Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOJİSTİKTE ELLEÇLEME, AMBALAJLAMA, ETİKETLEME SÜREÇLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOJİSTİKTE ELLEÇLEME, AMBALAJLAMA, ETİKETLEME SÜREÇLERİ"— Sunum transkripti:

1 LOJİSTİKTE ELLEÇLEME, AMBALAJLAMA, ETİKETLEME SÜREÇLERİ
HAZIRLAYANLAR: EZGİ ÇANDIR GAMZE KOŞDEMİR DİLAN TİK

2 LOJİSTİKTE ELLEÇLEME ELLEÇLEME NEDİR?:gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder.

3 Diğer bir tanıma göre ise : ELLEÇLEME: " Her türlü ürün için ele alınması gereken 4 boyut vardır. Hareket,Miktar,Zaman ve Hacim. Ürünlerin herhangi bir depo veya alan içerisinde kısa mesafeli hareketlerinin verimli bir şekilde hareket, miktar, zaman ve hacim boyutları ele alınarak ayrıştırılması ve sevk alanına veya araçlarına ilgili ekip ve ekipmanla taşınmasıdır." 

4 ELLEÇLEME YÖNTEMLERİ X-DOCK:Malzemeler gönderilecekleri noktalara göre sipariş bazında farklı ambalajlar içine konularak hazır bir şekilde depoya gönderilir.Malzemeler depoda en kısa sürede hiçbir elleçlemeye tabi tutulmaksızın depo mekanının en ekonomik ve kısa süreyle yapıldığı yöntemdir. FLOW-THRU:Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile gönderilir.Malzemeler depoda hemen sevkiyat noktalarına paylaştırılır. PUT AWAY:Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile gönderilir.Bu yöntemde malzemeler depoda raf adreslerine kaldırılır.Siparişlere göre zamanı geldiğinde ürünler istenilen miktarlarda toplanılır.Bu yöntemde yüksek irtifalı raflar kullanılır.

5

6 LOJİSTİKTE AMBALAJLAMA
Eskiden yalnızca bir malı bir yerden başka yere taşıyan lojistikçiler artık ambalajlama işini de üstleniyor. Ambalajlama içinde bulunan ürünü sarar, saklar, korur, farkındalığını artırır ve satılmasına destek olur. Bu nedenledir ki, her yıl ürün ambalajlamasına milyarlarca dolar harcanmaktadır. Artık günümüz dünyasında, ambalajlama çok önemli bir unsur olmakla birlikte tüketicilerin alım tercihlerini yönlendiren önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok tüketici alım kararını vermeden önce ürünü ambalajlamayla birlikte değerlendirmektedir. İyi bir ambalajlama kendinize çekebileceğiniz tüketicileri aynı şekilde kötü bir ambalajlamayla kaybedebilirsiniz.

7 Ambalajlamanın önemini keşfetmiş ve başarıya ulaşmış birçok global firma birçok zaman ürün ambalajlama proseslerine ürünlerinden daha fazla para harcayabilmektedirler. Pazarlama stratejilerinin temel taşları olarak görülen 4P kavramına (product: ürün; price: fiyat; place: dağıtım ve promotion: tutundurma) yakın bir gelecekte packaging:paketleme yani ambalajlama unsuru da dahil edilerek 5P denmesi olasıdır. Lojistik açısından konuya bakıldığında ise ambalajlama iki hizmet sunar. Bunlardan ilki ürünün nakliyesi ve depolanması sırasında ürünün dış etkenlerden korunması ve ikincisi ise ürünün depolanması ve taşınması esnasındaki kullanılması gereken işçi ve malzeme maliyetlerini azaltmasıdır.

8 Ambalajlama Çeşitleri
Ambalajlama ürünün içeriğini ve çevresini koruyan, taşıma ve depolanmasını, satışını, kullanılmasını kolaylaştıran, ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir. Ambalaj üç değişik düzeyde materyalden oluşabilir. Ürüne göre ambalajlama Birincil Ambalajlama ve İkincil Ambalajlama olarak ikiye ayrılır; Birincil Ambalajlama: Ürünü doğrudan içine alan ilk, asıl, iç ambalajdır. Tüketici ambalajı veya iç ambalaj da denilir. Dökme olarak satılan ürünler, birim ambalajsız olup genelde çuval gibi geniş ambalajlara konulurlar. İkincil Ambalajlama: Birincil ambalajı koruyan ve ürün kullanılacağı zaman atılan materyaldir. Yükleme ya da nakliye ambalajı ise; depolama, taşıma ve tanıtma için gereklidir. Bu perakende ambalajları içeren koli, kutu, karton ve kasadır.

9 LOJİSTİKTE ETİKETLEME
Etiket, yada mala malın üreticisine ilişkin bilgileri verir. Ya ambalaj üzerin de yer alır ya da doğrudan mala iliştirilir. Ürünün niteliklerini, kalitesini, ve sembolik anlamları aktarmada etiket önemli görevler üstlenir. Etiketleme ile ambalajlama, etiketleme ile markalama arasında yakın ilişki vardır. Ayrıca, etiketin toplumsal önemi vardır. Yasalarca, malların üzerine etiket konarak, tüketicilere mala ilişkin doğru bilgiler verilmesi sağlanır. Bu anlamda etiket, malın yalnızca fiyatını belirlemek amacıyla kullanılan etiketten farklıdır. Etiket malın markası ve kalite ölçüsünü belirttiği gibi mala ilişkin bilgilerde verir.

10 Marka isminin bilinirliği ve gücü etiketin önemini etkileyen bir değişkendir. Tüketiciler, genellikle ürün kalitesini değerlendirecek uzmanlığa sahip değildirler. Bu özellikle teknik ve elektronik aletler de çok değerli olan bir durumdur. Paketlenmiş ürünlerde içindekiler bilgisini anlamak için oldukça yoğun bir kimya bilmek gerekmektedir. Tüketici böyle bir durumda kendisi için doğru olan satın alma kararını vermede diğer dış faktörlere olduğu kadar ürün marka şöhretine ve etikete kalite göstergesi rolünü vermektedir.

11 Etiket çeşitli tiplerde olabilir: Marka Etiketi: Mala yada ambalaja uygulanan markadır. Daha çok tarımsal ürünlerde kullanılır ve mal hakkında bilgi vermez. Örneğin giysilere verilen sonforized etiketi, marka etiketidir. Dereceleme Etiketi: Kalite derecesi yada ölçütü. Bir harf, sözcük yada sayı ile belirlenip malın üzerine konulduğunda bu bir dereceleme etiketi olur. Tanımlayıcı Etiket: Malın neden yapıldığını, nasıl yapılacağını, nasıl kullanılacağını, nasıl işleneceğini, üreticinin adını ve adresini açıklar. Etiketin en önemli yanı tüketiciyi korumasıdır. Mal ve kullanılışı hakkında yeterli bilgi verilen etiketler sayesinde tüketici çeşitli markalar arasında kalite, miktar, içerik bakımından kıyaslama yapabilir.

12 KAYNAKÇA *www.spenak.com *www.lojistigedairherşey.com.tr *www.lojistikdünyası.com *www.girişimmak.com *www.göztepenakliyat.com *www.lojisturk.net *www.dorukticaret.com *www.mevzuatdergisi.com

13 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"LOJİSTİKTE ELLEÇLEME, AMBALAJLAMA, ETİKETLEME SÜREÇLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları