Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARGI BAĞIMSIZLIĞI & YASAMA VE YÜRÜTME İLE İLİŞKİLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARGI BAĞIMSIZLIĞI & YASAMA VE YÜRÜTME İLE İLİŞKİLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU."— Sunum transkripti:

1 YARGI BAĞIMSIZLIĞI & YASAMA VE YÜRÜTME İLE İLİŞKİLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

2 Egemenliğin Kaynağı ve Asli Sahibi Millettir Ancak Millet Adına: Yasama Yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunca Yargı Yetkisi Bağımsız Mahkemelerce Kullanılır. GENEL OLARAK YARGI BAĞIMSIZLIĞI

3 Hiçbir Organ Yargı Yetkisi İle İlgili Olarak Mahkemelere Emir ve Talimat Veremez Görülmekte Olan Bir Dava Hakkında Mecliste, Yargı Yetkisinin Kullanılması İle İlgili Soru Sorulamaz, Görüşme Yapılamaz. Yasama Organı Mahkeme Kararlarına Uymak Zorundadır. YARGI YASAMA İLİŞKİLERİ

4 Yargı Organlarının Bütçesi Meclis Tarafından Kararlaştırılmaktadır Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Bir Kısmı Meclis Tarafından Seçilmektedir Mahkemelerin Ve Hâkimlerin Hukuki Statüsü, Görevleri, Mali Hakları, Yargılama Usulü Gibi Hususlar Kanunla Yasama Organı Tarafından Çıkarılmaktadır

5 Hiçbir Organ Yargı Yetkisi İle İlgili Olarak Mahkemelere Emir ve Talimat Veremez Yürütme Organları ve İdare Mahkeme Kararlarına Uymak Zorundadır İdare, Mahkeme Kararlarını Hiçbir Surette Değiştiremez ve Yerine Getirilmesini Geciktiremez YARGI YÜRÜTME İLİŞKİLERİ

6 Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır ve Müsteşarı Kurulun Tabii Üyesidir Kurulun 4 Asıl Üyesi Doğrudan Cumhurbaşkanı Tarafından Seçilmektedir Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Üyelerinin Bir Kısmını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Vekilini, Askeri Yargıtay Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyelerini Cumhurbaşkanı Seçmektedir. Adliyelerin Tüm İdari Ve Mali İşleri İle Yardımcı Personele İlişkin İşler Adalet Bakanlığınca Yürütülmektedir.

7 YARGI KURULLARI Yargı Kurulları Demokratik Bir Yapıda Ve Geniş Temsil Esasına Göre Oluşturulmalıdır HSYK, 2010 Reformlarından Sonra Demokratik Ve Geniş Katılımlı Bir Yapıya Kavuşmuştur Etkili İtiraz Yolları Getirilerek Kararların Hukuki Denetiminin Daha İyi Yapılması Sağlandı Bu Nitelikleri İle HSYK Yargıyı İç Ve Dış Müdahalelerden Korumaktadır YARGININ KENDİ İÇ MEKANİZMASI

8 TEFTİŞ Mahkemelerin Ve Hakimlerin Denetimi Bağımsızlığı Zedelemeyecek Bir Şekilde Yapılmalıdır 2010 Reformundan Sonra Hakim Ve Savcıların Denetimi Hsyk’ya Bağlı Müfettişlerce Yapılmaktadır Müfettişlerin Hakim Ve Savcılar Hakkında Düzenlediği Durum Belgeleri De Artık Daha Objektif Kriterlere Bağlanmıştır Bu Sayede Teftiş Mekanizması Hakim Ve Savcılar Üzerinde Bir Baskı Unsuru Olmaktan Çıkmıştır

9 YÜKSEK YARGI ORGANLARI Mahkemeler Arasında İçtihat Birliğinin Sağlanabilmesi İçin Temyiz İncelemesi Denilen Yüksek Yargı Denetimi Gereklidir Bu Denetimin Bir Baskı Unsuru Oluşmasını Önlemek Gereklidir Yüksek Mahkemelerin Hakim Ve Savcılara Not Vermesi Uygulaması Hakim Ve Savcılar Üzerinde Bir Baskı Oluşturabilir Bu Risk Bertaraf Edilmelidir

10 Yargı Bağımsızlığı Demokratik Devlet Düzeninin Olmazsa Olmaz Bir Şartıdır Ancak Çerçevesi Anayasa Ve Kanunlarla İyi Çizilmek Şartıyla Yargının Yasama Ve Yürütme İle İlişki Kurması Doğaldır SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

11 İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"YARGI BAĞIMSIZLIĞI & YASAMA VE YÜRÜTME İLE İLİŞKİLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları