Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. kısım Madde ve Özellikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. kısım Madde ve Özellikleri."— Sunum transkripti:

1 1. kısım Madde ve Özellikleri

2 ÖNCEDEN BİLDİĞİMİZ KAVRAMLAR
Element Bileşik Maddenin halleri Madde nedir? Kütle (Madde miktarına bağlı büyüklük) Hacim ( Maddenin uzayda kapladığı yer) Maddenin ortak özellikleri

3 VİDEO

4 VİDEO (KATILAR)

5 VİDEO (SIVILAR)

6 VİDEO (GAZLAR)

7 Ortak Özellikler Kütle Hacim Eylemsizlik

8 Kütle Neyle ölçeriz? Nasıl ölçeriz?

9 EŞİT KOLLU TERAZİ

10 Kütle birimlerini dönüştürme
mg g kg ton 1 10-3 10-6 10-9 103 106 109

11 Hacim cm3 = mililitre (ml) dm3 = litre (l) SI = m3
diğer birimler pratikte kullanılan birimlerdir. SI= Uluslararası Birim Sistemi

12 HACİM BİRİMLERİNİ ÇEVİRME TABLOSU
mm3 cm3 dm3 m3 dam3 hm3 km3 1 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 103 106 109 1012 1015 1018

13 Hacmin ölçülmesi Sıvılar Dereceli silindir- litre kabı

14 SIVILARIN HACMİNİN ÖLÇÜLMESİ

15 SORU

16 SORU

17 KATILAR GEOMETRİK ŞEKLE SAHİP İSE HACİM FORMÜLLERİ KULLANARAK

18 GEOMETRİK ŞEKLE SAHİP İSE

19 GEOMETRİK ŞEKLE SAHİP DEĞİLSE

20 GAZLARIN HACMİ? Sıkıştırılabilir olması Basınç Sıcaklık
SONUÇ: Gazların belli bir hacmi yoktur. Hangi kaba konulursa o kabın hacmini tamamen doldurur.

21 VİDEO (GAZLAR)

22 Birim hacmin kütlesine özkütle denir.
Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddenin kütlesiyle hacmi doğru orantılıdır. Birim hacmin kütlesine özkütle denir.

23 Kütle-hacim grafiği

24 ÖZKÜTLE

25 Özkütle- kütle ve özkütle-hacim

26 Hangisinin özkütlesi büyüktür?

27

28 Her maddenin sabit sıcaklık ve basınçta, kendine özgü bir özkütlesi vardır. Bu nedenle özkütle, madde miktarına bağlı değildir, sadece madde türüne bağlıdır. Gazların belli bir hacmi olmadığı için, gazlar için ayırt edici bir özellik olarak kullanılmaz.

29 Günlük Yaşamda özkütle
Kuyumculukta Kimya laboratuvarlarında Hastane laboratuvarlarında Porselen yapımında

30 KUYUMCULUK altın kırıntılarını diğer madde kırıntılarından ayırmak için özkütle farklılığından yararlanılır. Bu amaçla altın içeren karışım suyla birlikte eğik bir yüzeyden akıtılır. Altın kırıntıları, özkütlesi daha büyük olduğu için eğik yüzeyden kaymazken diğer kırıntılar aşağı sürüklenir. Böylece altın, karışımdan ayrılmış olur. Akarsu yataklarında altın arayanlar da aynı yönteme başvurur. Dereden leğene bir miktar kum alınır, leğen eğik tutularak hafifçe sarsılır. Özkütlesi altınınkinden çok küçük olan kum taneleri eğik leğende aşağı sürüklenerek altın parçacıklarından ayrılır.

31 KİMYA Katı madde karışımlarını ayrıştırmakta kullanılan yöntemlerden biri de karışımı suya atmaktır. Söz gelimi demir tozlarıyla odun talaşından oluşmuş karışım ayrıştırılmak istenirse karışım bir kaptaki suya aktarılır. Özkütlesi suyunkinden küçük olan odun talaşı, suyun yüzeyinde kalırken demir tozları suyun dibine iner çünkü demirin özkütlesi suyunkinden büyüktür. Daha sonra suyun üst kısmı boşaltılarak odun talaşı kaptan dışarı alınır, böylece demir tozları odun talaşından ayrılmış olur.

32 HASTANE Kullanılan santrifüj cihazlarında kan ve idrar gibi vücut sıvılarının tahlilleri yapılır. Bu tahliller, sıvıyı bileşenlerine ayrıştırma şeklinde fiziksel bir işlemdir.Buradaki ayrıştırma işlemi de yine özkütle farklılığına dayanmaktadır. İçinde ayrıştırılacak sıvı bulunan tüp, santrifüj cihazının tüp yuvalarından birine yerleştirilir. Cihaz çalıştırılınca tüp yuvalarını taşıyan tambur çok büyük bir hızla döner. Bu dönüşün etkisiyle tüpteki sıvının bileşenleri özkütlelerine göre ayrışır. Bileşenlerden özkütlesi en büyük olanı tüpün dibinde, özkütlesi en küçük olanı da en üstte olacak biçimde tabakalanır. Örneğin kan, böyle bir işlem sonucunda üstte serum, altta pıhtı olacak biçimde ayrışır. Bu yolla kanın bileşenlerinin normal değerlerde olup olmadığı saptanır.

33 PORSELEN Kullanılan ham maddeler topraktan elde edilen ve kil, kuvartz ve feldispat denilen bileşiklerdir. Bu maddelerin uygun oranlarda karışımı önce öğütülerek pudra denilen toz hâline getirilir, sonra da yoğrularak porselen hamuru elde edilir. Porselen hamuru kalıplara dökülüp şekil verildikten sonra fırınlanır ve böylece tasarlanan elde edilir.

34 PORSELENİN KALİTESİ Porselenin kalitesi, su geçirmezliği ve darbelere dayanıklılığıyla ölçülür. Bu da porselen pudrasının özkütlesiyle belirlenir. İdeal özkütle 2,5 g/cm3 dolayındadır. Hammadde karışımını iyi öğütmek suretiyle bu değere yaklaşılmaya çalışılır.


"1. kısım Madde ve Özellikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları