Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? a)Alev b)Proton c)Hava d)Duman e)Ses.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? a)Alev b)Proton c)Hava d)Duman e)Ses."— Sunum transkripti:

1

2 SORU Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? a)Alev b)Proton c)Hava d)Duman e)Ses

3 SORU Özkütle Kaynama sıcaklığı Eylemsizlik Özısı Hacim Yukarıdaki niceliklerden kaç tanesi maddenin ortak özelliklerindendir?

4 soru I. Cisim, katı maddenin şekil almış halidir II. Kütle ve hacim maddenin ortak özelliğidir III. Eylemsizlik maddenin ayırt edici özelliğidir. yargılarından hangileri doğrudur?

5 soru  Katı maddelerin belli bir hacmi ve şekli vardır.  Sıvıların belli bir hacmi vardır ama belli bir şekli yoktur.  Gazların belli bir hacmi vardır ama belli bir şekli yoktur.  Yandaki yargılarından hangileri doğrudur?

6 Maddenin plasma haliyle ilgili olarak; I. Mıknatıstan etkilenir. II. İyonik yapıda olduğu için elektrik akımını iletir. III. Pozitif yüklü parçacıkların sayısı negatif yüklü parçacıkların sayısına eşit olduğu için nötr yapıdadır. ifadelerinden hangileri doğrudur?

7 soru  Sıcaklık  Hacim  Kütle  Basınç  Yoğunluk  Maddenin gaz, sıvı ve katı hallerden hangisinde bulunacağı yandaki verilen niceliklerden hangilerine bağlıdır.

8 Soru  Yarıçapı 4 cm olan kürenin hacmini hesaplayınız.

9 soru  Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 8 cm olan silindir şeklindeki oyun hamuru ile yarıçapı 2 cm olan kaç tane bilye yapılabilir? a) 4 b) 8 c) 12 d) 16 e) 24

10 soru  Yarıçapı 3 cm olan bir küre ile, yarıçapı 2 cm olan bir silindirin hacimleri birbirine eşittir.  Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm’dir?

11 soru  Yarıçapı 5 cm olan silindirin uçlarına 40 cm. ve 20 cm yüksekliğinde iki koni şekildeki gibi yerleştiriliyor. Oluşan yeni şeklin hacmini hesaplayınız.

12 soru  80 cm 3 seviyesine kadar su dolu olan taşırma kabına, bir taş parçası bırakıldığında taş tamamen suyun içine batıyor.  Kaptan 15 cm 3 su taşıyor ise taşın hacmi kaç cm 3’ tür?

13 soru  K kabında 120 cm 3 hacminde su varken, bu kaba 4 tane küp şeklinde özdeş küp atılıyor.  L kabına 48 cm 3 su taşıyorsa cisimlerden birinin kenar uzunluğu kaç cm’dir?

14 soru  50 cm 3 seviyesine kadar kuru kum dolu olan şekildeki dereceli kaba, 40 cm 3 su eklenince, su seviyesi 75 cm 3 hizasına geliyor.  Buna göre kuru kum içinde bulunan havanın hacminin, kuru kumun hacmine oranı kaçtır?

15 soru  Kütlesi 50 g. Olan bir maddenin özkütlesi 2 g/cm 3 ise maddenin hacmini hesaplayınız.

16 soru Ölçüm sayısı Kütle (g) Hacim (cm 3 ) 1222,5 2445 3667,5 48810 511012,5  Aynı metalin farklı büyüklükteki parçaları 5 öğrenci tarafından tartılıyor, hacimleri ölçülüyor.Elde edilen veriler yandaki tabloda olduğu gibidir.  Tablodaki verilere göre;  Kütle-hacim grafiği çiziniz.  Kütlesinin hacmine oranını hesaplayınız.  Kütlesinin hacmine oranı sabit mi?  Bu oran maddeler için ayırt edici bir özellik mi?  Grafiğe göre hacmi 15 cm 3 olan metalin kütlesi kaç gramdır?  Grafiğe göre kütlesi 55 g olan metalin hacmi kaç m 3’ tür?

17 soru  Bir maddenin yoğunluğunu hesaplamak için yandakilerden hangilerini bilmek gereklidir? I. Yükseklik II. Hacim III. Alan IV. Kütle

18 Madde V(cm 3 )m(g) A8,525,5 B515 C824 D520 E412  Yandaki tabloda verilen maddelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

19 Madde d(g/cm 3 )m(g) A360 B9180 C6360 D5200 E4300  Yandaki tabloda verilen maddelerden hangisi en büyük hacme sahiptir?

20  Aynı sıcaklıkta bulunan K, L ve M cisimlerinin hacim-kütle grafiği şekildeki gibidir.  Buna göre cisimlerden en büyük ve en küçük özkütleye sahip olanları bulunuz.

21 soru I. Etin kokması II. Ekmeğin dilimlenmesi III. Buzun erimesi IV. Sütün yoğurt haline gelmesi V. Kolonyanın buharlaşması VI. Sütün ekşimesi VII. Zeytinyağının donması VIII. Şekerin çözünmesi  Yandakilerden hangileri kimyasal, hangileri fiziksel değişime örnektir?

22 soru Çürüme Paslanma Erime Yanma Büzülme Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fiziksel değişmedir?

23 soru  Fiziksel değişme ile ilgili olarak; I. Maddenin hali, konumu ve şeklindeki değişmedir. II. Maddenin tanecik yapısı değişmez III. Madde tekrar eski haline dönemez ifadelerinden hangileri doğrudur?

24 soru I. Demirin erimesi II. Kağıdın yanması III. Konserve kutusunun ezilmesi IV. Etin çürümesi V. Camın kırılması Yukarıdaki verilenlerden hangileri kimyasal değişmedir?


"SORU Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? a)Alev b)Proton c)Hava d)Duman e)Ses." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları