Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013. ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013. ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim."— Sunum transkripti:

1 ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013

2 ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.  Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye çalışan sistemlerdir.  Veriler genellikler tek bir veritabanında saklandı ğ ından kolay ve yüksek rapor alma, durum de ğ erlendirme gücünü sa ğ lar.  Üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

3

4 MRP – Malzeme İhtiyaç Planlanması  Malzeme -hammadde planlaması ve satın alma işlemleri için ürünün net ihtiyaçlarını belirler.  Ana üretim planını, envanter miktarını, teslimat sürelerini ve ürün ağacını kullanır.  Yeni siparişlere ne zaman ihtiyaç olduğunu, ne zaman sipariş verileceğini ve ne kadar sipariş verileceğini belirler.

5 MRP II – Üretim Kaynakları Planlama  MRP üretim miktarlarını gerçekleştirmeye yetecek hammadde ve malzemenin tedariki planlaması yapar.  Firmanın kapasitesini(iş ve makine planlama), müşteri ilişkilerini vs. göz ardı eder.  MRP II, MRP’nin planını daha detaylı (günlük- haftalık) planlara dönüştürür.  Satış, satın alma, envanter yönetimi, üretim planlama ve kontrol, muhasebe, finansman, maliyetlendirme ve kalite yönetimi hizmetleri sunar.

6 ERP – Kurumsal Kaynak Planlama  MRP II’nin uzantısı olarak mühendislik,finans, insan kaynakları, müşteri ilişkileri ve proje yönetimi gibi işletmenin bütün alanlarında kullanılan bir sistemdir.  İşletmenin bütün fonksiyonlarının bütünleşik olarak çalışabilmelerine imkan veren, kritik kaynakların yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlayan bilgi sistemi.  Veritabanı teknolojisini kullanan ve tek bir kullanıcı arayüzü ile işletmenin bütün fonksiyon bilgilerini kontrol eden kurumsal bilgi sistemidir.

7 ERP Neden Kullanılıyor?  İş başarısını artırmak  Giderleri düşürmek  Müşteri memnuniyetini arttırmak  Etkin olmayan ve karmaşık tüm işleri basitleştirmek  Yeni iş stratejileri geliştirme olanağı sağlamak  Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak

8 ERP Neden Kullanılıyor?  Arka plandaki (back office) işlerin otomasyonu  İ ş süreçleri arasında daha iyi bir koordinasyon için  müşteri sipariş bilgileriyle finansal bilgilerin bütünleştirilmesi,  üretim sürecinin ve insan kaynaklarının standartlaştırılmasıyla servis kalite seviyesinin yükseltilmesi  bireysel ve organizasyonel verimlili ğ in artırılması

9 ERP’ nin Avantajları  Gereksiz verilerin elenmesi  Güvenilir bilgiye daha kolay geçiş  Global dünya şartlarına uyum  Diğer modüllerle etkileşim sonucu etkinliğin sağlanması  Etkinliğin artmasıyla maliyetlerin azalması

10 ERP’ nin Dezavantajları  Pahalı olması  Kurulumunun kolay olmaması  Bakımının pahalı olması ve zaman alması  Birçok özelliğin bütünleşik olması

11 ERP’ nin Yazılımda Aranan Özellikler  İşletmenin iş süreçleriyle fonksiyonel uyum  ERP sisteminin parçaları arasındaki entegrasyon derecesi  Esneklik ve uygulanma hızı  Çok yönlü planlama ve kontrolü desteklemesi  Düzenli güncellemelerin varlığı  Lisans, eğitim, uygulama, bakım, özelleştirme ve donanım maliyetleri

12 ERP’ nin Şirkete Uygulanması  Uygulama süresi ~ 18-24ay  Uygulama sonrası sistemi izlemek ve iyileştirmek daha fazla vakit alabiliyor

13 ERP’ nin Şirkete Uygulama Aşamaları 1. ERP seçim ekibinin ve yöneticisinin belirlenmesi  Seçim komitesi  Danışmanlar 2.Kurumun gereksinim analizi  Mevcut altyapı  Birimler  Eksiklikler  Hedefler

14 ERP’ nin Şirkete Uygulama Aşamaları 3.Kuruma özel talep listelerinin (Request for Proposal) geliştirilmesi 4.Talep listelerinin tedarikçilere gönderilmesi 5.Tedarikçi firmaların tanıtım için davet edilmesi 6.Tedarikçi firmanın kurulum yaptı ğ ı di ğ er firmaların ziyareti 7. Firma / yazılım seçimi  Dikkat edilmesi gerekenler:   Tedarikçilerin finansal dura ğ anlı ğ ı   Güvenilirli ğ i   Destek gücü   Sektöre uygunlu ğ unu   Piyasadaki tanınmışlık düzeyi   Teknolojik yenilikleri ne ölçüde takip etti ğ i

15 ERP Yazılımları ve Dünya Pazar payları  SAP - % 31  Oracle - % 14  PeopleSoft - % 7 (Oracle tarafından satın alındı)  IBM - % 7  JD Edwards - % 7 (Oracle tarafından satın alındı)  Baan - % 5  Microsoft - % 3  Marcarn - % 3  D&B - % 2  CODA - % 1  ….

16 ERP Yazılımları-Türkiye 1)SAP 2)Oracle 3)GlobalSoft 4)IAS-CANIAS 5)NETS İ S 6)LOGO BUSINESS SOLUTIONS 7)Microsoft Navision 8)IFS

17 S ystems, A pplications and P roducts --- SAP

18 SAP  Almanya, 1972  Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi  Türkiye, 2001  İ ş yazılımları ve ciro olarak dünyanın 4. büyük yazılım firması-2012 cirosu 12 milyar euro civarında  1000’e yakın ortaklık  2012 karı 5.05 milyar euro

19 SAP – Sektörel Çözümler  Elektrik, gaz ve su da ğ ıtımı  Hastane ve sa ğ lık  Havacılık ve savunma  İ laç  Kamu  Kimya  Ma ğ azacılık ve perakende  Tüketici Ürünleri  Medya  Metal, Ka ğ ıt, A ğ aç Ürünleri  Mühendislik ve İ nşaat  Petrol ve petrol ürünleri  Otomotiv  Sigorta

20 SAP Modülleri

21 PP – Production Planning  Üretim planlama modülü  Kısa ve uzun dönemde kapasite ve dar bo ğ az takibi  Malzeme ürün a ğ açları  İ ş planları  MPS  MRP - MRP II  Üretim faaliyetleri senaryoları  Malzeme tahminleri  Talep yönetimi  Kanban  Kesikli / Süreç tipi üretim  …

22 MM – Material Management  Malzeme Yönetimi modülü  Stok yönetimi  Depo yönetimi  Tedarik kayna ğ ının belirlenmesi  Satıcı de ğ erlendirme  Fason takibi  Faturalama  Satın alma

23 SD – Sales and Distribution  Satış ve Da ğ ıtım modülü  Satış belgelerinin oluşturulması  Sevkiyat planlama  Teslimat bilgilerinin oluşturulması  İ rsaliye kesimi  Fatura işlemleri  Fiyatlandırma ve vergilendirme  Satış deste ğ i

24 QM – Quality Management PM – Plant Maintance  QM – Kalite yönetimi  Belge takibi  Satıcı seçimi  Kalite anlaşmaları  Giriş kalite kontrolü  Kalite uyarıları  Kalite kontrolü  PM – Fabrika Bakımı  Bakım planlama  Bakım işlemleri listesi  Bakım uygulama

25 FI – Financial Accounting  Dışarıdan tedarik için fatura kontrolü  Fatura girişi  Hesap analizleri  Vade farkı kontrolleri  Denkleştirme işlemleri  Otomatik kur de ğ erlendirmesi  Döviz bazında hesap takibi

26 AM – Asset management  Varlık yönetimi  Yeniden de ğ erlendirme  Amortisman çalışmaları  Sabit varlıklar

27 CO – Controlling  Kontrol modülü  Maliyet muhasebesi  Kar muhasebesi  Karlılık analizi  Proje sistemleri  Faliyet tabanlı maliyetleme  Ürün maliyetleme  İ ç düzen

28 SM – Service Management  Yetkili servislerin çalışmaları  Son kullanıcı bilgileri  Arıza bilgileri  Malzeme, işçilik, nakliye masrafları  Elipman bilgileri takibi

29 HR – Human Resources  Bordroların hazırlanması  Tatil takvimi  İ zinlerin takibi  E ğ itim planlaması  Performans de ğ erlendirilmesi  İ ş alımı

30 PS – Project System  Proje Sistemi modülü  Planlama  Bütçeleme  Uygulama  Bilgi Sistemleri


"ERP ve SAP İŞL 546 – Bahar 2013. ERP Nedir?  İ şgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sa ğ layan bütünleşik yönetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları