Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletme Bölümü GÜZ 2013-14 TEKRAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletme Bölümü GÜZ 2013-14 TEKRAR."— Sunum transkripti:

1 İşletme Bölümü GÜZ TEKRAR

2 BÖLÜM B/TÜR 1-Örnek- Prodüktivite
Hesaplamalarda bir işçinin haftada 40 saat ve saat başına $12 kazandığını, genel masrafların haftalık işçi maliyetinin 1.5 katı olduğunu ve kullanılan malzemelerin kilo başına $6 olduğunu farz ediniz... a)Tabloda verilen her hafta için çok faktörlü prodüktiviteyi ve ortalama ÇFP’ yi hesaplayınız... b) Büyüme değerini hesaplayınız. Kısaca açıklayınız.. c) Prodüktivite grafiklerini haftalara göre çiziniz. Kısaca açıklayınız.. Hafta Çıktı (birim) İşçi Malzeme (kg) 1 30,000 6 450 2 33,600 7 470 3 32,200 460 4 35,400 8 480

3 Kullanılan Malzeme Maliyeti Çok Faktörlü Prodüktivite
Örnek-Prodüktivite Hafta Çıktı (birim) İşçi Maliyeti 12*40 Genel Masraflar Maliyeti Kullanılan Malzeme Maliyeti Toplam Maliyet Çok Faktörlü Prodüktivite 1 30,000 2880 4320 2700 9900 3.03 2 33,600 3360 5040 2820 11220 2.99 3 32,200 2760 11160 2.89 4 35,400 3840 5760 12480 2.84

4 Örnek-Prodüktivite Hafta 1 için hesaplamalar :
İşçi maliyeti = 12*40*6 = 2880 Genel Masraflar maliyeti = 2880*1.5 = 4320 Kullanılan Malzemeler Maliyeti = 450*6 = 2700 Toplam Maliyet = = 9900 Çok faktörlü prodüktivite = /9900 = 3.03 Çok faktörlü prodüktivite yavaşça 3.03 den 2.84’e düşmüştür.(Cevap geliştirilebilir).

5 BÖLÜM B/TÜR 2-Örnek-Talep Tahmin
Bir perakende dükkânı, her dönem gerçekleşen müşteri talebini kaydetmektedir. Tabloda verilmiş olan talep bilgilerini kullanarak aşağıda istenilenleri yapınız. Dönem Talep 1 86 2 93 3 88 4 89 5 92 6 94 7 91 8 93 9 96 10 97 11 93 12 95  

6 Örnek-Talep Tahmin a) 3 aylık hareketli ortalama ve üstel düzeltmeler (α=0.5) yöntemini kullanarak bir sonraki dönem için tahminde bulununuz. Üstel düzeltme yöntemindeki 12 dönem tahmin değeri dir. b) 3 aylık hareketli ortalama ve üstel düzeltmeler (α=0.5) yöntemini kullanarak bütün dönemler için tahminde bulununuz. 1. Dönem talep tahminini 86 farz ediniz. c) Hata karelerinin kök ortalaması metodunu uygulayarak hangi tekniğin (hareketli ortalama veya üstel düzeltmeler) daha iyi olduğunu kararlaştırınız. Kısaca açıklayınız. d) Talep miktarlarını gösteren bir grafik çiziniz ve kısaca açıklayınız.

7 Örnek-Talep Tahmin Dönem Talep 3HO ÜD(α=0.5) 1 86 2 93 3 88 89.5 4 89
2 93 3 88 89.5 4 89 88.75 5 92 90 88.875 6 94 7 91 8 9 96 10 97 11 12 95 Diğer dönem 3HO: TT4= /3=89 TT13= /3=95

8 Örnek-Talep Tahmin 3HO: TT4= 88+93+86/3=89 TT13=95+93+97/3=95
***ÜD(α=0.5) TTt = TT (t-1)+α (GT(t-1)-TT(t-1)) TT1= 86(soruda verilmiştir. Verilmediği takdir de verilerin ortalaması alınır.) TT2= (86-86)=86 TT3=86+0.5(93-86)=89.5 TT4= ( )=88.75 TT13= ( )=94.64

9 Örnek-Talep Tahmin Dönem Talep 3HO ÜD05 hata3HO hatakaresi3HO hataÜD05
HatakaresiÜD05 1 86 2 93 7 49 3 88 89.5 -1.5 2.25 4 89 89.00 88.75 0.25 0.0625 5 92 90.00 88.875 3.125 6 94 89.67 4.33 3.5625 91 91.67 -0.67 8 92.33 0.67 9 96 92.67 3.33 10 97 93.33 3.67 11 95.33 -2.33 12 95 -0.33 13 10.67 Σ= Σ=

10 Örnek-Talep Tahmin HKKO(HO3) = 2.44 HKKO(ÜD0.5) = 2.97
(Gt - Tt )2 HKKO n = HKKO(HO3) = 2.44 HKKO(ÜD0.5) = 2.97 3 aylık hareketli ortalama yöntemi daha doğru tahminler vermektedir çünkü hata değeri ÜD0.5 yöntemine göre daha düşüktür.

11 Örnek-Talep Tahmin

12 BÖLÜM C/TÜR 1-Örnek-Trend Analizi
Aşağıdaki tablo 2004 and 2011 yılları arası bir kent’e ait petrol satışlarını gösteriyor. Trend analizini kullanarak tahmin deklemini oluşturunuz. kısaca açıklayınız Diğer 4 yılı tahmin ediniz. kısaca açıklayınız. Korelasyon katsayısı, değişim katsayısı ve standart sapma hesaplayınız. Sonuçları kısaca açıklayınız...

13 Örnek-Trend Analizi YIL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PETROL
SATIŞI (milyon dolar) 1 3 4 2 5

14 Örnek-Trend Analizi Yıl Trend (t) PETROLSATIŞI (Y) (t)KARESİ Y*t
(y) KARESİ (Σt) KARESİ (ΣY) KARESİ 2004 1 2005 2 3 4 6 9 2006 12 16 2007 8 2008 5 25 2009 36 18 2010 7 49 35 2011 64 24 (TOP) Σ 22 204 109 74 1296 484 a 1.678 b 0.238

15 Örnek-Trend Analizi Y9=1.678+0.238(9) = 3.83 in 2012
Not: Petrol sstışları yıl bazında milyon litre artması beklenir.

16 Örnek-Trend Analizi Sxy = 1.36
Sxy trend etrafındaki verinin nasıl dağıldığını gösterir. Averaja göre büyük bir standard hata varsa, veri noktaları geniş bölgeye yayılır. Eğer küçükse, daha sıkı bir şekilde trend etrafında kümelenirler. Sonuçu yanıltıcı olabilir.

17 Örnek-Trend Analizi r=0.42
r -1 ile 1 arası değişen bir sayı olup, -1 ise güçlü negatif, 1 ise güçlü positifdir. 0 ise değişkenler arası herhangi bir ilişki yok demektir. Burada güçlü bir ilişki vardır bağımsız değişken artarsa, bağımlı değişkende artmaktadır. R2=r2 R2= ile 1 arası değişen değer, 0 olduğu zaman iki değişken arası ilişkinin olmadığını 1 olduğu zamanda mükemmel bir ilişki olduğunu gösterir. Bu değer aslında iki değişken arasındaki değişim katsayısını gösterir. %18 oranında meydana gelen bağımlı değişkendeki farklılıkları bağımsız değişkendeki farklılıklar açıklar. Yani bağımlı değişkendeki artışlar, bağımsız değişkendeki artışlardan kaynaklanmaktadır =%82 açıklanamayan faktörler mevcuttur.

18 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY
Aşağıdaki tablo’da verilen maliyet, sunum, ve istek miktarlarına göre, ulaştırma sorusunu çözünüz: Ulaştırma sorusunu çözerken; a) Dağılım planını belirleyiniz b) Bireysel maliyet hesaplamasını gösteriniz c) Toplam en küçük maliyeti hesaplayınız. Not: (VYY yöntemini kullanabilirsiniz).

19 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY
(Maliyet) Arz A $ B $ C $ Talep

20 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY
(Maliyet) Arz A $ (2) B $ / (2) C $ (2) Talep \480 (1) (2) (2) B → 2 =175*3 =525 (Maliyet) Arz A $ / (2) B $ (1) C $ (1) Talep (1) (2) A → 3 =100*4 =400

21 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY
(Maliyet) Arz B / (1) C / / (1) Talep (3) (1) B → 1 =5*5 =25 C → 1 =130*8 =1040 C → 3 =70*7 =490 Toplam= 2,480

22 BÖLÜM C/TÜR 2-Örnek-VYY/KBKY
(Maliyet) Arz A $ 6* B $ 5 * * C $ * * Talep A → 1 =6*100=600 B → 1 =5*35 =175 B → 2 =3*145 =435 C → 2 =5*30 =150 C → 3 =7*170 =1190 Toplam= 2,550

23 Teşekkürler


"İşletme Bölümü GÜZ 2013-14 TEKRAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları