Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME"— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Berkay ARIKAN Cihat SAVAŞ Emin ERTÜRK İlkay KANTARCI Yücel KILIÇ

2 İÇERİK TANIMLAR İLKELER YARARLAR İ.D.Ö = 5 İLKE TEKNİKLER
ÖRNEK TEKNİKLER KAYNAKÇA https://www.youtube.com/watch?v=C8MJUox3Llg

3 İşbirliğine dayalı öğrenme
Etkili Ders Tasarımı Konu Değerler Eğitimi Bilme Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Derse özel amaçlar ve hedefler Amaçlar Hedefler Sınıfı değerlendirme teknikleri Teknoloji İşbirliğine dayalı öğrenme Öğrenciler Öğretim Değerlendirme Diğer deneyimler Testler Diğer ölçmeler Dersler Laboratuar çalışmaları ( Felder & Brent, 1999 )

4 PERFORMANS-PROJE GRUPLARI ?
WORK GROUP Çalışma Grubu TEAM WORK Takım Çalışması PEER LEARNİNG Akran Öğrenme STUDY CİRCLES Çalışma Çevreleri LEARNİNG COMMUNİTİES Öğrenme Toplulukları COLLECTİVE LEARNİNG Kolektif Öğrenme STUDY GROUP Çalışma Grubu TEAM LEARNİNG Takım Öğrenme RECİPROAL LEARNİNG Karşılıklı Öğrenme PEER TEACHİNG Akran Öğretimi COLLOBARATİVE LEARNİNG İşbirlikçi Öğrenme KÜME ÇALIŞMASI PERFORMANS-PROJE GRUPLARI ?

5 nedir i.d.ö.? « Cooperative Learning »
Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir. (Açıkgöz,1992) Öğrenmeyi en üst seviyede gerçekleştirmek amacı ile değişik yetenekleri olan öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ortak bir hedefe ulaşmalarıdır. (Johnson,1993) Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç için birlikte çalışarak öğrendikleri öğrenme yaklaşımıdır. (Christison,1990 akt. Demirel,2010) İşbirlikli öğrenme, bir amaca ulaşılmaya çalışılırken öğrenciler arasındaki (varolacak) iç ilişki türüdür. İşbirlikli Öğrenme Açıkgöz (1992) Senemoğlu (1998) Demirel (2010) Saban (2005) Kubaşık Öğrenme Gömleksiz (1993) İşbirlikçi Öğrenme Doymuş, Şimşek ve Bayrakçeken (2004)

6 YAKINSAL GELİŞİM ALANI ( ZONE OF PROXİMAL DEVELOPMENT ) VYGOTSY
Arkadaşlarımla beraber bu kadar daha öğrenirim ZPD YGA Kendi başıma bu kadar öğrenirim

7 Teamwork Yüksek performanslı iş birliğine dayalı öğrenme grubu
Geleneksel Öğrenme Grubu Yapay (Sahte) Öğrenme Grubu

8 İLKELER 1. Gruplar en az iki, en çok beş ya da altı kişiden oluşur ve öğrenme bu küçük gruplar içinde gerçekleştirilir. 2. Öğrenmede öğrencilerin grup içindeki etkileşimleri önemli rol oynar. 3. Öğrenciler arası yarışmadan çok gruplar arasındaki yarışma daha önemlidir. 4. Öğrencilerin başarıları ya da başarısızlığı bireylerden çok gruplara aittir. 5. İşbirliğine dayalı öğrenme sınıftaki farklı yetenek ve kişilik özelliğine sahip öğrencileri bütünleştirir ve dostluk duygularını artırır. 6. Bu öğrenme modeliyle öğrencilerin sadece bilişsel yönleri değil duyuşsal ve sosyal yönleri de gelişir.

9 Neyi TAMAMLAMAMIZ ( tamamlamam ! ) gerekiyor?
YARARLAR Ne YAPMAMIZ ( yapmam ! ) Neyi TAMAMLAMAMIZ ( tamamlamam ! ) gerekiyor? Öğrenmeye Güdülenme ve Dikkati Sürdürme Problem Çözme ve Üst Düzey Düşünme Empati Kurma- Farklı Bakış Açılarına Saygı Hoşgörü- Tartışma- Demokratiklik Eğlenceli Öğrenme Ortamı Özsaygı ve Özyeterlilik +++ Etkin Katılım Hata+Kaygı ---- Aidiyet +++

10 FARKLAR Olumlu Bağımlılık Heterojen gruplar Paylaşılmış Liderlik Grup sorumluluğu Tek ürün Öğretmen uygulama yapılandırıcısı Öğretmen gözlemci katılımcı sorun çözücü yönlendirici Sosyal beceriler doğrudan öğretilir ( liderlik, iletişim yeteneği, birbirine karşı dürüstlük, karar verme, grup içindeki çatışmaların çözümü, paylaşma gibi ) ? Bireysel sorumluluk + grup başarısı Hepimiz tarafından anlaşılıp kabul edilmiş, paylaşılmış bir grup amacımız var mı Her birimiz ödev de sorumluluk alıp katkıdan bulunuyor muyuz İşbirlikli bir grubun çalışması için gerekli olan davranışları gösteriyor muyuz

11 İ.D.Ö.= 5 İLKE https://www.youtube.com/watch?v=fm1gh5GAmWc

12 TEKNİKLER BİRLİKTE ÖĞRENME JOHNSON VE JOHNSON 1960' LARIN ORTALARI TAKIM-OYUN-TURNUVA DE VRİES VE EDWARDS 1970'LERİN BAŞI (TOT) GRUP ARAŞTIRMALARI SHARAN VE SHARAN 1970'LERİN ORTALARI AKADEMİK ÇELİŞKİ JOHNSON VE JOHNSON 1970'LERİN ORTALARI BİRLEŞTİRME ARANSON VE ARKADAŞLARI 1970'LERİN SONU BİRLEŞTİRME II SLAVİN VE ARKADAŞLARI 1970’LERİN SONU ÖĞRENCİ TAKIMLARI – BAŞARI BÖLÜMLERİ SLAVIN VE ARKADAŞLARI 1970'LERIN SONU (ÖTBB) TAKIM DESTEKLİ BİREYSELLEŞTİRME SLAVIN VE ARKADAŞLARI 1970'LERIN SONU İŞBİRLİĞİ-İŞBİRLİĞİ KAGAN 1980'LERİN ORTALARI BİRLEŞTİRİLMİŞ İŞBİRLİKLİ OKUMA VE KOMPOZİSYON STEVEN, SLAVİN VE ARKADAŞLARI 1980'LERİN SONU BİRLİKTE SORALIM BİRLİKTE ÖĞRENELİM AÇIKGÖZ 1990’LARIN BAŞI ( Kaya, 2013 )

13 1. Takım- Oyun- Turnuva ( Tot )
Öğrenciler; beceri, cinsiyet ve yarışçı özelliklerine göre 4-5 kişilik takımlara ayrılır. Her hafta turnuva yapılır ve her takımın görevi turnuvaya katılacak arkadaşını hazırlamaktır. Öğretmen ön bilgi verdikten sonra konu ile ilgili materyali dağıtır. Her grup kendisini temsil edecek olanı hazırlar. Turnuva masaları hazırlanır. Her takımdan bir veya iki öğrenci yarışır ve aldıkları puan takımın puan hesabına yazılır. Her hafta turnuva masasındaki öğrenci değişir.

14 2. Grup Araştırmaları Bir konu alt konulara ayrılarak gruplara dağıtılır Grup üyeleri bu alt konuyu bölümlere ayrılır ve iş bölümü yapılır. Her bir grup üyesi diğer grup üyelerinin çalışmasına bağımlıdır. Öğrenciler arası iletişim sağlanır İletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi için etkinlikler yapılabilir Öğretmen rehberdir. Burada Öğrenciler; Bir plan geliştirerek bu planı uygularlar Bilgi toplayarak, bir probleme çözüm getirirler Araştırmalarından elde ettikleri bilgileri paylaşırlar.

15 3. Öğrenci Takımları Başarı Grupları ( ötbg )
Öğrenciler 4-5 kişilik takımlara ayrılır. Takımlar kendi içlerinde çalıştıktan sonra bir test uygulanır. Öğrenciler testten aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir. En başarılı 6 öğrenci 1. grup, sonraki 2. grup vb… olarak ayrılır. 1. gruptakiler takımlarına 8, 2. gruptakiler örneğin takımlarına 6, 3. gruptakiler örneğin takımlarına 4 puan kazandırırlar. Her öğrenci becerisi ve başarısı oranında takımına katkı getirir. Öğrenci kendisini kendi başarı grubundakilerle karşılaştırır.

16 4. Küçük Grupla Öğrenme Tekniği
2-6 kişilik gruplar, öğretmenin belirlediği ana konunun alt konularından birini seçerek araştırırlar. Grubun her üyesi alt konunun bir bölümünü alır. Kendi grup arkadaşlarıyla tartışırlar. Sınıfa sunu yaparlar. Öğrenciler bu sunuyu değerlendirir.

17 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN UYGULANMASI ( JİGSAW )
Takımların oluşturulması Isınma etkinlikleri Takımlarda konu ve görev dağılımının yapılması Diğer gruplarla etkileşim Takım içi etkinlikler Değerlendirme

18 2-6 kişiden oluşan takımlar
Takımlar heterojen olmalıdır, tüm takımların başarı düzeyleri birbirine yakın olmalıdır. Gruba ad verme Grubun sloganını belirleme Düşün-tartış-yaz-paylaş Konu alt bölümlere ayrılır ve öğrencilere bu alt konular verilir. Takım içerisinde görevler belirlenir: (Lider, kaynak sağlayıcı, denetçi, özetleyici, araştırmacı, kayıtçı, destekleyici, gözlemci-sorun giderici...) Her oturumda bu görevler değişmelidir. Aynı alt bölümden sorumlu olan, farklı takımlardaki öğrencilerin birleşerek etkileşim grupları oluşturması Elde ettikleri kazanımları özetlerler. Etkileşim gruplarında çalışan öğrencilerin elde ettikleri kazanımları takımlara dönerek diğer arkadaşlarına aktarmaları ve tartışmalarıdır Takım içerisindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi, Bireysel değerlendirme; yapılan bir sınavla öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilerek elde ettikleri puanların takım lehine yazılması

19 ? 1+0=1 / 1+1=11 https://youtu.be/MdM-UYg37yw

20

21 ? https://youtu.be/-IB1P0YCdX8

22

23 ? https://www.youtube.com/watch?v=mS5_dUfKWnw
https://www.youtube.com/watch?v=z64KtBr5mZM ? https://www.youtube.com/watch?v=mS5_dUfKWnw

24

25 ? BESH+ Ö https://m.youtube.com/watch?v=a2t7AlT3F1w

26

27 Bir adam, büyük bir adam, bir özgürlük savaşçısı dağlarda seyahat ediyordu. Gece için bir kervansarayda kaldı. Altın bir kafeste sürekli “Özgürlük! Özgürlük!” diye tekrar eden güzel bir papağan görünce şaşırdı. Ve orası, papağan “Özgürlük!” diye tekrar ettiğinde sesinin dağlarda, vadilerde yankılandığı bir yerdi. “Pek çok papağan görmüştüm ve bu kafeslerden özgürleşmek istediklerini düşünmüştüm… Fakat hiçbir zaman sabahtan gece uyuyana kadar, bütün gününü özgürlük isteyerek geçiren bir papağan görmemiştim.” diye düşündü. Aklına bir fikir geldi. Gecenin bir yarısında uyanıp kafesin kapısını açtı. Sahibi derin uykudaydı ve o papağana sessizce “Şimdi çık dışarı.” dedi. Ancak papağanın kafesin çubuklarına sıkı sıkı tutunduğunu görünce şaşırdı. Ona tekrar tekrar “Özgürlüğü unuttun mu? Hadi dışarı çık! Kapı açık ve sahibin uykuya dalmış durumda; kimse asla bilemeyecek. Sen sadece gökyüzüne uç; tüm gökyüzü senindir.” dedi. Fakat papağan öyle güçlü ve öyle sıkı bir şekilde tutunuyordu ki “Sorun nedir? Delirdin mi?” dedi. Papağanı kendi elleriyle almaya çalıştı ama papağan onu gagalıyordu ve aynı zamanda da “Özgürlük! Özgürlük!” diye bağırıyordu. Gecenin içinde vadi yankılandı ve yeniden yankılandı. Adam da inatçıydı, o bir özgürlük savaşçısıydı. Papağanı dışarı çekti ve gökyüzüne fırlattı; elleri acısa da tatmin olmuştu. Papağan ona mümkün olduğunca çok büyük bir güçle saldırmıştı ama adam bir ruhu özgürleştirdiği için son derece tatmin olmuştu. Uyumaya gitti. Sabahleyin uyanırken papağanı “Özgürlük! Özgürlük!” diye bağırırken duydu. Belki de papağan bir ağacın üzerinde ya da bir kayanın üzerinde duruyordur diye düşündü. Ancak dışarı çıktığında papağan kafesin içinde oturuyordu. Kapı açıktı…

28 KAYNAKÇA Yıldız, V. (1999). İşbirlikli Öğrenme İle Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (17), 155 – 163. Yılmaz, A. (2001). İşbirliğine Dayalı (Kubaşık) Öğrenme Yönteminin Yüksek Öğretim Sınıflarında Kullanışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 28, Kaya, S. (2013). İşbirlikli Öğrenme ve Akran Değerlendirmenin Akademik Başarı, Bilişüstü Yeti Ve Yardım Davranışlarına Etkisi, (Yayınlanmamışı Yükseklisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Sezer, A. & Tokcan, H. (2003). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3), Yağcı, E., Kaptı, S. & Beyaztaş, D. (2012). İşbirliğine Dayalı Öğrenme Tekniklerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanmasına İlişkin Bir Çalışma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 59 – 77.

29 Çalışmamıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Berkay ARIKAN Cihat SAVAŞ Emin ERTÜRK İlkay KANTARCI Yücel KILIÇ


"İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları