Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları"— Sunum transkripti:

1 Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
MUSİKİ TEZHİPİ EDEBİYAT MEDENİYETİ OLUŞTURAN UNSURLAR MİMARİ MİNYATÜR HAT CİLTCİLİK BİLİM

2

3 Dini ilimler:  Türkler din ilimlerinde önemli çalışmalar yaparak ve eserler vererek İslam medeniyetine katkıda bulunmuşlardır. En önemli örnekler;

4 Buhari (eseri: Sahih-i Buhari Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi
Zemahşeri (eseri: Keşşaf) Tefsir Buhari (eseri: Sahih-i Buhari Hadis İmam-ı Azam Ebu Hanife Fıkıh Kelam Maturidi Tasavvuf Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi

5 Edebiyat Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde pek çok ve meşhur eserler yazmışlardır. Ayrıca İslam edebiyatına yeni türlerin girmesini sağlamışlardır.

6 Türk-İslam edebiyatının ilk örnekleri:
Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib), Divan-ı Lügatit Türk (Kaşgarlı Mahmud).

7 Türk-İslam edebiyatında katkısı olan en önemli şair ve yazarlar ise şunlardır
Mevlana (mesnevi)

8      Türk-İslam edebiyatında katkısı olan en önemli şair ve yazarlar ise şunlardır.
Mevlana (mesnevi), Ali Şir Nevai (muhakemetül lügateyn, hazâinül meâni), Edip Ahmet Yükneki (atabetül hakayık), Fuzuli (leyla vü mecnun), Süleyman Çelebi (mevlid-i şerif), Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal, Baki, Nedim, Nabi, Şeyh Galip

9 (muhakemetül lügateyn, hazâinül meâni),
Ali Şir Nevai (muhakemetül lügateyn, hazâinül meâni),

10 Edip Ahmet Yükneki (atabetül hakayık)

11 Fuzuli (leyla vü mecnun),

12 Süleyman Çelebi (mevlid-i şerif),

13 Yunus Emre

14 Hacı Bektaş Veli

15 Karacaoğlan

16 Kaygusuz Abdal

17 Baki

18 Nedim

19

20 Musikî İslam musikisinin gelişmesinde Türklerin çok büyük katkısı vardır. Bu konuda ilk ciddi eseri, kendisi bir Türk olan Farabi yazmıştır. Ayrıca Itri, Dede Efendi, III. Selim, Hacı Arif Bey gibi şahsiyetler de İslam musikisinin en seçkin eserlerini ortaya koymuşlardır.

21

22 Buhurizade Mustafa Itri

23 Hamamizade İsmail Dede Efendi

24 III. Selim

25 Hacı Arif Bey

26 Sanat Türkler sanat alanında İslam medeniyetine çok hizmet etmişler, inançlarını sanat eserlerine yansıtmışlar, hat, tezhip, minyatür, ebru sanatlarının doğup gelişmesini sağlamışlar ve bu sanat dallarında önemli eserler ortaya koymuşlardır.

27 Hat (hüsn-ü hat):  Güzel yazı sanatı demektir. Kur'an ayetlerinin hat sanatıyla yazılmasını ifade eder Bu sanat dalıyla uğraşanlara "hattat" denir

28 Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, İzzet Efendi, Hamit Aytaç önemli Türk hattatlardandır.

29 Şeyh Hamdullah

30 Hafız Osman Efendi

31 İzzet Efendi

32 Diyarbakırlı Ünlü Hattat Hamid Aytaç

33 Tezhip Süsleme sanatı demektir. Mimaride, levhalarda, kitap süslemelerinde kullanılır. Osmanlılar zamanında en güzel örnekleri verilmiştir. Özellikle Kur'an-ı Kerim süslemeleri, cami duvarlarının, mihrap ve minberlerin süslemeleri bu sanatla yapılmıştır.

34 17. yüzyılda tezhip sanatı, 16
17. yüzyılda tezhip sanatı, 16. Yüzyılın birikimlerini korumuş ancak üzerine bir şey eklememiştir. Bir anlamda durgunluk dönemi olarak da düşünülebilir

35

36

37 MİMARİ

38 Sultanahmet

39 III. Ahmet çeşmesi

40 Edirne Selimiye Camii

41 Bursa Ulu Camii

42 Sivas Gök Medrese

43 Konya Alaaddin Camii

44 Hindistan Tac Mahal

45


"Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları