Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aslında hepsi doğrudur. Bağlı oldukları kuruma, verilen hizmete ve çocukların yaşlarına göre farklı isimler kullanılmaktadır. A) Milli Eğitim Bakanlığına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aslında hepsi doğrudur. Bağlı oldukları kuruma, verilen hizmete ve çocukların yaşlarına göre farklı isimler kullanılmaktadır. A) Milli Eğitim Bakanlığına."— Sunum transkripti:

1 Aslında hepsi doğrudur. Bağlı oldukları kuruma, verilen hizmete ve çocukların yaşlarına göre farklı isimler kullanılmaktadır. A) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı-Resmi Okul Öncesi Kurumları (1739 ve 222 sayılı Kanun doğrultusunda açılanlar): * Anaokulları: 37-71 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okullardır. * Ana sınıfları: 48-71 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflardır. * Uygulama Sınıfları: 37-71 aylık çocukların eğitimi amacıyla, Kız Meslek Lisesi bünyesinde açılan ve faaliyet gösteren sınıflardır. B) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı: a)Özel Anaokulları (5580 sayılı Kanun doğrultusunda açılan okulları) b)Özel Eğitim Okulları(573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda açılan okulları) * Anaokulları: 37-71 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan özel okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları'na (SHÇEK) Bağlı: * Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri: 0-6 yaş grubu çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kurumlardır. Diğer Kurum ve Kuruluşlar: * Kamu kurumları, Üniversiteler, Fabrikalar vb. bünyesinde açılan okul öncesi kurumları bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları, çocukların tüm gelişim alanlarının (psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel alanlar ve özbakım becerileri) desteklendiği; hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirildiği; iletişim kurma ve duygularını ifade edebilme fırsatlarının sunulduğu; çocukları ilköğretime hazırlayan kurumlardır. Okul öncesi eğitimle ilgili birçok isim kullanılıyor, hangisi doğru ?

2 Çocuğunuzun kendini ifade etmesi, ne istediğini ve istemediğini karşısındakine anlatabilmesi, okula başlayabileceğini gösteren işaretlerden ilkidir. Bunun yanı sıra tuvalet eğitimini kazanmış olması, yani ihtiyacı olduğunda haber vermesi ve tuvalete gidebilmesi bu kararı güçlendirir. Anaokulu ve kız meslek liseleri bünyesindeki uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran 37 aydan gün almış ve 71 ayını dolduramayan çocuklar kaydedilir. Ana sınıflarına, eylül ayı sonuna kadar 48 ayını dolduran çocuklar ile 71 ayını doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Çocuğum okul öncesi eğitim kurumuna ne zaman başlamalı?

3 Sınıf mevcutlarında, bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır.Ancak talep olması ve okulun imkanlarının yeterli olması durumunda çocuk sayısı arttırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10 un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir.bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder. Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıfta kaç çocuk bulunur?

4 Çocuğum engelli ise okul öncesi eğitimden yararlanabilir mi? Çocuğunuzun engelli olması halinde, okul öncesi eğitim kurumuna kaydı belirli koşullar çerçevesinde mümkün olmaktadır. Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca hazırlanan rapor doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen 37-71 arası çocuklar bu kurumlara kaydedilir. Bu sınıfların mevcutları 10 çocuk bulunan sınıflarda ikiden, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise bir çocuk olacak şekilde oluşturulur.

5 İlköğretim kurumlarının birinci sınıfına (66 ay) kayıt hakkı kazanmış olmakla birlikte 67,68,69 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile;69,70,71 aylık olanlar ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir. Çocuğum ilköğretim çağına geldiği halde okul öncesi kuruma yönlendirilebilir mi?

6 İlköğretim okullarının birinci sınıfına, 60 -66 ay arası ocuklardan gelişim gönünden hazır olduğu anlaşılanlar, velinin yazılı isteği üzerine ilkokula kayıt yaptırabilirler. Çocuğum 60 aylık İki yıldır anaokuluna devam ediyor. Öğretmenleri de biz de ilköğretime hazır olduğunu düşünüyoruz. Kayıt yaptırabilir miyim?

7 Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak çocuklar ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınır.Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda veliler huzurunda kura çekimi yapılır. Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakil yapılır. Kayıt için öncelik tanınan durumlar nelerdir?

8 Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği içerisinde bulunan sözleşme örneği (Ek 2) temel alınarak (gerektiğinde okul yönetimi yönetmelik maddelerine aykırı olmamak kaydı madde ekleyebilir.) Sözleşme İki nüsha olarak hazırlanır öğrenci velisi ve okul müdürü tarafından imzalanır. Kayıt sırasında sözleşme imzalamak zorunlu mudur?

9 Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir. Ancak, çocukların beslenme, temizlik hizmetleri ve eğitim programının uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri için ücret alınır. Okul öncesi eğitim kurumuna ücret ödeyecek miyim?

10 Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılır.Ancak,ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen,ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde normal eğitimde yapılabilir. Yarım Gün Eğitim: Okul öncesi eğitim kurumlarında günde 6 çalışma saati süresini aşmayacak şekilde sabah veya öğleden sonra yapılan eğitimdir. Okullarda verilen eğitim yarım gün mü? Tam gün mü?

11 Şartlar müsait olduğunda okul yönetimi size seçme şansı tanıyacaktır. Başvuruların çok olması durumunda sabah ve öğle grupları kura yolu ile belirlenecektir. İkili öğretimdeki dağılım, tercihler doğrultusunda okul yönetimi tarafından velilerle işbirliği yapılarak düzenlenir. Eğer özel şartlarda dikkate alındığında başvurunun çok olması durumunda veli huzurunda kura çekilir. Çocuğumu okula kayıt ederken sabah veya öğle grubunu seçme şansım var mı?

12 Okul öncesi eğitimini yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak için her yaş grubundan belirli sayıda başvurunun olması hâlinde; okul iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Çalışan bir anneyim. Yaz aylarında çocuğumu gönderebileceğim bir okul var mı?

13 Şartlar müsait olduğunda okul yönetimi size seçme şansı tanıyacaktır. Fakat sınıf mevcutları, kız-erkek öğrenci oranları ayarlanmışsa müdahale etmemek çocuğunuzun yararına olacaktır. Bu dağılımların ayarlandığı bir sınıfa ekstra bir çocuk kaydetmek sınıf mevcudunu artıracağı gibi oranları da bozacaktır. Eğitim ortamının daha sağlıklı olması için bu konuda ısrarcı olmamanız gerekmektedir. Çocuğumu hangi öğretmene vereceğimi seçme şansım var mı?

14 İlk bakışta bu sorunun cevabı belirli konularda avantajlara ve dezavantajlara sahip oldukları şeklinde görülse de donanımı iyi olan öğretmenlerde belirgin farklılıklar ortaya çıkmayacaktır. Tecrübeli öğretmen yaşantıları gereği problemleri daha ortaya çıkmadan çözme becerisini gösterirken, yeni mezun öğretmen de yaratıcı çözümler getirebilecektir. Öğretmenlerin ortak noktası çalışma yılları ve cinsiyetleri değil, çocuklarla ilişkileri yönetme becerileri, çocuklara verdikleri değer ve gösterecekleri koşulsuz sevgi olmalıdır. Çocuğumun öğretmeninin tecrübeli ya da yeni mezun bir öğretmen olması okul yaşantısını etkiler mi?

15 Öğretmenin sık değişmesi her ne kadar istenen bir özellik değilse de bazen kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda dertlenmek yerine olayın olumlu yönlerine odaklanmak gerekir. Gitmek zorunda kalan öğretmenin ister kurum kaynaklı, ister kendi özel hayatından kaynaklanan sorunları olduğu aşikârdır. En ılımlı kişi bile bu durumda bazı problemleri çocuklara yansıtacaktır. Buna karşılık çocuğun yeni gelen öğretmenle daha iyi anlaşma şansı yakalaması mümkündür. Dolayısıyla bu durum üzüntü kaynağı olmak yerine yeni bir şans olarak algılanmalıdır. Öğretmenin sık değişmesi çocuğumun okul yaşantısını nasıl etkiler?

16 Bedelleri velilerden alınan aylık ücretlerden karşılanmak üzere yemek, temizlik, güvenlik, kaloriferci ve büro memuru gibi hizmetleri için personel alımı yapılabilir. Okulda çalışacak ek personel alımı nasıl yapılır?

17 Okula kayıt esnasında sizin tarafınızdan yazılı olarak bildirdiğiniz kişiler çocuğu okuldan alabilir. Bildirmediğiniz hiç kimse en yakınınız olsa bile çocuğu okuldan alamaz. Böyle durumlarda çocuklara, anaokulu müdürü/bölüm şefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmenler eşlik eder. İşim olduğunda çocuğumu okuldan başkası alabilir mi?

18 Öğretmenin yapmaya çalıştığı gibi sizin de çocuğunuzu çok iyi tanımanız, onun güçlü ve gelişmeye açık yönlerini iyi bilip gelişimini en üst düzeye çıkarabilmek için öğretmenle işbirliği içinde çalışmanız çocuğun yararına olacaktır. Bunu sağlayabilmek için öğretmen zaman zaman bireysel veli görüşmeleri, ev ziyaretleri, veli toplantıları yapacak, zaman zaman çocuğunuzla birlikte çalışmanız için eve çeşitli etkinlikler gönderecektir. Bu etkinlikleri birlikte yaptığınız etkinlikler çocuğunuz için en yararlı olanıdır. Çocuğunuzla birlikte etkili zaman geçirmenizi, etkili iletişim kurmanızı, onu daha yakından tanımanızı sağlamaktır. Dolayısıyla gerçek anlamda birlikte yaptığınız ödevler çocuğunuz için en yararlı olanlardır. Çocuğumun okul öncesi eğitimi sırasında veli olarak sorumluluklarım nelerdir?

19 Aile katılımı; ailelerin desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların deneyimlerinin, evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artışı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Aile katılımı, bilgi paylaşma ve ilişki kurma işlemidir; görünmeyen programın temel bir kurum olduğu kadar çocukların dünyaları arasında da bir tutarlılık köprüsü oluşturur. Aileler, öğretmenlerin kendilerini dinlemesinden, çocuklarıyla ilgili bilgileri paylaşmaktan, çocukların bakım sorunları ile ilgili öneriler almaktan ve veli olarak rolleri teşvik edildiğinde, desteklendiklerine inanırlar. Programda diğer ailelerle iletişim ve etkileşim içinde olmaları da veliler için destek ve teşvik oluşturur. Okul-aile işbirliğinin çocuk, aile, öğretmen ve kurum açısından yararları söyle açıklanabilir: 1. Çocuk Açısından: * Çocuğu, mutlu ve başarılı bir kişi olarak hayata hazırlama. * Okul ile ev arasında, çocuğa gösterilebilecek farklı eğitim tutumlarını ortadan kaldırma. * Evin devamı olan güvenli bir ortamda daha iyi bir öğrenme fırsatı yaratabilme. Okul öncesi eğitiminde aile katılımı nedir? Önemi ve yararları hakkında bilgi verir

20 2. Aile Açısından: * Çocuklarının eğitimlerinde kendi rollerinin öneminin farkına varabilme, * Çocuğun gelişimine çok yönlü olarak katkıda bulunabilme, * Bu konuda kendine güven duyabilme, * Kendi ilgi, yetenek, becerilerinin farkına varabilme, * Çocuklara duydukları saygının artması, onları birey olarak görebilme, * Çocukla sağlıklı bir iletişim kurabilme, * Zaman ayıramamaktan dolayı duydukları suçluluk duygusunu yok edebilme, * Yeni beceriler kazandırabilme,

21 3. Öğretmen Açısından: * Programını daha kolay gerçekleştirebilme, * Sağlıklı bir sonuca ulaşabilme, * Sağlıklı iletişim sonucu kolayca tanıyabilme ve problemleri çözebilme, * Sorumluluklarını paylaşabilme, * Hedeflere ulaşabilme, * İş tatminindeki artışı sağlayabilme,

22 4. Kurum Açısından: * Eğitimin sürekliliğini sağlayabilme, * Çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunabilme, * Amaçlarına daha kolay ulaşabilme, * Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilme, * Eğitimin kalitesini arttırabilme, * Sorumluluklarını paylaşabilme, * İş tatminindeki artışı sağlayabilme

23 Çocuğunuz okula keyifle gidip geliyorsa, okul saatini kaçıracağından endişe ediyorsa, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle paylaştıklarını anlatıyorsa her şey yolunda demektir. Bazı çocuklar başlangıçta okulla ilgili bilgi vermek istemeyebilir. Bu, onun okula uyum sağlamadığı anlamına gelmez, bütün olarak değerlendirmek daha doğru olur. Belirli bir süre ağlayarak, evdeki yaşantısındaki alışkanlıkları hakkında taleplerinde ısrarcı olabilir. Veli olarak gösterilecek tutarlı tutum ve okulla geçilecek iş birliği bu sürecin kolay atlatılmasına neden olacaktır. Çocuğumun okula uyum sağlayıp sağlamadığını nasıl anlayacağım?

24 Çocuğunuzun hangi okula gideceğine karar verdikten sonra okula başlamadan önceki haftalarda çocuğunuzla birlikte okula gidin, okulu gezin, öğretmenlerle ve diğer çocuklarla tanıştırın. Neler yapacağını, kimlerle beraber olacağını ona anlatın. Okula başladıktan sonra da kaygılarınız varsa bunları çocuğunuza hissettirmeyin. Kendi deneyimlerinizi onunla paylaşın. Onun anlattıklarını dinleyin. Günlük deneyimlerini anlatması için çocuğunuza fırsatlar yaratın ama onu zorlamayın. Alışma sürecinde benim üstüme düşen görevler nelerdir?

25 Okul size haftalık ya da aylık beslenme çizelgesi yollayacaktır. Bu çizelgeyi dikkate alarak akşam öğünlerini eksik kalan yönlerden zenginleştirebilirsiniz. Çocuğunuzu mümkünse dengeli bir kahvaltı öğününün ardından okula bırakın. Okulda verilecek olan sabah akşamüstü kuşlukları ara öğün yerine geçecektir. Sıkı bir kahvaltı ile okula gelen çocuğunuzun beslenme açısından eksik kalan yönlerini evde tamamlayabilirsiniz.okulda yememesi gelişimi açısından çok büyük bir eksiklik ortaya çıkarmayacaktır. Bu bakış açısıyla bakıldığında gerek siz gerek öğretmen çocuğu yemek için zorlamamalıdır. Bazen aileler için yemek konusu odak noktası haline gelir. O kadar ki öğretmenle karşılaştıklarında ilk sordukları soru "Çocuğum yemeğini yiyor mu?" olur. Dolayısıyla bu konuda kendini baskı altında hisseden öğretmen çocuğu yemek yemesi için elinde olmadan zorlayabilir. Bu durumlarla karşılaşmamak sizin elinizdedir. Çocuğuma okulda zorla yemek yedirilir mi?

26 Çocukların mümkün olduğu kadar tuvalet eğitimini kazandıktan sonra okula kaydolmaları uygun olacaktır. Bununla birlikte küçük yaşlarda çocuk tuvalete gitmek istediği zaman giyinip soyunma konusunda öğretmen tarafından desteklenir. Pantolonunu indirip çekebilen, düğmelerini ilikleyip, fermuarını kapatabilen çocukların desteğe ihtiyacı yoktur. Yine de kolay indirilip çekilebilen beli lastikli pantolonlar çocuğun da öğretmenin de işini kolaylaştıracaktır. Çocuğum okulda tuvalete gitmek istediğinde düğmesini/fermuarını çözerler mi? İşi bittiğinde kapatırlar mı? Ellerini yıkamasına yardım ederler mi?

27 Öz bakım becerileri kendi kendine yemek yeme, el-yüz yıkama, diş fırçalama, giyinme ve soyunma gibi becerileri içerir. Bu becerileri kazandırma aşamasında ailenin de öğretmenin de çocuğa iyi modeller olmaları gerekir. İlerleyen aşamalarda çocuğun bunları bağımsız yapması teşvik edilmelidir. Bağımsız yapar hale geldiğinde yardım kesilmelidir. Bu aşamada slogan: "Yalnız yapabileceği hiçbir şeyi onun yerine sen yapma" olmalıdır. Çocuğumun öz bakım becerilerini öğretmeni mi yoksa kendisi mi yerine getirmelidir?

28 Müzik, resim, drama, beden eğitimi etkinlikleri ana sınıflarında öğretmenin kendisi tarafından yürütülmektedir. Ancak devlete bağlı veya özel okul öncesi eğitim kurumlarında bu etkinlikler öğretmen tarafından gerçekleştirilebildiği gibi bazı okulların bu hizmetlere bale, at binme, yüzme, yabancı dil gibi etkinlikleri de ekleyerek dışarıdan hizmet aldıkları görülmektedir. Bu durumda okul aidat ücreti dışında yine uygun mevzuatlarca ücretlendirme yapmaktadır. Çocuğuma okuldaki etkinliklerin dışında müzik, bale, yabancı dil, yüzme v.b. farklı öğretmenleri olan etkinlikler sunulacak mı? Bunlardan ayrıca ücret alınacak mı?

29 Okul öncesi kuruma kayıtlı çocukların günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmeleri beklenmektedir. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Mazeretsiz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen mazeretsiz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum aileye yazılı olarak bildirilir. Aylık aidatını zamanında ödemeyen,geçmiş aylardan borcu kalan ve devamsızlık nedeniyle ilişiği kesildiği halde okula devam ettirilen çocukların ücreti, veli ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Anaokulu ya da ana sınıfında devam zorunlu mudur?

30 Eylül ayında ücret tam olarak alınır ancak haziran ayında ücret alınmaz. yarıyıl tatilin de ise aylık ücret tam olarak tahsil edilir. Okula kayıt yaptıran ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidatlar iade edilir. Haziran ayı ve 15 günden fazla rapora dayalı devamsızlıklarda ücret alınmaz. (Raporların resmi olması,geriye dönük olmaması gerekir.) Eğitim yılı içerisinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum,sel,deprem,hastalık,elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle mülki amirlerin ve il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun gerekli gördüğü durumlarda bu durumlara istinaden bir seferde 15 günden fazla süre ile eğitim-öğretime ara verilmesi durumlarında,alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit,harp malulü ve muharip gazi çocukları ile okul kontenjanının 1/10 oranındaki yoksul aile çocuklarından ücret alınmaz.Bu durumdaki çocuklardan engelli olanlara öncelik tanınır. Hangi durumlarda okul aidatını ödemem?

31 Geç kaldığınız durumlarda çocuğunuza sınıf öğretmeni refakat etmektedir. Anaokullarında nöbetçi öğretmende çocuğunuza eşlik edebilmektedir. Ancak, geç kalınacağı daha önceden okula bildirilmelidir. Bu durumun sıklıkla yaşanması durumunda çocukların olumsuz etkileneceği de bilinmelidir. Bu durum alışkanlık haline getirilmemelidir. Çocuğumu almak için geç kalırsam, ona kim refakat eder?

32 Okulun ailelere gönderdiği "Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu" ile belirlenen eğitim ihtiyaçları ve okulun kendi belirlediği konulara yönelik, eğitimciler ve okulun imkânları dâhilinde okula davet edilen ilgili uzmanlarca aile eğitimleri düzenlenir. Ok ulun aile eğitimine yönelik programları var mı?


"Aslında hepsi doğrudur. Bağlı oldukları kuruma, verilen hizmete ve çocukların yaşlarına göre farklı isimler kullanılmaktadır. A) Milli Eğitim Bakanlığına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları