Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sean Sullivan İngiltere ve Galler Cezaevleri Kraliyet Teftiş Kurumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sean Sullivan İngiltere ve Galler Cezaevleri Kraliyet Teftiş Kurumu"— Sunum transkripti:

1 Sean Sullivan İngiltere ve Galler Cezaevleri Kraliyet Teftiş Kurumu
Cezaevi ve Gözaltı Merkezlerinin Teftişinde Birleşik Krallık Uygulamaları Sean Sullivan İngiltere ve Galler Cezaevleri Kraliyet Teftiş Kurumu

2 Cezaevi ve Gözaltı Merkezlerinin teftişinde BK uygulamaları
BK Ulusal Önleyici Mekanizması bünyesinde Cezaevleri Teftiş Kurumu’nun görevi Alıkonulma yerleri teftişinin amacı Alıkonulma yerleri teftişinin kapsamı Müfettişler kimler? Yöntemler Kanıt Kararlar Raporlar Etki Kilit unsurlar

3 Birleşik Krallık UÖM’si
BK, 2003’te OPCAT’i onaylamış ve UÖM 2009’da resmen çalışmaya başlamıştır. OPCAT bir ya da daha fazla sayıda kurumun UÖM olarak belirlenmesine izin vermektedir. Birleşik Krallık’ta kamu hizmetlerinin teftişi ve alıkonulma yerlerinin izlenmesinin uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Cezaevleri Teftiş Kurumu, alıkonulma yerlerinin bağımsız olarak izlenmesinden sorumlu 18 organdan biridir – İngiltere ve Galler’de 9, İskoçya’da 5 ve Kuzey İrlanda’da 4. Cezaevi Teftiş Kurumu ve uzman olmayan ziyaretçiler Polis Teftiş Kurumu ve uzman olmayan ziyaretçiler Sağlık Hizmetleri Teftiş Kurumu Eğitim ve Çocuklar için Teftiş Kurumları Her biri kendi yetki alanlarında bulunan alıkonulma yerlerine habersiz ziyarette bulunma yetkisi dahil kısıtsız erişim hakkı vardır.

4 Ortak organların görev ve yetki alanlarına saygı göstermelidir:
BK Ulusal Önleyici Mekanizması bünyesinde Cezaevleri Müfettişliği’nin görevi İngiltere ve Galler Teftiş Kurumu görevlendirilen tüm organlardan daha geniş yetkiye sahiptir. Teftiş Kurumu, Ekim 2009 tarihi itibarıyla UÖM için eşgüdüm işlevini yürütmeyi kabul etmiştir. Ortak organların görev ve yetki alanlarına saygı göstermelidir: UÖM üyelerinin yetkileri, işlevleri ve varsa aralarındaki görev farklılıklarının haritasının çıkarılması Önleyici çalışmaların yürütülmesi hakkında bilgi paylaşımı Tutarlılık ve henüz kapsanmayan alıkonulma yerleri konularında ihtiyaçların değerlendirilmesi UÖM etkinlikleri hakkında sivil toplumun bilgilendirilmesi Yıllık raporların hazırlanması ya da yıllık raporların eşgüdümünün sağlanması İÖAK ve diğer uluslararası insan hakları kuruluşları ile irtibat

5 İngiltere ve Galler’de Alıkonulma Yerlerinde Teftişin Amacı
Baş Müfettişin yasa uyarınca alıkonulanların koşulları ve gördükleri muamele konusunda rapor hazırlaması gereklidir. OPCAT kapsamında Birleşik Krallık’ın UÖM’sine destek verme dahil olmak üzere insan haklarının korunmasına ve uluslararası hukuka uyulmasına katkıda bulunulması Sağlam temellere dayanan bağımsız inceleme yapılması Halka güvence verilmesi Performansın iyileştirilmesine katkıda bulunulması Politika geliştirmeye katkıda bulunulması

6 Teftişin kapsamı İngiltere ve Galler’de mahpusun bulunduğu 140 kamu ve özel genç suçlu kurumu ile cezaevi İngiltere, Galler ve İskoçya’da 11 göçmen iade merkezi ve 33 kısa süreli göçmen barınağı 1 BK askeri cezaevi (üç kuvvet için) (şu anda askeri üslerdeki muhafız binalarının teftişi konusu ele alınmaktadır) İngiltere ve Galler’de 76 polis nezarethanesi (Polis Teftiş Kurumu ile) İngiltere ve Galler’de 554 mahkeme hücresi (Mahkemelerden sorumlu teftiş kurumu ile) Diğer yetki alanlarında davet üzerine

7 6 çok-disiplinli teftiş ekibi
Müfettişler kimler? 45 personel Baş müfettiş cezaevi sistemi dışındandır. Cezaevi müdürleri, cezaevi yönetimleri, denetimli serbestlik görevlileri, sosyal çalışmacılar, avukatlar, bir doktor, hemşireler, madde kullanımı müfettişleri, ırk uzmanı, araştırmacılar ve idari personel Çalışanlar kendi alanlarında kıdemli uzmanlardır ancak teftiş konusunda yoğun hizmet içi eğitim almışlardır. 6 çok-disiplinli teftiş ekibi Yetişkin erkekler, kadınlar, genç yetişkinler, çocuklar, göçmenlik ve polis Tüm teftişler sağlık ve eğitim teftiş kurumları ile ortak yürütülür.

8 Yayınlanmış teftiş kıstasları (beklentiler)
Teftiş Yöntemleri Yayınlanmış teftiş kıstasları (beklentiler) Uluslararası insan hakları ve ceza normlarının yanı sıra yerel iyi uygulamalara dayalıdır. 300’ü aşkın ayrıntılı ve uygulamaya dönük kıstas: Muamele ve koşulların tüm boyutlarını kapsar. Güvenlik, uygun güç kullanımı, duşlara erişim, sağlık hizmeti ve hücre dışında geçirilen zamandan serbest bırakılmaya hazırlığa Müfettişlerin hangi kanıtları araması gerektiğine dair açık yönlendirme

9 Teftişlerin yaklaşık yarısı kadarı habersizdir.
Teftiş Yöntemleri 2 Alıkonulma yerlerine ve kayıtlara engelsiz erişim kapsamında kameralar kullanılır ve kapalı devre televizyon izlenir. Teftişlerin yaklaşık yarısı kadarı habersizdir. Sıklık: Genel olarak yetişkin cezaevleri en az 5 yılda bir, polis her 6 yılda bir, çocuk ve göçmen merkezleri her 3 yılda bir teftiş edilse de, riske bağlı olarak durum değişebilir. Aralarda ilerlemenin değerlendirilmesi için takip teftişleri yapılır. Ayrıca tematik teftişle yapılır.

10 Teftişler için kanıtlar
Kanıta dayalı yaklaşım: Mahpus anketleri Belgelerin incelenmesi, her türlü kağıt ve bilgisayar kayıtları ile kapalı devre kamera sistemi kayıtlarına erişim Mahpuslar ve personel için odak gruplar Mahpuslar, personel ve diğer paydaşlar ile (Ör. ziyaretçiler, avukatlar, gönüllü gruplar, Bağımsız İzleme Kurulu) görüşmeler Gözlem

11 Teftiş Sonuçları (Değerlendirmeleri)
Cezaevinin “sağlıklı” olup olmadığına dair değerlendirmeler Cezaevlerinin “sağlık durumuna” dair dört test: Güvenlik – en hassas durumda bulunanlar dair tüm alıkonulanların güven içinde olması. Örneğin istismar edilmemesi Saygı – alıkonulanların insan onuruna yakışır muamele görmeleri. Örneğin, insanlık dışı ya da küçültücü koşullarda tutulmamaları ve fiziksel, tıbbi ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanması. Etkinlik – mahpusların yalnızca hücrelerinde kilit altında tutulmayarak kendilerine yararı dokunacak etkinliklere katılabilmeleri ve katılmalarının beklenmesi. Salıverilmeye hazırlık – mahpusların topluma geri dönüşleri için hazırlanmaları, yeniden suç işleme olasılıklarının azaltılması için destek görmeleri ve mahkumiyet deneyimleri nedeniyle daha kötü hale düşmemeleri.

12 Yayın kararı Baş Müfettişin takdirindedir.
Teftiş raporları Yayın kararı Baş Müfettişin takdirindedir. Cezaevleri yalnızca olgusal hataları düzeltebilir ancak değerlendirmelere edemez. Teftişten sonraki 15 hafta içinde yayınlanma Tüm raporlar basın bildirisi ile yayınlanır. Üç ay içinde eylem planı gerektirir. 12 ay sonrasında ilerleme raporu yazılır.

13 Baş Müfettişin kamuoyunda etkisi büyüktür.
Teftişin etkisi Baş Müfettişin kamuoyunda etkisi büyüktür. Halka açık bildirimde bulunur ve Bakanlar ile Parlamentoya doğrudan erişimi vardır. 2007-8’de tavsiyelerin % 97’si kabul edilmiştir. 2007-8’de tavsiyelerin % 69’unun ay arası bir süre sonra gerçekleşen yeniden teftişlerde uygulamaya geçtiği görülmüştür. Bağımsız teftiş farklı sonuçlar yaratmaktadır.

14 Alıkonulma yerlerinin etkili teftişi için önerilen kilit unsurlar
Sağlam temellere dayanan bağımsızlık ve tarafsızlık Habersiz ziyaret edebilme seçeneği ile birlikte engelsiz erişim Uluslararası insan hakları normlarına bağlanan bağımsız teftiş kıstasları Alıkonulanların sesine kulak veren bir yöntem Kısıtsız yayın hakkı Hukuki konum, medyada konum, yeterli kaynak, değişimi destekleme konusunda taahhüt ve dayanıklılık


"Sean Sullivan İngiltere ve Galler Cezaevleri Kraliyet Teftiş Kurumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları