Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri” Nizip Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri” Nizip Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölümü."— Sunum transkripti:

1 “ Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri” Nizip Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölümü

2 Stres  Selye’ye göre organizmanın fiziksel ya da duygusal olarak tehdit edilmesi ya da kendini tehdit altında hissetmesi, zorlanması sonucu ya da uyum sağlamayı gerektiren yeni bir durumun ortaya çıkması halinde stres yaşanmaktadır.  Olumlu da olabilir olumsuz da..  Stresin olumsuz boyuttaki yanı istenilmese de yaşamda ayakta kalmak için gereklidir. 2Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

3 Stresle başa çıkma ve önleme  Stres ve kaygının yaşamımızdaki rolü  Çocuk, genç ve yetişkin stres ve kaygısı  Riskli davranışlar ve stres ilişkisi 3Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

4 Stresle etkili olarak başa çıkmayı öğrenmenin önemi  Sadece eğitimsel süreci etkilediği için değil fiziksel, duygusal, düşünsel olarak yıpratıcı, etkili davranmayı engelleyici olması nedeni ile de önemlidir. 4Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

5 5

6  Stres değil ama bizim onunla nasıl başa çıktığımız, sağlığımızı ve iyi olma halimizi etkiler 6Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

7 Olumsuz etkiler  Fiziksel, düşünsel, duygusal anlamda kısa ve uzun dönemli olabilir..  Depresyon, umutsuzluk ve intihar düşünceleriyle ilişkili 7Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

8 8 Siz de yaşamınızda stres olduğunu düşünüyorsunuz ha!! Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

9 Gençlik ve strese neden olan etmenler  Günlük telaşlar  Travmalar  Ekonomik etmenler, yoksulluk  Gelişimsel mücadeleler  Güvende oldukları duygusunu yitirmeleri Aileyle ilgili  Aile içinde yaşanan olumsuzluklar  Çocuk ihmal ya da istismarı  Anababanın ayrılması ya da boşanması  Fazla kalabalık aile  Suça yönelimli ana baba  Ana babaları ile nitelikli zaman geçirememe 9Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

10 ... okulla ilgili etmenler  Çok sık “yap” mesajını alma,  Ana babaların onlardan aşırı beklentilerinin olması  Ödevlerle ve farklı programlarla aşırı dolu olmaları,  Zorbalıkla yüzleşme,  Okuldaki saldırganlık olayları,  Sporda iyi olmama,  Moda kıyafetlere sahip olmama, 10Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

11 ..devam  Kitap, defter gibi okul malzemelerini kaybetme,  Uyuşturucu ve diğer konularda akran baskısı yaşama,  Arkadaş sahibi olamama,  Karşı cinsten arkadaşı olmama,  Beden imajından memnun olmama,  Düşük notlar alma  Gelecekle ilgili kaygılara sahip olma 11Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

12 Sınav (test) kaygısı  Siz neler yaşıyorsunuz?  Aklınızdan ne geçiyor?  Vücudunuzda ne oluyor?  Nasıl başa çıkıyorsunuz? 12Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

13  Geniş bir grup kaygı içinde özel bir formdur ve temel olarak olumsuz değerlendirme ile ilgilidir.  Test kaygısını bireylerin değerlendirilme ya da testlere karşı olumsuz tepki vermelerine yol açan bir kişilik özelliği olarak ele alanlar var. 13Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

14 Değerlendirilme korkusu Bilişsel olumsuz düşünceler duyguların rahatsız edici olması Duyuşsal kas gerginliği, terleme kalp atışının artması, hasta hissetme ve titreme 14Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

15 Çocuk ve gençlerde strese tepki  Sosyal, duygusal ve biyolojik gelişimleri, bireysel ayrılıklar ve yaşlarına göre stres belirtileri farklı  Önergenler ve ergenler; genel olarak düşük özsaygı, öfke ve güvensizlik kuralları çiğneme ve yüksek riskli davranışlara yönelme.  Bazıları duygularını doğrudan gösterirken bazıları içe atar bazıları da uygun olmayan davranışlar gösterir. 15Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

16 Stresle başa çıkma  Başa çıkma yolları istenmeyen psikolojik yüklenmeyi azaltmada kullanılan tepkilerdir.  Etkili ya da etkisiz yollar kullanılır  Bazı insanların belli başa çıkma yolları ya da örüntüleri vardır ve farklı stres durumlarında onları kullanırlar.. 16Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

17 Amirkhan (1990)  Problem çözme; stresi kontrol etmeyi, yönetmeyi içeren araçsal bir stratejidir.  Kaçınma; duygusal stratejilerden biridir.  Sosyal destek arama ise; daha çok insan ilişkileriyle ilgili olarak değerlendirilen bağımsız bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır. 17Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

18 Carver ve Scheiner (1994) Başa çıkma yolları hem durumsal hem de bireysel eğilimle ilişkilidir.  Probleme yönelik başa çıkma aktif başa çıkma, planlama, rekabetçi etkinliklerle bastırma ve amaca yönelik sosyal davranışlar  Durumdan uzaklaşma davranışsal ya da zihinsel uzaklaşma, alkol ve uyuşturucu kullanma yoluyla uzaklaşma davranışları 18Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

19 .. Devam  Duygulara yönelik yollar, duygusal sosyal destek alma, odaklanma ve duyguları dışa vurma, olumlu yönde yorumlama, kabullenme, red etme ve dine sığınma olarak tanımlanır. 19Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

20 Olumlu başa çıkma  Problem çözme ve yaklaşım yönelimli başa çıkma, davranışsal ve duygusal sorunlarla daha az ilişkilidir ve olumlu biçimde akademik ve duygusal/kişisel uyumu yordar.  Bu yolda stresin kaynağı ya da anlamı değiştirilmeye çalışılır. 20Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

21 Olumsuz başa çıkma  Kaçınma ve duygusal odaklıdır ve yüksek derecede işlevsel olmayan davranış sorunlarıyla ve kötü sağlık koşullarıyla ilişkilidir  Bu yollar kullanılırken stresli olayların ürünü olan duygusal uyarılma azaltılmaya çalışılır. 21Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

22 Farklı stresle başa çıkma yolları (Baltaş ve Baltaş, 1986).  Fiziksel Etkili nefes alma, Progresif gevşeme, Fiziksel alıştırma yapma, Spor, Dans, İyi beslenme gibi. 22Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

23 ..devam  Bilişsel Akla uygun olmayan inançları yeniden düzenleme gibi 23Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

24 ..devam  Davranışsal teknikler yoğun telaş ve kaygı ile kendini belli eden A tipi davranışın azalması, etkili davranmanın ve etkili zaman kullanımının, öfke kontrolünün öğrenilmesi gibi 24Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

25 Başa çıkma ve kişilik  Özsaygıları yeterli olanlar problem çözme ya da sosyal destek arama yollarını,  Olumsuz duygular taşıyanlar, daha çok, kendini suçlama, kaçma / kaçınma, duygusal odaklı başa çıkmayı tercih ediyor. 25Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

26 Duygusal odaklı başa çıkma yollarıyla nörotizm, kaygılı olma ilişkili Problem odaklı başa çıkma ile başarı güdüsü, iyimserlik ilişkili 26Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

27 Cinsiyet ve başaçıkma  Kadınlar, erkeklere göre daha fazla duygusal odaklı başa çıkma yolunu kullanıyor ve daha fazla sosyal destek arıyor. 27Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

28  Etkisiz başa çıkma yollarını kullanan kişilik özelliklerine sahip olanlar risk altındadır.  Ayrıca ergenlik, başlı başına risk altında olunan dönemdir. 28Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

29 Sınav kaygısını azaltma  Taktikler olumlu düşünme, rahatlama, hazırlanma, kabul etme odaklaşma olarak beş grupta toplanabilir. Rahatlama eğitimi, aerobik yapma, mizah da etkili… 29Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

30  Sınav kaygısıyla başaçıkmayla ilgili grup rehberliğine dayalı olarak gerçekleştirilen ve başarılı sonuçları olan deneysel çalışmalar Türkiye’de de giderek artmaktadır. 30Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar

31 Önleme çalışmaları  Bazı bilişsel, davranışsal becerileri uygulamak Uygun nefes alma, kas gevşetme, düşüncelerinden mantık dışı olanları uzaklaştırma stresleriyle başa çıkmalarına yarayabilecek etkinlikleri saptayarak onları kendi kendilerine uygulayabilme vb.. 31Dr. Korkut Owen, 2012-13 Bahar


"“ Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri” Nizip Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları