Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tekrar Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 TEKRAR İşletme Bölümü GÜZ 2013-14.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tekrar Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 TEKRAR İşletme Bölümü GÜZ 2013-14."— Sunum transkripti:

1 © © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tekrar Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 TEKRAR İşletme Bölümü GÜZ

2 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 2 BÖLÜM B/TÜR 1-Örnek- Prodüktivite Hesaplamalarda bir işçinin haftada 40 saat ve saat başına $12 kazandığını, genel masrafların haftalık işçi maliyetinin 1.5 katı olduğunu ve kullanılan malzemelerin kilo başına $6 olduğunu farz ediniz... a)Tabloda verilen her hafta için çok faktörlü prodüktiviteyi ve ortalama ÇFP’ yi hesaplayınız... b) Büyüme değerini hesaplayınız. Kısaca açıklayınız.. c) Prodüktivite grafiklerini haftalara göre çiziniz. Kısaca açıklayınız.. HaftaÇıktı (birim)İşçi Malzeme (kg) 130, , , ,

3 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 3 Örnek-Prodüktivite HaftaÇıktı (birim) İşçi Maliyeti 12*40 Genel Masraflar Maliyeti Kullanılan Malzeme Maliyeti Toplam Maliyet Çok Faktörlü Prodüktivite 130, , , ,

4 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 4 Örnek-Prodüktivite Hafta 1 için hesaplamalar : İşçi maliyeti = 12*40*6 = 2880 Genel Masraflar maliyeti = 2880*1.5 = 4320 Kullanılan Malzemeler Maliyeti = 450*6 = 2700 Toplam Maliyet = = 9900 Çok faktörlü prodüktivite = /9900 = 3.03 Çok faktörlü prodüktivite yavaşça 3.03 den 2.84’e düşmüştür.(Cevap geliştirilebilir).

5 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 5 BÖLÜM B/TÜR 2-Örnek-Talep Tahmin Bir perakende dükkânı, her dönem gerçekleşen müşteri talebini kaydetmektedir. Tabloda verilmiş olan talep bilgilerini kullanarak aşağıda istenilenleri yapınız. DönemTalep

6 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 6 Örnek-Talep Tahmin a)3 aylık hareketli ortalama ve üstel düzeltmeler (α=0.5) yöntemini kullanarak bir sonraki dönem için tahminde bulununuz. Üstel düzeltme yöntemindeki 12 dönem tahmin değeri dir. b)3 aylık hareketli ortalama ve üstel düzeltmeler (α=0.5) yöntemini kullanarak bütün dönemler için tahminde bulununuz. 1. Dönem talep tahminini 86 farz ediniz. c)Hata karelerinin kök ortalaması metodunu uygulayarak hangi tekniğin (hareketli ortalama veya üstel düzeltmeler) daha iyi olduğunu kararlaştırınız. Kısaca açıklayınız. d)Talep miktarlarını gösteren bir grafik çiziniz ve kısaca açıklayınız.

7 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 7 Örnek-Talep Tahmin Dönem Talep 3HOÜD(α=0.5) Diğer dönem HO: TT4= /3=89 TT13= /3=95

8 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 8 Örnek-Talep Tahmin 3HO: TT4= /3=89 TT13= /3=95 ***ÜD(α=0.5) TTt = TT (t-1)+α (GT(t-1)-TT(t-1)) TT1= 86(soruda verilmiştir. Verilmediği takdir de verilerin ortalaması alınır.) TT2= (86-86)=86 TT3=86+0.5(93-86)=89.5 TT4= ( )=88.75 TT13= ( )=94.64

9 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 9 Örnek-Talep Tahmin Dönem Talep 3HOÜD05hata3HOhatakaresi3HOhataÜD05HatakaresiÜD Σ= Σ=

10 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 10 Örnek-Talep Tahmin (Gt - Tt ) 2 HKKO n = HKKO(HO3) = 2.44 HKKO(ÜD0.5) = aylık hareketli ortalama yöntemi daha doğru tahminler vermektedir çünkü hata değeri ÜD0.5 yöntemine göre daha düşüktür.

11 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 11 Örnek-Talep Tahmin

12 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 12 BÖLÜM C/TÜR 1-Örnek-Trend Analizi  Aşağıdaki tablo 2004 and 2011 yılları arası bir kent’e ait petrol satışlarını gösteriyor.  Trend analizini kullanarak tahmin deklemini oluşturunuz. kısaca açıklayınız  Diğer 4 yılı tahmin ediniz. kısaca açıklayınız. Korelasyon katsayısı, değişim katsayısı ve standart sapma hesaplayınız. Sonuçları kısaca açıklayınız...

13 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 13 Örnek-Trend Analizi YIL PETROL SATIŞI (milyon dolar)

14 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 14 Örnek-Trend Analizi Yıl Trend (t) PETROLSATIŞI (Y)(t)KARESİY*t (y) KARESİ (Σt) KARESİ (ΣY) KARESİ (TOP) Σ a1.678 b0.238

15 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 15 Örnek-Trend Analizi Y 9 = (9) = 3.83 in 2012 Y 10 = (10) = 4.06 in 2013 Y 11 = (11) = 4.30 in 2014 Y 12 = (12) = 4.53 in 2015 Not: Petrol sstışları yıl bazında milyon litre artması beklenir.Not: Petrol sstışları yıl bazında milyon litre artması beklenir.

16 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 16 Örnek-Trend Analizi o S xy = 1.36 o S xy trend etrafındaki verinin nasıl dağıldığını gösterir. o Averaja göre büyük bir standard hata varsa, veri noktaları geniş bölgeye yayılır. o Eğer küçükse, daha sıkı bir şekilde trend etrafında kümelenirler. Sonuçu yanıltıcı olabilir.

17 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 17 Örnek-Trend Analizi r=0.42 r -1 ile 1 arası değişen bir sayı olup, -1 ise güçlü negatif, 1 ise güçlü positifdir. 0 ise değişkenler arası herhangi bir ilişki yok demektir. Burada güçlü bir ilişki vardır bağımsız değişken artarsa, bağımlı değişkende artmaktadır. R 2 =r 2 R 2 = ile 1 arası değişen değer, 0 olduğu zaman iki değişken arası ilişkinin olmadığını 1 olduğu zamanda mükemmel bir ilişki olduğunu gösterir. Bu değer aslında iki değişken arasındaki değişim katsayısını gösterir. %18 oranında meydana gelen bağımlı değişkendeki farklılıkları bağımsız değişkendeki farklılıklar açıklar. Yani bağımlı değişkendeki artışlar, bağımsız değişkendeki artışlardan kaynaklanmaktadır =%82 açıklanamayan faktörler mevcuttur.

18 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 18 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY Aşağıdaki tablo’da verilen maliyet, sunum, ve istek miktarlarına göre, ulaştırma sorusunu çözünüz: Ulaştırma sorusunu çözerken; a)Dağılım planını belirleyiniz b)Bireysel maliyet hesaplamasını gösteriniz c)Toplam en küçük maliyeti hesaplayınız. Not: (VYY yöntemini kullanabilirsiniz).

19 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 19 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY (Maliyet) Arz A $ B $ C $ Talep

20 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 20 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY (Maliyet) Arz A $ (2) B $ 5 3/ (2) C $ (2) Talep \480 (1) (2) (2) (Maliyet) 1 3 Arz A $ 6 4/ (2) B $ (1) C $ (1) Talep (1) (2) B → 2 =175*3 =525 A → 3 =100*4 =400

21 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 21 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY (Maliyet) 1 3 Arz B 5/5 6 5 (1) C 130/ 8 7/ (1) Talep (3) (1) B → 1 =5*5 =25 C → 1 =130*8 =1040 C → 3 =70*7 =490 Toplam= 2,480

22 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 22 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY (Maliyet) Arz A $ 6* B $ 5 *35 3* C $ 8 5 *30 7* Talep A → 1 =6*100=600 B → 1 =5*35 =175 B → 2 =3*145 =435 C → 2 =5*30 =150 C → 3 =7*170 =1190 Toplam= 2,550

23 YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 © Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ,Tekrar. Tekrar 23 Teşekkürler


"© © 2012-13- Doç.Dr. Sami Fethi, DAÜ, Tekrar Tekrar YONT 405, Üretim Yönetimi, 2012/13 TEKRAR İşletme Bölümü GÜZ 2013-14." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları