Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri"— Sunum transkripti:

1 Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
Dünyanın birçok bölgesinde protein içeren gıdaların açığı vardır . Bunun yanında toplam tarımsal üretimin yarısından fazlası sap,saman,yaprak,kabuk yada gıda endüstrisi atıkları olarak kullanılmadan atılmaktadır. Genellikle ligin ve selüloz(lignoselüloz) içeren bitkisel atıklar ve bu atıkların yakılması yada atılması büyük çevre kirliliği oluşturmaktadır .

2 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
Ekosistemde madde ve enerji akışının dengede olması üretici , tüketici ve ayrıştırıcı canlılar tarafından sağlanır . Üreticiler , mikroorganizmalar güneş enerjisini organik bileşiklerde depolar . Depolanan enerji bitkilerle beslenen birincil tüketicilere aktarılır . Aslanlar ve kurtlar gibi karnivor olarak beslenen ikincil tüketiciler ise birincil tüketicileri yiyerek enerji elde eder . Karga,maymun,insan gibi bazı canlılar hem birincil hem ikincil tüketici grubuna dahil edilebilir. Ayrıştırıcı canlılar ise büyük organik maddeleri daha küçük moleküllere inorganik maddelere parçalayarak doğada tükenen maddelerin ekosisteme geri dönmesine katkıda bulunur .

3 Trofik Düzey Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlının trofik düzeyi (beslenme basamağı) olarak adlandırılır . Üreticilerin tümü 1.Trofik düzey , Tüketici(zebra,antilop) 2.Trofik düzey, Aslan,kaplan..gibi canlılar 3.Trofik Düzey

4 Besin Zinciri, Besin Ağı ve Biyokütle Piramidi
Üreticilerden başlayarak bir trofik düzeyden diğerine besinin aktarıldığı yol besin zinciri olarak tanımlanır . Üreticiler güneş enerjisi yardımıyla organik besinler sentezler . Fare,koyun,sığır,geyik vb. gibi birincil tüketicilere örnek verilebilir.Birincil tüketicilerle beslenen hayvanlara ikincil tüketici denir . (Yılan,kedi,kurt,aslan) Zincirin sonraki halkasında ise ikincil tüketicilerle beslenen üçüncül tüketiciler bulunur . Ekosistemde organizmalar arasındaki karmaşık beslenme ilişkileri bir ağa benzetilebilir ve farklı türlerin birlikte olduğu bu ilişkiler besin ağı olarak adlandırılır .

5 Biyokütle Yerkürede her yıl üreticilerin faaliyetleri sonucu büyük miktarda organik madde üretilir . Üreticilerin yapısında yer alan bu organik maddeler üreticilerin biyokütlelerini oluşturur . Yerkürede üreticilerin yıllık biyokütlesinin yaklaşık 200 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir . Bitkiler fotosentez yapan canlılar diğer organizmalar güneş ışığının yalnızca %1-3’ünü kullanarak kimyasal enerjiye dönüştürür .

6 Kilittaşı Türleri Balina Su samuru Deniz kestanesi Kelp Yosunu
Besin zincirleri ve besin ağlarında türler ekolojik etkileri bakımından birbirlerine bağımlı oldukları için bazı türler bütün sisten üzerinde önemli etkilere sahip olabilir . Böyle türlere kilittaşı türleri adı verilir . Örneğin Kuzey Pasifik’te kıyı ekosisteminde kilittaşı tür su samurudur. Balina Su samuru Deniz kestanesi Kelp Yosunu

7 Besin Zincirindeki Canlılarda Biyolojik Birikim
İnsanlar tarafından üretilmiş, doğa için kirletici olan bazı maddeler genellikle havada ve suda seyrelerek canlılara zarar veremeyecek düzeye iner . Fakat her kirletici zararsız hale dönüştürülemez . Bu tip maddeler besin zincirini oluşturan farklı trofik düzeylerdeki organizmaların dokularında gittikçe artan bir oranda birikir ve zararlı konsantrasyon düzeyine ulaşabilir.Bu olaya biyolojik birikim denir . Doğada biyolojik olarak birikebilen maddelere DDT (bir çeşit böcek öldürücü ilaç ), siyanür , bazı ağır metaller ve radyoaktif maddeler örnek verilebilir . Biyolojik kirlenmenin sonuçları ; Kanser ve Solunum Sistemi rahatsızlıkları vb sağlık problemleri ortaya çıkar .

8


"Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde Döngüleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları