Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SINAV ESNASINDAKİ UYGULAMALARI

2 İ Ç E R İ K Sınav Evrakının Binalara Ulaştırılması
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Evrakının Binalara Ulaştırılması Binaların Sınava Hazırlanması Sınav evrakının sınav merkezlerine ulaştırılması Bina sınav yürütme komisyonunun görevleri Bina sınav evrakı kutuları Salon başkanı ve gözetmenlerin görevi Adayların salona alınması, kimlik kontrolü ve kitapçık dağıtımı Yedek evrak ve cevap kağıdı Sınavın Başlatılması Salon Aday/Öğrenci Yoklama Listeleri ve tutanaklar Sınavın sonlandırılması Tutanak yazılması gereken özel durumlar Sınav esnasındaki itirazlar Görevli İhmalleri İ Ç E R İ K

3 SINAV EVRAKININ SINAV BİNALARINA ULAŞTIRILMASI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların (HAT) sınav evrakını kapalı olarak Sınav Merkezi Yöneticisinden sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce imza karşılığında teslim alır. Sınav evrakını, Sınav Merkezi tarafından sağlanan araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak, belirlenen HAT üzerinde ilgili dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina Sınav Yürütme Komisyonuna, sınav yapılacak binada imza karşılığında teslim eder. Şehir içi sınav evrakı nakil araçlarında 2 adet kuryenin dışında 1 adet nakil güvenlik görevlisi bulunur. Sınav evrakı binada, Bina Sınav Yürütme Komisyonu dışında hiç kimseye teslim edilemez.

4 BİNALARIN SINAVA HAZIRLANMASI-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARIN SINAVA HAZIRLANMASI-1 Bina Sınav Yürütme Komisyonu; binada sınava girecek adayların salon aday yoklama listelerinin sınavdan en az 2 gün önce adayların görebilecekleri bir yerde ilan edilmesini sağlar. Bina ve salonlarının sınav koşullarına göre hazırlanmasını, bir gün öncesinden sınava girecek aday sayısına uygun olarak sınav salonlarındaki sıralara Sıra Numarası verilmesini sağlar. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binayı kullanıma açar. Binanın ve salonların temizliği, ısınması vb. durumları gözden geçirir, gerekli önlemi alır.

5 BİNALARIN SINAVA HAZIRLANMASI-2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARIN SINAVA HAZIRLANMASI-2 Bina Sınav Yürütme Komisyonu, sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için zil çalınmasını, Sınav süresince binadaki faks, telefon ve cep telefonları ile her türlü elektronik cihazın kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin kapalı konumda tutulmasını, Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli düzeyde ısıtılmasını sağlar.

6 SINAV EVRAKININ TESLİM ALINMASI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV EVRAKININ TESLİM ALINMASI Bina Sınav Yürütme Komisyonu, sınav günü Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinden binaya ait bina sınav evrakı kutusunu imza karşılığı teslim alır. Teslim alma işleminde kimliğini ve görevlendirildiğini gösteren görev kartını yanında bulundurur. Bina Sınav Evrakı Kutularını binada uygun bir odada koruma altına alır.

7 BİNA SINAV YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bina Sınav Yürütme Komisyonu, kolluk görevlileriyle iş birliği yaparak tuvaletler dahil olmak üzere bütün binayı baştan sona kontrol eder. Kolluk kuvvetleri adayları bina girişinde arar, elektronik taramadan geçirir ve sınav binasına alınması yasak olan eşyalarla gelenlerin sınav binasına alınmamalarını sağlar. Sınav binasına girişte adayların Sınava Giriş Belgeleri ile görevlilerin Görev Kartlarının kontrol edilmesini sağlayarak ilgisiz kişilerin binaya girişine engel olurlar. Sınav binasına girişte sınav görevlileri de emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle aranır. Sınav binasında sadece emniyet görevlileri ile Bina Sınav Yürütme Komisyonu üyeleri cep telefonu bulundurabilirler.

8 BİNA SINAV YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bina Sınav Yürütme Komisyonu; İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca belirlenen bina sınav görevlilerinin sınav görevlerini kura ile belirler. Sınavın başlamasından 1 saat önce tüm görevlilerle toplantı yaparak görevleri tebliğ eder ve ‘sınavda dikkat edilecek hususları’ bildirir. Salon Başkanlarına sınav başlama saatinden 30 dakika önce Bina Sınav Komisyonu Poşet Teslim Alma Tutanağı imzalatılarak Salon Sınav Evrakı Poşetleri teslim edilir.

9 Bina Sınav Evrakı Kutuları
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bina Sınav Evrakı Kutuları Bina Sınav Yürütme Komisyonunca Şehir İçi Nakil Kuryesinden imza karşılığı teslim alınan Bina Sınav Evrakı Kutuları içerisinde; Soru kitapçıkları Cevap kağıtları Aday/öğrenci Salon Yoklama Listesi Salon aday oturma planı Sınavın türüne göre Ders Kodları Listesi Bina Sınav Sorumlusu Poşet Teslim Tutanak Formu Dönüş kilidi bulunur.

10 SALON BAŞKANI VE GÖZETMENLER
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALON BAŞKANI VE GÖZETMENLER Salon Başkanı ve Gözetmenler sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce görev yapacağı binaya gelir. Salon Başkanı ve Gözetmenlerin sınav binasına vaktinde gelmeleri son derece önemlidir.

11 ADAYLARIN SALONA ALINMASI-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAYLARIN SALONA ALINMASI-1 Salon Başkanları Salon Aday Yoklama Listesi ile sınavın başlama saatinden yarım saat önce adayları kimlik kontrolü yaparak salona alır. Adayları salona alırken adayın Sınava Giriş Belgesini, kimlik belgesini (ehliyet, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi) dikkatle inceler. Nüfus cüzdanında adayın TC Kimlik Numarası ve 15 yaşından büyük olanlarda fotoğraf olması kontrol edilir.

12 ADAYLARIN SALONA ALINMASI-2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAYLARIN SALONA ALINMASI-2 Bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınava almaya İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonu yetkilidir. Aday, Sınav Giriş Belgesinde bulunan salon ve sıra numarasına göre oturtulur. Cep telefonu, her türlü elektronik cihaz, çanta vb. eşya yanında olan aday sınav salonuna kesinlikle alınmaz. Sınav süresince zorunlu bir neden olmadıkça salon kapılarının açık olması sağlanır.

13 ADAYIN KİMLİK KONTROLÜ-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAYIN KİMLİK KONTROLÜ-1 Sınava giren adayın, Sınava Giriş Belgesi ile geçerli kimlik kartında fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılır ise, Bina Sınav Yürütme Komisyonu ile binadaki emniyet görevlilerine durum bildirilmeli ve aday sessizce salondan çıkartılarak görevlilere teslim edilmelidir. Adaylar binaya veya salona alınırken adayın kimliği konusunda şüpheye düşülürse, Bina Sınav Yürütme Komisyonuna bilgi verilerek, kapıdaki görevli emniyet mensuplarından birisi tarafından kontrol edilmesi istenecektir.

14 ADAYIN KİMLİK KONTROLÜ-3
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAYIN KİMLİK KONTROLÜ-3 Genel olarak, yerine başkasını sınava sokmak isteyen sahteciler kendi Sınava Giriş Belgesini, yerlerine sınava giren adaylara vermektedirler. Bu durumda, sınava giren kişi adayın kimlik belgesine fotoğrafını montajlayabilmekte veya adaya benzerliğini kullanmaktadır. Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken görevlilerin çok dikkatli olmaları, her adayın yüzüne iyice bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve özel kimlik belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları son derece önemlidir.

15 ADAYLARA SORU KİTAPÇIKLARININ DAĞITIMI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Salon Başkanı, Salon Aday Kontrol Listesine göre yoklama yapar. Salon sınav evrakı poşetini adayların gözü önünde açar. Evrakın kontrolünü yapar. Cevap kâğıtlarını ad ve soyadı denetimi yaparak adaylara dağıtır. Soru kitapçıklarını, kitapçık türüne dikkat ederek adayların bir birine bakarak kopya çekilmesini önleyecek şekilde dağıtır. Eksik veya hatalı evrak yerine yedek evrak kullanılır. Yedek evrak gerektiğinde Bina Sınav Yürütme Komisyonuna bildirir. Yedek evrak kullanıldı ise kullanıldığı salondaki evrak ile birlikte sırasında paketlenmeli ve Sınav Tutanağında mutlaka belirtilmelidir. Sınav bitince cevap kağıtlarını, salon aday yoklama listesi ile varsa yedek evrakı ve hatalı sınav evrakını ilgili dönüş poşetlerine koyar.

16 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YEDEK EVRAK Kendine ait sınav evrakında hata olması nedeniyle yedek evrak verilen adayların hatalı sınav evrakı (soru kitapçığı veya cevap kâğıdı) Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine konularak poşet kapatılmalıdır. Eksik veya hatalı evrak yedek evrak ile tamamlanacaksa, eksiklik giderilene kadar salonda sınav başlatılmamalıdır. Sınav başladıktan sonra yedek evrak ihtiyacı belirdiyse (sınav sırasında evrakta tahribat oluştuysa vb.) yedek evrak temin edilene kadar geçen süre, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine eklenmelidir.

17 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP KAĞIDI-1 Hiçbir adaya, başka bir adaya ait cevap kağıdı verilmemelidir. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar cevap kâğıdının üzerindeki gerekli alanları doldurarak imzalamalıdırlar. Adayın kendi cevap kâğıdını kullandığına dair kuşku duyulduğunda ilk önce bakılacak olan buradaki bilgi ve imzadır. Adayların mutlaka soru kitapçığı türünü kodlamaları gerekmektedir.

18 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP KAĞIDI-2 Adayların her test için verdikleri yanıtlarını cevap kağıdında o teste ayrılmış alana işaretlemeleri gerektiği konusunda uyarı yapılmalıdır. Soru kitapçığı üzerine yapılan işaretlemelerin dikkate alınmayacağı hatırlatılmalıdır. Cevap kâğıdında cevapları işaretlerken alanın dışına taşırılmadan işaretlemeye dikkat edilmesi vurgulanmalıdır. Silme işlemi çok iyi yapılmalıdır. İyi silinmemiş işaret optik okuyucuda okunabilir. Sınavdan erken çıkan adaylar cevap kâğıdını teslim ederken salon başkanı, cevap kâğıdı üzerindeki tüm bilgilerin doğru şekilde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmelidir.

19 SINAVIN BAŞLATILMASI-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVIN BAŞLATILMASI-1 Salon görevlileri; Adayların kendilerine verilen cevap kağıdının kendi adlarına düzenlenmiş olup olmadığını kontrol etmelerini ve ilgili yerleri doldurmalarını söyler. Sınavda Uyulacak Kuralları adaylara yüksek sesle okur. Adayları “Sınav başlamıştır.” denmedikçe kitapçıkları okumamaları konusunda uyarır. Hızlıca soru kitapçıklarının kontrol edilmesini ister.

20 SINAVIN BAŞLATILMASI-2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVIN BAŞLATILMASI-2 Zil sesiyle birlikte "Sınav başlamıştır" diyerek sınavı başlatır ve sınavın başlama ve bitiş saatlerini tahtaya yazar. Sınav başladıktan sonraki ilk 20 dakika içinde Bina Sınav Yürütme Komisyonunun izniyle gelen adayları sınava alır. (Ek süre verilmez.) İlk 20 dakikadan daha geç gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. Sınava girmeyen adayların soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kesinlikle kullanılmamalıdır.

21 SINAVIN BAŞLATILMASI-3
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVIN BAŞLATILMASI-3 Sınavın bitimine 15 dk kala adayları uyarır. Salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, yüksek topuklu ayakkabı giymemeye, gazete, dergi vb. okumamaya , diğer görevlilerle konuşmamaya, bir adayın çok yakınında uzun süre durmamaya özen gösterir. 15 yaşından büyük adayların tuvalet, su içmek vb. ihtiyaçları için sınav salonundan kısa bir süre için dahi çıkmalarına izin verilmez ve sınav salonundan kısa bir süre için dahi çıkan aday kesinlikle sınav salonuna alınmaz. Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları açısından, ÖDSHGM Temsilcisi ve Bina Sınav Yürütme Komisyonu dışında hiç kimsenin sınav salonuna girmesine izin vermez.

22 SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİ Sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaralarını Salon Aday Yoklama Listesindeki özel yerlere yazar. Bu yerin altındaki kutulara, sınava giren ve girmeyen aday sayılarını kaydeder. Sınav giriş belgelerini toplamaz. (MTSAS hariç)

23 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SALON SINAV TUTANAĞI-1 Tutanağa yazılacak her durum, il, ilçe, bina, salon ve aday ismi/numarası belirtilerek yazılmalıdır. Okunaklı ve hatasız olmalı, Dolma kalem veya tükenmez kalem kullanılmalı, Sınav kurallarına aykırı her durum ayrıntılı olarak mutlaka belirtilmeli, Tutanak imzalanmalıdır. Sınavı iptal edilecek olan adayların durumları hakkında karar verilebilmesi için şüpheye yer bırakmayacak şekilde durumun tespit edilmesi gerekir. Mesela tuvalete gitmek üzere salonu terk eden adayın tekrar geri dönüp dönmediğinin yazılması gerekir. Binanın dışına zamanından önce çıkıp çıkmadığının belirtilmesi gerekir.

24 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SALON TUTANAĞI-2 Kopya ya da başka bir nedenle sınavının geçersiz sayılması istenen adaylar olursa TC Kimlik Numaraları, ad ve soyadları tutanağa açıkça yazılmalı ve adayların ne yaptıkları, kopya çekmişlerse nasıl çektikleri açıkça belirtilmeli ve tutanakta “Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesi bulunmalıdır. Bir salondaki adaylar topluca sınav kurallarına aykırı bir tutum içine girecek olurlarsa durum Salon Sınav Tutanağına açıkça yazılmalı ve "Salondaki bütün adayların sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesi mutlaka yazılmalıdır. Burada belirtilenler dışında sınavın iptalini gerektirecek kural dışı bir olay olursa iptal gerekçeleri ve adayların TC Kimlik Numaraları ile ad ve soyadları Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazılmalıdır.

25 SINAVIN SONLANDIRILMASI
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVIN SONLANDIRILMASI Cevaplama işlemini erken tamamlayan adayların, sınav süresinin ilk 30 dk tamamlanmadan ve son 15 dakika içerisinde sınav salonundan çıkmalarına izin verilmez. Herhangi bir nedenle ilk 30 dk içerisinde salondan çıkan adaylar bu süre tamamlanıncaya kadar binadan dışarı çıkartılmaz. Bu süreler dışında adaylar isterlerse salonu terk edebilirler. Ancak her aday cevap kağıdını ve soru kitapçığını mutlaka görevlilere teslim etmelidir. Sınav için tanınan süre sona erdiğinde, adaylardan, cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları toplanıncaya kadar beklemeleri istenir. Adaylar sınav sırasında cevaplarını sadece soru kitapçığına işaretleyip sınav sonunda toplu olarak cevap kâğıdına geçirmek için ek süre isterlerse buna izin verilmeyecektir.

26 TUTANAK YAZILMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR-1
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yedek cevap kağıdı ve soru kitapçığı kullanıldıysa gerekçesi ve kullanan adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı mutlaka yazılmalıdır. Aday sınav başladıktan sonraki ilk 20 dakika içinde geldiyse Tutanağa TC Kimlik Numarası, adı, soyadı ve salona giriş saati tam olarak yazılmalıdır. Adayın kimliğinden şüphe duyduğunuz takdirde Sınava Giriş Belgesi de adaydan alınarak tutanağa eklenmelidir.

27 TUTANAK YAZILMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR-2
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınavda kopya almaya ya da vermeye kalkışan adaylar bulunabilir. Kopya girişimi saptanan adayların elinden soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve varsa kopya kanıtını alıp adayı dışarı çıkarmak en doğru yoldur. Bazı durumlarda bu yola gitmek sakıncalı olabilir. Karar yetkisi Salon Başkanına aittir. Ancak kopya eylemine karıştığı saptanan adayın /adayların T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazılmalı, nasıl kopya çektiği kısaca belirtilmeli ve "Sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı konulmalıdır.

28 TUTANAK YAZILMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR-3
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınavda kural dışı davranışlarıyla sınavın düzenini bozan olursa bunların da kimlik bilgilerinin olayla birlikte Salon Sınav Tutanağına yazılması ve "Sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydının konulması gereklidir. Bu gibilerin salondan dışarı çıkarılması sağlanmalıdır. Böyle durumlarda gerekirse Bina Sınav Yürütme Komisyonuna haber gönderip yardım istenmesi mümkündür. Binalarda sınav süresince emniyet görevlileri hazır bulunacaktır.

29 TUTANAK YAZILMASI GEREKEN ÖZEL DURUMLAR-4
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde, adayın adı Salon Aday Yoklama Listesinde bulunmuyorsa bu aday sınava alınacak, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı listenin sonuna eklenecektir. Bu durumdaki adaylara verilmek üzere yedek cevap kâğıdı ve soru kitapçığı talebini Bina Sınav Yürütme Komisyonuna bildirerek teminini sağlar.

30 SINAV ESNASINDAKİ İTİRAZLAR
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV ESNASINDAKİ İTİRAZLAR Sorulara ilişkin itirazlarda, Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖDSHGM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir." diyecektir. Salon Başkanı, soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendine göre yorumlayıp karar verme yoluna gitmeyecektir.

31 ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİ İHMALLERİ Görevliler arasında sınav kurallarına uymayanlar olursa; Sınav salonuna cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz ile gelmek, Gazete ve kitap vb. okumak, birbirleriyle konuşmak, Sınava girmeyen adayın soru kitapçığını okumak, Soru kitapçıklarını incelemek, soru kitapçığını dışarıya çıkarmak ve fotokopisini çekmek Adaylara cevaplamada yardım etmeye kalkışmak Görevli olduğu salonun dışında dolaşmak, vb. durumlar tutanağa eklenmeli ve ayrıca yazılı olarak İl/İlçe Sınav Yürütme Kuruluna bildirilmelidir. İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonu durumu İl/İlçe Bölge Sınav Koordinasyon Kuruluna, onlar da ÖDSHGM Sınav Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığına bildirmelidir.

32 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...


"ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları