinde 2011 yılında ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; söz konusu işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 2011 yılı için öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu işletme birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin yüzde onuna tekabül eden tutardan fazla olanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde her ayın en geç 15 ine kadar eşit taksitler halinde ödenmesi” hükme bağlanmıştır. Aylık taksitler halinde 2011 yılında toplam TL. kaynak aktarımı

16 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 2010 Aralık, 2011 Ocak toplantıları sonucu “kabul edilmeyen Global Bütçe” Önerisi 28 Şubat 2011 tarihli Sağlık Bakanı ve bürokratları Toplantısı, Mart/Nisan 2011, Sağlık Bakanlığı bürokratları Toplantısı, 13 Eylül 2011 tarihli, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve SGK Başkanı ile bürokratları Toplantısı, Eylül/Ekim/Kasım 2011, SGK Başkanı ve GSS bürokratları Toplantıları Ekim 2011, internetten öğrenilen KHK Taslağı’ndaki “Üniversite Hastanelerinin Devri” maddesinin geri çekilmesi,

17 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA 2013 YILI YAPILANLAR Mayıs 2013; 6486 Sayılı Yasa 3. madde; “Fiyat Tespit Komisyonu” Üniversite Hastaneleri temsili, Mayıs 2013; 6486 Sayılı Yasa 4. madde; “Hoca Farkı”, Mayıs 2013; 6486 Sayılı Yasa 7. madde; “Yabancı Öğrenciler” GSS kapsamı, 23 Ekim 2013/28800 sayılı Resmi Gazete; ”Tamamlayıcı” Sağlık Sigortası Yönetmeliği 2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu; Üniversitelere Eğitim ödeneği

18 YAPILAMAYANLAR… 26 Ağustos 2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrası yargı kararları sonucu oluşan “TAM GÜN” belirsizliği sürecinin yönetilememesi, Gelirin gideri karşılayamaması sonucu giderek artan satınalma maliyeti, borç yükü, Üniversite Hastaneleri’nin; Sistemde rol dağılımı, yasal alt yapısının netleştirilememesi, “Kamu kurumu bakışı” anlayışının yerleşmemesi, Kendine özgü geri ödeme ve fiyatlandırma sistemi olmaması, Gelir, gider, stok, personel yönetimi ve model hataları yükünün ortadan kaldırılamayışı, Yapısal olan kaynak kullanımı, yönetim ve işletme sorunlarının çözümlenemeyişi, “Birlik” olunamaması, Tek gelir kaynağının hizmet sunumu olması; Üniversitelerin ana görevi olan eğitim ve araştırmaya ayrı kaynak tahsisi sorunları, Kaynak çeşitliliğinde kısıtlılık(Sağlık turizmi,özel sağlık sigortalılara hizmet,“fiyat farkı”),

19 hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan,
SONUÇ : hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan, basit ve kısa süren işlemlere ağırlık vermeye yönelmek zorunda bırakılan, bir işletme olarak yönetilemez hale gelen VE NE YAZIK Kİ BU DURUMU DEVAM EDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ…

20 SONUÇ OLARAK; “ÜNİVERSİTE HASTANELERİ”NİN BEKLENTİLERİ
ANA SORUN Üniversite Hastaneleri “Gerçek Görevi ve Sağlık Sistemi İçindeki Rolü” OLUŞAN ETKİLER Üniversite Hastaneleri’nin diğer Hastanelerle aynı (hatta özel hastane) görülmesi Hukuki Boşluklar; Başmüdürlük, Araştırma/Uygulama Merkezi… TEMEL ÇÖZÜM ÖNERİSİ Üniversite Hastaneleri’nin Görev ve İşleyişinin Yasal Dayanağı

21 “ÜNİVERSİTE HASTANELERİ” İŞ PLANI ÖNERİSİ
“Acil Nakit Girişi” sağlanması, borç yapılanması, Yapısal İyileştirmeler Döner Sermaye yasa tasarısında, “Üniversite Hastaneleri’nin verimli birer işletme” olabilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması, 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği Çalışma Grubu Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan “Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Raporu” sonuçlarına göre, üniversite hastaneleri yıllık döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 20’sinin Devlet Bütçesi’nden eğitim ödeneği olarak aktarılması, Döner sermayeden üzerindeki; personel, denge tazminatı, bilimsel araştırma (%5 BAP kesintisi) vb. yüklerin kademeli olarak azaltılarak Özel Bütçe’den karşılanması, 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından önerilen, Almanya örneğinde olduğu gibi, ortak ihale de yapılabilmesine yönelik, kamu tüzel kişiliğine haiz “Üniversite Hastaneleri Birliği” yasal düzenleme yapılması, Üniversite Hastaneleri’nin Görev ve İşleyişinin Yasal Dayanağının Oluşturulması,

22 GENEL DURUM Üye sayısı 120 Aidat 60 TL/yıl, giriş 50 TL 2014 Bilanço;
Gelir Önceki yıldan devir: TL Kasa; 1.231,26 TL Banka 413,74 TL Üye Ödentileri TL. Toplam Gelir TL, Gider Kasa; 206,26 TL Banka; 24,96 TL. Genel Gider 3.513,78 TL.

23 SON SÖZ; ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE GELİNEN NOKTA’NIN ANALİZİ
Üst yöneticilerinin bireysel gayretleri ile çözüm aramaktan “ortak akıl” etkinliklerine geçiş, Kamu/özel/üniversite hastanesi üçlüsünde “üniversite olma farkı”nın artan farkındalığı, Derinleşen “lobicilik” gücü, Sadece sorunlar değil “slogan olmayan çözümler” de tartışılabilen akademik bakışın ispatı, “Muhatap” ve temsiliyet ilişkisi kurulması, Bürokrasi ile ilke ve reçetelerde “ortak dil” oluşturulması, Başlıklarda büyük ölçüde “uzlaşma” ancak miktar ve zamanlamada anlaşılamayan çözümler

24 Destek ve katkılarınız için şükranlarımızla...
Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Geçmiş Dönem Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hikmet KOÇAK, Atatürk Üniversitesi Rektörü Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü Mustafa KİBAR, Çukurova Üniversitesi Rektörü Şükrü HATUN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Geçmiş Dönem Dekanı Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Geçmiş Dönem Hastaneler Genel Direktörü


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları