Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEP TELEFONU EM ALANLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEP TELEFONU EM ALANLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 CEP TELEFONU EM ALANLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Mine Kalkan İstanbul Teknik Üniversitesi Telekomünikasyon A.B.D. 26 Mayıs 2006 Gaziantep Üniversitesi

2 EM Işınımın Etkisinde Kalan Tüm Canlılar Bu Enerjiyi Soğurular..
Soğurulan enerji hücrelerde ısınmaya yol açar. Isınmaya bağlı olarak hücresel değişiklikler olur (ısıl etkiler). Hücre kimyasında bozulmalar oluşur (kimyasal etkiler). Hücre proteinlerde deformasyon başlar. Hücre zarlarında yapışmalar olur, Hücre zarlarında delikler açılır (elektro porasyon), Hücre dışına Ca, Na, K kaçışı olur, Hücre enzimlerinde bozulmalar olur, DNA tahribi oluşur..

3 Radyasyon (ışıma) Nedir?
Enerjinin uzayda dalgalar ya da tanecikler (fotonlar) halinde yayılmasıdır..

4 EM Spektrum-İyonlaştırıcı Olmayan Frekanslar
Çok düşük frekanslar (ELF) Radyo frekansları (RF) Kızılötesi (infrared) frekanslar Mikrodalga frekansları Görünür ışık

5 EM Spektrum-İyonlaştırıcı Frekanslar
Mor ötesi frekanslar X-ışınları Gamma ışınları

6 İyonlaştırma nedir? Yüksek enerjili fotonlar, çarptıkları maddelerin atomlarından elektron koparır ve atomu parçalarlar. Daha düşük frekanslı EM dalga (RF, mikrodalga) enerjisi iyonlaştırmaya yeterli değildir. Mobil iletişim sistemlerinin neden oldukları ışınım mikrodalga frekans bandında olup iyonlaştırmaya yeterli değildir!

7 EM Işınımı Yayan Sistemler
Tüm elektrikli cihazlar (endüstriyel/ev tipi), Akım taşıyan kablolar, Enerji nakil hatları, Radyo, Tv, telsiz verici istasyonlarının antenleri, Uydu iletişim sistemleri, Tv/bilgisayar monitörleri, Mikrodalga fırınlar, Radar sistemleri, Tüm radyo iletişim sistemleri ve.. Mobil İletişim Sistemleri!!

8 Özgül Soğurma Hızı (SAR) Nedir?
Elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından soğurulma hızıdır. Birimi watt/kg’dır. İnsan bedeninde 1 derecelik ısı artışı için 1 kg doku başına 4 w güç soğurulması gereklidir. Bu değerin 1/50’si olan 0.08 w/kg, SAR sınır değeri olarak kabul edilmiştir. SAR’ın doğrudan ölçülmesi olanaksızdır. Bu nedenle elektrik/manyetik alan şiddeti ve güç yoğunluğu gibi parametreler ölçülür.

9 EM Alanların Biyolojik Etkileri Konusunda Süren Uluslararası Araştırma Projeleri
REFLEX Projesi: EM ışımaya bağlı kanserojen ve nörodejeneratif patalojilerin araştırılmasına dönük bir AB projesidir. Düşük EM dalga frekanslarına maruziyette bile hücre DNA ipliklerinde kopmalar ve bazı diğer ‘genotoksik’ oluşumlar saptanmıştır..

10 EM Alanlarının Biyolojik Etkileri Konusunda Süren Uluslararası Araştırma Projeleri
INTERPHONE: 1998 yılında 13 ülkenin katılımıyla Dünya sağlık Örgütü ve ICNIRP’nin inisiyatifi ile bugüne kadar başlatılan en kapsamlı epidemiyolojik araştırma projesidir. 30-59 yaş aralığındaki denekler üzerinde, beyin (glioma ve meningioma), duyma siniri (akustik neurinoma), lenfatik doku (lenfoma) ve kulakaltı tükürük bezlerinde EM ışımaya bağlı tümör oluşumlarının araştırılması hedeflenmiştir.

11 2004 Yılının Sonunda Yayınlanan Araştırma Sonuçları İtibariyle:
6000 glioma ve meningioma, 1000 akustik neurinoma ve 600 tükürük bezi tümörü vakası saptanmıştır!

12 Cep Telefonu EM Alanından Korunmanın Pratik Yolları
Cep telefonu görüşmelerini olabildiğince kısa tutmak, Varsa sabit hat üzerinden görüşmeyi tercih etmek, Kulaklık kullanmak, Cep telefonunu bedenden olabildiğince uzak tutmak/ çantada taşımak, Cep telefonunu boyuna asmamak, kalp, beyin ve yaşamsal organlardan organlardan uzak tutmak, Cep telefonunu yatak başucuna koyarak uyumamak, Haricî antenli cep telefonlarını tercih etmek, Kısa mesaj (SMS) ile haberleşmeye alışmak, Cep telefonlarının konuşma dışı ek özelliklerini olabildiğince az kullanmak...

13 Cep telefonu EM Alanından Korunmanın Pratik Yolları
Otomobil, asansör gibi dar/kapalı alanlarda ya da bodrum katı vb. erişimin zayıf olduğu alanlarda görüşme yapmamak, Numara çevrildikten hat bağlanana kadar geçen sürede telefonu kulaktan uzak tutmak, SAR değeri düşük cihazları tercih etmek, Bebek ve çocukların yakınında cep telefonu kullanmamak ve acil durumlar dışında çocuklara kullandırtmamak, Acil durumlar dışında hamilelikte cep telefonu kullanmamak, Elektronik fren sistemi (ABS) olan taşıtlarda, benzin istasyonlarında ve hastanelerde cep telefonu kullanmamak, Kreş, okul, hastane, bakımevi alanlarında cep telefonu kullanımını en aza indirmeye çalışmak ve bu alanlarda baz istasyonu kurulmasına kesinkes karşı olmak, Yakın çevremizdeki baz istasyonlarının ‘farkında olmak’, meskûn bölgelerdeki binaların çatılarında bulunan baz istasyonlarının kamu sağlığı açısından daha güvenli yerlere taşınmaları için çaba sarfetmek,

14 Cep Telefonu Kullanımının Uzun Dönemli Etkileri
Emin olmak için yıllık bir sürenin geçmesine ihtiyaç var ama yine de: Kalp rahatsızlıkları, Kalıcı işitme bozuklukları, Hafıza kaybı ve beyin tümörü riski, Kan/beyin bariyerinin zedelenmesi, Bağışıklık sistemi hasarları, Sinir sistemi bozuklukları, Karmaşık rüyaların görülmesi, Kısırlık ve düşük yapma riskinde artış, Genetik yapının bozulması ve çeşitli kanserler, Hipertansiyon, Kusurlu embriyo gelişimi..

15 Mikrodalga EM Alanlarının Kanser Yapıcı Etkileri
Hücre kimyasında mikrodalgaların yolaçtığı bozulmalar, kanserojenlerin hücreye girişini kolaylaştırır, Mevcut kanser altyapısı desteklenir, Melatonin DNA onarımında etkilidir. Mikrodalgalara maruziyet melatonin seviyelerini düşürerek DNA onarımını yavaşlatır/bloke eder. Sonuçta bir otoimmün rahatsızlığı olarak kanser gelişir, Özellikle çocuklarda bu etkiler daha dramatiktir, Lösemi, lenfomalar, beyin tümörleri, testis tümörleri ve bazı cilt kanseri türleri EM maruziyetiyle ilişkilendirilmiştir.

16 EM Alanlarına Maruziyetin Diğer Olası Sonuçları
Göz merceğinde katarakt oluşumu, Korneada bulanma, İris tabakası enfeksiyonları ve harabiyeti, Kulak çınlaması ve işitme kaybı, Üreme işlevi bozuklukları; kısırlık, düşükler, ceninde mutasyonlar, estrojen artışı ile ilgili rahatsızlıklar, Bağışıklık sistemine dönük zararlar: T8 lenfositleri ve katil lenfositlerin sayısında azalma, Antikor seviyelerinde azalma, Kan kimyasında bozulma; anemi, pıhtı oluşumunda zafiyet, kritik öneme sahip kan enzimseviyelerinde düşüş (örneğin asetilkolin esteraz seviyesinde düşüş..)

17 Kısa Dönemli Etkiler/Şüpheler
Kalp pilinde bozulma riski, Konsantrasyon ve dikkat azalması, İşitmede geçici bozulmalar, Görüş alanında daralma, Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma, Yorgunluk hissi/stres, Baş ağrısı/sersemlik hissi..

18 kalkan@itu.edu.tr Tel: 0212 285 30 24/Dahili 2
Teşekkürler! Tel: /Dahili 2


"CEP TELEFONU EM ALANLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları