Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

3 ULUSLARARASI REKABETÇİ OLMAK Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli kapasitesi olan ve bu imkanlarıyla iyileştirme ve yenileşim (inovasyon) yapabilen endüstrilerdir. Porter, 1990

4 ULUSLARARASI REKABETÇİLİK İÇİN DESTEK Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ – UR-GE Proje Bazlı Destek Programı Tebliğ No: 2010/8 Resmi Gazete Tarihi: 23/09/2010 Tebliğ Değişikliği: 8/06/2011 Kaynak: DFİF Yetki ve İzleme: Ekonomi Bakanlığı

5 URGE-AMAÇ Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. – Ortak İhtiyaç Analizi – Öğrenme (Eğitim ve Danışmanlık) – Pazarlama (Tanıtım, Marka, Ticaret Heyeti, Eşleştirme) Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, ihracat seferberliği başlatmak.

6 YARARLANICILAR-HEDEF KİTLE İşbirliği Kuruluşları (Aracılığıyla Üye Şirketler) – Türkiye İhracatçılar Meclisi – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – İhracatçı Birlikleri – İl Ticaret ve Sanayi Odaları – Organize Sanayi Bölgeleri – Endüstri Bölgeleri – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – Sektörel Üretici Dernekleri – Sektörel Dış Ticaret Şirketleri – İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler

7 DESTEKLENEN FAALİYETLER Ana Faaliyetler – Eğitim ve Danışmanlık – Yurtdışı Pazarlama Programları Ortak Pazar Araştırmaları Pazar Ziyaretleri Küme Tanıtım Faaliyetleri Ticaret Heyetleri Yurtdışı Fuar Ziyaretleri Eşleştirme vb. Organizasyonlar – Alım Heyetleri – Bireysel Danışmanlık – İşbirliği Kuruluşuna İstihdam Desteği

8 BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? Başvurular İşbirliği Kuruluşu tarafından Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Açık başvuru dönemi. Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce başvuru yapılır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılır: – Ön Başvuru – İhtiyaç Analizi (Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi, Rekabetçilik Analizi, Pazar Analizi, Sektör Analizi vb.) – Eğitim ve/veya Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti ve İstihdam Desteği Başvurusu

9 DESTEK PROGRAMI Proje süresi en fazla 36 aydır. Destek oranı %75 İşbirliği Kuruluşu’nun üyesi olan şirketler projeye katılabilir. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı illerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 proje yürütebilir.

10 DESTEK PROGRAMI İlk aşama olarak ihtiyaç analizi yaptırılır. Eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ihtiyaç analizi sonuçlarına göre planlanır. Projeye istenilen zamanda istenilen faaliyet eklenebilir. Eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılmayan şirketler yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine katılamazlar. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin başlangıcından 7 gün öncesine kadar katılımcı şirketlerde değişiklik yapılabilir.

11 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik giderlerin en fazla %75’i 400.000 $’a kadar desteklenir. – Program Organizasyonuna Yönelik Faaliyet Giderleri – Eğitim/Danışmanlık Hizmet Bedeli – Eğitmen/Danışmanların Konaklama ve Ulaşım Giderleri – Tercümanlık, Doküman Çoğaltımı, Salon Kirası, Kırtasiye, Çay-Kahve İkram Giderleri Eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 25 kişidir.

12 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ Eğitim ve Danışmanlık Konuları (Örnek) – Ar-Ge ve Yenileşim Süreçleri – Kurumsal Yönetim Süreçleri – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlığı – İş Planı ve İhracat Stratejilerinin Hazırlanması – Ulusal ve Uluslararası Pazarlama – Dış Ticaret – Standart ve Mevzuatlara Uyum – Eko-Yenileşim

13 YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ Yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, %75’i 150.000 $/faaliyet olarak desteklenir. – BROP İllerinde En Az 5, Diğer İllerde 8 Şirket Katılımı – Bir Şirketten En Fazla 2 Kişinin Giderleri – Program Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Yapmak Üzere İşbirliği Kuruluşunca Yurtdışında Görevlendirilen 2 Kişiye Ait Giderler – Her Bir Faaliyet İçin Ayrılan Süre Yol Hariç En Fazla 10 Gün

14 YURT DIŞI ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ Alım heyeti programları kapsamında en fazla 10 faaliyet, %75’i 100.000 $/faaliyet olarak desteklenir. Desteklenen giderler – Ulaşım Giderleri – Konaklama (Oda-Kahvaltı) Giderleri – Tercümanlık Giderleri – Seminer, Konferans, Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri – Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri – Halkla İlişkiler Hizmet Giderleri (İşbirliği Kuruluşunun Organizatör Şirket ile Çalışılması Durumunda Organizatör Şirkete Ödenecek Hizmet Bedeli)

15 BİREYSEL DANIŞMANLIK Programa katılan şirketler Bakanlık tarafından uygun görülen konularda, program bitiminden en geç 2 yıl içinde bizzat başvurarak, bireysel danışmanlık alabilirler. – Eğitim veya danışmanlık programı ile yurt dışı pazarlama veya alım heyeti faaliyetlerine katılım şartı aranır. – 3 yıl boyunca %70 oranında en fazla 50.000 $/yıl destek – Danışmanlık hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlardan veya doktor unvanına sahip kişilerden alınır.

16 İSTİHDAM DESTEĞİ Projede ilk defa istihdam edilecek 2 uzman personelin istihdam giderinin en fazla %75’i desteklenir. – Destek proje süresince toplamda 3 yılı aşmamak üzere verilir. – İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. – Uzman personelin üniversite mezunu olması, özel sektör veya kamu deneyimi bulunması ve yabancı dil bilmesi gerekir. – Uzman personelin değerlendirilmesinde proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri ile sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.

17 DESTEK KALEMLERİ VE TUTARLARI Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Sunumu

18 MAKSİMUM DESTEK - ÖRNEK İhtiyaç Analizi, Eğitim Programı ve/veya Danışmanlık Faaliyeti – En fazla 400.000 $ 3 Adet Yurtdışı Pazar Araştırması, 2 Adet Küme Tanıtım Faaliyeti – 5 * 150.000 $ → 750.000 $ 10 Adet Alım Heyeti Faaliyeti – 10 * 100.000 $ → 1.000.000 $ 10 Firmanın Bireysel Danışmanlık Gideri – 10 firma * 50.000 $ → 1.500.000 $ Toplam 3.650.000 $ Destek

19 PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Başvuru Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütler esas alınarak değerlendirilir. – Şekle Uygunluk – Projenin Tahmini Maliyeti – Proje İçeriği Faaliyetlerin Proje Amaç ve Hedefleri ile Uygunluğu Katılımcı Şirketlerin Yapısı, Aynı Değer Zincirinde Yer Almaları ve Birbirlerini Tamamlayıcılığı Faaliyetlerin Süresinin Faaliyet İçeriği ile Uygunluğu – Projenin Uygulanabilirliği Mali ve Fiziksel Kaynakların Yeterliliği Aktif Görev Alan Kişi Sayısı Benzer Proje Tecrübesi

20 İŞBİRLİĞİ ÖNERİMİZ Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir “kolaylaştırıcı” ve “sürece odaklı uygulamacı” vasfıyla; – Projenin Hazırlanması, – Projeye Katılacak Firmaların Belirlenmesinde Yol Gösterici Olunması, – YENKAP Modeli ile İhtiyaç Analizi’nin Gerçekleştirilmesi, – Eğitim ve Danışmanlık Programı’nın Koordine Edilmesi, – Uzmanlık Alanımıza Giren Konularda Eğitim Verilmesi.

21 PRESTİJ GRUP HAKKIMIZDA İstanbul ilinde faaliyet gösteren Prestij Grup 3 şirketten oluşan bir şirketler grubudur. Prestije Grup Eğitim Bilgisayar Yazılım A.Ş., eğitim, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini finansal kurumlara, reel sektördeki öncü firmalara ve KOBİ’lere sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Prestij Danışmanlık, firmaların ulusal ve uluslar arası HİBE ve teşviklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla yaygın eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı projeler hazırlamakta, bu hususta firmalara danışmanlık yapmakta ve eğitimler düzenlemektedir. Prestij Grup konusunda uzman 40 eğitmenin aracılığıyla 200’ü aşkın konuda eğitim ve konusunda uzman 25 danışman ile tüm konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Prestij Danışmanlık, Marka Tescil, İSO 9001 Kalite belgesine ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahiptir.

22 Danışmanlık hizmetleri; Finansman sağlama konularında da ilgili kurumlara sunulmak üzere projelerin hazırlanması, fizibilite, iş planı ve iş paketleri hazırlama, yatırım uygulama süreci takibi ve ihale süreci konularında hizmet vermektedir. AB Hibe Fonları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri, KOSGEB Destekleri Kırsal Kalkınma Programları, Hayvancılık Destekleri, IPARD, Dünya Bankası Kredileri, Teşvik Belgesi, İhracat, Yurtdışı Fuar, Hukuk, Maliye, Vergi-Muhasebe, Pazar Araştırması, Fizibilite, Ar-Ge, Kurumsallaşma, Markalaşma, Nakit Akışı, Marka-Patent ve diğer devlet destekleri ile

23 FOTOĞRAFİSİMÜNVANFOTOĞRAFİSİMÜNVANFOTOĞRAFİSİMÜNVAN ALTUĞ BİLGİN ALTINTAŞ BİLİŞİM UZMANI ŞEYDA YILDIRIR KALİTE SATNDARTLARI UZMANI DR.MEHMET GÜNEŞ FİNANS VE KREDİ UZMANI PROF. DR. SADİ UZUNOĞLU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EKONOMİ UZMANI SEDA ARSLAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI PROF. DR. BARIŞ SİPAHİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MUHASEBE VE VERGİ UZMANI SEDAT ÇAKIR GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI UZMANI AYDIN CENK ÇATLIOĞLU TEŞVİK VE HİBE UZMANI DOÇ. DR. AYHAN AYTAÇ TRAKYA ÜNİVERİSTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AR-GE UZMANI ERKAN AKKAŞMARKA ve PATENT UZMANI MUSTAFA AŞKIN HALKA ARZ UZMANI AV.ZEYNEP MELİSA KARAKILIÇ İŞ HUKUKU VERGİ HUKUKU TİCARET HUKUKU SÖZLEŞMELER HUKUKU BORÇLAR HUKUKU YARD. DOÇ. DR. MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU GİRİŞİMCİLİK UZMANI MUSTAFA AŞKIN KURUMSALLAŞMA UZMANI AV. GİZEM DEĞİRMENCİ GAYRİMENKUL HUKUKU KAT MÜLKİYETİ HUKUKU İCRA ve İFLAS HUKUKU BORÇLAR HUKUKU TİCARET HUKUKU PROF. DR. KEREM ALKİN NİŞANTAŞI ÜNİ. REKTÖRÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA UZMANI AV. DENİZ ATAOL İŞ HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU MİRAS HUKUKU AİLE HUKUKU FİKRİ ve SİNAI HAKLAR UZMANLARIMIZ

24 Proje Bazlı Çalıştığımız Bankalar Akbank- (2008-2009) KOBİ SOHBET Toplantıları ve Akbank Müşterilerine Yönelik Danışmanlık (Yaklaşık 25 ilde kobi sohbet toplantısı düzenlendi.) (O tarihlerde KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Hakan Binbaşgil şu anda Akbank’ta Genel Müdür.) Akbank- (2013-Devam) Müşterilere Yönelik, Hibe-Teşvik, Mali, Hukuk ve Vergi Danışmanlığı (İlgili kişi Cemre Bey-Birim Müdürü) Halkbank-(2009) 2009 yılında Üreten Türkiye Projesi Kobi Sohbet Toplantısı (O tarihlerde ilgili kişi olan İsmet Gergerli şu anda Halkbank’ta İstanbul 1.Bölge Koordinatörü) Halkbank-(2013) KOBİ Sohbet Toplantısı Paramı ve Ekonomiyi Yönetiyorum (İlgili Kişi Oya Korkmaz-Birim) Garanti Bankası- (2012-2013) Kobi Bankacılığı Müşterilerine Danışmanlık (Teşvikbul Projesi) ve Kobi Sohbet Toplantıları (İkitelii, Antakya, G.Antep). (İlgili kişi Selin Hanım-Birim Müdürü) Garanti Leasing-(2013-Devam) Müşterilere Yönelik YTB Danışmanlığı (İlgili kişi Levent Demir-Birim Müdürü) AlbarakaTürk- (2014-Devam) Görüşme aşamasındayız. (Ilgili kişi Bülent Taban Albarakatürk Pazarlamadan Sorumlu GMY)

25 KurumSektörKurumSektörKurumSektörKurumSektör As-YalDış Cephe GiydirmeGözde UnGıdaErdemler HafriyatMadenÖzcanlar KeresteOrman Ürünleri Saray DökümDış Cephe GiydirmeİmbrozGıdaMesut MadencilikMadenAlpa PlastikPlastik Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim-DanışmanlıkKemal BalıkçılıkGıdaNevamer MadencilikMadenElvanlar PlastikPlastik Dört Deniz Danışmanlık Eğitim-DanışmanlıkKoşar LtdGıdaSühaMadenMiray AmbalajPlastik Ev Okul AnaokuluEğitim-DanışmanlıkKoyuncu GrupGıdaAdaplasmakMakine-Teçhizat Sanimaks Hijyen Ürünleri Plastik Gelişim ÜniversitesiEğitim-DanışmanlıkLabirent GıdaGıdaAk Isı MakineMakine-TeçhizatTek-A PlastikPlastik Paylaşım Özel EğitimEğitim-Danışmanlık Özgıda Toposmanoğlu Gıda Aleminsan Aleminyum Makine-TeçhizatCadde ReklamReklam Smart UnıqueEğitim-DanışmanlıkÖzgözde HelvaGıdaAlfatek MakineMakine-TeçhizatId YapımReklam T-T DanışmanlıkEğitim-DanışmanlıkPiyadeGıda Cryocan Basınçlı Kaplar Makine-TeçhizatAdatıpSağlık-İlaç Beker Elektronik (PCB) Elektrik-ElektronikRenklitatlarGıdaEmsa JeneratörMakine-Teçhizat Novatemed Innoceuticols A.Ş Sağlık-İlaç Dts ElektronikElektrik-ElektronikRenklitatlarGıda İzoterm Klima Ve Soğutma Makine-TeçhizatÖmür HastanesiSağlık-İlaç İdr İletişimElektrik-ElektronikSeval GıdaGıdaKocabey MakineMakine-TeçhizatAlzheimer VakfıSivil Toplum Kuruluşu MikafonElektrik-ElektronikSusitaşGıdaKorucu MakineMakine-Teçhizat Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Srs TeknolojiElektrik-ElektronikBlue LifeHizmetMuka MetalMakine-Teçhizat Bahçesaraylılar Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Timeart QuantumElektrik-ElektronikDsgnwrkshpHizmetNort PnömatikMakine-Teçhizat Engelsiz Yaşam İçin Eğitim Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Vural ElektronikElektrik-ElektronikKoray BirandHizmetNort PnömatikMakine-TeçhizatEvde Bakım DerneğiSivil Toplum Kuruluşu AkbankFinans Yapısal Tasarım Mimarlık Nurdan Uluca HizmetÖzak MakineMakine-Teçhizat Genç Girişimciler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu REFERANSLAR

26 REFERANSLAR KurumSektörKurumSektörKurumSektörKurumSektör Garanti BankasıFinansİrfan Gezerİnşaat Özçağlar Beton Santralleri Makine-Teçhizat Geriatri ve Gerontoloji Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Garanti Finansal Kiralama FinansNasem ÇelikİnşaatPsp PartsMakine-Teçhizat Geropsikiyatri Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye HalkbankasıFinans Akşehir Sanayi Ve Ticaret Odası KamuSunteksMakine-Teçhizat Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Sivil Toplum Kuruluşu Zerowaste Geridönüşüm Geri Dönüşüm Bahçesaraylılar İl Kültür ve Turizm Kamu Tarmak Tarım Makineleri Makine-Teçhizat Medikal Arama Kurtarma Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Adatepe Çiftlik Zeytinyağları GıdaÇiçekli BelediyesiKamuTeiszmannMakine-TeçhizatTürk Demokrasi VakfıSivil Toplum Kuruluşu Ak MantarGıdaDicle BelediyesiKamuTüfekçioğlu MakineMakine-TeçhizatTürk Geriatri VakfıSivil Toplum Kuruluşu Ak MantarGıda Kayseri Sariz Belediyesi KamuUygar AsansörMakine-Teçhizat Türkiye Geropsikiyatri Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Avod GıdaGıda Urartu İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğü KamuÜstün MakineMakine-Teçhizat Usta Öğreticiler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu EkozeyGıdaKıvanç KimyaKimyaElitez MüdendislikMühendislikHtt TarımTarım EkunsanGıdaUzar MühendislikKimya Lotus Mimari Ürünler MühendislikRts TarımTarım Evrensel CateringGıdaFagoldKuyumculuk Özgüneler Mühendislik MühendislikSarıköy Tarım ÜrünlerTarım Gökçeada OrsamGıdaAs MadencilikMadenFi MobilyaOrman ÜrünleriYahya GeylanTarım İdeasoftYazılımÇakırlar TurizmTurizmAgilis Teknoloji Teknoloji-Bilişim- Yazılım Uyum Soft Teknoloji-Bilişim- Yazılım Kavi BilgisayarYazılımKadıkale HotelsTurizmKavi Bilgisayar Teknoloji-Bilişim- Yazılım Adım TekstilTekstil Monopol MedyaYazılımKarataş TurizmTurizmModanisa Teknoloji-Bilişim- Yazılım Deng TekstilTekstil Om YazılımYazılımOtel BendisTurizmProtel Teknoloji-Bilişim- Yazılım Marmara BavulTekstil Pusula BilgisayarYazılımTamtur TurizmTurizmSoda Medya Teknoloji-Bilişim- Yazılım Ahm İnşaatTurizm Yazılım AtölyesiYazılımElcom YazılımYazılımSrs Teknoloji Teknoloji-Bilişim- Yazılım Blue Lıfe Eurasıa Turizm Turizm

27 PRESTİJE GRUP EĞİTİM BİLGİSAYAR YAZILIM A.Ş. Çalışlar Cad. Ömür Sok. Eylül Apt. No.1 K.2 D.5 Bahçelievler /İSTANBUL Tel: 0 212 217 44 45 Faks: 0 212 217 83 23 E-posta: info@prestijdanismanlik.com.tr info@prestijdanismanlik.com.tr Web: www.prestijdanismanlik.com.tr www.prestijdanismanlik.com.tr


"ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları