Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Arazi Toplulaştırmasını gerekli kılan nedenler ve Arazi Toplulaştırmasının faydalarının araştırılması DERS SORUMLUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Arazi Toplulaştırmasını gerekli kılan nedenler ve Arazi Toplulaştırmasının faydalarının araştırılması DERS SORUMLUSU."— Sunum transkripti:

1 DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Arazi Toplulaştırmasını gerekli kılan nedenler ve Arazi Toplulaştırmasının faydalarının araştırılması DERS SORUMLUSU : Yrd.Doç.Dr.ALİ ERDİ M. Burak TÜRK

2 Arazi Toplulaştırmasının Tanımı
Tarımsal üretimin artırılması amacıyla, kişi ve işletmelere ait olan, küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş, değişik yerlere dağılmış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş arazilerin; Modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması “ veya “Arazi Düzenlemesi “ adı verilmektedir.

3 Tarımsal bünyenin ıslahı ile alınabilecek tedbirlerin başlıcaları; Mülkiyet ve tasarruf rejiminin ıslahı, arazi ıslahı, toprak muhafaza tedbirlerinin alınması, drenaj ve sulama çalışmaları gibi tedbirlerdir. Bu tedbirler demetinin tamamı geniş anlamda “Arazi Toplulaştırması ” veya “Arazi Düzenlemesi ” adını verdiğimiz hizmetler kapsamı dahilinde bulunmaktadır.

4 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI NEDEN GEREKLİ ?
Toprak verimliliği bakımından dünyanın sayılı zenginlerinden olan ülkemiz toprak kullanımında aynı derecede verimli olamamaktadır. Yapılan etütlere göre ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,5 milyon hektar olan Türkiye’de 2004 yılı itibarı ile toplam 4,9 milyon hektar arazi sulanmaktadır.

5 Devlet Sulama Şebekelerinde bölgelere göre sulama randımanı %20 ile %85 arasında değişmektedir. Bölgelerin sulama randımanı oranları ortalaması ise %65,1’dir.  Bu da devlet eliyle sulamaya açılan alanın, yaklaşık hektarının sulanmasının projelendirildiği halde sulamanın fiilen yapılamadığı anlamına gelmektedir.

6 Sulama şebekelerinde, sulama oranlarının ve sulama randımanlarının düşük olmasının temel nedeni, proje sahalarında arazi toplulaştırma işlemine yer verilmemesinden ve ayrıca tesviye gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülen sulama projelerinde, her parsel yola ve kanala en uygun şekilde doğrudan doğruya bağlandığından, parsellerin yol ve kanaldan faydalanma oranları %100’lere varmaktadır.

7 Arazi Toplulaştırma düşünülmeden uygulanan sulama projelerinde; kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlaması ve uygulanması, parsel sınırlarına bağlı kalınarak yapılmaktadır. Bu durumda parseller zaten küçük ve şekilleri de düzensiz olduğundan, kanal uzunlukları gereksiz yere uzamakta, bu da tesis maliyetlerini yükseltmektedir.

8 Sulama şebekelerinde, parseller çok küçük ve düzensiz olduğundan dolayı sulama kanallarına doğrudan doğruya bağlanmamaktadır. Tarlalarda tesviye olmadığından tarlaya su akıtılamamaktadır. Sulanan  parsellerde  çukur  kısımlarında  su birikmekte, yüksek kısımlarına su çıkmamaktadır. Kanalların başındaki üst parsel sahipleri, alt parsellere su geçiş hakkı vermemektedir.

9 Sonuç olarak; Sulama projelerinin arazi toplulaştırmalı olarak öncelikle uygulanmasında, sağlanacak faydaların yanında ekonomik yönden de zorunluluk görülmektedir. İl Özel İdaresince(eski adı ile DSİ Genel Müdürlüğünce) kısmen sulama inşaatları devam eden hektar sahada her yıl ortalama hektar alanın bir program dahilinde arazi toplulaştırmasının yapılması gerektiği önerilmektedir.

10 ARAZİ DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ FAYDALARI;
Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık, ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi parçalılığı ve dağınıklığı ortadan kaldırarak işletmeleri rasyonel büyüklüğe getirmektedir. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi kayıpları azalmaktadır.

11 Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla sınırına fazla yaklaşılamaması  nedeniyle ortaya çıkan  ürün kayıpları azalmaktadır. Arazi Düzenlemesinden sonra, parseller daha büyük ve şekilleri daha düzgün olacağından, makineli tarım daha kolay yapılmakta ve giderlerde önemli oranda azalmalar olmaktadır.

12 Küçük parseller bir araya getirileceği için, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklık azalmakta ve buna bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından, zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği ve büyüklükleri arttığı için tohum, gübre, ilaç gibi tarımsal girdiler, daha optimal bir düzeyde kullanılmaktadır.

13 Parsellerde müştereklikten doğan huzursuzluklar giderilmektedir.
Köy sınırları sabit noktalara dayandırılarak, köyler arasındaki sınır ihtilafları ortadan kaldırılmaktadır. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki Hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır hale getirilmektedir.

14 Sulama projelerinin uygulanmasında, eski dağınık ve şekilsiz parsellerin sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu olmayacağından, yatırım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır. Her parselin yola ve kanala sınırı olacağından sulama ve ulaşım randımanı artmaktadır.

15 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÖNCESİ VE SONRASI

16 Arazi Düzenlemesinin amacı çiftçiyi toprağına bağlamaktır.

17 Arazi Düzenlemesinin amacı şehir cazibesini yok edip, tarım topraklarında yaşam standartlarını daha olanaklı hale getirmektir.

18 TEŞEKKÜRLER... M.Burak TÜRK


"DERS : KAMU ÖLÇMELERİ ARAŞTIRMA KONUSU : Arazi Toplulaştırmasını gerekli kılan nedenler ve Arazi Toplulaştırmasının faydalarının araştırılması DERS SORUMLUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları