Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Coşkun ve Lichtenstein herni onarım tekniklerinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırması Doç.Dr. Faruk COŞKUN ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Coşkun ve Lichtenstein herni onarım tekniklerinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırması Doç.Dr. Faruk COŞKUN ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ."— Sunum transkripti:

1 Coşkun ve Lichtenstein herni onarım tekniklerinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırması
Doç.Dr. Faruk COŞKUN ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

2 New technique for inguinal hernia repair
New technique for inguinal hernia repair. Coskun F, Ozmen M, Moran M, Ozozan O. The World Journal of Hernia and Abdominal Wall Surgery. 9:32-36,2005

3

4 Amaç-1 Genel cerrahi pratiğinde inguinal herni onarımı en sık uygulanan operasyondur. Tedavideki en önemli sorun nüks olup halen nüks oranı sıfır olan ideal bir yöntem yoktur. Endojen dokular kullanılarak yapılan teknikler, yüksek nüks oranları nedeniyle yerini eksojen mesh onarım tekniklerine bırakmaktadır

5 Amaç-2 Uzmanlaşmış merkezlerde endojen tekniklerle yapılan operasyonlarda düşük nüks oranları elde edilirken, diğer merkezlerden yüksek nüks oranları bildirilmektedir .

6 Amaç-3 Bu çalışmada Coşkun herni onarımı’nın, Lichtenstein herni onarım tekniği ile uzun dönemli sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

7 Hastalar ve Yöntem-1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği’nde Ocak1999 ile Mart 2010 tarihleri arasında, iki farklı fıtık onarım tekniği uygulanan 811 hastadan, ulaşılabilen 493 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.

8 Hastalar ve Yöntem 2 Hastalar telefonla arandı ve yakınma bildiren her hasta kontrole çağırılarak fizik muayene ile değerlendirildi.

9 Hastalar ve Yöntem 3 Yaş, cinsiyet Fıtık tipi Operasyon süresi
Hastanede kalış süresi Anestezi tipi Cerrahın deneyimi Erken ve geç komplikasyonlar Nüks

10 Hastalar ve Yöntem 4 Erken komplikasyonlar; Kanama Üriner retansiyon
Skrotal hematom Skrotal seroma Yara enfeksiyonu Geç komplikasyonlar; Kronik ağrı Parestezi Testiküler atrofi

11 Coskun Herni Onarım Tekniği
Pubik kemikten başlayarak iç halkaya kadar fasyanın devamlı sütürlerle pilikasyonu ve ardından ikinci tabaka olarak inguinal ligaman ile tendon konjuan arasına gerilimi eşit dağıtacak şekilde kontinü sütürasyona dayanmaktadır.

12

13

14 İstatistiksel Analiz Datalar SPSS 11.0 Windows kullanılarak depolandı ve ortalama değerler SD olarak verildi. Gruplar arası farklar Fisher exact test ve Χ2 testleri ile yapıldı. İki grup tek yollu varyans analizi ve Tukey’s post-hoc testi kullanılarak karşılaştırıldı. 0.05’ in altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

15 Sonuçlar 1 Lichtenstein (n=241) Gruplar Coşkun (n=252) p Yaş (yıl)
Cins (E/K) Coşkun (n=252) 48 (17-81) 226/26 Lichtenstein (n=241) 54 (17-87) 217/24 p <0.05 ns

16 Sonuçlar 2 Fıtık Tipi (Nyhus) Operasyon Tipi P=758 Lichtenstein Coşkun
22 (%9,2) 22 (%8.7) Tip 3a 74 (%30,7) 80 (%31,8) Tip 3b 145 (%60,1) 150(%59,5)

17 Sonuçlar 3 Anestezi Operasyon Tipi p Lichtenstein Coşkun n (%) Genel
172 (%71,2) 166 (%65.8) 0,364 Lokal 9 (%3,8) 7 (%2,8) Spinal 52 (%21,7) 66 (%26,2) Epidural 8 (%3,3) 13 (%5.2)

18 Sonuçlar 4 Lichtenstein (n=241) Gruplar Coşkun (n=252) p
Op. Süre (dakika) Hast. kalış (gün) 44 (±15,25 ) 2 (0-6) 60 (±19,05 ) 2 (0-8) <0.05 ns

19 Sonuçlar 5 Gruplar Coşkun (n=252) Lichtenstein (n=241) p Nüks
8 (%3.1) 7 (%2.9) ns Takip/ort.(ay) 12-108/ (40) ns

20 Sonuçlar 5 Gruplar Erken komp Geç komp Coşkun (n=252)
10 (%5) 3 (%1.5) Lichtenstein (n=241) 21 (%8.2) 12 (%4.5) p ns

21 Sonuçlar 6

22 Sonuçlar 7 Operasyon Tipi Nüks Sayıları Nüks Dağılımı (Uzman/Asistan)
Coşkun Herniorafi 8 0 / 8 Lichtenstein Herniorafi 7 1 / 6

23 Sonuç olarak, kasık fıtğının cerrahi tedavisi ister endojen dokular veya isterse de prostetik materyal kullanılan tekniklerle yapılıyor olsun deneyimli ellerde ve özelleşmiş kliniklerde benzer düşük nüks oranlarıyla gerçekleştirilmektedir

24 Coşkun fıtık onarım tekniği eğitim gören hekimlerce bile kolay öğrenilip kolay uygulanan bir teknikdir.Yeni bir onarım tekniği olarak endojen dokuları kullanması,yabancı doku kullanmaması ve tekniğin basitliği nedeniyle özelleşmiş kliniklerin dışında da güvenle kullanılabilecek bir tekniktir.

25 TEŞEKKÜRLER


"Coşkun ve Lichtenstein herni onarım tekniklerinin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırması Doç.Dr. Faruk COŞKUN ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları