Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örnek Adam asmaca oyununun programının yazılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örnek Adam asmaca oyununun programının yazılması."— Sunum transkripti:

1 Örnek Adam asmaca oyununun programının yazılması.
Kullanıcı harf tahmininde bulunacak, tahmin ettiği harf gizli kelime içinde varsa ekrana yazılacak, yok ise yanlış sayısı artırılacak. 6 yanlış tahmin yapılırsa “Oyun bitti, kaybettiniz” yazacak. Kelime içindeki tüm harfler doğru tahmin edilirse “Tebrikler, kazandınız” yazacak.

2 strtok fonksiyonu char* strtok(char *s1, const char *s2)
Bir karakter dizisi içinde dizi içinde verilen karakterlerden herhangi biri olup olmadığını kontrol eder. Bulursa ilk karakterin adresini döndürür ve bulunan yerin yerine NULL yazar. Örnek: Kullanıcının girdiği metni, # işaretinin olduğu yerden bölen ve parçaları ayrı ayrı ekrana yazan bir program.

3 Örnek void main(){ char str[] = “Dokuz#Eylül”; char *k= "#";
char* parca = strtok( str, k); printf( "İlk Kelime : %s \n", parca ); parca = strtok( NULL, k ); if (parca!=NULL) printf( "İkinci Kelime : %s \n", parca ); getch(); }

4 Örnek Kullanıcının girdiği metinde kaç kelime olduğunu sayan ve kelimeleri altalta ekrana yazan programı yazınız (Kelime ayıran karakterler: boşluk, virgül, noktalı virgül, nokta)

5 Algoritma & Programlama
Matematiksel Fonksiyonlar

6 Matematiksel Fonksiyonlar
Matematik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan fonksiyonlardır. math.h ve stdlib.h kütüphanelerinde bulunurlar. Pow Sqrt Exp Sin Cos Tan Ceil Floor

7 Trigonometrik Fonksiyonlar
double sin(double x) double cos(double x) double tan(double x) Radyan cinsinden verilen x değerinin sinüs, kosinüs ve tanjantını hesaplar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar: asin, acos, atan

8 Logaritmik Fonksiyonlar
double log(double x) : Verilen x değerinin e tabanına göre logaritmasını hesaplar. Matematikteki ln fonksiyonu ile eşdeğerdir. x değeri 0 veya 0’dan küçük olamaz. double log10(double x) : Verilen x değerinin 10 tabanına göre logaritmasını hesaplar.

9 Üstel Fonksiyonlar exp(x): double exp (double x) ex değerini hesaplar.
pow(x,y): double pow(double x, double y) xy değerini hesaplar. sqrt(x): double sqrt(double x) x değerinin karekökünü hesaplar. hypot(x,y): double hypot(double x, double y) Hipotenüs değerini hesaplar.

10 Yuvarlatma Fonksiyonları
ceil(x): double ceil (double x) x değerini yukarıya yuvarlar. floor(x): double floor(double x) x değerini aşağıya yuvarlar. Mutlak Değer Fonksiyonları abs(x): int abs(int x) x değerinin mutlak değerini hesaplar. labs(x): long labs(long x) long tipinde verilen x değerinin mutlak değerini hesaplar. fabs(x): double abs(double x) double tipinde verilen x değerinin mutlak değerini hesaplar.

11 modf(x,y): double modf(double x, double *y)
double tipindeki x sayısını, tamsayı ve ondalık kısmı olarak ikiye ayırır. Tamsayı değeri y’de saklanır, ondalık kısmı geri döndürülür. fmod(x,y): double fmod(double x, double y) (x/y) gerçel sayı bölme işlemi sonucunda kalanı verir.

12 Örnek Kullanıcı 0 girene kadar girdiği sayının karekökünü (sqrt(a)), kuvvetini (pow(a,b)) ve e’nin a. kuvvetini (exp(a)) hesaplayıp ekrana yazan programı yazınız.


"Örnek Adam asmaca oyununun programının yazılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları