Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANZIMAT DÖNEMI Ö Ğ RETICI METINLER. Tanzimat edebiyatında gazetelerle birlikte ö ğ retici metinler yapı de ğ iştirmiş, Batılı ö ğ retici metinler edebiyatımıza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANZIMAT DÖNEMI Ö Ğ RETICI METINLER. Tanzimat edebiyatında gazetelerle birlikte ö ğ retici metinler yapı de ğ iştirmiş, Batılı ö ğ retici metinler edebiyatımıza."— Sunum transkripti:

1 TANZIMAT DÖNEMI Ö Ğ RETICI METINLER

2 Tanzimat edebiyatında gazetelerle birlikte ö ğ retici metinler yapı de ğ iştirmiş, Batılı ö ğ retici metinler edebiyatımıza kazandırılmıştır. Tanzimat döneminde Şinasi, Namık Kemal'le başlayan gazetecilik çok gelişmiş ve gazete etkili bir iletişim aracı olmuştur. Bu gazetelerde makale, fıkra, deneme, tenkit gibi ö ğ retici metinlere de yer verilir. Ayrıca anı, günlük, mektup gibi türler Tanzimat' la birlikte önem kazanmış ve Batılı bir hüviyete bürünmüştür. Şunu da unutmamak gerekir ki bu dönemin bir çok edebi türünde ö ğ reticilik hakimdir.

3 BU DÖNEM Ö Ğ RETICI METINLERIN GENEL ÖZELLIKLERI: Toplumsal konulara ve sorunlara yer verilmiştir. - Hürriyet, eşitlik, kanun, bilim ve teknikle ilgili Batılı kavramlar konu olarak işlenmiştir. - "Sanat, toplum içindir." anlayışı benimsenmiştir. - Ö ğ retici metinler toplum için, toplumun anlayaca ğ ı bir dille yazılmıştır. - Tanzimat Dönemi Edebiyatı ö ğ retici metinlerinde ikilik yani eski-yeni, yerli-Batılı çatışması temada, dilde (Arapça, Farsça kelime ve kavramlarla-yeni kavramlar) ifade biçimlerinde varlı ğ ını hissettirmiştir.

4 Tanzimat dönemi ö ğ retici metinlerinde Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmakla birlikte süssüz, gösterişsiz, secisiz bir dil kullanılmıştır. Tanzimat döneminde halkı e ğ itmek ve bilgilendirmek amacıyla daha çok gazeteden yararlanılmıştır, ö ğ retici metinler de daha çok gazetelerde yayımlanmıştır. Türk dili tarihi alanında çalışmalar yapılmış, sözlük çalışmaları ilk defa bilimsel bir metodla düzenlenmiştir.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 3. HATIRA (ANI) Bir kişinin yaşadı ğ ı ya da tanık oldu ğ u olayları, sanat de ğ eri taşıyan bir üslupla anlattı ğ ı yazılardır. Anıların de ğ eri aslında, onu yazan kişiye göre de ğ işir. Şüphesiz herkes anı yazabilir. Ancak sıradan bir kişinin yazdı ğ ı anılarla bir sanatçının ya da devlet büyü ğ ünün yazdı ğ ı anılar aynı düzeyde de ğ ildir. Hatıra, Tanzimat döneminde edebiyatımızda görülmeye başlanan bir yazı türü de ğ ildir. Bu dönemden önceki zamanlarda da hatıralar yazılmıştır. Düzyazı eski edebiyatımızda geri planda kaldı ğ ından hatıra da pek öne çıkmamıştır.

22 Tanzimat döneminden itibaren öne çıkmaya başlamış, sanatçılar anılarını yazma yoluna gitmiştir. Tanzimat döneminde Akif Paşa (Tabsıra), Namık Kemal (Magosa Hatıraları), Ziya Paşa (Defter-i Amal), Muallim Naci (Ömer'in Çocuklu ğ u) anı türünde kalem oynatmıştır. Tanzimat döneminden sonra da edebiyatımızda edebiyatçılar anılarını yazmaya devam etmişler, hatta anılarını kitaplarda toplamışlardır.

23 Namık Kemal - Magosa Hatıraları Ziya Paşa - Defter-i Amal Muallim Naci - Ömer'in Çocuklu ğ u Akif Paşa - Tabsıra

24 4. GEZ İ YAZISI Daha önceleri de var olan bu türde eserler verilmiştir. En önemlileri Seydi Ali Reis'in Mir'at-ül Memalik ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sidir. Bu dönemde devlet adamları ve sanatçılar yurt dışına gönderilmişlerdir. Batı'ya gönderilen bu kişiler orada gördüklerin, Avrupa şehirlerindeki gözlemlerini yazmışlardır. Ahmet Mithat Efendi- Avrupa'da Bir Cevelan, Sayyadane Bir Cevelan Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın bu türde yazıları vardır.

25

26

27 5. MEKTUP Tanzimat Döneminde oldukça gelişmiştir. Sadece haber alma, hal-hatır sorma görevinin haricinde düşünce alışverişi edebi konuları de ğ erlendirmesi tartışma görevini de üstlenmiştir. Sürgün hayatı (Namık Kemal), elçilik görevi( A. Hamit Tarhan) gibi sebeplerle mektup yazılmıştır. İ lk örne ğ ini Akif Paşa vermiştir.

28 Namık Kemal -Namık Kemal'in Hususi Mektupları Abdülhak Hamit Tarhan - Mektuplar Ahmet Mithat Efendi- Muallim Naci - Muhaberat ve Muhaverat Ziya Paşa- Limni ve Malta Mektupları Namık Kemal -Recaizade Mahmut Ekrem Ahdülhak Hamit Tarhan- Sami Paşazade Sezai Muallim Naci- Ahmet Mithat Efendi Muallim Naci- Beşir Fuat

29

30

31

32

33 Ş ULE HANDAN AMANVERMEZ 11-C 202


"TANZIMAT DÖNEMI Ö Ğ RETICI METINLER. Tanzimat edebiyatında gazetelerle birlikte ö ğ retici metinler yapı de ğ iştirmiş, Batılı ö ğ retici metinler edebiyatımıza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları