Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Nitelikte Dergi İçin (Uluslararası) Kriterler PROF.DR.RAMAZAN GÖZEN Marmara Üniversitesi S.B.F. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Nitelikte Dergi İçin (Uluslararası) Kriterler PROF.DR.RAMAZAN GÖZEN Marmara Üniversitesi S.B.F. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Nitelikte Dergi İçin (Uluslararası) Kriterler PROF.DR.RAMAZAN GÖZEN Marmara Üniversitesi S.B.F. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 1

2  Bir derginin başlıca hedefi, yayın yaptığı alana makaleler aracılığıyla katkı yapmaktır. Katkının d üzeyi makalelerin kalitesiyle ve niteliğiyle doğru orantılıdır.  Derginin kalitesi, derginin kağıt, görünüm, cilt, dizgi ve benzeri teknik özelliklerden değil, içind eki makalelerin kalitesinden kaynaklanır.  Makalelerin kalitesi ise, birbirine bağlı birçok unsurun tek başına ve diğer unsurlarla birlikte doğ ru ve etkin bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Bu zincirin başlıca unsurları; yazar, editör, hakem ve baskı olup, bir makale bu unsurların koordineli ve işbirliği içinde yapacakları çalışmaların ve etkileşimlerin bir ürünü olarak ortaya çıkar.  Bu süreçteki aktörlerin her birinin çok önemli rolleri olmakla birlikte, editör, editörlük, hakem ve hakemlik süreci tüm işlemlerin omurgasını oluşturur. Zira, bir derginin ve içindeki mak alelerin bilimsel katkı düzeyi, hakemlik sürecinin ne kadar sağlıklı, doğru, bilimsel, objektif ve düz enli işlediğine yakından bağlıdır.  Gerek kendi akademik tecrübelerimiz gerekse Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) üyeleri olar ak yaptığımız çalışmalar ışığında, Türkiye’de sosyal bilimler alanında yayımlanan dergilerin ve bu dergilerdeki makalelerin büyük bir kısmının ciddi kalite ve nitelik sorunlarının olduğunu söyley ebiliriz.  Ülkemizde resmi ve özel nitelikte yüzlerce dergi yayımlanmasına rağmen, bu dergilerin kullanım, okunma ve bilimsel katkı yapma düzeyleri oldukça düşüktür. Bunlar arasında üniversitelerin değ işik fakültelerinin yayınladığı dergilerin de yer alıyor olması gerçekten üzüntü vericidir. Bkz: http://uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay10/rgozen.pdfhttp://uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay10/rgozen.pdf, ULAKBİM, Ulusal Akademik Yayıncılık, 2010. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 2 Nitelikli Dergi Ön Şartları

3 1) Nitelikli editörlük süreci 2) Sağlam hakem onayı 3) Yaygınlaştırma: Ulusal/uluslararası dizinlerde taranmak ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 3 BUGÜNKÜ KONUŞMAMIN ANA BAŞLIKLARI

4 Editör; Yazarlar, hakemler, okuyucular, dergi sahibi ve bilim camiası arasında koordinasyonu sağlayan baş aktördür; «Bir futbol/basketbol vs. takım teknik direktörü gibi !» Dergi kalitesinin başlıca sorumlusudur. Bilimsel gelişmenin önemli bir aktörüdür. Ve; Kaliteli bir makalenin yayınlanması için «katkı yapan», Kalitesiz bir makalenin yayınlanmasını ise «engelleyen» bir yönlendiricidir. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 4 1) Editör / Editörlük

5  Hakem envanterini oluşturmak, hakem atamak, hakem havuzunu güncel tutmak, hakemlik sürecini işletmek, raporların zamanında gelmesini sağlamak,  Makale değerlendirme formalarını oluşturmak, değerlendirme raporlarını arşivlemek,  Makale ön değerlendirmesini sağlamak,  Çalışmanın daha önce yayımlanıp-yayımlanmadığını denetlemek,  Etik ihlallerin olup-olmadığını araştırmak (Aşağıda belirtilecek)  İçerik ve biçim açısından ‘uygun’ olmayan yayınları yazara iade etmek, ‘Uygunluk’ denetimi hakemlere bırakılmamalıdır!  Görüş farklılıklarında hakemlik etmek/bir başka hakem belirlemek,  Hakemlerin değişiklik ve düzeltme isteklerini sıkı bir şekilde denetlemek/hakeme bilgi vermek,  Değerlendirilen makalenin son denetimlerini yaparak yayına hazır hale getirilmesini sağlamaktır. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 5 Editörün Başlıca Görevleri

6  Yukarıdaki görevlerle ilgili uygulamada karşılaşılan bazı ciddi sorunlar ve hassas noktalar:  Eşitlik vs. ayrımcılık: «Torpilli yazı/yazar olmaz»  Titizlik vs. dağınıklık: «Kalite ayrıntılarda gizlidir»  İlgi vs. ilgisizlik: «Her aşama bilgilendirilmelidir» ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 6 Editörlükte Bazı Kritik Durumlar

7 Hakem; Bilimsel ilkeler doğrultusunda değerlendirme yapmalıdır. Etki altında kalmamalıdır. Değerlendirmeyi kendisine verilen süre içinde gerçekleştirmelidir. Uzmanlık alanı dışındaki bir makaleyi değerlendirmemelidir. Raporu açık, anlaşılır ve makaleyi geliştirici nitelikte olmalıdır. Makaleye yönelik eleştirilerinde yapıcı bir üslup kullanmalıdır. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 7 2) Hakem / Hakemlik Süreci

8  Hakemlerde ve hakem sürecinde görülen bazı sorunlar ve hassas noktalar:  Hakem raporlarının ayrıntılı hazırlanmaması,  Rapor yazılmayıp, işaretlerle (tik vs.) karar verilmesi,  Yazıya müdahalesinin sınırları aşması,  Yayın potansiyeli olan bir yazının zorlaştırılması,  Potansiyeli olmayan bir yazıya ise onay verilmesi. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 8 Hakemlikte Bazı Uygulama Sorunları

9 Sunuşumdan ayrı bir konu olmakla birlikte şu noktalar çok önemlidir: Aşırma (Plagiarism) Uydurma (Fabrication) Çarpıtma (Falsification) Dilimleme (Slicing) Çoklu kullanım (Duplication) Destek belirtmeme Yazar adlarında değişiklik yapma Diğer ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 9 Tüm Oyuncuların Dikkat Etmesi Gereken Etik İhlalleri

10  SBVT Dergi kriterleri için bkz:  http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/kriter.uhtml http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/kriter.uhtml  Dizinlerde taranmanın temel amacı:  Tanınmak, yaygınlaş(tır)mak, bilim dünyasını etkilemek «ulvi» amaçlardır.  Ticari, şahsi, siyasi, propaganda, popülerlik «süfli» amaçlardır.  SBVT Komitesi, sadece kriterlere tam uyan dergileri dizinlemektedir.  Her bir kriter çok önemlidir; hiçbiri görmezden gelinmemektedir.  Kriterler editörler için dergi incelemesinde «checklist» olmalıdır.  SBVT Komitesi için SBVT kriterleri dışında hiçbir faktör rol oynamaz.  SBVT Komitesi, bilimsel bir kurul olarak ülkemizin dergi standartlarını geliştirmeye, böylece ülkemizin yayın kalitesini artırmaya çalışmaktadır.  Dergi/Editör-Komite ilişkilerinde «sekreterya aracılığı ile» objektif, adil ve şeffaf bir iletişim kurulmaktadır. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 10 3) Dizinler İçin Dergi Değerlendirme Süreci

11  ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR, BAŞARILAR DİLERİM.  TEŞEKÜRLER ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel Eğitim Seminerleri- İzmir Bölgesi Eğitim Semineri 27 Nisan 2015 11


"Bilimsel Nitelikte Dergi İçin (Uluslararası) Kriterler PROF.DR.RAMAZAN GÖZEN Marmara Üniversitesi S.B.F. ULAKBİM SBVT Editörler ve Yazarlar için Bölgesel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları