Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İ HMAL İ VE İ ST İ SMARI H. HÜSNÜ TEKIŞIK REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İ HMAL İ VE İ ST İ SMARI H. HÜSNÜ TEKIŞIK REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İ HMAL İ VE İ ST İ SMARI H. HÜSNÜ TEKIŞIK REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 Çocuk İ stismarı; Çocuklara anne babaları ya da onların bakımından sorumlu kişiler ya da yabancılar tarafından yapılan, bedensel ve psikolojik açıdan zarar veren, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini zedeleyen her türlü eylem çocuk istismarı olarak kabul edilebilir.

3 Çocuk İ hmali; Çocukların fiziksel ve psikolojik gereksinimlerinin yeterince karşılanmaması olarak tanımlanabilir.

4 İ hmal ve İ stismar Türleri Nelerdir?

5  Duygusal gereksinimlerini karşılamamak,  Çocuğun bakımını yapmamak (kirli, aç kalması),  Çocuğu çalıştırmak,  Çocuğun tıbbi gereksinimlerini karşılamamak,

6  Çocuğa cinsel olarak taciz ve tecavüzde bulunmak,  Çocuk pornografisi.  Çocuğa fiziksel şiddet uygulamak.  Çocuğu korumasız bırakmak,  Sözel olarak hırpalamak.

7 Duygusal İ hmal Nedir?

8  Çocuğa yetersiz ilgi ve şefkat göstermek,  Çocuğun aile içi kötü muamele ve şiddete şahit olmasına izin vermek,  Alkol ve/veya uyuşturucu kullanmasına izin vermek.

9  Çocuğun suç işleme, aşırı saldırganlık gibi uyumsuz davranışlarına destek olmak veya izin vermek,  Çocuğun duygusal veya davranışsal probleminde gerek duyduğu profesyonel psikolojik desteği almasına engel olmak veya geciktirmek.

10 Fiziksel İ stismar Nedir?

11 Fiziksel istismar, istismarın en iyi tanınan şeklidir.

12 Fiziksel istismar yaralanmalar, çimdikleme, ısırma, vurma, tekmeleme, yakma, ağzı kapatarak boğmaya teşebbüs etme, şiddetli bir şekilde sarsma ya da herhangi bir başka şekilde çocuğun bedenine zarar vermektir.

13 Fiziksel istismarın yol açtığı duygusal travmanın, fiziksel yaralar kadar çabuk iyileşmediği de bilinmektedir. Duygusal zararın etkisi genellikle ergenlikte ya da daha sonra fiziksel olarak istismar edilen pek çok çocuğun istismar eden bir ebeveyn olduğunda ortaya çıkmaktadır.

14 ANNE BABALARIN B İ LMES İ GEREKENLER; Ne yaparsa yapsın, hiç bir çocuk dövülmeyi ya da istismar edilmeyi hak etmez ve bu tür bir davranıştan öğrenebileceği hiç bir olumlu ders yoktur. Çocuğun öğrenebileceği tek şey, bunun bir sorun çözme yolu olduğudur.

15 Şİ DDET ÇATI Ş MA YARATIR.

16 Onunla ileti ş im kurun ve sorunların çözümünü beraberce bulmaya çalı ş ın.

17 Duygusal istismarda dahil, pek çok ihmal ve istismar kasıtlı olarak gerçekle ş mez. Çok büyük bir kısmı ebeveynin çocuk geli ş imine ili ş kin yetersiz ya da uygun olmayan bilgilerinden kaynaklanır.

18 O halde kendiniz ve çocu ğ unuz için yapabilece ğ iniz en iyi ş ey, do ğ ru kaynaklardan çocuk/ergen geli ş imi ve bakımına ili ş kin mümkün oldu ğ unca çok bilgi toplamanız ve size bu konuda yardım edecek beceriler edinmenin yollarını aramaktır.

19 PEKİ OKULDA DUYGUSAL VE FİZİKSEL İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUGUMUZ VEYA BU DAVRANIŞLARI YAPAN ÇOCUGUMUZ KARŞISINDA NASIL DAVRANACAĞIZ??

20 Aklınızın karışması, öfke ve suçluluk hissetmeniz son derece doğaldır. Ancak yine de aşırı tepki göstermemeye, sakin kalmaya özen gösterin. Bu durumu daha da zorlaştırır.

21 Kendi çocuğunuzu, kendinizi, diğer çocuğu, ve onun ailesini suçlamaktan kaçının.

22 Bu dönemde çocuğunuzun etrafındaki arkadaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmede ona yardımcı olun.

23 Asla çocuğunuzu kavga etmesi ya da kendisine yapılan davranışlara benzer şekilde yanıt vermesi yönünde cesaretlendirmeyin.

24 Onun duygularını ifade etmesine izin verin

25 Yeni beceriler Çocukla birlikte olası tepkilerin neler olabileceğini tartışın. tepki göstermemek, oradan uzaklaşmak, yardım istemek, kendine güvenli bir biçimde yürümek, diğer çocuklardan ayrılmamak, bu tür çocuklara sataşmamak gibi.

26 Rol oynama: Yukarıdaki becerilerin edinilmesinde pratik yapın.

27 Çocuğunuzu suçlamaktan kaçının. Unutmayın ! bu davranış onun kendi kırılganlık ve güçsüzlük duygularında geliyor olabilir. Onun ne tür duygularla bu davranışları yaptığını anlamaya çalışın.

28 Çocuğunuzun bu saldırgan davranışlarının nereden geldiğini ve neden kişiler arası ilişkilerde bu tür davranışlara başvurduğunu belirlemeye çalışın.

29 Tv, sinema ve medyadan şiddet içerikli mesajlara maruz kaldıklarını göz ardı etmeyin. İzledikleri bu görüntüleri taklit edebileceklerini unutmayın.

30 Özür dilemeyi, özür dilemenin ona ne kattığını, ne kaybettirdiğini konuşun.

31 Kendinden farklı özellikleri olan arkadaşları olabileceğini, farklılıklara saygı göstermenin öfke kontrolünü kolaylaştıracağını dile getirin.

32 Anlatırken keyif aldığı ama o arkadaş grubu ile yapamadığı şeyleri fark etmesine yardım edin.

33 Çocuğunuzun serbest zamanlarında hoşlandığı etkinlikleri yapabilmeleri için yönlendirin. Zamanını iyi yapılandırdığınızda şiddet içeren etkinliklerden de vazgeçecektir.

34 Anlattığı şiddet içeren olaylarda daha farklı nasıl davranabileceğini düşündürmeye çalışın. İlk zamanlar örnek olaylar üzerinde konuşabilirsiniz.

35

36 Şiddet içerikli davranışlar öğrenilmiştir. Ancak yeni ve daha sağlıklı yöntemler bulunduğunda terk edilebilir. Sabırlı olun, değişimin uzun süre alabileceğini unutmayın.

37 Çocuklar ı n Cinsel Olarak İ stismar Edilmesi

38 Cinsel ihmal; çocukların cinsel sömürüye karşı yeterince korunmaması ve ilgisiz bırakılması. Cinsel istismar; çocukla yetişkin arasında herhangi bir cinsel eylem meydana gelmesi.

39 Çocuğun Cinsel İstismara Maruz Kaldığını Nasıl Anlarız? Özellikle fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtiler çocukların cinsel istismara maruz kaldıklarının açık göstergesi olurlar.

40 Eğer bir çocuk; Sık sık baş ve karın ağrısı, kusma, iştah azalması, genital şikayetler ve cinsel enfeksiyonlar yaşıyorsa, Dikkat eksikliği, öfke, depresyona benzeyen donuklaşma, olağan aktivitelerden geri çekilme ve insanlar yanında yoğun kaygı ve kaçma eğilimleri gösteriyorsa,

41 Aşırı temizlenme ya da temizliği ihmal etme, cinsel ilişkiye dayalı bilgiyi sözel ve davranışsal olarak sergileme ve oyunlarda sıkça kullanma, okul ve sosyal becerilerde gerileme yaşıyorsa istismara maruz kaldığı ihtimalini düşünebiliriz.

42 Çocuklar ı Cinsel İ stismardan Nas ı l Koruyabiliriz?

43  Güvenliklerini sağlamayı öğretin.  Bedenlerini korumayı öğretin.  Hayır demeyi öğretin.

44  Yardım istemeyi öğretin.  Onlara sizinle her türlü sorunu paylaşabileceği inancını yerleştirin.  Her zaman sır saklanmayacağını öğretin

45  Dokunulmayı reddetmeyi ve sınırlar koymayı öğretin.  Büyüklerin bazı kurallara uymayacağını öğretin.

46 Eğer, bir çocuk sürekli eleştirilmişse Kınama ve ayıplamayı öğrenir. Eğer,bir çocuk kin ortamında büyümüşse Kavga etmeyi öğrenir. Eğer, bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa Sıkılıp,utanmayı öğrenir. Eğer, bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse Kendini suçlamayı öğrenir. Eğer, bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse, Sabırlı olmayı öğrenir. Eğer, bir çocuk desteklenip yüreklendirilmişse Kendine güven duymayı öğrenir. Eğer,bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse Takdir etmeyi öğrenir. Eğer, bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse Adil olmayı öğrenir. Eğer, bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse İnançlı olmayı öğrenir. Eğer, bir çocuk kabul ve onay görmüşse Kendini sevmeyi öğrenir. Eğer, bir çocuk ailede dostluk ve arkadaşlık görmüşse Bu dünyada"mutlu olmayı"öğrenir.

47 SEVG İ VE İ LET İŞİ M HER TÜRLÜ ZORLU Ğ U GÖ Ğ ÜSLER… SEVG İ VE İ LET İŞİ M HER TÜRLÜ ZORLU Ğ U GÖ Ğ ÜSLER…

48


"ÇOCUK İ HMAL İ VE İ ST İ SMARI H. HÜSNÜ TEKIŞIK REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları