Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

31.07.20151 HURİYE SEFEROĞLU PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "31.07.20151 HURİYE SEFEROĞLU PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MAN."— Sunum transkripti:

1 31.07.20151 HURİYE SEFEROĞLU PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MAN

2 31.07.20152 Değerli Anneler ve Babalar… EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR

3 31.07.20153 Çocukların eğitiminde birçok etkenin rolü vardır. Bunlar aile, okul ve çevre dir. * Aile * Okul * Çevre Ç O C U K Bu etkenler tek başına çocuğun eğitimi için yeterli değildir. Anne ve babaların da çocuk eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları çok önemlidir. Sizleri de bu yüzden okulumuza davet ettik. Teşekkürler…

4 31.07.20154 Eğitim ve terbiye ailede başlar. Aile toplumun en önemli temel taşıdır. Okulda vermeye çalıştığımız temizlik, doğruluk, sorumluluk sahibi, saygılı, terbiyeli ve çalışkan olmak gibi ahlaki eğitime ailede de devam edilmelidir. Aksi takdirde yalnızca okulun çabası işe yaramaz ve çocuk bu davranışları kazanamaz. Çocuk çevresine saygı ve sevgi göstermiyorsa, küfürlü ve argo konuşuyorsa, kavga ediyorsa, okula zarar veriyorsa, hırsızlık yapıyorsa… Ailede ve çevrede PROBLEM! var demektir.

5 31.07.20155

6 6

7 7 Anne Baba Çocuk Anne Baba Çocuk Anne Baba Çocuk Baskıcı Tutum Tavizkar Tutum İlgisiz Tutum

8 31.07.20158 Baskıcı tutum yöntemleri Aşırı koruma Kontrol etme Sürekli akıl verme Bağırma Tehdit etme Sevgiyi esirgeme Ceza

9 31.07.20159 Çocukların kullandığı yöntemler : sızlanma tutturma duygu sömürüsü şantaj Anne-baba çaresiz kalıp çocuğun isteklerine boyun eğer. Tavizkar tutum yöntemleri

10 31.07.201510 Anne-baba çocukla yeterli ve kaliteli iletişim kurmaz. Çocuğu yetiştirirken neredeyse hiç yöntem kullanmaz. İlgisiz tutum

11 31.07.201511 TUTUM VE YA Ş AM POZ İ SYONU YAŞAM POZİSYONU TUTUMTANIM +,-BASKICIAnne baba çocuk üzerinde güç kullanır ve istediğini zorla yaptırır. -, +TAVİZKARÇocuk anne baba üzerinde güç kullanır ve istediğini zorla yaptırır. -,-İLGİSİZAnne baba çocuğun istek ve ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmez, yok sayar. +,+YETKİNAnne baba çocuğu olumlu/uygun iletişim ve disiplin yöntemlerini kullanarak yetiştirir.

12 31.07.201512 YAŞAM POZİSYONU TUTUMSONUÇ +,-BASKICIKorku, çekinme, sorumsuzluk, isyan... -, +TAVİZKARBencillik, sorumsuzluk, doyumsuzluk... -,-İLGİSİZMutsuzluk, değersizlik, yetersizlik... +,+YETKİNÖğrenme, düşünme, güven, sorumluluk alma, karşılıklı ve yakın ilişki... TUTUM VE YA Ş AM POZ İ SYONU

13 31.07.201513 Anne Baba Çocuk YetkinTutum

14 31.07.201514 Yetkin tutum- olumlu ve uygun iletişim ve disiplin yöntemi Anne-baba-çocuk birbirleri üzerinde güç kullanmazlar Birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarına ilgisiz kalmazlar Anne-baba gücünü çocuğu güçlendirmek ve desteklemek için kullanır Bu yöntem doğru zamanda çocuğa ve ilişkiye zarar vermeden kullanma ustalığını içerir Doğru ve uygun yöntem kullanıldığı için güç ve zaman kaybı olmaz Çocuk yetiştirmede kalıcı ve etkin sonuçlar elde edilmesini sağlar

15 31.07.201515 Yetkin tutum Ailedeki herkesin duygu-düşünceleri dinlenir Çocuğun bir birey olduğu kabul edilir Çocuğun sorumluluk alabileceğine güvenilir Çocuk sorun çözmeyi öğrenir Kendine ve çevresine güvenir Anne-baba çocuğa uygun sınırlar koyarak çocuğu korur Çocuğa güven ve destek vererek onun kendine olan güvenini artırır

16 31.07.201516 S ı n ı rlar Çocukların; Dünyayı, İnsan ilişkilerini anlamalarını, Yapmaları gerekeni kavramalarını Kendi alanlarını keşfetmelerini sağlar.

17 31.07.201517 İstenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendine denetlemesini öğretmek. DİSİPLİN = DAVRANIŞI YÖNLENDİRME

18 31.07.201518 Yanlış davranışı görmezlikten gelmeyin Cezaya ilk çare olarak başvurmayın Çocuğun davranışını uyarırken, onun karakterine ilişkin sert, kırıcı bir yorumda bulunmayın Ona seçenekleri sunun ve karar vermesine izin verin Hatalarını nasıl telafi edeceklerini gösterin Öğüt vermek yerine model olun Görmek istediğiniz davranışı sergileyin BABAN EVE GELİNCE GÖRÜRSÜN

19 31.07.201519 SORUMLULUK = Çocuğun kendi kendine yetmesi BEN DE Ğ ERS İ Z İ M BEN DE Ğ ERL İ Y İ M Çocuğu korumak, onu kanatlarının altında büyütmek,kendi başına konuyla baş başa bırakmamak onun gelişimini engeller

20 31.07.201520 Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar verin Çocuklarınızın seçim yapmasına izin verin Çocuğun gösterdiği çabaya saygı duyun Onun adına düşünmek yerine kendi kendine düşünmesini sağlayın; sorununu çözmek yerine, kendi sorununu çözmesine fırsat tanıyın

21 31.07.201521 KENDİNE GÜVENİN TEMELLERİ, SORUMLUK VERİLMESİ İLE ATILIR Kendine Güvensizlik; o Yüksek başarı beklentisi o Çocuğun hatalarını düzeltmek için onu eleştirmek o Çocuğun dayak hırpalanma gibi cezalar ile eğitilmesi o Olumsuz sıfatlar ile nitelendirmek ( tembel, pısırık, sorumsuz…) oluşmasını sağlar.

22 31.07.201522 Olayların nedenlerini açıklayın Ba ş arılarından dolayı çocu ğ u taktir edin De ğ erlendirme yerine gördü ğ ünüz ve hissetti ğ inizi söyleyin Çocuklarınız hakkındaki olumlu dü ş üncelerini söylerken, onlarında duymasını sa ğ layın Çocu ğ un gösterdi ğ i çabaya saygı duyun YÜKSEK BEKLENTİ ÇOCUĞUN DEĞERSİZ VE ÖNEMSİZ OLDUĞUNU HİSSETMESİNE NEDEN OLUR

23 31.07.201523 Ö ğ rencinin gerçek yetene ğ i ile okuldaki ba ş arısı arasında görülen fark. Çocu ğ un kendisidir; yani çocu ğ un sahip oldu ğ u potansiyel, çocu ğ un kapasitesi bizim ba ş arı beklentimizin sınırını belirler… Var olan yeteneklerini kapasitesinin altında kullanan çocuk,

24 31.07.201524 Başarısızlık, her çocuğun karşılaşabileceği geçici bir durumdur. Ancak; çocuğunuzun başarısız bir öğrenci olduğunu düşünürseniz ve onu da buna inandırırsanız, o zaman başarısızlık kalıcı olur. Çok büyük sürprizlerin haricinde, başarısızlığın sona ermesi çok güçtür… Okul başarısızlığının kaynakları nelerdir? 1.Bireysel özellikleri. 2.Aileden kaynaklanan nedenler. 3.Okul ve öğretmenden kaynaklanan nedenler.

25 31.07.201525 Özgüven Kendi kendini yönetme ( Sorumluluk) Güdülenme Başarı konusunda ebeveynin desteği ve tutumu Ebeveynini aşırı baskısı Ebeveynin beklentisi Stres oluşturan olumsuz ev koşulları

26 31.07.201526  Çocuk kendi görevleri ile baş başa kalmalıdır.  Başarıda önemli faktör çok çalışmak değil etkili ve verimli çalışmaktır. Bu nedenle çocuğa zamanı iyi kullanmayı öğretin.  Eğer çalışma davranışının sıklığı artırılmak isteniyorsa, çalışma, hoşlanılan ve sık yapılan bir başka etkinlikten önceye alınır.  Başarıda ölçüt başkaları değil, bireyin kendisidir.  Çocuğunuzu iyi tanıyarak beklenti düzeyinizi gerçekçi kılabilirsiniz.

27 31.07.201527  Çocuğunuza yapacağınız en büyük yardım ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onu yönlendirmek, ihtiyacı olan desteği ona sağlamak.  Çocuğunuzu olduğu gibi görün, olmasını istediğiniz gibi değil.  Sizin geçmiş okul yaşantınızdaki başarınızı çocuğunuzun tekrarlamasını beklemeyin ya da elde edemediklerinizi çocuklarınızı zorlayarak elde etmeye çalışmayın.

28 31.07.201528

29 31.07.201529 ANNE-BABA OLMANIN EN ZOR TARAFI BİR ŞEYİN NASIL DOĞRUYAPILACAĞINI BİLDİĞİ HALDE,YANLIŞ YAPILMASINA SABIR GÖSTERMEKTİR.

30 31.07.201530


"31.07.20151 HURİYE SEFEROĞLU PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları