Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi."— Sunum transkripti:

1 Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

2 Modern Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi Yeni Teknik ve Cihazların Geliştirilmesi Biyomedikal Mühendisliği Nedir ? TKHK ’da Klinik Mühendisliği Sunum İçeriği BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

3  Alman arkeologlar tarafından MÖ 1000 yıllarına ait bir mumya keşfedildi. Mumyada büyük bir başparmak görevi yapan ayağa bağlanmış tahta bir protez vardı. Araştırmacılar bunun bilinen en eski protez olduğunu altındaki aşınmadan tespit ettiler.  Antik Mısırda insanın içine açılan noktalardan içeriye bakmaya yarayan yuvarlak boru tipinde aletler kullandılar.  1816 yılında Fransız doktor Rene Laennec bir gazeteyi konik biçimde kullanarak bir hastanın göğsünü dinledi. Bugün çokça kullanılan stetoskobun icadına yol açtı. Modern Sağlık Sisteminin Tarihi Gelişimi BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

4  1900’lerden önce tıbbın ortalama insanlara verebileceği çok fazla bir şey yoktu. Geleneksel yöntemler tercih ediliyordu. Uygulamalı temel bilimlerdeki ilerlemeler tıp bilimine de yansıdı. Kimya, Fizik, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Farmakoloji BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Modern Sağlık Sisteminin Tarihi Gelişimi

5  1840’larda Hermann von Helmholtz fizyolojide kasların ve sinir dokularının direncini ölçmede mühendislik prensiblerini kullandı.  1895, Wilhelm Roentgen kazaen “katod ışın tüplerinin” farklı odalardaki baryum platinosiyonid kaplı kağıtların parlamasına sebep olduğunu keşfetti. Roentgen bu tüpün duvardan bile geçebilen ışınlar yaydığını düşündü ve bunlara X-Işınları (bilinmeyen ışınlar) adını verdi. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Modern Sağlık Sisteminin Tarihi Gelişimi

6  1930’larda X-Ray görüntüleme oldukça sık kullanılır hale geldi.  Disiplinler arası çalışmalar tıbbi çalışmalarda büyük gelişmeler sağladı. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Modern Sağlık Sisteminin Tarihi Gelişimi

7  Willem Einthoven (Hollandalı Fizyolog ) 1903 yılında ilk elektrokardiografiyi (ECG) geliştirdi. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Modern Sağlık Sisteminin Tarihi Gelişimi

8 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  İlk ECG Modern Sağlık Sisteminin Tarihi Gelişimi

9 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  Ekonomik sebeplerden dolayı önemli teknolojik yeniliklerin de yer alacağı sağlık merkezleri teşekkül etmeye başladı.  Problem: Enfeksiyonların hastadan hastaya yayılması.  Çözüm: Sulfanilamid (1930’larda) ve penisilin (1940’larda) hastalık bulaşmasını önemli oranda azalttı. Sağlık Sisteminde Merkezileşme

10 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  1913: Kanın pıhtılaşmasını engelleyen sodyum sitrat maddesi kullanıldı. 1930’lara kadar kan buzdolabında saklamıyor.  1927: İlk Respiratör yapıldı.  1939: İlk kalp-akciğer bypassı yapıldı.  1940’lar: Tıbbi teknolojiye dayanan prosedürler geliştirildi. Kalbe katater yerleştirildi. Vücuda radyo-opak madde enjekte edilerek X-Ray ışınları ile görüntelendi. (Anjiyo ) Yeni Cihaz ve Tekniklerin Geliştirilmesi

11 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  Katı-hal elektroniği kullanılarak sinir sisteminin en temel birimi olan nöronların elektriksel davranışları tespit edildi böylelikle farklı fizyolojik parametrelerin eş zamanlı takip edilmesi mümkün oldu. Örnek: Yoğun bakım ünitesindeki hastaların EKG’lerinin izlenmesi  Savaş esnasında sakat kalan insanlar için yeni protezler geliştirildi. II. Dünya Savaşının Yan Ürünleri

12 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  Nükleer Tıp gelişti.  Sonar-tabanlı ultrasonla görüntüleme geliştirildi.  Organ nakli daha çok yapılır oldu.  Malzemelerdeki ilerlemeler atılabilir tıbbi malzemelerin geliştirilmesini sağladı. Disposable iğneler, termometreler  Tıpta bilgisayar yazılımlarının kullanımı arttı. Bilgisayar yardımlı teşhis teknikleri gelişmeye başladı. (MR ve PET-CT) II. Dünya Savaşının Yan Ürünleri

13 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  Tıp ve mühendislik bilimlerinin ortak zekasıdır.  Modern biyoloji ve hücre ve sistem fizyolojisi anlayışı kuvvetli mühendistir.  Hastalıkların tespit, teşhis, tedavisinde «cihaz ve metodoloji» dizayn eder ve uygular.  Endüstri, akademik ortamlar, hastaneler ve klinikler başlıca çalışma alanlarıdır.  Hastalar ve onlarla ilgilenen sağlık personeli biyomedikal mühendisinin çalışmalarından istifade eder. Biyomedikal Mühendisliği

14  Biyomedikal Mühendisi medikal cihazlar için Elektronik devre tasarımları ve bilgisayar yazılımları geliştirir. Bakım ve teknik destek sağlar.  Medikal cihaz spektrumu: Büyük görüntüleme cihazları: CT, MRI, PET Küçük cihazlar: Kalp pilleri (pacemaker, ICD) Kokleaya yerleştirilen implantlar, vücut içi ve dışı ilaç zerkine yarayan cihazlar Biyomedikal Mühendisliği BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

15 Biyomedikal Mühendisi Modelleme & Simülasyon  Kimya, fizik ve matematik modellerinin ve bilgisayar simülasyonlarının kullanılarak Hastalıklarının nedenlerinin araştırılmasında İlaçların tesirlerinin ölçülmesinde Yeni sistem ve yaklaşımların (ilaç ve terapilerin) etkilerinin araştırılması işiyle uğraşır.

16 Ölçüm Teknikleri  Fizyolojik sinyallerin tespiti, ölçülmesi ve izlenmesi Biyosensörler, biyomedikal enstrümanlar Biyomedikal Mühendisi BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 1903 2003 Kablosuz EKG

17 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyosinyal Analizi  Biyosinyallerin ve işaret işleme tekniklerinin teşhiste kullanılması Fonokardiyogram (PCG), EKG, karotid atardamarından alınan sinyaler (CP) beraberce işlenerek kalpte anatomik bir problemin olup olmadığı teşhis edilebilmektedir. Biyomedikal Mühendisi  İşaret işleme Biomedical Signal Analysis Textbook, R. Rangayyan PCG EKG CP

18 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyosinyal Analizi  The ElectroCardioGram (ECG)  The ElectroNeuroGram (ENG)  The ElectroMyoGram (EMG)  The ElectroEncephaloGram (EEG)  The ElectroGastroGram (EGG)  The PhonoCardioGram (PCG) Biyomedikal Mühendisi

19 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyoenformatik  Tıp ve biyolojide veri toplamak ve analiz etmek için bilgisayarla araçlar geliştirmek ve bunları kullanmak Gen dizinlerinin veritabanında araştırılması Hasta bilgilerinin değerlendirilmesinde ve klinikte karar verme işlemlerinde gerekli analizlerin yapılması Biyomedikal Mühendisi

20 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BiyoMikroElektroMekanik Sistemler(BioMEMS)  Mekanik elemanların, sensörlerin ve elektronik devrelerin silikon bir çipin üzerinde bir araya getirilmesi ve bunların tıp ve biyolojide kullanılması Minik robot cerrahi operatörleri Vücudun ihtiyacına göre ilaç salımı gerçekleştirmek üzere minik cihazların tasarlanması Biyomedikal Mühendisi

21 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Biyomalzeme  Yaşayan dokularla devamlı etkileşim halinde olan implant ve cihazlarda kullanılacak maddelerin geliştirilmesi Diz ve omuz implantları Diş implantları  Yüzey modifikasyonu ile belirli proteinlerin yüzeye bağlanmasının yada bağlanmasının sağlanması

22 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Biyomekanik  Mekanik prensiplerinin biyoloji ve tıbba uygulanması  Akışkanlar dinamiğinin kan dolaşımının anlaşılmasında kullanılması  Yapay kalp tasarımında bu prensipler kullanılmıştır.  Eklem mekaniği protezlerin tasarımında kullanılıyor.

23 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Biyoteknoloji  Yaşayan organizmalarda veya parçalarında değişiklikler yaparak bitki veya hayvanları geliştirmek  Belirli görevler için mikroorganizmalar yetiştirmek amacıyla kullanılan bütün teknik ve araçlara denir.  Yapay organlar  Suni dokular Suni deri üretme aparatı (Londra İleri Doku Bilimleri)

24 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Biyomedikal Görüntü İşleme  X-ışınları, ultrason, MR, CT ve diğer görüntüleme teknikleri  Görüntü alma sistemlerinin geliştirilmesi  Görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi  Multimedya bilgi-işlem sistemlerinin biyomedikal alanda kullanılması Üç boyutlu görüntüleme  Otomatik tespit algoritmaları  Görüntü destekli ameliyat tekniklerinin geliştirilmesi

25 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Rehabilitasyon Mühendisliği  Engellilerin hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar Alternatif iletişim cihazları geliştirilmesi

26 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Klinik Mühendisliği  Hasta bakımının desteklenmesi ve geliştirilmesi  Bunun için kullanılan teknolojiye mühendislik ve idarecilik kabiliyetlerin aktarılması  Hastane ve endüstride faaliyet gösterirler.  Sorumlulukları: Hastanedeki cihazların randımanlı ve güvenli bir şekilde çalışması Cihazların hastane ve sağlık personelinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi

27 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Biyomedikal Mühendisi Klinik Mühendisliği  Türkiye’de en yaygın alandır.  Eğitimin hedeflerinde İnsan Anatomisi, Fizyolojisi Elektrik Devreleri ve Elektronik Medikal Enstrümantasyon Biyomalzeme ve Biyomekanik Tıbbi Görüntüleme, İşaret İşleme, Biyoteknoloji, Biyosensörler

28  Teletıp Tıpla alakalı uzaktan öğrenme Eğitim ve hasta görülmesinde telekonferans yöntemleri Uzaktan ameliyat  Sinir hücrelerine dayalı sistemler ve mühendislik Felçli hastalardaki bazı kasların elektriksel uyarılması ile ayakta durabilmeye yardım edilmesi Motor korteksten üretilen sinyaller tarafından kontrol edilen robot kolları Diğer Alanlar

29 BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ  Fizik  Matematik ve İstatistik  Biyoloji, Anatomi, ve Fizyoloji  Biyokimya  Malzeme Bilimi  Sensörler ve Enstrümanlar  Mühendisliğin Temelleri  Tıbbi Teşhis ve Tedavinin Temelleri  Bilgi İşleme ve Analiz Yöntemleri Alakalı Alanlar

30  TKHK’nun 19/07/2013 tarih ve 3161 sayılı yazısı ile Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.  Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi, Kamu Hastaneler Birliği, birliğe bağlı sağlık tesisleri ve özellikli sağlık araçlarında bulunan biyomedikal teknolojilerin etkin finansal ve teknik yönetim hizmetlerini belirlenen faaliyet tanımlamaları çerçevesinde, ilgili mevzuatlara, ulusal ve uluslar arası standartlara göre yerine getirmek ve bu hususlarda ilgili birimlere teknik destek sağlar. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

31 Biyomedikal Teknolojinin etkin finansal ve teknik yönetim hizmetlerini aşağıda tanımlanan ana faaliyetler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yerine getirir. A.Mal ve Hizmet Tedarik Faaliyetleri B.Biyomedikal Hizmet Planlama ve Yönetim Faaliyetleri C.Biyomedikal Teknoloji Yönetim Faaliyetleri D.İnsan Kaynakları Yönetim ve Koordinasyon Faaliyetleri BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

32 A.Mal ve Hizmet Tedarik Faaliyetleri A.1. Tedarik Dökümantasyon Hazırlık Faaliyetleri a. Biyomedikal Teknoloji (malzeme,teçhizat,cihaz ve sistem) b. Biyomedikal Teknolojiye bağlı sarf, yedek parça ve aksesuar c. Biyomedikal Teknolojiye bağlı teknik hizmetler (bakım,onarım, montaj, ölçümleme) d. Biyomedikal Teknolojiye bağlı tıbbi ve tehlikeli atık e. H.E.K. (hurda, enkaz, köhne) durumundaki biyomedikal teknoloji, f. Biyomedikal teknolojiye bağlı yazılım ve bilgi sistemleri BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

33 A.Mal ve Hizmet Tedarik Faaliyetleri A.2. Yatırım Planlama Faaliyetleri  Biyomedikal teknoloji temelli yatırım planlama ve projelendirme faaliyetlerine teknik bilgi desteği sağlar.  Yatırım planlama faaliyetlerini yürüten birimlere finans- performans analizlerinde kullanılmak üzere teknik bilgi akışı sağlar.  Yatırım planlamalarına yönelik hazırlanan dosyaların teknik açıdan incelemesini ve değerlendirilmesini sağlar.  Ar-Ge temelli yatırım planlamalarında strateji belirleme ve proje çalışmalarında tasarım üretim değerlendirme klinik test ve deneylerde bizzat yer alır. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

34 A.Mal ve Hizmet Tedarik Faaliyetleri A.3. Stok Yönetim Faaliyetleri  Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla dayanıklı taşınır ve sarf malzeme niteliğindeki biyomedikal malzeme, teçhizat, cihaz ve sistemlerin ve bunlara bağlı sarf, yedek parça, aksesuarların etkin stok yönetimi amacıyla ilgili birimlere teknik destek sağlar. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

35 B.Biyomedikal Hizmet Planlama ve Yönetim Faaliyetleri  Biyomedikal teknoloji temelli teknik ve klinik hizmetlerin kurum içi ve/veya kurum dışı kaynaklardan tedarik edilmesi,bu hizmetlerin planlanması ve yönetim faaliyetlerini kapsar. Teknik Hizmetler; montaj, onarım, periyodik bakım ve periyodik ölçümleme faaliyetlerini içerir. Bu faaliyetlerin anlık veya periyodik olarak planlanması, kurum içi kaynaklar ile sağlanıyorsa gerekli teçhizat ve insan kaynağının yönetimi, teknik uygulama ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Klinik Hizmetler; biyomedikal teknoloji temelli özellikli klinik hizmet alımlarını içerir. Satın alım sonrası sağlık personeli ve idareye kurulum, söküm, ölçümleme, verimlilik, performans konularında teknik bilgi desteği sağlanarak gerekli koordinasyonlar gerçekleştirilir. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

36 C.Biyomedikal Teknoloji Yönetim Faaliyetleri  Biyomedikal teknolojilerin temelinde yer alan ve üç kısımdan oluşan biyomedikal teknolojilerin mevzuat ve uluslar arası standartlar çerçevesinde sürdürülebilir yönetim faaliyetlerini kapsar. a. Dayanıklı Taşınır Niteliğindeki Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Teknolojiler ( EKG, Diş Üniti, Morg Ünitesi, MRI, Ventilatör Cihazları gibi ) b. Biyomedikal Teknoloji Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Oluşturan Cihaz ve Sistemler (Doku Gömme, hidrojen peroksit otoklav cihazları gibi) c. Biyomedikal Teknolojilerde Kullanılan Tıbbi Gaz Sistemleri BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

37 C.Biyomedikal Teknoloji Yönetim Faaliyetleri  Biyomedikal teknoloji yönetim faaliyetleri kapsamında yerine getirilecek ve destek sağlanacak ana faaliyetler dokuz başlıkta listelenmiştir. Bu faaliyetler kurumun uygun gördüğü strateji ve program çerçevesinde gerçekleştirilir. 1.Devir Faaliyetleri 2.Stok Kontrol Faaliyetleri 3.H.E.K ve Kaynak Geliştirme Faaliyetleri 4.Envanter Kontrol ve Yönetim Faaliyetleri 5.Tıbbi Atık Kontrol ve Yönetim Faaliyetleri 6.Periyodik Performans, Verimlilik Analiz Faaliyetleri 7.Tıbbi Gaz Sistemleri Kontrol ve Yönetim Faaliyetleri 8.Piyasa gözetim, Geri Çekme ve Risk Yönetim Faaliyetleri 9.Teknoloji Parkı Yönetim ve Performans Raporlama Faaliyetleri BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

38 D.İnsan Kaynakları Yönetim ve Koordinasyon Faaliyetleri D.1. İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri Bu kapsamda sözleşmeli ve kadrolu teknik personelin, kullanıcıların biyomedikal cihazlar ile ilgili eğitim planlamalarını, iş emri yönetimi ve performans değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir. D.2.Koordinasyon Faaliyetleri Bu kapsamda altyapı ve özellikli diğer teknik hizmet alanlarında desteğe ihtiyaç duyulması halinde ilgili teknik hizmet birimleri ile iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirir. BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi


"Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları