Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

APİKAL REZEKSİYON Prof Dr Mehmet YALTIRIK Dt. İrem Kırlı Dt

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "APİKAL REZEKSİYON Prof Dr Mehmet YALTIRIK Dt. İrem Kırlı Dt"— Sunum transkripti:

1 APİKAL REZEKSİYON Prof Dr Mehmet YALTIRIK Dt. İrem Kırlı Dt
APİKAL REZEKSİYON Prof Dr Mehmet YALTIRIK Dt.İrem Kırlı Dt.Alen Palancıoğlu

2 Apikal rezeksiyon (kök amputasyonu, apisektomi), kökün apikal kısmının kesilip alınması ve periapikal bölgedeki nekrotik ve iltihabi dokunun uzaklaştırılması şeklinde uygulanan cerrahi işlemdir.

3 Tarihçe İlk fikir 1800’lü yıllarda diş kökünün koterize edilmesi ile gündeme gelmiştir.18. yy. sonunda Parge tarafından denenmiştir. Kök rezeksiyon operasyonu Fara ve Brophy tarafından 1880’den önce yapılmış, 1890’larda Rhin tarafından kronik alveole rabse tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır. Ülkemizde apikal rezeksiyon operasyonu ilk kez 1930 yılında Müftüzade Akif Bey, 1935’de ise Şevket Ömer Tagay tarafından İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılmıştır.

4 APİKAL REZEKSİYON ENDİKASYONLARI
Radyolüsent alanı olup sürekli drene edilen dişlerde Acil cerrahi ve endodontik tedavinin birlikte uygulanması gerektiğinde Apikalde aşırı eğrilik, perforasyon veya pulpa boşluğu içinde kalsifikasyon varsa

5 Önceden kanal tedavisi görmüş fakat apekste radyolüsent alan genişlemeye devam eden dişlerde

6 Fazla taşkın kanal dolgusunu apeksten temizlemek gerektiğinde

7 Apekste açıklık olan ve bu nedenle kanal temizliğinin ve dolgu maddesi uygulanmasının başarılı bir şekilde yapılamadığı durumlarda Cerrahi temizleme ve kültür alınmasının gerekli olmadığı düşünülen dişlerde Altında diş germi olmayan ve kök ucu patolojisi bulunan süt dişlerinde Kökün apikal 1/3’ünde yer alan kırıklarda

8 Kök kanalına dişin kuronundan ulaşılamadığı durumlarda

9 Radiküler kistlerde veya bir kistin genişlemesi sonucu komşu dişin devitalize olduğu durumlarda
Tedavi sırasında kök kanalında kırılmış aletler bulunduğunda

10 APİKAL REZEKSİYON KONTRENDİKASYONLARI
Kontrol edilemeyen diyabet veya nefrit gibi vücudu zayıf düşüren, iyileşmeyi geciktiren ve sekonder enfeksiyon riskini artıran hastalıklarda kan hastalıklarında, ileri derecede klaraciğer hastalıklarında Aşırı lükse, derin periodontal cebi olan dişler Travmatik oklüzyonun düzeltilemeyeceği dişler

11 Ulaşılması zor diş ve apekslerde
Akut enfeksiyon varlığında Çok sayıda cerrahi işlem uygulanmış ve sonuç alınamamış dişlerde Hemangiom gibi lokal damarsal anomalilerin varlığında

12 APİKAL REZEKSİYON OPERASYONU
Anamnez Radyografik muayene Klinik muayene Vitalometrik muayene

13 APİKAL REZEKSİYON OPERASYONU TEKNİKLERİ
İki Aşamalı Teknik Tek Aşamalı Teknik

14 İNSİZYON ÇEŞİTLERİ Parch insizyonu Peter insizyonu Pichler insizyonu
Rein-Müller insizyonu

15

16

17

18

19

20 Rein-Müller İnsizyonu

21 Parch İnsizyonu

22 Kök ucu, kökün uzun eksenine dik kesilir

23 İnvitro çalışmalar kök ucu preparasyonla- rının 3 mm’ye kadar uzanması gerektiğini göstermiştir.

24

25

26 Retrograd Dolgu Kök ucunda hazırlanan kaviteyi tam olarak kapatmalıdır. Boyutsal stabilite göstermeli, erimemelidir. Nemden etkilenmemelidir. Radyoopak, bakteriostatik özellikte olmalı, çabuk sertleşmelidir.

27

28

29 Retrograd Dolgu Materyalleri
*Amalgam *Gutaperka *Altın yaparak *Titanyum vidalar *Cam iyonomer *Ketac gümüş *ZOE *Kompozit rezin *Polikarboksilat siman *Super- EBA *IRM *MTA

30 1. Reactions of connective tissue to mineral trioxide aggregate and amalgam. Yaltirik M, Ozbas H, Bilgic B, Issever H. J Endod Feb;30(2):95-9. 2. Reactions of connective tissue to compomers, composite and amalgam root-end filling materials. Ozbas H, Yaltirik M, Bilgic B, Issever H. Int Endod J Apr;36(4):281-7.

31 Amalgam: Kolay manipülasyonu,
her zaman bulunabilme, radyooapak olma, ve iyi tıkama özelliklerinden dolayı uzun yıllar kullanılmıştır. Fakat bazı dezavantajları vardır. Bunlar korozyon sonucu oluşan irritan etki, galvanik etkileşim, doku renkleşmesi, civa toksisitesidir.

32 Amalgam Renkleşmesi

33 Super-EBA ( Super- Ethoxy Benzoic Acid )

34

35 Super-EBA ( Super- Ethoxy Benzoic Acid ): Güçlendirilmiş ZOE simanıdır. Super-EBA, tüm ZOE formülleri içinde en güçlü ve en az çözünenidir. Nötral pH’a sahiptir. Rezorbe olmaz, radyooopaktır. Dokular tarafındaniyi tolere edilebilir, kısa sürede hazırlanır. İn vitro çalışmalarda amalgam, cam iyonomer simanlara ve sıcak gutaperkaya göre daha iyi bir tıkama göstermektedir. Dezavantajları ise; manipülasyonu zordur, ısıya ve neme duyarlıdır.

36 MTA (Mineral Trioxide Aggregate )

37

38 MTA (Mineral Trioxide Aggregate ):
Yapısında trikalsiyum silikat, silikat, trikalsiyum alumainat, trikalsiyum oksit, silikat oksit, bizmut oksit, kalsiyum, fosfat, karbon ve klorür bulunur. Simanın sertleşme süresi 4 saattir. Yapılan çalışmalar MTA ‘nın amalgam ve super-EBA’ya göre üstün olduğunu ve kanamalardan fazla etkilenmediğini göstermiştir. Ayrıca yeni sement rejenerasyonu sağlaması ve en az toksik materyal olması MTA’yı diğer kök ucu dolgu materyallerinden üstün kılar. Çevrelediği dokularla mükemmel bir biyouyumluluk gösterir. Hidrofilik ve radyooopaktır. Manipülasyonunun zor olması ve pahalı olması dezavantajıdır.

39 Apikal Rezeksiyon Komplikasyonları
Rezeke edilen kök parçasının kemik kavitesinde kalması Aşırı kanama görülmesi Enfeksiyon ve sonucunda operasyon alanında iyileşmenin gecikmesi Ağrı olması Komşu dişlerin, sinüs, burun boşluğu ve mandibular kanal gibi anatomik oluşumların zarar görmesi

40 Apikal Rezeksiyon Başarısını Olumsuz Etkileyen Faktörler
Kanal tedavisinin iyi yapılmamış olması Kök ucu patolojisinin iyi temizlenmemesi Dişe oklüzal travma gelmesi Komşu dişin devital olması Retrograd kavitenin iyi hazırlanmaması ve doldurulmaması

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Teşekkürler…..


"APİKAL REZEKSİYON Prof Dr Mehmet YALTIRIK Dt. İrem Kırlı Dt" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları