Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9) ISO 9001:2008’E GÖRE FARKLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9) ISO 9001:2008’E GÖRE FARKLAR."— Sunum transkripti:

1 ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9) ISO 9001:2008’E GÖRE FARKLAR

2 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
Müşteri şartları ve bunların referans verdiği teknik şartnameler, kalite planının bir parçası olarak ürün gerçekleştirme planlamasına dahil edilmelidir.

3 Özel Müşteri Şartları

4 Özel Müşteri Şartları

5 APQP APQP, adını ingilizce “Advanced Product Quality Planning” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “İleri Ürün Kalite Planlaması” anlamına gelir. APQP, Otomotiv sektörüne yönelik üretimin nasıl gerçekleştirileceği, hangi şartların kullanılacağı, üretirken gerekli olan malzeme, makine, insan, para ve yöntemleri belirleyip, müşterilere en kısa zaman ve düşük fiyatta sunmayı sağlayabilecek bir sistem oluşturmayı amaçlar. APQP, bir ürünün müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi amacıyla gerekli adımların tanımlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayan yapısal bir yöntemdir.

6 APQP

7 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Müşterinin Belirttiği Özel Karakteristikler Kuruluş, müşterinin belirlediği özel karakteristikleri belirlemeli, dokümante etmeli ve bu karakteristikleri kontrol altına almalıdır.

8 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.2.2.2 Kuruluşun Üretiminin Fizibilitesi
Kuruluş, sözleşmenin gözden geçirilmesi sürecinde, risk analizleri de dahil olacak şekilde teklif edilen ürünün yapılabilirliğini araştırmalı, doğrulamalı ve sonuçlarını dokümante etmelidir.

9 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.3.1.1 Disiplinler Arası Yaklaşım
Kuruluş, ürün gerçekleştirme hazırlığı için disiplinler arası bir yaklaşım kullanmalıdır. Disiplinler arası yaklaşım aşağıdakileri kapsar, Özel karakteristiklerin geliştirilmesi / sonuçlandırılması ve izlenmesi Potansiyel risklerin azaltılmasına yönelik faaliyetlerle birlikte HTEA’ların geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi Kontrol planlarının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi NOT Disiplinler arası yaklaşım genel olarak, kuruluşun tasarım, imalat, mühendislik, kalite , üretim ve diğer uygun çalışanlarını içerir.

10 Ürün Kalite Planlaması Zamanlama Diyagramı
ÜRÜN TASARIM VE GELİŞTİRME PROSES TASARIM VE GELİŞTİRME ÜRÜN VE PROSESİN GEÇERLİ KILINMASI ÜRETİM PLANLAMA GERİ BİLDİRİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER Kavramın Oluşması/Onayı Projenin Onayı Prototip Ön Seri Üretim Seri Üretim PROJENİN TANIMLANMASI VE PLANLANMASI ÜRÜN TASARIMI VE ÜRÜN GELİŞTİRME DOĞRULAMASI PROSES TASARIMI VE PROSES GELİŞTİRME DOĞRULAMASI ÜRÜN VE PROSESİN GEÇERLİLİK KAZANMASI

11 7.3 Tasarım Girdiler Süreç Çıktılar
Ürün Tasarımı 7.3 Tasarım Girdiler Süreç Çıktılar Özel karakteristikler, tanımlamalar, izlenebilirlik ve paketleme gibi müşteri ihtiyaçları Bilginin kullanımı: kuruluş, benzer türde projelerinden, rakip analizlerinden, tedarikçi geri beslemesinden, kendi girdilerinden, sektör verilerinden ve diğer konu ile ilgili kaynaklardan yararlandığı bilgileri yaymak için bir proses tanımlamalı. Ürün kalitesi, ömrü, güvenilirliği, dayanıklılığı, bakım yapılabilirliği, zamanlaması ve maliyeti için hedefler. Tasarım HTEA, güvenilirlik sonuçları, Ürünün özel karakteristikleri ve şartnameleri, Uygun olduğunda ürün hatalarına ait kanıtları, Ürüne ait teknik çizimler veya matematiksel verileri, Ürün tasarım gözden geçirme sonuçlarını, Uygulanabilir olan yerlerde tanı kılavuz bilgileri Başlama Planlama Uygulama aşamaları Gözden geçirme Doğrulama Geçerlilik Bitiş

12 7.3 Tasarım Girdiler Süreç Çıktılar Ürün tasarım çıktısı verileri,
Süreç Tasarımı 7.3 Tasarım Girdiler Süreç Çıktılar Ürün tasarım çıktısı verileri, Üretkenlik, proses yeterliliği ve maliyet için hedefleri, Müşteri ihtiyaçları ve Önceki geliştirmelerden edinilen tecrübeler. İmalat süreci akış şemaları, İmalat proses HTEA’ları, Kontrol planları (Bkz ), Çalışma talimatlarını, Proses onayı kabul kriterleri, Kalite, güvenilirlik, bakımı yapılabilirlik ve ölçülebilirlik verileri, Uygun olan yerlerde hata önleme faaliyetlerinin sonuçları, Ürün/imalat prosesi uygunsuzluklarının hızlı tespiti ve geri bildirimi için yöntemleri. Başlama Planlama Uygulama aşamaları Gözden geçirme NOT İmalat proses tasarımı, problemlerin önem derecesini bulan metodların kullanımını ve risklerin karşılaşma olasılığını içerir. Doğrulama Geçerlilik Bitiş

13 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.3.2.3 Özel Karakteristikler
Kuruluş özel karakteristikleri tanımlamalı ve Kontrol planı tüm özel karakteristikleri içermeli, Müşteri tanımlamalarına ve sembollerine uymalı ve Teknik resimler, HTEA’ lar, kontrol planları ve müşterinin özel karakteristik sembolü veya kuruluşun eşdeğer sembolü veya özel karakteristikleri etkileyen proses adımlarını içeren operatör talimatlarından oluşan proses kontrol dokümanlarını tanımlamalı.

14 Kontrol Planı

15 Kontrol Planı

16 Kontrol Planı

17 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.3.6.3 Ürün Onay Prosesi
Kuruluş müşteri tarafından belirtilen, ürün ve imalat proseslerinin onay prosedürlerine uymalıdır. NOT Ürün onayı, imalat prosesinin doğrulanmasından hemen sonra gerçekleştirilmelidir. Bu ürün ve imalat proses onay prosedürü, aynı zamanda tedarikçilere de uygulanmalıdır.

18 PPAP PPAP adını ingilizce “Production Part Approval Process” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Üretim Parçası Onay Prosesi ” anlamına gelir. PPAP, otomotiv sanayinde, üretilecek yeni bir ürünle ilgili geçerli kılmada teknik dataların oluşturulması, Ürüne özgü imalat planlaması ve sunumunun yapılmasında karşılıklı sorumlulukların anlaşılması esaslarına dayalı olarak faaliyetlerin yürütülmesini amaçlar. PPAP, müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek ve imalatçının prosesinin gerçek imalat şartlarında ve adetlerinde bu gerekleri karşılayacağına emin olmak için kullanılan bir araçtır. PPAP sunumu tedarikçi için kontrol listesi anlamını taşır. Tedarikçi yaptığı ürün için gerekli dokümantasyon ve kontrollerin tam olup olmadığını bu liste ile birlikte kontrol eder.

19 PPAP


"ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9) ISO 9001:2008’E GÖRE FARKLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları