Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
28 29 Kasım 2013 Ortak Sınav-1 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

2 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Sınavın Zamanı Ortak Sınavların uygulama Tarih ve Saatleri: 28 Kasım 2013 Perşembe Türkçe 09:00-09:40, 20 soru, süre 40 dk, ara 30 dk Matematik 10:10-10:50, 20 soru, süre 40 dk, ara 30 dk DKAB 11:20-12:00, 20 soru, süre 40 dk, ara 30 dk 29 Kasım 2013 Cuma Fen ve Tekno. 09:00-09:40, 20 soru, süre 40 dk, ara 30 dk TC İnk.T.Ata 10:10-10:50, 20 soru, süre 40 dk, ara 30 dk Yabancı Dil 11:20-12:00, 20 soru, süre 40 dk, ara 30 dk Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere 15 dakika ek süre, okuyucu kodlayıcı verilecek Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yapılacaklar
Sınav öncesi Ankara’dan gelecek soruların teslim alınması, (25 Kasım 2013 Pazartesi teslim alındı) Sınav planlaması, bina sınav komisyonu, il yöneticisi ve öğretmen görevlendirilmeleri, Sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sırasında emniyet birimleri ile işbirliği yapıldı. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır. Sınav okullarına «Bina Sınav Sorumlusu» (İl Temsilcisi) görevlendirilecektir. (Sınavlarla ilgili rapor alınacaktır) Öğretmenler okulları dışında ve farklı branşlarda görevlendirildi. Özel okullardaki sınavlarda bina sınav komisyonları, salon başkanı ve gözetmenler devlet okullarından görevlendirildi. Bina sınav komisyonunda özel okuldan bir üye yer aldı. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

4 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
RAM’a girişi yapılmayan, naklen yer değiştiren, başka il ve ilçelere nakil olan öğrenciler sınava İl Sınav Komisyonunun görüşü alınarak yedek salonda alınacak. Orta ve ağır zihinsel engelli olarak eğitim alan öğrenciler ortak sınav yazılıları için yerleştirilmeleri yapılsa dahi il komisyon kararı ile sınava alınmayacak. Sınav evrakı açılmadan tutanakla iade edilecek. (Erdoğdu Eğitim Uygulama, Gazipaşa Eğitim Uygulama 2. Kademe) Mazeret Sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrencilerin iş ve işlemlerinin takibi yapılacak. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

5 Okul Müdürlüklerinin Yapacakları
Veli ve öğrencilere sınavla ilgili bilgilendirme yapılacak, veli ve öğrenci mektupları ulaştırılacaktır. Sınavdan bir gün önce okulunda bulunan öğretmenlere sınavla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Sınıf öğrenci yoklama listeleri e-okul sisteminden alınarak öğrencilerin görebilecekleri yerde ilan edilmesi sağlanacaktır. Sınıflar sınava hazır hale getirilecek. Sınıflar tek tek 20 öğrencinin oturabileceği şekilde düzenlenecek ve sıralar S kuralına göre 1’den 20’ye kadar numaralandırılacaktır. Öğrenci velilerinin ve görevi olmayan kişilerin binalara, mümkünse bahçeye girişlerine izin verilmeyecektir. En geç sabah 07:30’da okulda olunacak, 07:45’te öğretmenler gelecek, 08:00’de görevli öğretmenlerle sınav toplantısı yapılacaktır. Toplantıda salon başkan ve gözcülerine dikkat edecekleri hususlar anlatılacak, başkan ve gözcüleri belirlemek üzere kura çekilecektir. Başkan ve gözcüyü belirten yaka kartları dağıtılacaktır. 2013/33 Sayılı genelge daha önceden çoğaltılmış olarak başkan ve gözcülere dağıtılacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

6 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Kura çekimi sonrasında sınavı yapılacak dersin poşeti salon başkanına imza karşılığı teslim edilecek. Görevlinin doğru poşeti aldığından emin olunacak ve poşeti kesinlikle sınıfta, öğrencinin önünde açması konusunda uyarılacaktır. Her dersin adı ait olduğu poşetin üzerinde yazılmaktadır. Poşetler üzerindeki sınav başlama saatleri dikkate alınmayacak yukarıda ilan edilen sürelere göre sınavlar uygulanacaktır. Poşet doğru açılacak, VİDEO izlenecektir. Saat 08:30 itibariyle aday öğrenciler binaya alınmaya başlanacaktır. Öğrenciler emniyet görevlileri ya da öğretmenler tarafından aranmayacaktır. Otomatik sınıf zilleri mutlaka kapatılacaktır. Sınav başlangıç ve bitişlerinde zil manuel olarak çalınacaktır. İlk sınav saat 09:00’da zil sesiyle başlatılacaktır. İlk 15 dakikada gelen öğrencinin -her sınav için ayrı ayrı olmak üzere- sınava alınması sağlanacaktır. İlk 20 dakika süresince öğrencilerin çıkışına izin verilmeyecektir. İlk 20 dakika sonunda sınavdan çıkan öğrencilerin sessizce bahçede ya da sınavın düzenini etkilemeyecek bir alanda beklemesi sağlanacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

7 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Bina sınav komisyonu kutu açma kapatma işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisi de tutanakları imzalayacaktır. Engelli öğrencilerin mağduriyet yaşamamasına dikkat edilecek, varsa bedensel engelli öğrencilerin salonları giriş katlarında planlanacaktır. İlk 15 dakika sonunda sınava girmeyen öğrencinin sınava girmediği, salon görevlileri tarafından ilgili alana «GİRMEDİ» olarak işaretlenecek, bu şekliyle belge bina sınav komisyonuna getirilecek, bir fotokopisi alınacak ve görevli evrakla birlikte sınıfına dönülecektir. Sınav sonunda sınava giren öğrencilerin imzalaması sağlanarak poşete konulacaktır. Sınava girmeyen öğrencinin aynı gün içinde mazeretine bakılmaksızın sınava girmediği e-okul sistemine işlenecektir. Sınavı tamamlanan dersin poşeti başkan ve gözcü tarafından sınıfta ve tarif edildiği şekilde doğru olarak kapatılmış bir şekilde teslim alınacak ve gerekli alanlar imzalanacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

8 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Süre tamamlandığında sınav zil ile sonlandırılacaktır. Engelli öğrenciler için 15 dakika ek süre kullandırılacaktır. Bir sonraki ders için gerekli işlemler yapılacak, sınavı olan dersin poşeti gözcü ve başkana teslim edilecektir. Bina sınav komisyonu sınıflardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü kuryelerine tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda kalacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

9 Salon Başkanı ve Gözcünün Yapacakları
Sınav günü saat 07:45’te görevli olduğu okulda bulunulacaktır. 08:00’de sınavla ilgili toplantıya katılacaklardır. Kura çekimi sonunda salon başkanı ya da gözcü olarak görev aldığı sınıfın salon aday listesi ile birlikte sınav yapılacak dersin poşetini alarak sınıfına gidilecektir. Sınav üç defa tekrarlanacağı için farklı dersin sınav poşetinin alınmamasına özellikle dikkat edilecektir. Poşet açma ve kapatma işlemlerinin doğru bir şekilde yapılmasına azami dikkat gösterilecek. İlgili VİDEO’da tarif edildiği şekilde işlemler gerçekleştirilecektir.. Sınav salonunda başkan ve gözcünün cep telefonu kapalı olacak, öğrencinin konsantrasyonunu etkileyecek her türlü davranıştan uzak durulacaktır. Dağıtılan 2013/33 sayılı Genelge dikkatlice okunacaktır. Sınav poşeti kesinlikle öğrencilerin huzurunda açılacaktır. Sınav öncesi uyulacak kurallar öğrencilere hatırlatılacaktır. Tahtaya görünür bir şekilde sınavın başlangıç ve bitiş zamanı yazılacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

10 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Zil sesiyle sınav başlatılacaktır. Görevliler cevap kağıtları ve soru kitapçıklarını öğrencilerin önünde açarak isme göre dağıtacaktır. Dağıtılan evrakın öğrenciye ait olup olmadığı ayrıca kontrol edilecektir. Öğrencinin cevap kağıdındaki T.C. Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol etmesi sağlanacak, hata varsa sınav görevlileri durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına cevap kağıdı bulunmuyorsa ya da kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına öğrencinin kimlik, ad, soyadı bilgilerini yazması sağlanacaktır. Öğrencinin cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. İmza tükenmez kalemle olacaktır. Öğrencilerin yanlarında cep telefonu, hesap makinesi, saat dışında özellikleri bulunan saat vb cihazlar olmayacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınıf yoklama listesinde belirtilen sınıf ve numarada oturacaklardır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınav görevlilerinindir. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

11 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Cevap kağıdındaki «Bu bölüme dokunmayınız» kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrencilerin ilgili bölümü doğru işaretlediği kontrol edilecektir. Öğrenciler kodlamayı cevap kağıdında örneklendiği gibi yuvarlağın dışına taşırmadan yapacaktır. Cevap kağıdına yapılmayan işaretlemelerin geçersiz olduğu duyurulacaktır.. İlk 15 dakika içerisinde gelen öğrenci sınava alınacak ancak kendisine ek süre verilmeyecektir. İlk 15 dakika sonunda sınava girmeyen öğrencinin sınava girmediği ilgili alana «GİRMEDİ» olarak işaretlenecek, evrak bu şekliyle bina sınav komisyonuna götürülecek, bir fotokopisi buraya bırakılacak ve evrakla birlikte sınıfına dönülecektir. Sınav sonunda öğrencilerin evrakta ilgili alanı imzalaması sağlanarak poşete konulacaktır. İlk 20 dakika sınavdan çıkış olmayacaktır. Son 5 dakika salonda en az iki kişinin kalması sağlanacak ve çıkış olmayacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

12 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Sınavlarda kopya çekildiğinin görevlilerce tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencinin sınavı iptal edilecek, sınavı iptal edilen aday mazeret sınavına da giremeyecektir. Sınavlardan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınava giren ve aynı tür soru kitapçığı kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemiyle ikili/toplu kopya taraması yapılacağı, bunun sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testlerinin iptal edileceği, bu nedenle sınavda öğrencilerin hiçbir şekilde kağıdının başkası tarafından görülmemesi gerektiği ve herhangi bir kopya teşebbüsünde bulunmamaları hatırlatılacaktır. Zil sesiyle sınav tamamlanacak ve sınav tutanağı öğrencilere tükenmez kalemle imzalattırılarak cevap kağıdı teslim alınacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

13 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Sınav sonunda sınava ait evrak öğrencilerin gözü önünde kontrol edilerek toplanacak, cevap kağıtları sınav güvenlik poşetine konularak doğru bir şekilde kapatılacak, kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte Bina Sınav Komisyonuna teslim edilecektir. Bir sonraki dersin sınav evrakı bina sınav komisyonundan alınacak ve yukarıda sayılan işlemler üç kez tekrarlanarak sınav tamamlanacaktır. Engelli öğrencilere gözetmenlik yapacak öğretmenler 15 dakika ek süre kullandıracaktır. Engelli öğrencilere okuma kodlama dışında sınav konusunda yardım etme yoluna gidilmeyecektir. Evde sınav yapacak öğretmenler sınavı yapacakları adreste bekleyecek Milli Eğitim Müdürlüğü kuryesi tarafından sınav evrakı bir kutu içerisinde kendilerine ulaştırılacaktır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

14 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
Sınav öncesi idareci, öğretmenler ve görev alacak diğer personelin sınavlara özel olarak hazırlanan adresinde yayınlanan ‘Ortak Sınavlar Sinevizyonu - Sınav Günü Kutuların Açılması ve Kilitlenmesi ‘ konulu videoyu izlemesi sağlanacaktır. Diğer merak edilen sorular için Milli Eğitim Bakanlığınca hizmete sunulan adresi ziyaret edilebilecektir. Sınavlar ile ilgili en ufak bir ayrıntı atlanmamalı ve görev alacak bütün personel, öğrenci ve velilerin sınavın uygulanması konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:

15 Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:
TEŞEKKÜRLER Başarılar Dileriz… Sınav Sırasında Yaşanması Muhtemel Soru ve Sorunlarınız İçin Görev Başında Olacağız… Sami Ayan (İl Komisyon) İbrahim Bozkurt (İl Komisyon) Zeki Meral (Sınav Hizm. Şefi) Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau Sınavla İlgili Her Türlü Bilgi ve Sorularınız İçin:


"T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları