Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür."— Sunum transkripti:

1 ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

2 ŞİDDET TÜRLERİ Fiziksel şiddet Duygusal şiddet Sözel şiddet Cinsel şiddet Ekonomik şiddet

3 Fiziksel şiddet: Tokat atarak, çimdikleyerek, elle, kemerle, sopayla dövmenin sonunda bedenin cezaya uğraması anlamına gelir.

4 Duygusal şiddet: Reddetme, aşağılama, yoksun bırakma, yıldırma, umursamama, davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma.

5 Sözel Şiddet: Laf atma, aşağılama, söylenti yayma, saldırgan ifadeler kullanma, tehdit etme, ad takma, eşya ve giysilerle alay etme

6 Cinsel Şiddet: Çocuğun, bir erişkininin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır.

7 Evsizlik, işsizlik, ekonomik yönden mahrum bırakma
Ekonomik Şiddet: Evsizlik, işsizlik, ekonomik yönden mahrum bırakma

8 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR

9 PSİKOLOJİK NEDENLER

10 Sevgi, ilgi eksikliği, ihmal
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER Sevgi, ilgi eksikliği, ihmal

11 Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma

12 Fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan istismar edilme
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER Fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan istismar edilme

13 Yanlış ya da yetersiz gözetim ve yönlendirme
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER Yanlış ya da yetersiz gözetim ve yönlendirme

14 Yaşanan hayal kırıklıkları
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER Yaşanan hayal kırıklıkları

15 Dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER Dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları

16 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
PSİKOLOJİK NEDENLER Aşırı alınganlık

17 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
PSİKOLOJİK NEDENLER Öz güven eksikliği

18 SOSYAL NEDENLER

19 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
SOSYAL NEDENLER Olumsuz rol modelleri

20 Düzensiz ve tutarsız aile ortamı
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Düzensiz ve tutarsız aile ortamı

21 Suç geçmişi olan aile üyeleri, akrabalar
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Suç geçmişi olan aile üyeleri, akrabalar

22 Sınırlandırıcı, baskıcı ve yargılayıcı aile ortamları
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Sınırlandırıcı, baskıcı ve yargılayıcı aile ortamları

23 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
SOSYAL NEDENLER Sosyal uyumsuzluk

24 Medyanın olumsuz etkisi
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Medyanın olumsuz etkisi

25 Şiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Şiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları

26 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
SOSYAL NEDENLER Ekonomik sıkıntılar

27 Sosyal ve toplumsal düzensizlikler
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Sosyal ve toplumsal düzensizlikler

28 Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar

29 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
SOSYAL NEDENLER Olumsuz okul ortamı

30 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
SOSYAL NEDENLER Uyuşturuculara ve ateşli silahlara ulaşım kolaylığı

31 Şiddetin özellikle erkekler için toplum tarafından normalize edilmesi
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Şiddetin özellikle erkekler için toplum tarafından normalize edilmesi

32 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR
SOSYAL NEDENLER Akran baskısı

33 Olumsuz arkadaş grupları
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER Olumsuz arkadaş grupları

34 TV- MEDYA ve İNTERNETİN
ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

35 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Araştırmalar, televizyonun tek başına şiddete yöneltmediğini, ancak özendirdiğini ve arttırdığını göstermiştir. Şiddet, haberlerden, filmlere, dizilerden çizgi filmlere dek her yerde her an hayatın bir parçası olarak sunulmaktadır.

36 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Televizyonda yer alan şiddet nedeniyle bireyler şiddete ve acıya duyarsız hale gelmektedir.

37 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Şiddeti sorunların çözümü için bir yol olarak kabul etmeye başlamaktadır.

38 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Televizyonda gördükleri şiddeti taklit etmektedir.

39 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Televizyonda gördükleri kahraman veya kurban karakterleriyle özdeşleşmektedir.

40 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Empati yapma becerileri azalmaktadır.

41 TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ
İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ Çocuklar; oyun oynarken zarar verici davranışlarda bulunabilmekte, oyunun kurallarına uymakta zorlanabilmektedir.

42 ÇOCUĞUN ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLARI GÖSTERMESİ ŞU KOŞULLAR ALTINDA GERÇEKLEŞEBİLİR:

43 Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:
Anne- baba çocuğun psikolojik gereksinimlerini yerine getiremez ve çocukta nefret öfke duygularını uyandırırsa çocuk şiddete yönelebilir.

44 Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:
Çocuklar şiddete baş vuran ana babalarını ve örnek aldıkları kişileri taklit ederek şiddeti öğrenir.

45 Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:
Ana baba çocuklarının gösterdiği şiddet hareketlerine (başka çocukları dövmeleri gibi) karşı çıkmadıkları sürece çocuk şiddete yönelir.

46 Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:
Çocuklar olağan şiddet duygularını boşaltacak olanaklar bulamadığı takdirde şiddet hareketlerine sapabilir.

47 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ
Şiddet, insana insan olduğunu unutturan, kendisinin bile anlayamadığı karmaşık duygular hissettiren bir durumdur

48 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ
Hem şiddete doğrudan maruz kalan, hem de annesinin, babasının veya kardeşlerinin sık sık küçük düşürüldüğüne, tehdit edildiğine ya da dayak yediğine şahit olan çocuklar şiddetten olumsuz etkileniyor. Her iki durumda da çocuğun kendine saygısı, büyüklere duyduğu güven duygusu ve yaşam sevinci yara alıyor.

49 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ
Çocuklar yaşanan şiddet ve şiddeti durduramamak ile ilgili suçluluk duygusu,

50 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ
Yetişkinlere karşı duygularında karışıklık (sevgi ve nefreti aynı anda hissetme),

51 Terk edilmekten korkma,
ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Terk edilmekten korkma,

52 Duygularını ifade etmekten korkma,
ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Duygularını ifade etmekten korkma,

53 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ
Yaralanmaktan korkma,

54 Yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeni ile kızgınlık duyma,
ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeni ile kızgınlık duyma,

55 Depresyon (aşırı mutsuzluk),
ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Depresyon (aşırı mutsuzluk),

56 Çaresiz ve güçsüz hissetme,
ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Çaresiz ve güçsüz hissetme,

57 Duygusal değişimler yaşıyorlar.
ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ Duygusal değişimler yaşıyorlar.

58 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

59 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Kendi telaşınızı, kaygınızı çocuğunuza bulaştırmayın. Zor durumda sakin olabilmek mesajı, zor bir durumda kaldıkları zaman ne yapmaları gerektiği konusunda verilebilecek en güzel derslerden biridir.

60 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Kriz veya problemli bir durumla karşılaştığınızda mümkün olduğunca her gün yaptığınız şeyleri yapmaya devam edin, böylece çocuğunuz da kendini bu stresli ve belirsiz durumda daha rahat hissedecektir.

61 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Televizyonunuzu kapatın. Şiddet içeren şeyler görmekten haberleri izlemekten kaçının. RTÜK’ün belirlediği sınırlamalar sizin için yeterli olmayabilir. Bu konuda kendi kriterlerinizi siz belirleyin.

62 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Cep telefonu sayesinde “çocuğumu izliyorum ondan haberdarım” hatasına düşmeyin. Bu aletler sizin yerinizi alamaz ve çocuğunuzun kiminle nerde vakit geçirdiğini size söyleyemez.

63 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Çocuğunuzun davranışlarını gözleyin. Kabus görüyor mu, okulla ilgili problemi var mı, arkadaşlarıyla problemi var mı, yeme ve iştahlarında bir değişiklik var mı, sürekli karın ağrılarından şikayetçi mi, odada yalnız kalmaktan aşırı derece de korkuyor mu gibi sinyal ve işaretlere karşı duyarlı olun.

64 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Çocukluk döneminde şiddet eğilimlerimizi öncelikle fark etmeyi ve sonrasında kontrol etmeyi (Kavga edip barışmayı, kötü şeyler söylemek içimizden geldiğinde bir süreliğine de olsa kendimizi tutmayı, sakinleşebilmeyi) öğrenmemiz gerekiyor.

65 Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

66 1. Öfkenin doğal bir duygu olduğunu düşünün.
Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz? 1. Öfkenin doğal bir duygu olduğunu düşünün.

67 Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?
2. Kızgınlığın altında yatan üzüntü ve korkularınızla yüzleşin, tanımaya çalışın.

68 3. Empatik anlayışı geliştirin.
Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz? 3. Empatik anlayışı geliştirin.

69 Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?
4. En çok öfkelendiğiniz şeyler ve öfkeye verdiğiniz tepkiler konusunda bilinçlenin.

70 5. Dinlemek ve iyi iletişim kurmak, öfkeyi azaltmak için şarttır.
Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz? 5. Dinlemek ve iyi iletişim kurmak, öfkeyi azaltmak için şarttır.

71 Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?
6. Öfkelenmenize neden olan olumsuz inanışlarınızı değiştirmek için uğraş verin.

72 7. Gevşemeye yönelik çalışmalar yapın.
Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz? 7. Gevşemeye yönelik çalışmalar yapın.

73 8. İyi bir espri anlayışı bin bir sıkıntıyı yener
Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz? 8. İyi bir espri anlayışı bin bir sıkıntıyı yener

74 ÖFKEYLE BAŞA ÇIKMADA ETKİLİ YOLLAR
Nefes egzersizi Kas gevşetme egzersizi Spor yapmak Problem çözme becerisinin öğrenilmesi Resim, Müzik, Satranç … Etkinlikleri

75 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Pek çok sorun kişinin kendisini ifade edememesinden kaynaklanır.Bunu önlemek için; - etkili dinleme, - empatik anlayış, - etkili konuşma becerilerini geliştirmek gerekir.


"ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları