Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınav merkezlerinde yapılan sorunları 3 ana başlık altında toplayalım:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınav merkezlerinde yapılan sorunları 3 ana başlık altında toplayalım:"— Sunum transkripti:

1 Sınav merkezlerinde yapılan sorunları 3 ana başlık altında toplayalım:

2 Sınav merkezilerinde sınav güvenlik kutularının kullanımı sırasında oluşan sorunlar,
Sınav evrakının tasnifi sırasında karşılaşılan ve Tasnif ve Optik Birimince tutanak altına alınan genel sorunlar, Kamyon kilitlerinde karşılaşılan sorunlar.

3 1 Sınav merkezlerinde sınav güvenlik kutularının kullanımı sırasında oluşan sorunlar

4 Sınav güvenlik kutusu kilidinin sınav sonrasında bu şekilde kullanılması gerekir.

5 Sınav merkezlerinden, sınav güvenlik kutu kilitleri farklı şekillerde ve hatalı olarak gelmektedir. Hatalı kilitlemelere örnek verecek olursak;

6 Kırık kilitli ve mühürlü gelen sınav güvenlik kutusu
KIRIK GELEN KİLİT

7 Sınav güvenlik kilidinin kesik olması ve dışa bakması
HATALI KİLİTLEME

8 Tek tarafı kesilmiş olarak kilitlenmiş sınav güvenlik kutusu
TEK TARAFI KESİK KİLİT

9 Bir tarafı kilitli bir tarafı ip ile bağlanmış olarak gelen sınav güvenlik kutusu
EKSİK KİLİT

10 Yanlış kapatılarak mühürlenmiş olarak gelen sınav güvenlik kutusu

11 Aynı renk kilit kullanılması gerekirken farklı renklerde kilit kullanılmış sınav güvenlik kutusu
FARKLI RENKTE KİLİT

12 İple bağlanarak gelen sınav güvenlik kutusu

13 İkiden fazla kilit kullanılarak kapatılmış sınav güvenlik kutusu

14 Sınav güvenlik kutularına ait güvenlik kilitlerinin örnek resimlerdeki gibi hatalı olması halinde; sınav merkezi görevlilerince bu durum bina kutu numarası, kilit numarası not edilerek tutanak altına alınmalıdır.

15 Not: Boş olan sınav güvenlik kutularının ip, plastik klips vb. nesneler ile kesinlikle kapatılmaması Boş sınav güvenlik kutularına sınav evraklarının kesinlikle konulmaması gerekmektedir.

16 2 Sınav evrakının tasnifi sırasında karşılaşılan ve Tasnif ve Optik Birimince tutanak altına alınan genel sorunlar

17 Sınav güvenlik poşetinin yanlış açılıp bant ya da benzeri nesneler ile kapatılması
Salon poşet teslim tutanağının güvenlik kutusundan çıkmaması Öğrencilere ardışık kitapçık dağıtılması (Ör:AABB) Cevap kağıdı ve salon aday yoklama listelerinde salon görevlilerinin imzalarının eksik olması

18 Adayların cevap kağıdında yanlış kalem ve hatalı kodlama tekniği kullanması
Öğrencilerin yanlış yere imza atmaları ya da salon aday yoklama listesinde imzalarının bulunmaması Cevap kağıtlarının, Salon Aday Yoklama Listesinin ve Salon Oturma Planlarının güvenlik poşetinden çıkmaması Cevap kağıtlarının güvenlik poşetinden yırtık çıkması

19 Cevap Kağıdının güvenlik poşetinin dışında güvenlik kutusunun içinde gelmesi
Sınav evraklarının güvenlik kutusunun dışında kapalı zarf ile gelmesi Sınav evraklarının merkezlerinde unutulup posta yolu ile gönderilmesi

20 Salon aday yoklama listesinde kitapçık türlerinin görevlilerce yazılmaması

21 Sınav güvenlik poşetinin kurallara uygun şekilde kapatılmadan açık olarak gelmesi

22 Sınav güvenlik poşetinin herhangi bir yerindeki kesiğin bantla yapıştırılması

23

24 3 Kamyon kilitlerinde karşılaşılan sorunlar.

25 Kamyon kapaklarına takılan güvenlik kilitlerinin kontrolü, güvenlik kutularının eksik kilit, kilitsiz, iple bağlanmış (mühürlenmiş) tutanaklı veya tutanaksız teslim alınıp gerekli tespitin tutanak altına alınması.

26 Kamyonun sol tarafında bulunan sabit kilit sevkiyatın başlayıp bitimine kadar kesinlikle değiştirilmemesi gereklidir. Sağ taraftaki değişken kilidin ise kontrol edilerek tutanağa uygunluğu sağlanmalıdır.

27

28 Sınav esnasında ve sonrasında gözetmenlerce dikkat edilmesi gereken hususlar
Cevap kağıdı üzerinde kitapçık türleri ve imzaların kontrol edilmesi, Öğrencilerin cevap kağıtlarını kurşun kalemle kodlama yapıp yapmadığının kontrol edilmesi (uyarılması), Mazeretinden dolayı yedek salonda sınava giren öğrencilerin TC Kimlik No kodlamalarını hatasız yapmalarını sağlamak, ad ve soyad bilgilerinin eksiksiz olarak cevap kağıdı üzerine yazılıp yazılmadığını kontrol edilmesi,

29 Öğrencilerin Salon Aday Yoklama Listesi üzerindeki kitapçık türleri ve imzalarının kontrol edilmesi,
Oturma planında öğrenci bilgilerinin kontrol edilmesi, Öğrencinin soru kitapçığına işaretleme yaptığında uyarılması ve cevap kağıdına işaretleme yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, Gereksiz konularda tutanak tutulmaması, aynı tutanağın hem poşet içinde hem de poşet dışında yapışık şekilde gelmesi, (Ör: Sınav sorunsuz şekilde tamamlanmıştır, yedek salon poşeti açılıp içinden iki kitapçık alınmıştır gibi)

30 Güvenlik poşetleri içerisinde cevap kağıtları, Sınav öğrenci yoklama listesi ve oturma planının kontrol edilmesi, Sınav güvenlik kutusuna salon poşetlerinin salon sırasına göre konulması, Güvenlik kutusunun içerisinde bina sınav poşet teslim tutanağının konulup, konulmadığı kontrolünün yapılması, Sınav güvenlik kutusunu kapatıp güvenlik kilitlerinin sorunsuz şekilde kapatılması.

31 UYARI Salon başkanı ve gözetmenler bu hususlara dikkat etmediği takdirde sınav açımının yavaşlamasına bu da sınav sonucu açıklama takviminin geride kalmasına neden olmaktadır.

32 SINAV İTİRAZLARI ve BİNALARIN BELİRLENMESİ
.

33 1- Sınavın uygulaması ile ilgili olan yazılar, 2- Sınav soruları ile ilgili olan yazılar, 3-Sınav sonuçları ile ilgili olan yazılar, 4- Sınav merkezleri, sınav binaları, sınav görevlileri ile ilgili olan yazılar, 5- Yapılan sınavlarla veya sınava giren adaylarla ilgili belge, bilgi talebi yazıları… Ve bunun gibi sınavla ilgili tüm yazıların, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

34 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı ile ilgili Özel MTSK modülü üzerinden sınav başvurusu veya adayların modül üzerinde ki durumları ile ilgili tüm yazışmaların, (Modülün uygulamasını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yapsa da nihai kararı vermesi gereken Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüdür.) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

35 8. sınıf Ortak sınavlarda sınava girecek adayların tüm bilgileri e-okul kayıtlarından alınarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi sebebiyle aday bilgileri ile ilgili sınav öncesi ve bu bilgilere istinaden sınav sonrasında oluşan aksaklıklarla ilgili tüm yazışmaların, (Ayrıca tüm protokol sınavları ile DPY sınavları da aynı durumdadır.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na yapılması gerekmektedir.

36 Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarında sınava girecek adayların tüm bilgileri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi sebebiyle aday bilgileri ile ilgili sınav öncesi ve bu bilgilere istinaden sınav sonrasında oluşan aksaklıklarla ilgili tüm yazışmaların, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

37 Ücret iadesiyle ilgili itirazlarda Yönergenin 28 inci maddesine göre işlem yapılır.
- (Artık sınav ücret iadeleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olduğundan bununla ilgili dilekçelerin bu Genel Müdürlüğe yönlendirilmesi gerekmektedir.)

38 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

39 Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.

40 GELEN İTİRAZ DİLEKÇELERİNDE BULUNAN EKSİKLİKLER;
1- Ad Soyad, kimlik numarası, sınav adı veya tarihi bilgileri bulunmayanlar, 2- Adres bilgisi hiç yazılmayan veya eksik yazılanlar, 3- Ekinde ücret dekontu olmayanlar, 4- Dilekçe sahibinin imzalamadığı, 5- Dilekçede istenen hususun tam olarak açıklanmadığı,

41 ve buna benzer eksiklikler dilekçelerin incelenip işlem yapılmasında işin yavaşlamasına ve istenen hususun tam olarak yerine getirilememesine sebep olmaktadır.

42 Bina güncellemesi yapılırken;
1- Binaların merkeze yakınlığı ve ulaşım kolaylığının oluşu, 2- Salon sayıları fazla olan okulların tercih edilmesi 3- Fiziki koşulları uygun okulların tercih edilmesi ( tek binası olan, bakımlı, asansörü olan, sıralarının yıpranmamış olması, sınıf büyüklüklerinin yeterli ölçüde olması vb.) 4- Bakımda olan veya kapanan okullara dikkat edilmesi 5- Ad değişikliği olan okullara dikkat edilmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

43 SINAV UYGULAMA HATALARI
.

44 Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde veya sınav kılavuzlarında sınavda görev alan tüm personelin görev ve sorumlulukları gayet güzel ve yeterli bir düzeyde tanımlanmıştır. Ancak kurallar ne kadar güzel hazırlanırsa hazırlansın uygulayıcıların yaptıkları işin bilincinde ve ciddiyetinde olmamaları durumunda tüm birimlerce verilen birçok emek heba olabiliyor. (En önemlisi de öğrencilerimizin emeğinin boşa gitmesi)

45 Sınav uygulamasında ihmalden veya bilgisizlikten dolayı yapılan küçük bir hata bile bazen telafisi zor durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Şimdi bu hataları örneklendirelim.

46 SINAV UYGULAMA HATALARI

47 1- Sınav geri dönüşüm kutusundan sınav evrakının eksik çıkması 2- Adayın Sınav Cevap Kağıdı üzerinde cevapları işaretlemesi gereken kısmı boş bırakması. (Adayın cevapları soru kitapçığına işaretleyip cevap kağıdına aktarmaması) 3- Adayların cevap kağıdı üzerinde kitapçık türlerini kodlamayı unutması veya hatalı kodlaması. (Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı hariç)

48 4- Sınava girmeyen adayların sınav cevap kağıdı üzerindeki bölüme girmedi kısmının kodlanmasının unutulması. 5- Sınav cevap kağıdı üzerinde cevapların yumuşak siyah kurşun kalem yerine, pilot, tükenmez veya kırmızı kurşun gibi farklı kalemle işaretlenmesi.

49 6- Sınav Cevap Kağıdı üzerinde cevapların örnek kodlamaya uygun kodlanmaması. 7- Salon Aday Yoklama Listesinde adaylara verilen kitapçık türlerinin yazılmaması. (Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı hariç)

50 8- Sınav evrakı üzerindeki sınav görevlileri ile adayların imzalamaları gereken kısımları imzalamayı unutmaları. 9- Yedek salonda sınava giren adayların cevap kağıtlarının eksik veya hatalı doldurulması. 10- Sınav evrakına zarar verme ve cevap kağıdı üzerinde gereksiz karalamalar yapma.

51 SINAVLARLA İLGİLİ SORUNLARINIZ İÇİN TELEFONUM 24 SAAT AÇIKTIR )
CEZMİ YILDIRAK SINAVLARLA İLGİLİ SORUNLARINIZ İÇİN TELEFONUM 24 SAAT AÇIKTIR ) SAYGILAR


"Sınav merkezlerinde yapılan sorunları 3 ana başlık altında toplayalım:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları