Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKLER …. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKLER …. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ."— Sunum transkripti:

1 MESLEKLER …. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

2 Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin sa ğ lı ğ ın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücü yetiştirilir ve araştırma yapılır. Dört yıllık e ğ itimi başarı ile tamamlayanlara "Diyetisyen" ünvanı verilir MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

3 Nerelerde Çalışabilir?? 1. Diyetisyen olarak sa ğ lık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenli ğ i ve halk sa ğ lı ğ ı diyetisyenli ğ i yapabilirler. 2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler. 3. Beslenme e ğ itimcisi ve ö ğ retmen olarak e ğ itim kurumlarında çalışabilirler. 4. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler. Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek alanıdır. Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb yerlerde diyetisyenin çalışmalarından yararlanma e ğ ilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş bulma sorunu olmayabilir. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

4 Puan aralı ğ ı… YGS 2 ve MF 3 puanı Sıralama 17.500-20.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı İ stanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik ( İ ngilizce) (Tam Burslu) YGS-25480,63374490,20889 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik MF-388464,20099492,78091 Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik MF-352452,14240460,35856 Bitlis Eren Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik YGS-236445,68332455,86309 Do ğ u Akdeniz Beslenme ve Diyetetik MF-373199,65125313,66480 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

5 B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ * Çalışma Alanları:Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştı ğ ı ülkemizde bilgisayar mühendisli ğ i bölümü mezunlarının yönetim, e ğ itim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardı MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

6 Puan aralı ğ ı MF 4 SIRALAMA:1.500—72.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisl i ğ i ( İ ngilizce) (Tam Burslu) MF-46535,96914539,78722 Bo ğ aziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i MF-477527,24925580,33450 Hakkari Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-431239,72046349,07959 Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli ğ i (%50 Burslu) MF-418203,93204 213,03331 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

7 ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ * Mezunları planlamacı olarak Bayındırlık ve İ skan, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, Tarım,Orman Bakanlıkları, Karayolları Genel Müdürlükleri, DS İ, İ ller Bankası ve Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında çalışabilir. Ayrıca uzmanlık alanlarına göre ulaşım, tarihi çevre do ğ al çevre ve turizm planlaması konularında da çeşitli iş sahaları bulabilirler. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

8 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:30.000-317.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MF 452454.325471.325 BAHÇEŞEH İ R ÜN İ VERS İ TES İ (TAM BR) ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ MF 418490.286503.241 FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ MF 472245.215263,129 FAT İ H ÜN İ VERS İ TES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ MF 42---232.783 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

9 D İ Ş HEK İ ML İĞİ Diş hekimli ğ i programı, a ğ ız boşlu ğ unun ve diş sa ğ lı ğ ının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar. Diş hekimi olmayı düşünen bir kimsenin sabırlı, hoşgörülü, güleryüzlü olması ve insanlara içten ilgi duması gerekir. Ayrıca bir diş hekiminin uzun zaman ayakta çalışabilmesi için bedence güçlü olması beklenir. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

10 Puan aralı ğ ı… MF 3 PUANI Sıralama 10.000-15.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimli ğ i Fakültesi (Tam Burslu) MF-35509,31440519,90067 İ stanbul Üniversitesi Diş Hekimli ğ i Fakültesi MF-3170484,23439529,21416 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimli ğ i Fakültesi MF-3118468,66871479,63880 Yakındo ğ u Üniversitesi Diş Hekimli ğ i Fakültesi MF-390366,91091447,45995 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

11 Deniz Ulaştırma İ şletme Mühendisli ğ i Programın Amacı: Deniz ulaştırma işletme mühendisli ğ i bölümünün amacı hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentalarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

12 Çalışma Alanları Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlı ğ ına veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma sansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İ ngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete ba ğ lıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

13 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:30.000-67.300 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı İ TÜ Deniz Ulaştırma İ şletme Müh endisli ğ i ( İ ngilizce) MF-436431,88423464,67906 Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İ şletme Mühendisli ğ i( İ ngilizce) (TamBurslu) MF-412384,92114419,07257 Karadeniz Tek. Ü. Deniz Ulaştırma İ şletme Mühendisli ğ i MF-482354,95653407,55022 Piri Resi Üniversitesi Deniz Ulaştırma İ şletme Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-492206,71105313,96425 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

14 ECZACILIK * MF 3 SIRALAMA:10.500—18.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) MF-39472,53914477,36502 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık FakültesiMF-3103469,72613499,81725 Atatürk ÜniversitesiEczacılık FakültesiMF-367455,95495478,11110 Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ( İ ngilizce) MF-354360,01107438,75647 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

15 ELEKTR İ K-ELEKTRON İ K MÜHEND İ SL İĞİ * Çalışma Alanları: Elektrik-elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı PTT, TRT gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizde elektrik-elektronik mühendislerine duyulan gereksinme çok fazladır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

16 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:550-108.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i ( İ ngilizce)(TamBurslu) MF-48540,412549,288 Bo ğ aziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i MF-477539,989603,187 Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-4108469,808490,596 Hakkari Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-431249,875328,719 Maltepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisli ğ i (%25 Burslu) MF-412202,389235,450 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

17 ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ Endüstri mühendisli ğ i programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimlili ğ ini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda e ğ itim yapar. Çalışma Alanları:Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

18 Puan aralı ğ ı…. MF 4 SIRALAMA:820—126.500 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (Tam Burslu) MF-48538,58304549,58034 Bo ğ aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli ğ i MF-462536,02197554,06374 Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli ğ i MF-482467,24410490,97716 Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisli ğ i ( İ Ö) MF-462306,73740352,33777 Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-414204,15669249,78142 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

19 ERGOTERAP İ Bir sa ğ lık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozuklu ğ u olan veya yer aldı ğ ı sosyal ya da kültürel azınlık bir grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sa ğ lı ğ ı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sa ğ lık mesle ğ idir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sa ğ lamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sa ğ layabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

20 Çalışma alanı: Ergoterapi, ev, okul, işyeri, fabrika, sa ğ lık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurumlar gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. PUAN ARALI Ğ I: SIRALAMA:20,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı HACETTEPE ÜN İ VERS İ TES İ ERGOTERAP İ MF 340463,236472,359 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

21 F İ Z İ K TEDAV İ VE REHAB İ L İ TASYON Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, do ğ uştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sa ğ lık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

22 Çalışma Alanları Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fiziktedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri, kadın-do ğ um kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sa ğ lık kuruluşlarında görev alabilir.Fizyoterapist bir uzman hekimle özel klinik açarak çalışabilir. Resmi kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları Yasasına göre maaş alırlar ve sa ğ lık personeline tanınan yan ödemelerden yararlanırlar. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

23 Puan aralı ğ ı… MF 3 YGS 2 SIRALAMA:13.300—25.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve RehabilitasyonYGS-2108485,014509,007 Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve RehabilitasyonMF-362469,029484,514 Fatih Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-25495,91792527,67236 Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-310466,56680477,23158 Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( İ Ö) YGS-267455,89078461,08653 Şifa ÜniversitesiFizyoterapi ve RehabilitasyonMF-348316,84045448,38942 İ stanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( İ ngilizce) YGS-254272,88928473,05871 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

24 GEM İ İ NŞAATI VE GEM İ MAK İ NELER İ MÜHEND İ SL İĞİ GEM İ İ NŞAATI VE GEM İ MAK İ NELER İ MÜHEND İ SL İĞİ Programın Amacı: Gemi inşaatı mühendisli ğ i programının amacı, her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi ile tersane yönetimi ve işletmecili ğ i alanında e ğ itim ve araştırma yapmaktır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

25 Çalışma Alanları Gemi inşaatı mühendisleri, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz taşımacılı ğ ı ile ilgili şirketlerde görev alabilirler. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

26 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:21,300—30.470 Üniversite AdıProgramın Adı Puan Türü Kont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı İ TÜ Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i( İ ngilizce) MF-436470,095495,107 İ TÜ Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i MF-436462,798471,506 Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i MF-482446,339464,125 Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i ( İ Ö) MF-482426,621446,412 Piri Resi Üniversitesi Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i( İ ngilizce)(TamBurslu) MF-46418,689449,936 Karadeniz Tek. Ü. Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i MF-452399,184440,241 İ TÜ Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i( İ ngilizce)(TamBurslu) MF-44397,426406,878 Piri Resi Üniversitesi Gemi İ nşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisli ğ i( İ ngilizce)(%50Burslu) MF-49357,174386,125 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

27 Genetik ve Biyomühendislik Amacı, biyoloji, biyoinformatik, biyoteknoloji ve genetik alanlarında bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleşmesi ve yayılmasını sa ğ layacak, yaratıcı ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yetene ğ i ve sistematik yaklaşıma, ve etik de ğ erlere sahip, insan sa ğ lı ğ ı ve çevreye saygılı, entelektüel, ça ğ daş araştırmacılar, mühendisler yetiştirmektir. Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında ba ğ lantı kurarak çalışmalar yapan kişidir. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

28 Çalışma Alanları: Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜB İ TAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sa ğ lık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup ö ğ rencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

29 Puan aralı ğ ı… MF 3 SIRALAMA:17.600—52.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik ( İ ngilizce)(TamBurslu) MF-36458,36589479,95092 Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) MF-310456,95409475,04572 İ stanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik ( İ ngilizce)(TamBurslu) MF-35447,57714472,81609 Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) MF-335345,92170433,80604 İ stanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik( İ ngilizce)(%50Burslu) MF-330293,92079399,38420 Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik ( İ ngilizce)(%25Burslu) MF-312230,09408270,98158 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

30 GERONTOLOJ İ Gerontoloji, yaşlanmanın ve yaşlılı ğ ın bilimi anlamına gelmektedir. yaşlılık devresi,bu devrede meydana gelen de ğ işiklikler,yaşlılı ğ a ba ğ lı problem ve hastalıkların tedavisi ile ilgili tıp dalıdır. Bu alandaki uzmanların bireysel ve toplumsal yaşlanma olgusunun biyolojik,psikolojik,sosyolojik kültürel niteliklerinden kaynaklanan sosyoekonomik,sosyokültürel,sosyopolitik… gibi farklı açılardan ele alabilecek ve bunlara çözüm olabilecek niteliklerde olması gerekmektedir. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

31 Çalışma alanı… Devlet ve özel hastanelerde,bakımevinde, Bankada (emeklilik sigortaları)Turizmde( Sa ğ lık otelleri), ArGeler ve daha çok yerde çalışma imkanı vardır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

32 Puan aralı ğ ı… MF 3 SIRALAMA:23,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı AKDEN İ Z ÜN İ VERS İ TES İ GERENTOLOJ İ MF 336383,485 (O.B.) 448,256 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

33 GIDA MÜHEND İ SL İĞİ Programın Amacı:gıda hammaddelerinin de ğ erlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sa ğ lıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve e ğ itim yapar. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

34 Çalışma Alanları Gıda mühendisli ğ i bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sa ğ lık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

35 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:37,000—375,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük Puanı ODTÜGıda Mühendisli ğ iMF-477441,483477,013 İ TÜ Gıda Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-457441,138469,955 Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisli ğ i (Tam Burslu) MF-45430,578438,889 Tunceli ÜniversitesiGıda Mühendisli ğ iMF-457232,287275,286 İ stanbul Aydın Ü. Gıda Mühendisli ğ i (%25 Burslu) MF-44221,948235,586 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

36 Hemşirelik ve Sa ğ lık Hizmetleri * Hemşireler, özel veya resmi tüm sa ğ lık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Hemşirelik temel e ğ itimine ek olarak ö ğ retmenlik sertifikası alan ve lisans düzeyinde e ğ itim gören hemşireler, sa ğ lık meslek liselerinde ve hemşirelik yüksekokullarında çalışabilir, e ğ itim, ö ğ retim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunurlar. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

37 Puan aralı ğ ı… MF 3 - YGS 2 SIRALAMA:35.000—145,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı Şifa ÜniversitesiHemşirelik (Tam Burslu)MF-37439,55 451,256 Hacettepe Üniversitesi HemşirelikMF-3139408,95 424,452 Süleyman DemirelHemşirelik ( İ Ö)MF-3118320,69649342,07324 Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sa ğ lık Hizmetleri MF-325200,75942283,28480 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

38 İ Ç M İ MARLIK Programın Amacı: İ ç mimarlık programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteli ğ ine uygun olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda e ğ itim ve araştırma yapmaktır MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

39 ÇALIŞMA ALANLARI Tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İ ç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İ skân Bakanlı ğ ında, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

40 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:20.000– 67.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı İ TÜ İ ç MimarlıkMF-430460,30861483,26835 İ stanbul Bilgi Üniversitesi İ ç Mimarlık ( İ ngilizce) (Tam Burslu) MF-45454,33855463,59084 Karadeniz Tek. Ü. İ ç MimarlıkMF-462367,67279420,87153 Maltepe Üniversitesi İ ç MimarlıkMF-440206,33672 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

41 İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ * MF 4 SIRALAMA:5.000—160.000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı Bo ğ aziçi Üniversitesi İ nşaat Mühendisli ğ iMF-462505,770519,959 İ TÜ İ nşaat Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-447484,366510,297 ODTÜ İ nşaat Mühendisli ğ iMF-4185478,080511,717 İ stanbul Üniversitesi İ nşaat Mühendisli ğ iMF-477435,841454,055 Tunceli Üniversitesi İ nşaat Mühendisli ğ i ( İ Ö)MF-457278,082292,071 Fatih Sultan Meh. İ nşaat Mühendisli ğ iMF-420194,689305,83 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

42 MAK İ NE MÜHEND İ SL İĞİ * MF 4 SIRALAMA:1,700—195,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı Koç Üniversitesi Makine Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (Tam Burslu) MF-46533,79239546,104 İ TÜMakine Mühendisli ğ i ( İ ngilizce)MF-436498,54097521,98528 ODTÜMakine Mühendisli ğ iMF-4195494,53215528,58393 Özye ğ in Üniversitesi Makine Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (Tam Burslu) MF-44461,53073476,46473 Tunceli ÜniversitesiMakine Mühendisli ğ i ( İ Ö)MF-436245,31122291,826 stanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisli ğ i (%50 Burslu) MF-434202,07719303,625 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

43 MEKATRON İ K MÜHEND İ SL İĞİ Makine, elektronik, kontrol ve yazılım mühendisliklerinin arakesitinde yer alan modern bir mühendislik disiplinidir. Mekatronik mühendisleri, bankamatik, çamaşır veya fotokopi makinesi gibi tüketim mallarından ameliyatlarda yararlanılan hassas robotlar veya otomatik üretim tezgahları gibi karmaşık cihazlara uzanan geniş bir yelpazede yer alan gelişmiş elektromekanik cihazların tasarım ve kontrolü ile u ğ raşırlar. Mekatronik mühendisli ğ inin amacı makinelerin tasarım amaçlarına uygun bir şekilde akıllandırılarak insanlı ğ ın hizmetine sunulmasıdır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

44 ÇALIŞMA ALANLARI Tıp, Tarım, Bankacılık, Madencilik, Savunma Sanayi üretimi gibi birçok kurumda çalışabilirler. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

45 Puan aralı ğ ı… MF 4 Sıralama:15,500—180,000 Üniversite AdıProgramın Adı Puan Türü Kont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı Yıldız Teknik ÜniversitesiMekatronik Mühendisli ğ iMF-436468,569497,718 Bahçeşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) (Tam Burslu) MF-48455,495521,77 Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisli ğ i ( İ Ö) MF-435303,35657339,391 İ stanbul Gelişim Mekatronik Mühendisli ğ i (%50 Burslu) MF-435210,48777353,642 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

46 M İ MARLIK * MF 4 SIRALAMA:8,300—47,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı İ TÜMimarlık ( İ ngilizce)MF-452497,12936546,52846 TOBB Ekonomi Ü.Mimarlık (Tam Burslu)MF-45487,05190500,888 Yüzüncü Yıl Üniversitesi MimarlıkMF-441405,17553448,171 Maltepe ÜniversitesiMimarlık ( İ ngilizce)MF-480205,44054318,10047 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

47 NÜKLEER ENERJ İ MÜHEND İ SL İĞİ Programın Amacı: Nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili e ğ itim ve araştırma yapmaktır. Bölüm, bilimsel katkılarda bulunabilecek ve ülkemizde nükleer teknolojinin kurulması ve geliştirilmesinde çalışacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlar MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

48 ÇALIŞMA ALANLARI Nükleer enerji mühendisleri Türkiye Atom Enerjisi ve Endüstri Kurumu ve TÜB İ TAK gibi araştırma kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir. Halen ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş alanları oldukça sınırlı olmakla birlikte teknoloji ilerledikçe bu mühendislik alanının hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

49 Puan aralı ğ ı… MF 4 SIRALAMA:40.000—41,600 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-447402,06228455,33679 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

50 TIP * MF 3 SIRALAMA:121—11,300 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı İ stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp ( İ ngilizce) MF-362536,87643550,557 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-36546,21566553,88388 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp FakültesiMF-393480,20848501,871 Şifa ÜniversitesiTıp FakültesiMF-348401,40031539,33644 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

51 UÇAK MÜHEND İ SL İĞİ * MF 4 SIRALAMA:8,400—45,000 Üniversite AdıProgramın AdıPuan TürüKont.En Küçük PuanıEn Büyük PuanŞı İ TÜ Uçak Mühendisli ğ i ( İ ngilizce) MF-436495,48330516,17671 İ TÜUçak Mühendisli ğ iMF-436489,03374503,71268 T.H.K Üniversitesi Uçak Mühendisli ğ i (Tam Burslu) MF-424477,54257488,30055 T.H.K Üniversitesi Uçak Mühendisli ğ i (%50 Burslu) MF-430424,11286469,55423 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ

52 TRAKYA ÜN. F İ Z İ K TEDAV İ VE REHAB İ L İ TASYON puan :461 sıralama:21,000 net puan:406 okul puanı:55 YGSLYS MATFENTÜRKÇESOSMATGEOB İ YOFZKKMY 333533253719232126,5 MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ


"MESLEKLER …. MEHMET N İ YAZ İ ALTU Ğ ANADOLU L İ SES İ REHBERL İ K SERV İ S İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları