Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi DEREKARABAĞ ORTAOKULU EĞİTİM SUNULARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi DEREKARABAĞ ORTAOKULU EĞİTİM SUNULARI."— Sunum transkripti:

1 ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi DEREKARABAĞ ORTAOKULU EĞİTİM SUNULARI

2 20.04.2015

3 ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ Anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır. Anne babanın tutum ve davranışlarını oluşturan nedenler incelendiğinde tüm tavır alışlarda olduğu gibi, anne babaların çocuklarına takındıkları tavrın da bir öğrenme ürünü olduğu görülür

4 20.04.2015 Anne Babaların, Çocuklarına Kar ş ı Tavırlarını Etkileyen Ba ş lıca Faktörler Nelerdir?.

5 20.04.2015 Anne ve babanın zihinlerindeki çocuk modeli (hayali çocuk), Toplumun kültürel değerleri, Anne babanın üstlendiği ebeveyn rolü ile ilgili olarak kendisini yeterli hissedip hissetmediği, Çocuklarının sayı, cinsiyet ve kişilik özelliklerinden memnun olup olmamaları. Anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri, Aile içinde eşler arasındaki ilişkinin niteliği.

6 20.04.2015...

7 20.04.2015 AİLE MODELLERİ TUTARSIZ AİLE MÜKEMMELİYETÇİ AİLE DEMOKRATİK AİLE AŞIRI OTORİTER VE REDDEDİCİ AİLE AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ AİLE AŞIRI KORUYUCU AİLE

8 20.04.2015 AŞIRI OTORİTER AİLE TUTUMU Çocuğa söz hakkı tanınmaz. Uygulanan kuralların mantıklı bir açıklaması yoktur veya olsa da çocuğa açıklanmaz. Kurala uymayanlar cezalandırılmalıdır görüşü hakimdir. Eleştiri ve aşağılama çok sık görülür. Sürekli çocukların yanlışları vurgulanır, olumlu hareketleri görmezden gelinir. Çocuğa şefkat, sevgi, sıcaklık verilmez,

9 20.04.2015 Aşırı Otoriter Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Çocukta kendine güven duygusu oluşmaz. Pasif ve edilgen bir kişilik sergilerler. Yaratıcılık engellenir. Hata yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır görüşünü benimserler.

10 20.04.2015. Rutin ve sınırları belli olan iş ve meslekleri seçerler. En küçük bir hatada bile hoşgörüleri olmayabilir. Okul yaşamlarında fazla başarılı olamazlar. Anne-babalarının (veya bir otoritenin)olmadığı ortamlarda kendilerini boşlukta hissederler ve bir otorite bulma arayışı içine girerler.

11 20.04.2015 AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ AİLE TUTUMU Çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Kurallar yok denecek kadar azdır. Aile ‘yaşayarak öğrensin’ mantığını sürdürerek müdahalede bulunmaz. Çocuğa tanınan haklar sayısız, görev ve beklentisi en az düzeydedir.

12 20.04.2015. Aile kimi zaman göz dağı verip, cezalandırır. Fakat hiç bir konuda caydırıcılık söz konusu olmaz. Anne-baba çocuğun davranışının yanlış olduğunu görse bile ‘özgür olmalı’ anlayışı ile hareket ettiğinden müdahale etmez.

13 20.04.2015 Bu tür tutumlar, genellikle orta ya ş ın üstünde çocuk sahibi olan ailelerde ya da tek çocuklu ailelerde görülür.

14 20.04.2015 Aşırı Hoşgörülü Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Anne-babasına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterir. Bencil ve şımarık olur. Eleştiriye açık değillerdir. Başkaldırıcı olur ve toplum dışı davranışlar sergiler.

15 20.04.2015. Kuralsızlığa alışan çocuklar, okuldaki kurallarla karşılaşınca okula ve arkadaş çevresine uyum sağlamakta zorluk çekebilirler. Her istediklerini elde ettiklerinden bir süre sonra yaşadıkları doyumsuzluk ileride zararlı alışkanlıklar edinmelerine sebep olabilir.

16 20.04.2015 AŞIRI KORUYUCU AİLE TUTUMU Bu ailelerde anne- babalar çocuğa gereğinden fazla özen gösterip onu denetim altında tutarlar. Çocuğun başına kötü şeyler gelir diye kendi başına bir şeyler yapmasına izin vermezler. Çocuğun tüm ihtiyaçları büyükleri tarafından karşılanmaya çalışılır.

17 20.04.2015 Aşırı Koruyucu Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Çocuğun aşırı bağımlı,ürkek,çekingen ve güvensiz bir kişilik geliştirmesine neden olur. Çocuğun hatalarının sonucunu yaşayarak öğrenmesine izin verilmez,sorumluluk duygusunun gelişmesi engellenir. Çocuk ileriki yaşamında karar almakta ve uygulamakta zorluk çekeceği gibi yaşama karşı içinde bir korku oluşturur.

18 20.04.2015. Çocuğun kişiliği gelişmez.İnatçı,istediğini tutturan,mantıksız kavgalar çıkaran,çabuk mutsuz olan bir çocuk ve ileride benzer niteliklere sahip bir yetişkin olur. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta güçlük çeker. Karşılaştığı sorunlarla başa çıkamayacağına inanır ve sürekli hata yapma eğilimi içindedir.

19 20.04.2015 TUTARSIZ AİLE TUTUMU Genellikle genç ebeveynlerde ve ilk çocuğun yetiştirilmesinde görülür, Eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmaları temel sebeptir, Çocuğun yaptığı bir davranış bazen çok sert bir tepki alabilirken, bazen de çok olumlu karşılanabilmektedir,

20 20.04.2015 Tutarsız Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Bir davranışın kimi zaman ödüllendirilmesi kimi zaman da cezalandırılması çocuğun ne zaman, nerede, ne yapacağını bilememesine yol açar. Çocuk hangi davranışın nerde ve ne zaman yapılmayacağını kestiremez. Ayrıca yaptığı davranışın doğru olup olmamasından daha çok “Ne zaman yaparsam cezadan kurtulabilirim “ düşüncesiyle ilgilenir.

21 20.04.2015. Kendi görüş ve düşüncelerini aktaramazlar. Çocuk kendini kanıtlamak ve dikkatleri üzerine çekmek için, ürkek, yumuşak huylu, söz dinleyen ya da kendi benliğini ve bağımsızlığını göstermek için kavgacı, sinirli bir çocuk olabilir. Zamanla çevrelerindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilirler.

22 20.04.2015 MÜKEMMELİYETÇİ AİLE TUTUMU Anne baba çocuğundan her şeyin en iyisini bekler. Kendi gerçekleştiremediği yaşantıları çocuğunun gerçekleştirmesini ister ve çocuk olduğu gibi kabul edilmez. Aile, bedensel ve zihinsel yönden beklentileri karşılaması için çocuğu kapasitesinin çok üstünde eğitimlere tabii tutar.

23 20.04.2015. Çocuktan aşırı titizlik ve temizlik beklenir. Kurallar ve kalıplar belirlenir ve çocuğun bunlara mutlaka uyması beklenir. Çocuğa bütün çocukça davranışlar yasaklanır. Arkadaş seçimi de aileye aittir.

24 20.04.2015 Mükemmeliyetçi Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Aşırı titiz yada tam tersi dağınık çocuklardır. Kendilerine güvenleri yoktur. Başarısızlığa uğradıklarında kolayca hayal kırıklığı yaşarlar. Yanlış yapmaktan korkarlar. Okuldaki sıraları hep derli toplu,ders aralarında ödev yapan, grup çalışması yapmak gerektiğinde şikayet eden,bir işi tam yapmak için günler öncesinden çalışmaya başlayan çocuklardır.

25 20.04.2015 DEMOKRATİK AİLE TUTUMU Çocuk tüm yönleriyle kabul edilir, Çocuğa yol gösterir ama alacağı kararlar konusunda serbest bırakır, Aile içinde kurallar ve sınırlar herkes için ve hep birlikte belirlenir ve bu sınırlar içinde çocuk özgürdür, Kuralların mantıklı açıklaması yapılır, Aileyi ilgilendiren kararlar birlikte alınır. Her konuda çocuğun düşün- ce ve fikirleri dinlenir, Anne-baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duyguların- da net ve açıktır.

26 20.04.2015 Demokratik Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri Sosyalleşmiş, işbirliğine yatkın çocuklardır. Arkadaş canlısı ve duygusaldırlar. Sosyal açıdan dengeli ve mutlu bireylerdir. Özgüvenleri yüksektir, sorumluluk sahibidirler, Kendine ve başkalarına güvenir. Yaratıcı ve bağımsızdır, Kurallara ve otoriteye saygı duyar.

27 20.04.2015 UNUTMAYIN! ÇOCUKLARINIZI KENDİ DEVİRLERİNİZ İÇİN DEĞİL, ONLARIN DEVİRLERİ İÇİN YETİŞTİRMELİSİNİZ…

28 20.04.2015 SINAV BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ Aileler kendileri de, sınav sonucu ile ilgili kaygılar yaşayabilir. Bu da öğrenciye yansır. Bu durumda aile de bu tür kaygılardan kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Olumlu düşünün. İnsanların içinde hep iki ses vardır. ‘Biri felâket tellallığı yapar ve hep olumsuzluğun sesi olur. Diğeri ise hep iyi şeyleri söyler ve olumlu düşünür. çocuklarımıza güvenin!!! Onları küçümsemeyin!!! Ailelere öncelikle şunu hatırlatmak isteriz ki araştırmalar baskıcı ve otoriter tutumlar ile başarı arasında olumsuz bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Baskıcı tavırlar, öğrencinin zihinsel ve duygusal enerjisini esas amaç olan eğitimden saptırmakta ve bu yaklaşımlara boyun eğme ya da karşı gelme şeklinde tavırlar geliştirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yapılması gerekenler çok iyi bilinmelidir.

29 20.04.2015. Aile, çocuklarının çalışma isteğini artırmalı; kaygılarını giderici: "Sen bizim evlâdımızsın. Sana olan sevgimiz sınavla ilgili değil. Sınavı kazanamazsan da sen bizim evlâdımızsın ve seni yine seveceğiz. Ama kazanman için de üzerimize düşeni yapacağız. Senin de elinden geleni yapacağına inanıyoruz. Ama elinden geleni yaptıktan sonra da kazanamaman bizce çok doğal." şeklinde telkinlerde bulunmalıdır. Aile, çocuklarının sınavlara hazırlanması için gerekenleri ellerinden geldiğince yerine getirmeli, onlara maddi ve manevi koşullar hazırlamaya çalışmalıdır. Aileler, çocuklarının zekâlarını sınavla ölçme yanlışlığına düşmemelidir. "Sen akıllıysan bu sınavı kazanırsın. Kazanamazsan aklından şüphe ederiz." gibi yaklaşımlardan uzak durmalıdır.

30 20.04.2015. Çocuğunuzun sınırlarını zorlamayın ve onu iyi tanıyın “Bi çalışsa başaracak ama” Sınavı kazanamadığında yaşayacaklarını bir ceza gibi göstermeyin Karar verme ve sorumluluğunu almasını sağlayın Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçının (yemeğini odasına getirmek gibi) ve bunları başına kalkmayın Kendi hayatınızı unutmayın,kendi gençliğinizi unutmayın. Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. İnanın lisedeki öğrenciler bundan hiç hoşlanmıyorlar. (filancanın oğlu, falancanın kızı ile başlayan cümleler onları sadece sizden uzaklaştırıyor.) Çocuğunuzu taktir edin

31 20.04.2015. Birbirinize bağlılığın amaç sınavların araç olduğunu unutmayın Kendini doğrulayan kehanete inanın. Yani ne düşünürseniz onun gerçekleşme ihtimali yüksektir. OLUMLU bir bakış açısı geliştirin ki olumlu olsun. Kendi problemlerinizi çocuğunuza hissettirmeyin. Çünkü çocuklar yaşları kaç olursa olsun anne ve babasının anlaşabiliyor olmasından mutlu olurlar. Anne ve baba arasındaki anlaşmazlık onları tedirgin eder, kaygılandırır, motivasyonunu bozar. Sınavı kazanamazsa mutlu olacağı başka amaçlar bulmasına yardımcı olun. Çünkü üniversiteyi bitirip de açıkta kalan bireyler var. Önemli olan onun ayakta kalabilmesi, kendi ekmeğini kazanıyor olması, sağlığının iyi olması.

32 20.04.2015. Ders dışında da kendine zaman ayırmasına teşvikte bulunun. Her zaman onunla olduğunuzu hissettirin. Gücünü fark etmesini sağlayın Hatalarından ders almasına yardımcı olun Yapamadıklarına değil yaptıklarına bakmayı öğretin Çocuğunuzu araç olarak görmeyin Diploması olan güvensiz,pısırık,şevksiz biri olmasındansa güçlü,girişken ve sorumluluk sahibi biri olmasının daha önemli olduğunu unutmayın Kurnaz açıkgöz biri olmasındansa başkalarının haklarına saygılı üretken kazanan biri olmasını önemseyin

33 20.04.2015. Başarının sadece çalışmakla elde edilmediğini unutmayın. Başarı için; İstemek, İnanmak, İnat Etmek, Amaçlı olmak, Kendini Sevmek, Sorumluluklarını Üstlenmek gerekir. SINAV ARAÇTIR ÖNEMLİ OLAN AMAÇLARIMIZDIR

34 20.04.2015

35 . TEŞEKKÜRLER…


"ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi DEREKARABAĞ ORTAOKULU EĞİTİM SUNULARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları