Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ BAŞARISINDA ANNE BABA TUTUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMAN MERVE NAZMİYE ULUDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ BAŞARISINDA ANNE BABA TUTUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMAN MERVE NAZMİYE ULUDAĞ."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRENCİ BAŞARISINDA ANNE BABA TUTUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMAN MERVE NAZMİYE ULUDAĞ

3 EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR

4 “B İ R GÜL F İ DANI NASIL SUYA, HAVAYA, IŞI Ğ A VE TOPRA Ğ A MUHTAÇ İ SE; ÇOCUK TA SEVG İ N İ N ŞEVKAT İ N, KARŞILIKLI SAYGININ OLDUGU MUTLU B İ R A İ LE TOPRA Ğ INA MUHTAÇTIR.”

5 SEVG İ DEN YOKSUN ÇOCUKLARIN BÜYÜMES İ, YÜRÜMES İ, KONUŞMASI gecikir. ZEKA DÜZEY İ NDE GER İ LEME olur.

6 “Olumlu çocuk yetiştirmenin ilk şartı, olumlu anne-babadır. Hiç birimiz mükemmel de ğ iliz o zaman onlardan mükemmel olmalarını bekleyemeyiz.”

7 ANA-BABALIK K İ Ş İ YE AŞA Ğ IDAK İ SORUMLULUKLARI YÜKLER:  Çocu ğ un Bakımı  Çocu ğ un Korunması  Çocu ğ un E ğ itimi  Çocu ğ un Ruh Sa ğ lı ğ ının Zedelenmemesi  Çocukla Kaliteli Zaman Geçirme  Çocu ğ un Hayatı ve Gelece ğ i Hakkında Do ğ ru Kararlar Alma  Çocukla Sa ğ lıklı Bir İ letişim Kurma  Çocu ğ a Duygusal Anlamda Destek Verebilme  Çocu ğ un Masraflarını Karşılayabilme

8

9 (AŞIRI KORUYUCU ANNE-BABALAR) Aşırı sevgiden kaynaklanan ilgi, çocu ğ u bo ğ ar, ba ğ ımlı ve güvensiz bir kişilik yaratır. Çocuk, her türlü ihtiyacında ve karşılaştı ğ ı her sorunda çözüm kapısı olarak ailesini görür. Bu da, çocu ğ un özgüveninin ve sorumluluk duygusunun gelişmesini engeller.

10 Çocuklarını Hiç Büyütmezler, Hep Bebekmiş Gibi Davranırlar Çocuklarına Hiçbir İ ş veya Görev Vermezler, Her şeyi Kendileri Yapmaya Çalışırlar Çocuklarına Hayat Tecrübesi Yaşama Fırsatı Tanımazlar

11 HUZURSUZLUK VE KAYGI OLUŞUR ANA-BABAYA BA Ğ IMLI OLUR ÖZGÜVEN DUYGUSU GEL İ ŞMEZ SORUMLULUK DUYGUSU GEL İ ŞMEZ İ ÇEDÖNÜK VEYA SALDIRGAN OLUR DAVRANIŞ VEYA UYUM SORUNLARI GÖRÜLÜR

12 (OTOR İ TER,ELEŞT İ R İ C İ ANNE-BABALAR) Sevginin davranışlara yeterli yansımaması, çocukta de ğ ersiz oldu ğ u hissini uyandırır. Sıkı kurallar ve fiziksel yaptırımlarla yetişen, kişili ğ i hiçe sayılan çocuk, kendi hayatını kontrol etmekte zorlanır Sessiz, çekingen, güvensiz, küskün, aşırı hassas ve pasif bir kişilik oluşur. kendini, duygularını ifade edememe, BAZEN saldırganlık ve davranış sorunları görülebilir.

13 ÇOCUKLAR ÜZER İ NDE BASKI KURARLAR ÇOCUKLARINI D İ NLEMEZLER ÇOCUKLARININ ÇABALARINI GÖREMEZLER SÜREKL İ ELEŞT İ REN, SUÇLAYAN ANNE- BABALARDIR. SADECE KEND İ İ STEKLER İ, DUYGULARI VE KURALLARI ÖN PLANDADIR.

14 MÜKEMMEL İ YETÇ İ ANNE- BABALAR Çocuk hakkındaki tüm kararları "çocu ğ umu en iyi ben tanırım" anlayışıyla almak ve ondan sadece bu kararlara uymasını beklemek, mutsuz, kendi yetenek ve ilgisine uygun bir meslekte çalışmayan, bu nedenle kendiyle barışık olmayan bir insan yaratır.

15 BU ANNE-BABALARI MEMNUN ETMEK OLDUKÇA ZORDUR.. ÇOCUK ÇIRPINDIKÇA HEP DAHA FAZLASINI İSTERLER. ZAMANLA ÇOCUK AŞIRI KAYGI, STRES, TEDİRGİNLİK, HAYAL KIRIKLIĞI GİBİ DUYGULARI YAŞAMAYA BAŞLAR. “TIRNAK YEME, KEKEMELİK, ALT ISLATMA, YALAN, ÇALMA,...GİBİ” DAVRANIŞ SORUNLARIYLA KENDİNİ İFADE EDER.

16 HER KOŞULDA SEVG İ, SAYGI, ANLAYIŞ, HOŞGÖRÜ VE ŞEFKAT EŞLER ARASI UYUM VE İ ŞB İ RL İĞİ ÇOCUK YET İ ŞT İ RME HAKKINDA B İ LG İ SAH İ B İ OLMA

17 SA Ğ LIKLI VE ETK İ L İ ANNE-BABALAR DEMOKRAT İ K ANNE-BABALAR Yaşıtları ile gezmesi, sinema ve tiyatroya gitmesi, müzik dinlemesi gibi ilgilerine saygı gösterelim. Hayatı farklı yönleriyle tanımasına ve kişili ğ inin gelişmesine fırsat verecek aktivitelerdir. Çocu ğ umuzu anlamak, neyi neden yaptı ğ ını ö ğ renmek istiyorsak, onu yargılamadan tarafsız olarak dinleyelim. Böylece, gerçek duygularını ve sorunlarını ö ğ renmeye şansımız olur.

18 ONLARI ÖVER VE TAKD İ R EDERLER SORUMLULUK VER İ RLER ÇOCUKLARINA GÜVEN İ RLER YEN İ DENEY İ MLER YAŞAMALARINA İ Z İ N VER İ RLER, ORTAM HAZIRLARLAR

19 ÖNER İ LER Sevgi sözcüklerini çocu ğ umuza cömertçe kullanalım; sarılmayı, öpmeyi asla ihmal etmeyelim. Hiç bir zaman onu "sevgisizlik" le cezalandırmayalım. O, her şeye ra ğ men bizim çocu ğ umuzdur. Ona de ğ erli oldu ğ unu hissettirin.

20 ÖNER İ LER "Sana güveniyorum, elinden geleni yapaca ğ ına inanıyorum" mesajını verin. "Bu kafayla gidersen...", "Ben demedim mi..." diye başlayan sözler söylemeyin. Hayat sadece ders ve sınav üzerine kurulmamıştır. 'Sınavı ve başarılı olmayı, çocu ğ un "var olma nedeni" haline getirirsek, onun elini kolunu ba ğ lamış, özgüvenini zedelemiş ve kaygılarını ço ğ altmış oluruz.

21 ÖNER İ LER  Kendisini Mutlu, Huzurlu Ve Güven İ çerisinde Hissetmesine Gayret Edin  Çocukların Size Karşı Duygularını Açıkça İ fade Etmelerine İ zin Verin  İ yi Anne-baba Olmak,Çocu ğ un Her İ stedi ğ ini Yapmak, Her İ stedi ğ ini Almak Olmadı ğ ını Unutmayın  Çocu ğ unuzla Kaliteli Zaman Geçirin  Çocuklarınızı Sevmek İ çin Hiçbir Gerekçeye İ htiyacınızın Olmadı ğ ını Unutmayın…..

22 Video 1

23

24

25

26 Sınavlarda ve Akademik Başarısında Ana-Babanın Rolü Sınav başarısı için anne babalara stratejiler

27 Çocu ğ unuzun ilk ve en önemli ö ğ retmeni kim? Unutmayınız ki çocu ğ unuzun ilk ve en önemli ö ğ retmeni sizsiniz.

28 Unutmayın ki genellikle ilgili olan ana-babaların çocukları daha başarılı olabilmektedir

29 Unutmayın ki hiçbir başarı tek başına elde edilemez Evdeki herkesin, varsa büyükannenin, büyükbabanın ve kardeşlerin az veya çok belirli bir düzeyde etkisi olacaktır.

30 Sizler TV seyrederken çocu ğ unuza “- Haydi git odanda ders çalış...” dememelisiniz. Sizler de TV’yi kapatıp elinize bir kitap veya en azından bir gazete almalısınız. Bu size belki biraz zor gelebilir ancak iyi ana- baba olmak fedakarlık ister.

31 ELEŞT İ RMEK YER İ NE SAYGI Onu sürekli eleştirmek yerine ona sürekli iyi model olursanız o zaman ona destek vermiş olursunuz…

32 Güvensizlik-ö ğ renmenin en önemli güçlü ğ üdür. Ona güveneceksiniz ve güvendi ğ inizi de ona söyleyecek veya hissettireceksiniz. Aslında ö ğ renmede karşılaşılan güçlüklerin temelinde yetersizlikten çok kendine olan güvensizlik vardır.

33 Çocuk okulda veya sınavlarda bazen başarısızlıklar yaşayabilir. Ancak bunlar do ğ ru kullanıldı ğ ı zaman başarı yolunda kullanılabilecek birer araç olurlar.

34 Çocuklarınızı asla başkalarıyla kıyaslamayın :

35 Video 2

36 Çocuklarınızın arkadaşlarına gerekli önem ve ilgiyi gösterin :

37 Çocuklarınızın arkadaşlarını elbette ki öncelikle inceleyin ve tanımaya çalışın. Çünkü özellikle ergenlik ça ğ ında arkadaşlık etkisi çok fazladır. İ yi arkadaş çocu ğ a iyi etki yaparken kötü arkadaş kötü etki yapar. Onun için aşırıya kaçmadan çocu ğ unuzun arkadaşlarının iyi olup-olmadı ğ ını gözlemek ve gerekirse çocu ğ u uyarmak temel bir göreviniz olmalıdır.

38 Arkadaşlarıyla Daha İ yi Ö ğ renir Çocu ğ unuzun uygun görece ğ iniz arkadaşına ders vermesini teşvik edin. Çocu ğ unuz için ö ğ rendiklerini en iyi akılda kalma yöntemi bu yaklaşımdır. Yani çocu ğ unuz arkadaşına ö ğ retti ğ i zaman hem arkadaşı hem de kendisi kazanacaktır.

39 Unutmayın ki çocu ğ un başarısında aile- içi huzur çok önemlidir. Evde huzurlu bir ortamın olmayışı okul ve sınavlarda başarısızlı ğ ın temel nedenlerinden biridir.

40 RAM Sizler anne-baba olarak kendinizi 2 şekilde görebilirsiniz: Birincisi aynaya bakarsınız kendinizi görürsünüz İkincisi çocuklarınıza bakarsınız yine kendinizi görürsünüz. Çocuklar ailenin aynasıdır. Anne-babalar gösterdikleri davranışlarla sürekli olarak çocukların gözünde model oluştururlar.

41 RAM UNUTMAYIN; SİZİN ÇOCUĞUNUZ OLARAK DOĞMAK ONLARIN ELİNDE DEĞİLDİ, ANCAK SEÇME HAKLARI OLSAYDI, SİZDEN BAŞKA KİMSENİN ÇOCUĞU OLMAK İSTEMEZLERDİ...

42 Çocu ğ unuzu tanıyor musunuz? *Çocu ğ unuz en çok hangi rengi seviyor? *En iyi arkadaşının adı ne? Onunla tanıştınız mı? *Ö ğ retmenini seviyor mu? Ö ğ retmeninin adı ne? *En çok kimi taklit ediyor? Büyüyünce kim gibi olmak istiyor?

43 * En çok ne yemekten hoşlanıyor? Sevdi ğ i yeme ğ in adı ne? *TV’ de en çok hangi programı seviyor? Sevdi ğ i, izlemekten hoşlandı ğ ı bir sanatçı var mı? *Neleri yapmaktan hoşlanıyor? *Gelecekte olmayı düşündü ğ ü meslek var mı?

44

45 Kaygı, ö ğ renmenin ve ö ğ rendi ğ ini kullanmanın önündeki en önemli engeldir. Kaygısı artan, sınava oldu ğ undan farklı anlamlar veren ö ğ renciler için her sınav bir "Kriz"dir. Kendisini ispatlaması gereken, de ğ erli oldu ğ unu herkesin görmesi gereken ve mutlaka kazanılması gereken bir savaş. Bu duygularla sınava hazırlanan genç, her bir sınavı, hatta her bir çalışma testini, kazanılması gereken bir savaş olarak görecek, yapamadı ğ ı her bir soruyu kaybedilmiş bir savaş olarak yorumlayacaktır.

46 ÇOCU Ğ UN KAYGISINI AZALTMAYA YÖNEL İ K ÖNER İ LER  Yo ğ un kaygı yaşayan kişiler gelece ğ i düşünmekten bugünü kullanamazlar. Sizin sınav sonucu ile aşırı meşgul olmanız, çocu ğ unuzun da bu yönde meşguliyetini arttıracaktır.  Çocu ğ unuza yardımcı olmak için çocu ğ unuzun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz.

47 En az şu kadar net yapmalısın. ‘’Matematik ve Türkçeden ful yapmalısın.’’ Başarılı olmalısın.’’ Kendini dersine vermelisin. ’’ Bu yıl mutlaka kazanmalısın’’ vb. türünden zorunluluk ifade eden cümleler ö ğ rencinin kaygısının artmasına neden olmaktadır. Bu tür zorunluluk ifade eden sözleri mümkün oldu ğ unca az kullanmaya çalışın.

48 Çocu ğ a, sınavların onun kişili ğ ini de ğ erlendiren bir ölçü olmadı ğ ı, kazanmak kadar kaybetmenin de hayatın bir parçası oldu ğ u, hayatın sonu olmadı ğ ı anlatılmalıdır.

49 “Sen bizim evladımızsın. Seni seviyoruz ve hep sevece ğ iz.” şeklinde açıklamalar yaparak ö ğ renci rahatlatılmalıdır. Ö ğ renci, ailesinin sevgisini kazanmak için özel bir gayret sarf etmek zorunda olmadı ğ ını anlayacaktır. Bu rahatlama, ö ğ rencinin sınavda daha iyi performans göstermesini sa ğ layacaktır.

50


"ÖĞRENCİ BAŞARISINDA ANNE BABA TUTUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMAN MERVE NAZMİYE ULUDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları