Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME ,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME ,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME ,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SINAV GÜVENLİĞİ

2 İ Ç E R İ K Sınav Güvenliğinin Tanımlanması Sınav Tedbirleri
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Güvenliğinin Tanımlanması Sınav Tedbirleri Sınav Evrakının Dolaşımı Sınav Öncesi Tedbirler Sınav Evrakının Taşınması Sınav Evrakının Merkezlere Ulaştırılması Sınav Evrakının Merkezlerde Korunması Sınav Merkezlerinde Güvenliğin Sağlanması Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri Nakil Ve Denetleme Görevlileri Ölçme Ve Değerlendirme Aşamasında Güvenliğin Sağlanması İ Ç E R İ K

3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV GÜVENLİĞİ Amacı adayların bilgisini ölçmek olan sınavların; hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında, sınav sonuçlarına ilişkin olarak bir ya da daha fazla adaya haksız menfaat sağlamaya yönelik her türlü girişimin önlenmesidir. Bakanlığımız ve Kolluk Kuvvetleri tarafından ortak çalışılarak güvenlik sağlanır.

4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV TEDBİRLERİ Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Alınan Tedbirler Sınav Öncesi, Sınav Esnası ve Sınav Sonrası Alınan Tedbirler Sınav Merkezlerinde ve Binalarında

5 SINAV EVRAKININ DOLAŞIMI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKININ DOLAŞIMI ÖDSHGM SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ SINAV BİNASI

6 SINAV ÖNCESİ TEDBİRLER
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ÖNCESİ TEDBİRLER Soruların hazırlanması ve matbaada basımı Kırmızı bölgeler Matbaada kapalı dönem

7 SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-3
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-3 Sınav evrakının sınav merkezine ulaştığı andan itibaren 24 saat kesintisiz gözetim altında tutma başlar. Sınav evrakı, saklanacağı ortama konulduktan sonra kapısı kilitlenir. Evrakın bulunduğu odanın önünde emniyet görevlileri bulunur. Emniyet görevlileri hiçbir nedenle görev yerlerini terk edemezler. Tuvalet vb. ihtiyaçlarını sıra ile giderirler.

8 GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-4
SINAV MERKEZLERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav evrakı binalara ulaştıktan sonra Yedek Sınav Evrakının bulunduğu kutular ve yedek kutu kilitleri koruma altına alınmakta ve gerekmediği müddetçe açılmamaktadır. ***Sınav Merkezindeki tüm kullanılmış veya kullanılmamış kilit (kutu kilitleri, kamyon ve soruların saklandığı ortamın kapısında kullanılan kilitler) ÖDSHGM’ne geri gönderilecektir. Kutu kilitleri ilgili kutuya konulacak, kilitler nakil kuryesine teslim edilecektir. Sınav sonrası sınav merkezine ait tüm sınav evrakı kutuları Sınav Evrakı Nakil Kuryesine imza karşılığı, eksiksiz teslim edilir. Nakil aracı kilitlenerek yola çıkartılır.

9 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-1 Binasına ait sınav evrakını teslim aldıktan, sınav bitiminde tekrar Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine teslim edene kadar geçen süre zarfında bu evrakın güvenliğinden Bina Sınav Komisyonu sorumludur. Komisyon Başkanı sınav evrakının binada güvenliği sağlanmış bir odaya gözetimi altında taşınmasını sağlar. Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin salonlarda adayların önünde açılması konusunda salon başkanlarını uyarır. Sınav bitiminde salon başkanlarınca kendisine teslim edilen salon sınav evrakı poşetlerinin ağızlarının kuralına uygun olarak kapatıldığından emin olduktan sonra Bina Sınav Evrakı Kutularına yerleştirir, bu kutuları özel kilitleri ile kilitler. Kutuları açarken kestiği kullanılmış kilitleri kutularına koyar. Yedek sınav evrakı kutusunu gerekli olmadıkça açmaz. Açılması halinde, durumu bir tutanağa bağlar.

10 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-2 Sınavın güvenliği için, Bina Sınav Komisyonu sınav yapılan binaya, adaylar ve görevliler dışında kimsenin girmesine izin vermez ayrıca adayların ve görevlilerin binaya alınması yasak eşyalarla sınav binasına alınmamasını sağlar. Bina Sınav Komisyonu, İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonu tarafından onaylanmamış kişileri binaya kabul etmez. Böyle bir durumda İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bilgi verir.

11 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-3
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bina Sınav Komisyonu sınav süresince, sınavın, Sınav Uygulama Yönergesindeki kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder, salon görevlilerini, salonlarını terk etmemeleri, sınav sırasında öncelikle sınava girmeyen adayların soru kitapçıkları olmak üzere kitap, gazete, ödev benzeri dokümanları okumamaları konusunda uyarır, denetim yapar. Binadaki tüm görevlilerin görev kartlarını sınav boyunca yakalarına takmaları konusunda gerekli uyarıları yapar. Ayrıca salon kapılarının zorunlu bir neden olmadıkça sınav süresince açık tutulmasını sağlar.

12 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-4
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-4 Bina Sınav Yürütme Komisyonunun alacağı tedbirler; Sınav salonlarının kontrolü ve düzenlenmesi Binaya girişlerde kontrollerin yapılması Sınav düzeninin korunması İletişim araçlarının (bilgisayar, fotokopi, fax, internet ağı) kapalı tutulması Binanın kullanılmayan girişlerinin kilitlenmesi Binanın diğer bölümlerinin kilit altına alınması

13 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-5
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-5 Bina Sınav Komisyonu adaylar binaya alınmadan önce, sınav salonlarını dolaşarak salonların, özellikle sıra altlarında bulunan ve kopya niteliği taşıyabilecek her türlü dokümandan arındırılmasını sağlar. Aynı şekilde sınav bitiminde sınav yapılan salonları dolaşarak salonlarda sınav evrakı unutulmadığından emin olur. Adayların binaya alınması sırasında bina girişinde bulunur, emniyet görevlilerine yardımcı olur, adayların kimlik belgelerinin kontrol edilerek binaya alınmalarını sağlar ve sık sık adaylara çanta, cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin duyurusunu yapar. Sınavın ilk 20 dakikanın (MTSAS sınavları hariç) tamamlanmasından sonra bina kapılarının kapatılarak içeriye görevliler dışında kimsenin alınmadığından emin olur.

14 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-6
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav başlamadan en az 1 saat önce salon görevlileri ile toplantı yapar, kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler. Sınav görevlilerine ait yaka kartlarını hazırlar ve kullanılmasını sağlar. Adayların ve görevlilerin binaya alınması yasak eşyalarla sınav binasına alınmamasını sağlar. Sınav sırasında binada dolaşmak suretiyle gerekli kontrolleri yaparak sınavın güvenli ve sessiz bir ortamda yapılmasını sağlar.

15 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-7
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-7 Sınav yapılacak binadaki bilgisayar, fotokopi, fax gibi elektronik cihazların sınav süresince kapalı konumda tutulmasını ve varsa kablolu ya da kablosuz internet ağının devre dışı bırakılmasını sağlar. (Zorunlu kalındığı taktirde bu cihazlar, İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun izni alınarak Bina Sınav Komisyonun gözetiminde kullanılabilir.) Adayların binaya alınması için kullanılanlar dışındaki tüm bina giriş kapılarının sınav öncesi ve sınav sırasında kilitli tutulmasını sağlar. Binanın sınav için kullanılacak bölümleri dışında kalan tüm odalarının sınav bitimine kadar kilitli tutulmasını sağlar.

16 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-8 Salon Başkanı ve Gözetmenler;
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-8 Salon Başkanı ve Gözetmenler; Adayların kimlik kontrolünün yapılması Salonda bulundurulması yasak eşyaların denetimi Sınav evrakının güvenliği Sınav salonuna giriş-çıkışların denetimi

17 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-9
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-9 Adayların kimlik kontrolünün yapılarak bir adayın yerine bir başkasını sınava sokmasına meydan vermez. Salon aday yoklama listesi ve sınava giriş belgesi ile aday kimliğini karşılaştırır. Her ne kadar bina girişinde gerekli aramalar yapılsa da zaman zaman adaylar sınava getirilmesi yasak olan eşyalar ile sınav salonlarına gelebilmektedirler. Bu gibi adayları sınav salonuna almaz ve tutanağa gerekli bilgiyi yazar.

18 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-10
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-10 Salon Sınav Evrakı Poşetini adayların gözü önünde açar. Sınava girmeyen adaylara ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak güvenlik altına alır kimsenin incelemesine izin vermez. Sınav başladıktan sonraki ilk 20 dakika içerisinde gelen adayları salona alır, bu adaylara ek süre vermez.

19 SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-11
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV BİNALARINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ-11 Sınav başladıktan sonra ilk 30 dk içerisinde hiçbir adayı dışarı çıkarmaz. Israr ederek sınav düzenini bozan aday olursa Bina Sınav Komisyonuna bildirerek adayın gerekli süre doluncaya kadar binada bekletilmesini sağlar. Salonu erken terk eden adayların soru kitapçığını ve cevap kâğıdını geri alır, bu evrak sıraların üzerinde kesinlikle bırakılmaz. Salondan çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz. Sınavın bitimine 15 dk kala salonda en az 2 adayın kalmasını sağlar. Salon Başkanı sınav sırasında görevliler dışında hiç kimsenin sınav salonuna girmesine izin vermez.

20 NAKİL VE DENETLEME GÖREVLİLERİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NAKİL VE DENETLEME GÖREVLİLERİ Sınav günü Sınav Merkezinden teslim aldığı Bina Sınav Evrakı Kutularını, binalara ulaştırarak sadece Bina Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim etmek ve sınav bitiminde de toplayarak tekrar Sınav Merkezine eksiksiz teslim etmekle görevlidir. İl veya Bakanlık Temsilcisi, görevlendirildiği sınav merkezinde şu ana kadar sayılan tüm güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder. Gerekli gördüğü taktirde ilgililere gerekli uyarıları yapar. Tüm gözlemlerini bir rapor halinde ÖDSHGM/İl MEM’e bildirir.

21 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI Sınav yapılan tüm merkezlere ait evrak Genel Müdürlüğe döndükten sonra, sınav evrakının bulunduğu kutular tasnif komisyonlarınca açılmakta, sınav evrakı ayrıştırılmakta ve cevap kağıtları optik okuyucularda okunarak, görüntüleri elektronik ortama aktarılmaktadır. Optik okuyucuların olduğu bölgeye kurşun kalem ve silgi sokulması yasaktır. Sınav evrakının Genel Müdürlüğe ulaşmasını takiben yapılan evrakın açılması, görüntülerinin alınması, tasnifi ve optik okuyucular yardımı ile okunması süreçlerinin tamamında gerekli fiziki güvenlik önlemleri alınmakta ayrıca tüm bu işlemlere oluşturulan bir komisyonca nezaret edilmektedir.

22 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...?
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...?


"ÖLÇME ,DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları