Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür."— Sunum transkripti:

1 ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

2 ŞİDDET TÜRLERİ  Fiziksel şiddet  Duygusal şiddet  Sözel şiddet  Cinsel şiddet  Ekonomik şiddet

3 Fiziksel şiddet: Tokat atarak, çimdikleyerek, elle, kemerle, sopayla dövmenin sonunda bedenin cezaya uğraması anlamına gelir.

4 Duygusal şiddet: Reddetme, aşağılama, yoksun bırakma, yıldırma, umursamama, davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma.

5 Sözel Şiddet: Sözel Şiddet: Laf atma, aşağılama, söylenti yayma, saldırgan ifadeler kullanma, tehdit etme, ad takma, eşya ve giysilerle alay etme

6 Cinsel Şiddet: Çocuğun, bir erişkininin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır.

7 Ekonomik Şiddet: Evsizlik, işsizlik, ekonomik yönden mahrum bırakma

8 İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR

9 PSİKOLOJİK NEDENLER

10 Sevgi, ilgi eksikliği, ihmal İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

11 Sıklıkla engellenme ve cezalandırılma İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

12 Fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan istismar edilme İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

13 Yanlış ya da yetersiz gözetim ve yönlendirme İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

14 Yaşanan hayal kırıklıkları İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

15 Dışlanmışlık ve yalnızlık duyguları İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

16 Aşırı alınganlık İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

17 Öz güven eksikliği İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR PSİKOLOJİK NEDENLER

18 SOSYAL NEDENLER

19 Olumsuz rol modelleri İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

20 Düzensiz ve tutarsız aile ortamı İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

21 Suç geçmişi olan aile üyeleri, akrabalar İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

22 Sınırlandırıcı, baskıcı ve yargılayıcı aile ortamları İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

23 Sosyal uyumsuzluk İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

24 Medyanın olumsuz etkisi Medyanın olumsuz etkisi İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

25 Şiddet içeren programlar, filmler, bilgisayar oyunları İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

26 Ekonomik sıkıntılar İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

27 Sosyal ve toplumsal düzensizlikler İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

28 Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılar İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

29 Olumsuz okul ortamı İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

30 Uyuşturuculara ve ateşli silahlara ulaşım kolaylığı İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

31 Şiddetin özellikle erkekler için toplum tarafından normalize edilmesi İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

32 Akran baskısı İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

33 Olumsuz arkadaş grupları İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR SOSYAL NEDENLER

34 TV- MEDYA ve İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

35 Araştırmalar, televizyonun tek başına şiddete yöneltmediğini, ancak özendirdiğini ve arttırdığını göstermiştir. Şiddet, haberlerden, filmlere, dizilerden çizgi filmlere dek her yerde her an hayatın bir parçası olarak sunulmaktadır. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

36 Televizyonda yer alan şiddet nedeniyle bireyler şiddete ve acıya duyarsız hale gelmektedir. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

37 Şiddeti sorunların çözümü için bir yol olarak kabul etmeye başlamaktadır. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

38 Televizyonda gördükleri şiddeti taklit etmektedir. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

39 Televizyonda gördükleri kahraman veya kurban karakterleriyle özdeşleşmektedir. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

40 Empati yapma becerileri azalmaktadır. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

41 Çocuklar; oyun oynarken zarar verici davranışlarda bulunabilmekte, oyunun kurallarına uymakta zorlanabilmektedir. İNSANLAR NEDEN ŞİDDET UYGULAR TV-MEDYA VE İNTERNETİN ŞİDDET ÜZERİNE ETKİSİ

42 ÇOCUĞUN Ş İ DDET İÇEREN DAVRAN I ŞLAR I GÖSTERMES İ ŞU KOŞULLAR ALT I NDA GERÇEKLEŞEB İ L İ R:

43 Anne- baba çocuğun psikolojik gereksinimlerini yerine getiremez ve çocukta nefret öfke duygularını uyandırırsa çocuk şiddete yönelebilir. Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:

44 Çocuklar şiddete baş vuran ana babalarını ve örnek aldıkları kişileri taklit ederek şiddeti öğrenir. Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:

45 Ana baba çocuklarının gösterdiği şiddet hareketlerine (başka çocukları dövmeleri gibi) karşı çıkmadıkları sürece çocuk şiddete yönelir. Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:

46 Çocuklar olağan şiddet duygularını boşaltacak olanaklar bulamadığı takdirde şiddet hareketlerine sapabilir. Çocuğun Şiddet İçeren Davranışları Göstermesi Şu Koşullar Altında Gerçekleşebilir:

47 ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ 47 Şiddet, insana insan olduğunu unutturan, kendisinin bile anlayamadığı karmaşık duygular hissettiren bir durumdur Şiddet, insana insan olduğunu unutturan, kendisinin bile anlayamadığı karmaşık duygular hissettiren bir durumdur

48 Hem şiddete doğrudan maruz kalan, hem de annesinin, babasının veya kardeşlerinin sık sık küçük düşürüldüğüne, tehdit edildiğine ya da dayak yediğine şahit olan çocuklar şiddetten olumsuz etkileniyor. Her iki durumda da çocuğun kendine saygısı, büyüklere duyduğu güven duygusu ve yaşam sevinci yara alıyor. Hem şiddete doğrudan maruz kalan, hem de annesinin, babasının veya kardeşlerinin sık sık küçük düşürüldüğüne, tehdit edildiğine ya da dayak yediğine şahit olan çocuklar şiddetten olumsuz etkileniyor. Her iki durumda da çocuğun kendine saygısı, büyüklere duyduğu güven duygusu ve yaşam sevinci yara alıyor. ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

49 Çocuklar yaşanan şiddet ve şiddeti durduramamak ile ilgili suçluluk duygusu, Çocuklar yaşanan şiddet ve şiddeti durduramamak ile ilgili suçluluk duygusu, ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

50 Yetişkinlere karşı duygularında karışıklık (sevgi ve nefreti aynı anda hissetme), Yetişkinlere karşı duygularında karışıklık (sevgi ve nefreti aynı anda hissetme), ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

51 Terk edilmekten korkma, Terk edilmekten korkma, ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

52 Duygularını ifade etmekten korkma, Duygularını ifade etmekten korkma, ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

53 Yaralanmaktan korkma, Yaralanmaktan korkma, ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

54 Yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeni ile kızgınlık duyma, Yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeni ile kızgınlık duyma, ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

55 Depresyon (aşırı mutsuzluk), Depresyon (aşırı mutsuzluk), ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

56 Çaresiz ve güçsüz hissetme, Çaresiz ve güçsüz hissetme, ŞİDDETİN HİSSETTİRDİKLERİ

57 Duygusal değişimler yaşıyorlar. Duygusal değişimler yaşıyorlar.

58 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

59  Kendi telaşınızı, kaygınızı çocuğunuza bulaştırmayın. Zor durumda sakin olabilmek mesajı, zor bir durumda kaldıkları zaman ne yapmaları gerektiği konusunda verilebilecek en güzel derslerden biridir. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

60  Kriz veya problemli bir durumla karşılaştığınızda mümkün olduğunca her gün yaptığınız şeyleri yapmaya devam edin, böylece çocuğunuz da kendini bu stresli ve belirsiz durumda daha rahat hissedecektir. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

61  Televizyonunuzu kapatın. Şiddet içeren şeyler görmekten haberleri izlemekten kaçının. RTÜK’ün belirlediği sınırlamalar sizin için yeterli olmayabilir. Bu konuda kendi kriterlerinizi siz belirleyin. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

62  Cep telefonu sayesinde “çocuğumu izliyorum ondan haberdarım” hatasına düşmeyin. Bu aletler sizin yerinizi alamaz ve çocuğunuzun kiminle nerde vakit geçirdiğini size söyleyemez. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

63  Çocuğunuzun davranışlarını gözleyin. Kabus görüyor mu, okulla ilgili problemi var mı, arkadaşlarıyla problemi var mı, yeme ve iştahlarında bir değişiklik var mı, sürekli karın ağrılarından şikayetçi mi, odada yalnız kalmaktan aşırı derece de korkuyor mu gibi sinyal ve işaretlere karşı duyarlı olun. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

64  Çocukluk döneminde şiddet eğilimlerimizi öncelikle fark etmeyi ve sonrasında kontrol etmeyi (Kavga edip barışmayı, kötü şeyler söylemek içimizden geldiğinde bir süreliğine de olsa kendimizi tutmayı, sakinleşebilmeyi) öğrenmemiz gerekiyor. ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

65 Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

66 1. Öfkenin doğal bir duygu olduğunu düşünün. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

67 2. Kızgınlığın altında yatan üzüntü ve korkularınızla yüzleşin, tanımaya çalışın. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

68 3. Empatik anlayışı geliştirin. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

69 4. En çok öfkelendiğiniz şeyler ve öfkeye verdiğiniz tepkiler konusunda bilinçlenin. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

70 5. Dinlemek ve iyi iletişim kurmak, öfkeyi azaltmak için şarttır. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

71 6. Öfkelenmenize neden olan olumsuz inanışlarınızı değiştirmek için uğraş verin. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

72 7. Gevşemeye yönelik çalışmalar yapın. Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

73 8. İyi bir espri anlayışı bin bir sıkıntıyı yener Öfkemizi Nasıl Kontrol Edeceğiz?

74 74 ÖFKEYLE BAŞA ÇIKMADA ETKİLİ YOLLAR  Nefes egzersizi  Kas gevşetme egzersizi  Spor yapmak  Problem çözme becerisinin öğrenilmesi  Resim, Müzik, Satranç … Etkinlikleri

75 75 ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ  Pek çok sorun kişinin kendisini ifade edememesinden kaynaklanır.Bunu önlemek için; - etkili dinleme, - etkili dinleme, - empatik anlayış, - empatik anlayış, - etkili konuşma becerilerini geliştirmek gerekir. - etkili konuşma becerilerini geliştirmek gerekir.


"ŞİDDET NEDİR? Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları