Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

2 İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
Gökhan MACİT İç Denetçi, CIA Karayolları Genel Müdürlüğü

3 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
SUNUM PLANI Kalite Kavramı İç Denetim Faaliyetinde Kalite Güvence İç Değerlendirme Süreci Dış Değerlendirme Süreci Standartlara Uyum Kriterleri Raporlama İç Denetim Birimi Başkanlarından Beklentiler AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

4 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
KALİTE KAVRAMI KALİTE Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması (TDK Sözlüğü) Müşteri memnuniyetine giden yolda; onların ne bekledikleri ve ne istedikleri bilinciyle harekete başlamak, var olan yönetim gücü, akıl ve becerileri ile kaynakları etkin kullanarak ürün ve/veya hizmeti üretmek, bu ürün ve/veya hizmeti meydana getirirken süreçleri izlemek, ölçmek, kontrol etmek en nihayetinde ilerlenen bu yolda ortaya çıkmış bulguları sürekli değerlendirerek iyileştirmek AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

5 MODERN YÖNETİM ANLAYIŞI
Yürütülmekte olan denetim faaliyetlerinin, kurum yöneticileri, iç paydaş, dış paydaşlar beklentileri dikkate alınarak karşılanması, kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

6 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İÇ DENETİMDE KALİTE Kalite güvence ve geliştirme; Sunulan bir hizmet veya ürünün kalitesinin “olması gereken haliyle” karşılaştırılarak değerlendirilmesine imkân sağlayan sistem Kurum faaliyetlerine değer katması ve kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olması için, öncelikle, iç denetim faaliyetlerinin güvenilirliğinin sağlanması gerekmektedir. İstenilen kalite düzeyine erişilmesi ve bu kalitenin arttırılması çabaları, iç denetimde kalite güvence ve geliştirme programının oluşturulması ile mümkün olmaktadır. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

7 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
STANDARTLAR VE KALİTE KİDS Kalite Güvence ve Geliştirme Programı İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. KİDS Dış Değerlendirmeler Dış değerlendirmelerin en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından idare dışından nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibine yaptırılması zorunludur. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

8 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İDKK ve KGGP Tanımlar (İDÇUEHY/Md.4) ; “İç denetim birimince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartlara ve etik kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin program” İDKK Görevleri (5018 sayılı KMYKK/Md.67-l); “Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek” AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

9 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İDKK VE KGGP Sürece ivme kazandıran diğer etkenler; SAYIŞTAY Birimlerin Rehberlik İhtiyacı AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

10 KGGP HAZIRLANMA SÜRECİ
Ekip: Uluslararası Sertifika Sahibi İç Denetçiler ve MUB Uzmanı Çalışma Dönemi: Haziran-Eylül 2011 (Haftada 2 gün) Eğitim: PWC Firması- Kalite Güvence Değerlendirme Eğitimi (3 gün) Yararlanılan Kaynaklar: IIA Kalite Güvence Rehberi İngiltere İç Denetim Kalite Değerlendirme Çerçevesi RSM Bentley Jennison Firmasına hazırlatılan Rehber PWC Firmasından Sağlanan Eğitim Notları Türk Kamu Yönetim/Denetim Tecrübesi İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 29/09/2011 tarih ve 19 sayılı Kararıyla düzenlenen İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (15/10/ RG) AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

11 İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
İç denetim faaliyetinin etkinliği ve Kamu İç Denetim Standartları (Standartlar) ile Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarıyla (Meslek Ahlak Kuralları) uyumunu değerlendiren, Benzer iç denetim birimleri arasında karşılaştırma yapmaya imkân sağlayan, Gerek iç denetim faaliyetlerinin ve gerekse iç denetçilerin gelişimi yönünde yol gösteren AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

12 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
KGGP-AMAÇ İç denetim faaliyetinin, üst yönetici, birim yöneticileri ve diğer ilgili taraflara güvence ve danışmanlık hizmetleri sunmadaki etkinliğini değerlendirmek, İç denetim faaliyetinin Standartlara uygunluğunu değerlendirmek ve dış değerlendirmeler sonucunda iç denetim biriminin “Kamu İç Denetim Standartlarına Uygun” olarak faaliyet gösterdiğini beyan etmesini sağlamak, İç denetimde uygulanan metodolojinin ve denetim sonucunun elde edilmesinde izlenen yaklaşımın tutarlı olmasını sağlamak, AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

13 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
KGGP-AMAÇ İç denetim yöneticisine ve iç denetçilere, performanslarını ve hizmetlerini geliştirmeleri ve iç denetim fonksiyonunun imajını ve güvenilirliğini arttırmaları için fırsatlar tanımak, iyileştirme önerilerinde bulunmak ve danışmanlık yapmak, İç denetçilerin sürekli mesleki gelişim sürecine yardımcı olmak, İç denetçilerin Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak görev yürütmelerini sağlamaktır. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

14 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
KGGP-KAPSAM İÇ DEĞERLENDİRME Sürekli İzleme (KİDS 2340) Dönemsel Gözden Geçirme DIŞ DEĞERLENDİRME Bağımsız dış değerlendirme uzmanı En az 5 yılda bir İç Denetim Birimi İDKK İç ve dış değerlendirme faaliyetleri, kalite güvence ve geliştirme süreci içerisinde birbirini tamamlayarak, kalitenin güvence altına alınmasına ve geliştirilmesine katkı sağlar. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

15 İÇ DEĞERLENDİRME (AMAÇ)
İç denetimin tanımına, Standartlara ve Meslek Ahlak Kurallarına uyum seviyesi ve tedbirler Faaliyetlerin ve yönergenin üst yöneticilerin ihtiyaçları çerçevesinde yenilenmesi veya düzenlenmesi. Etkinliğin ve etkililiğin değerlendirilmesi; birim yönergesi, kurumun amaçları ve stratejisi, üst yönetimin ve iç denetim yöneticisinin beklentileri, mevcut gereksinim, tehdit ve fırsatlar, AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

16 İÇ DEĞERLENDİRME (AMAÇ)
Performans hakkında geri bildirimler gelişim fırsatları Kurumdaki güvenilirliğinin, imajının ve itibarının yükseltilmesi Kuruma katma değer sağlama seviyesi Dış değerlendirme öncesinde öz değerlendirme yapılması. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

17 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İÇ DEĞERLENDİRMELER Dış değerlendirmelerle desteklenen iç değerlendirme programı aracılıyla İDY; Üst Yönetici, Üst Düzey Yöneticiler, Dış Denetçiler, İDKK, Diğer paydaşların beklentilerine hizmet edecek makul bir güvence de sağlamış olur. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

18 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İÇ DEĞERLENDİRMELER KİDS Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermek zorundadır. KİDS İç Değerlendirmeler İç değerlendirmeler; İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesi Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

19 Birim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
İDB KGGP İç Değer. Dış Değer. Perfor. Kriter. Birim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsam Değerlendirme yapacak kişilerin belirlenmesi Yürütülecek işlemler Sonuçların raporlanması ve izlenmesi AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

20 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME
İÇ DEĞERLENDİRMELER SÜREKLİ İZLEME İç denetim yöneticisi ile görevlendireceği denetim gözetim sorumlusu aracılığıyla takip edilecek iç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesi DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve standartları konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeler AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

21 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
SÜREKLİ İZLEME İç denetim faaliyetinin performansının sürekli izlenmesi  Denetim Gözetim Sorumluluğu KİDS Görevin Gözetimi Görevler; görevin amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve iç denetçilerin mesleki gelişimini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek zorundadır. İç denetim faaliyetlerinin yönetiminde kullanılan rutin politika ve uygulamaların ayrılmaz bir parçası Gözetim Dinamik Kapsamlı Soyut Değerlendirilmesi Güç Bir Kavram AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

22 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
SÜREKLİ İZLEME İçerdiği hususlar; Standartlarla belirlenen görevin gözetimi ve kontrolü, Tüm görevlerde kullanılan ve Standartlara uyumu sağlayan denetim politika ve prosedürleri ile ilgili mevzuatın takip edilmesi, Denetlenen birimlerden ve diğer paydaşlardan alınan geri bildirimler, İlgili denetimlerde görev almayan iç denetçiler tarafından çalışma kâğıtlarının ve oluşturulan bulguların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve belgelendirilmesi, Denetim sonuçlarının; denetimin zamanında tamamlanması, kabul edilen öneri sayısı gibi performans kriterleri çerçevesinde analizi, Tüm nihai raporların iç denetim yöneticisi tarafından gözden geçirilmesi. AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

23 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME
İç denetim faaliyetinin; İç denetimin tanımına Standartlara Meslek Ahlak Kurallarına Yönerge uyumu Paydaşların ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliği ve verimliliği AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

24 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME
KİMLER GÖREVLENDİRİLEBİLİR? İç denetim birimi içerisinden yetkin bir iç denetçi(ler) veya Kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve Standartlar konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce HANGİ İDARELERDE YAPILIR? Atanan denetçi sayısı 3 ve üstü zorunlu (yılda bir kez) Diğerleri için tavsiye edilir Yıllık denetim kaynağının en az 10 iş günü ayrılır AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

25 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME
Kişilerin Belirlenmesi Kıdemli bir iç denetçi Aynı denetçi üst üste iki yıl görevlendirilemez İdare içinden görevlendirme de yapılabilir Seçim yapılırken kişilerde aranacak özellikler; Tarafsızlık düzeyi Standartlar ve Meslek Ahlak Kuralları hakkında bilgi seviyesi Teknik bilgisi Mesleki sertifikasyonu Kurum faaliyetleri hakkındaki bilgi seviyesi İç değerlendirme görevine istekliliği İnsan ilişkileri becerisi İletişim becerisi Muhakeme kabiliyeti Analiz yapma ve iyileştirme önerisi sunma becerisi Raporlama becerisi AFYONKARAHİSAR, 2012 İDKK İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı


"İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları