Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇERİK Nasıl bir çocuk yetiştirmek İstiyorsunuz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇERİK Nasıl bir çocuk yetiştirmek İstiyorsunuz?"— Sunum transkripti:

1 İÇERİK Nasıl bir çocuk yetiştirmek İstiyorsunuz?
Olumsuz aile tutumları Sağlıklı aile tutumu Anne ve Babalara Tavsiyeler GATA

2 Nasıl Bir Çocuk Yetiştirmek İstiyorsunuz?
GATA

3 GATA

4 GATA

5 Çocuk yetiştirme anne karnında başlar ...
Bebekken şekillenir .... GATA

6 KİŞİLİK GELİŞMESİ VE YAPILANMASINDA TEMEL, ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ATILIR
GATA

7 BENLİK İMAJI Çocuğun benlik imajını etkileyen faktörlerden birisi anne babası diğeri ise,arkadaşlarıdır. Çocuk asıl ve en önemli desteğini anne babadan alır. Çocukların sevgi, saygı ve anlayış içinde büyütülmeleri sağlıklı kişilikler geliştirerek toplumda katılımcı ve üretken bireyler olmaları açısından çok önemlidir. GATA

8 AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE DOYUM SAĞLAYABİLEN ÇOCUKLAR uyumlu bir kişilik geliştirerek toplumda olumlu ilişkiler kurup, öz saygılarını geliştirmekte ve başkalarının haklarına saygı gösterip sorumluluk almayı öğrenmektedirler. GATA

9 Aile ilk özdeşim modelidir.
GATA

10 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
0 – 2 YAŞ BEBEKLİK DÖNEMİ 2 – 6 OYUN DÖNEMİ 6 – 12 OKUL DÖNEMİ 12 – 18 ERGENLİK DÖNEMLER BEDENSEL GELİŞİM ZİHİNSEL GELİŞİM PSİKOLOJİK GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM GATA

11 ilk gençlik yıllarıdır.
İlköğretim dönemine rastlayan erinlik, ilk gençlik yıllarıdır. Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğunun yerini tedirgin, güç beğenen ve çabuk tepki gösteren bir genç almıştır. Duyguları hızlı iniş çıkışlar gösterir. Tepkileri önceden kestirilmez. Derslerine ilgisi azalmıştır. Dikkati dağınıktır. Evde durmak istemez, önerilere aldırmaz, beslenmesi düzensizdir. GATA

12 İlgileri artmış gelgeç hevesleri çoğalmıştır.
Başkaları tarafından nasıl göründüğünü merak eder. Dinlediği müzik, beğendiği sanat etkinlikleri değişiktir. Uzun uzun hayaller kurar. Günlük tutmaya başlar. Şiir, öykü yazmaya özenir. Yazdıklarında gizliliğe dikkat eder. GATA

13 Bu dönem için çelişkili duygusal ve davranış özellikleri olağan sayılır.
Bazı gençler çalkantıyı daha az yoğunlukta yaşayıp çabucak uyum sağlarken bazıları zaman zaman bu süreçte daha yoğun uyumsuzluk problemleri yaşayabilirler. Yinede bu tür davranışların görüldüğü yaşlar ilk gençlik yıllarıdır. GATA

14 Döneme bakıldığında gencin içinde bulunduğu durum kolaylıkla anlaşılabilir. Aniden hızlanan büyüme genci zamansız yakalamıştır. Ana baba ve çevre gence yetişkin gözü ile bakıp ona göre davranış bekledikleri gibi, "daha sen çocuksun" ifadesi ile onu şaşırtabilirler. Çünkü genç büyümek için sabırsızlanmakta ise de bir türlü çocuksu davranışlardan kurtulamamaktadır GATA

15 Ergenlik döneminde genç yeni arayışlar içindedir.
Bu arayışların ilki ve en önemlisi kimlik arayışıdır. GATA

16 AİLELERİN ŞİKAYETLERİ
Hırçınlaştı. Ders çalışmıyor. Sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor diyor. En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alıyor. Okuduğunu anlamıyor gibi. Durgunlaştı, dalgınlaştı. Çabuk karamsarlığa düşüyor. Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşıyor. Sert karşılıklar veriyor. İleri derecede alıngan. Derslerinde gene başarılı ama oyuna, eğlenceye çok düştü. Olur olmaz her şeye ağlıyor. Evde huzursuz dışarıda sıkılgan. GATA

17 Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor
Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor. Siz bana karışmazsınız diyor. Babasından çekindiği için dolambaçlı yollara sapıyor. Derslerinde başarılı. Hiç sorun çıkartmayan bir çocuk. İki kez okula gitmemiş. Arkadaşlarıyla gezmiş. Sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok şaşırttı. Çok harçlık istiyor. Çok geziyor,eve girmek istemiyor. Spora çok düştü. Derslerine boş veriyor. Banyoya sokamıyoruz. Ellerini bile yıkatamıyoruz. Saçını kestiremiyoruz. Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Başına buyruk olmak istiyor. Kötü söz, tatlı söz hiçbiri sonuç vermiyor. Bir psikologla mı görüşmeliyim? GATA

18 Bir genç için dolup taşan enerjisini en iyi değerlendirme yolu spor ve kültürel faaliyetlere yönlendirmedir GATA

19 OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI

20 Çocuğun anne-babadan aldığı iki şey vardır: Sevgi ve Eğitim
Aile Tutum Modeli Çocuğun anne-babadan aldığı iki şey vardır: Sevgi ve Eğitim

21 Aile Tutum Modeli SEVGİ Kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi bütün olumlu duyguları içerir.

22 Aile Tutum Modeli EĞİTİM
Öğretilen herşeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları, kuralları, inançları, değer yargılarını, görgü kurallarını ve insanın sosyalleşmesi için gerekli olan tüm toplumsal değerleri kapsar.

23 Olumsuz aile tutumlarında ailenin verdiği sevgi ya yetersiz veya aşırı, eğitim ise gevşek ya da sıkı olmaktadır.

24 Aşırı sevgi tutumunda:
Anne babanın çocuğu aşırı koruması, çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesidir. Genellikle anne çocuk ilişkisinde ortaya çıkan bu durumun ardında annenin duygusal yalnızlığı yatmaktadır. Aile çocuğu sevgiye boğucu, onu çok koruyucu ve aşırı kollayıcıdır. Bunun sonucu olarak çocukta bağımlılık ve güvensizlik gelişir. Çocuk karşılaştığı her olayda anne-babasına yaslanır, onlara güvenir fakat kendisine güvensizdir. Bu tutum çocuğun otoriter bir birey olmasını engeller.çocuğun sosyal gelişimini zedeler

25 Güvensizlik içinde yetişen çocuklarda ise ufacık bir sorun bile okul başarısızlığı, uyum güçlüğü, yalan söyleme tırnak yeme gibi sorunlar ve davranış bozuklukları ile kendini gösterebilir. Bu tür davranışlar daha sıklıkla aşırı kollayıcı ve koruyucu tutum sergileyen ailelerin çocuklarında görülebilir. GATA

26 Sevgi yetersizliği veya yokluğu
sonucu ise, çocukta kendine ve çevreye karşı güvensizlik ve olumsuz duygular gelişir. Anne-babanın, çocuğu yalnız bırakma, görmezlikten gelerek dışlaması durumudur. Bu gruba giren anne-baba hoşgörü ile boşvermeyi birbirine karıştırırlar. Sonuç:anne-baba-çocuk üçgeninde iletişim kopukluğu oluşur. ebeveyn ilgisizliğiyle, çocuğun öğretmen ve arkadaşlarına olumsuz davranışları ile çevresindeki eşyalara verdiği zarar arasında yakın bir ilişki bulunmuştur

27 Sıkı eğitim: Çocuğa olur olmaz yasaklar koyma ve yaşanmaz kurallar ile çocuğu yetiştirmedir. Anne-baba katı bir disiplin uygular.Çocuk her duruma uymak zorunda bırakılır Sonuç:aşırı baskılı, otoriter tutum, çocuğun kendine olan güvenini ortadan kaldıran,onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur çocuk, uslu,nazik olmasına karşın,küskün ,silik, çekingen, başkalarının etkisinde çabuk kalabilen bir yapıya sahip olabilir

28 OTORİTER, ELEŞTİRİCİ ANNE - BABALAR
Çocukları üzerinde baskı kurarlar. Çocuklarının çabalarını göremezler. Çocuklarını dinlemezler. Sürekli eleştiren, yargılayan, suçlayan anne, babalardır. Sadece kendi kuralları, istekleri, duyguları ön plandadır. Her zaman hakimiyet anne – babadadır. Çocuk ne yaparsa yapsın hep eleştirilir, suçlanır. GATA

29 Bu tarz anne – baba tutumu çocuklarda;
Kendini, duygularını ifade edememe, İçine kapanıklık, güvensizlik, Saldırganlık ve davranış sorunları davranışlarını geliştirir. GATA

30 AŞIRI KORUYUCU ANNE - BABALAR
Çocuklarına hayat tecrübesi yaşama fırsatı tanımazlar. Çocuklarının büyüdüğünü fark etmeyip bebekmiş gibi davranırlar. Çocuklarına hiçbir iş ve sorumluluk vermezler, her şeyi kendileri yaparlar. Bu anne – baba tutumunda çocuğun; Özgüven duygusu gelişemez. Kendi başına hiçbir şey yapamaz, yapacağına inanmaz. Dolayısıyla huzursuz ve kaygılı olur. GATA

31 Anne – babaya bağımlı olur. Sorumluluk duygusu, bilinci gelişemez.
İçe dönük yada saldırgan olur. Davranış bozukluğu (tırnak yeme, kekemelik,okul fobisi, yalan, ...vb.) görülür. GATA

32 Gevşek eğitimde: çocuğun olumsuz davranışları aşırı hoşgörü ile karşılanır genelde orta yaşın üzerinde çocuk sahibi olan ailelerde ya da kalabalık yetişkinler grubu içinde tek çocuk olması nedeniyle rastlanmaktadır. bu ailelerde çocuk insiyatif kullanabilen tek kişidir. her türlü ihtiyaçları kayıtsız şartsız karşılanmaktadır. sonuç:bu tür çocuklar,yetişkin olduklarında da toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya başlarlar okul (toplum) kuralları karşısında hayal kırıklığına uğrarlar ve kolay uyum sağlayamazlar.

33 Yetersiz Sevgi + Gevşek Eğitim
OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ Yetersiz Sevgi + Gevşek Eğitim Gevşek Eğitim Sıkı Eğitim Yetersiz Sevgi Aşırı Sevgi PASİF DONUK

34 SAĞLIKLI VE ETKİLİ ANNE - BABALAR
Çocuklarına güvenirler. Onları takdir eder ve överler. Küçük yaşlardan itibaren sorumluluk verirler. Yeni deneyimler yaşamaları için cesaretlendirirler. GATA

35 ANNE VE BABALARA TAVSİYELER
GATA

36 Sınava hazırlanan genç neler yaşıyor ?
* Sınavın stres kaynağına dönüşmesi * Yarış içerisinde olma hissi * Ekonomik kayıp * Çevrenin de etkisi ile sınavı ”olmak ya da olmamak mücadelesi” olarak algılamak * Sosyal ilişkilerin ve eğlenme zamanlarının  azalması * Arkadaş grubundaki bağımlılık * Arkadaş çevresinde “kendisel beklenti” * Ailenin sınav sonuçlarına yaklaşımı GATA

37 Sınava hazırlanan bir öğrencinin anne ve babasına önemli görevler düşmektedir. Bu görev ailenin bütçesinin sınırlarını zorlayarak çocuğuna en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve ona uygun çalışma şartlarını hazırlamakla sınırlı değildir. GATA

38 ? Kaç saat ders çalıştın? GATA

39 Sınavdan kaç puan aldın?
GATA

40 İstanbul dışında bir yer kazanırsan göndermem !
GATA

41 Bu senin son şansın ! GATA

42 BU SÖZLER SİZE TANIDIK GELİYOR MU?
GATA

43 Çocuğun kaygısı arttırılmamalıdır
Çocuğun kaygısı arttırılmamalıdır. Sınava hazırlandığı dönemde anne babaya düşen en önemli görev onları çalışmaya teşvik etmektir. Bu tür yaklaşımlar öğrenciyi çalışmaya teşvik etmez, tam tersine yükselen kaygı sebebiyle onu adeta kıpırdayamaz hale getirir. GATA

44 Çocuğun sınırları zorlanmamalıdır
Çocuğun sınırları zorlanmamalıdır. Anne ve babalar genelde kendi hayatlarında gösteremedikleri başarıyı çocuklarında görmek isterler. Ancak çocukların kapasitesi, ailenin istediği kriterler için yeterli olmayabilir.Ailenin kendi özlemleriyle; çocuğunun sınırları arasında gerçekçi bir denge kurması gerekmektedir. GATA

45 PEKİ BU DENGE KURULAMADIĞINDA NEOLUYOR?
GATA

46 Öğrenci sınavda başarılı olamazsa yaşacaklarını bir ceza gibi göstermeyin. Kazanamazsan ….. Okuluna gitmek zorunda kalacaksın. GATA

47 ÇOCUKLARIMIZI OLDUĞU GİBİ KABUL EDELİM
Çocuklarımıza sadece insan oldukları için değer verelim. Başarılı, zeki, çalışkan, sarı saçlı, uzun boylu, sessiz, konuşkan ...vb. olduğu için değerli görüp; Tembel, yaramaz, sıska, kısa ... vb. olduğu için değersiz görmeyelim. Her koşulda değerli olduklarını onlara hissettirelim. GATA

48 ÇOCUKLARIMIZI KOŞULSUZ OLARAK SEVELİM
Çocuğumuza duyduğumuz sevgiyi ve ilgiyi her hangi bir koşula bağlamayalım. İyi ki benim çocuğumsun “Senin gibi” bir çocuğum olduğu için çok mutluyum... GATA

49 ÇOCUKLARIMIZI KESİNLİKLE HİÇ KİMSEYLE KIYASLAMAYALIM
Kıyaslama;Çocuğu olduğu gibi, bir birey olarak kabul etmeme anlamına gelir ve çocuğun kişilik gelişimini zedeler. Her birey farklıdır, eşsizdir, kendine özgüdür. Bu nedenle hiç kimse başka biriyle kıyaslanmamalıdır. Çocuklarımızı kardeşleriyle, akraba çocuklarıyla, arkadaşlarıyla kıyaslamayalım. GATA

50 İnanın çocuklarınız daha çok inciniyor...Güven duyguları sarsılıyor...
Siz başkalarıyla kıyaslandığınızda kendinizi nasıl hissedersiniz? (Eş olarak, ana-baba olarak) ....’nın babası – annesi – böyle yapıyorlar. Sen neden yapmıyorsun? deseler ne hissedersiniz? İncinir, hatta kızar, kendinizi kötü hissedersiniz değil mi? İnanın çocuklarınız daha çok inciniyor...Güven duyguları sarsılıyor... Kendilerini değersiz hissediyorlar... Hiçbir işe yaramadıklarını düşünüyorlar ... GATA

51 KIYASLANAN ÇOCUĞUN: Kendine güveni sarsılır,engellenir.
Kişiliği incinir, yara alır. Başarmak için çaba harcamaz. Saldırgan ya da içedönük davranışlar geliştirir. Kendisini olumsuz, değersiz değerlendirir. GATA

52 ÇOCUKLARIMIZIN “KENDİLERİ OLMALARI” İÇİN FIRSATLAR OLUŞTURALIM
Özgürlüklerini ortaya çıkaralım. Çocuğunuzun sizden ayrı bir kişilik geliştireceğinizi kabul edin. Onu anlamaya, tanımaya ve aranızda anlamlı bir sevgi köprüsü oluşturmaya özen gösterin. O siz değil ... sizin kopyanız değil. GATA

53 Sizin yaptıklarınızı yapmak, sevdiklerinizi sevmek, sevmediklerinizi sevmemek zorunda değiller.
Çocuklarınızı hem gelişim özellikleriyle hem de ilgi ve yetenekleriyle tanımaya, anlamaya çalışın. Çocuklarınıza “ben senin yaşındayken..., bizim zamanımızda...,” gibi gereksiz, incitici ve aşağılayıcı cümleler kurmayın. GATA

54 Çocuklarınızın olumsuzluklarını ortaya koymayın.
ÇOCUKLARIMIZI OLUMLU DAVRANIŞLARIYLA, İYİ ÖZELLİKLERİYLE VE YAPABİLDİKLERİYLE FARK EDİN Çocuklarınızın olumsuzluklarını ortaya koymayın. Olumlu davranışlarını, iyi yönlerini sürekli dile getirip ödüllendirerek pekiştirelim. Olumsuz davranışlarını, hatalarını bazen görmezden gelerek söndürmeye çalışalım. Bazı alanlardaki yeteneksizlerini, tecrübesizliklerini kimi başarılarıyla gidermeye, yenmeye çalışalım. GATA

55 İYİ BİR MODEL MİYİZ ? Onlar için ne kadar uygun modeliz!...
Dünyadaki en mükemmel aynalar gümüşlenmiş cam parçaları değil, çocuklardır. Onlara baktığınızda kendinizi görürsünüz. Onlar için uygun ortamlar hazırlayıp, fırsatlar verebildik mi? GATA

56 İYİ BİR MODEL MİYİZ ? Çocuklarımız için tutarlı bir ortam oluşturalım.
Sizin davranışlarınız tutarlı olsun ki onlarda tutarlı bir gelişim göstersinler. Çocuklarımızın sorumsuz olduklarından mı şikayetçiyiz?... Çok mu dağınıklar?... Ödevlerini yapmıyorlar mı, tembeller mi?... Çocuklarınızın yalan söylemesinden mi şikayetçisiniz?... Hiç söz dinlemiyorlar mı?... Çocuklara verilen sözler eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Aksi halde çocuğun size olan güvenini ve saygısını yok etmiş olursunuz. GATA

57 MÜKEMMELİYETÇİLİK ! Çocuklarınızı en iyiyi yapmaya motive etmekle onların giriştikleri her işte iyi ve mükemmel olmalarını isteme – bekleme yanlışı arasında ince bir çizgi vardır. Çocuklarımızın hatalar yapabileceklerini düşünelim. Hatalarına karşı esnek olalım. Hata yapmanın normal olduğunu, sizin bile kimi zaman hata yaptığınızı göz önünde bulundurarak yaptıkları hatalarda çocuklarımıza anlayış gösterelim. GATA

58 ÇOCUKLARINIZLA KONUŞURKEN DUYGULARINIZI İÇTENLİKLE İFADE EDİN
Onlara dair korkularınızı, üzüntülerimizi, endişelerimizi olduğu gibi yansıtmak mı daha etkili olur, baskı ve korku içeren ifadelerle onları engellemeye çalışmak mı daha etkili olur?... Okulun, evin dışına çıkarsan bacaklarını kırarım senin!... O çocukla gezdiğini bir daha görmeyeyim!... Odanı dağıtırsan gebertirim!... Bu şekilde giyinemezsin!... Saçını böyle kestiremezsin, bu müziği dinleyemezsin!... GATA

59 Çocuğunuza ayırdığınız zamanlarda sadece ona
ÇOCUKLARINIZA ÖZEL ZAMAN AYIRIN. ÇOCUKLARINIZA AYIRDIĞINIZ ZAMANIN SÜRESİ DEĞİL NİTELİĞİ ÖNEMLİDİR Çocuğunuza ayırdığınız zamanlarda sadece ona ait olun. Sohbet edin. GATA

60 ÇOCUKLARINIZI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE DİNLEYİN
Çocuklarınızı dinlerken; Başka işlerle meşgul olmayı. Çocuğun yüzüne bakın. Onların sözlerini kesip bilgiçlik taslamayın. Çocuklarınızla konuşurken aynı seviyede olun. Jest ve mimiklerinizle onu dinlediğinizi gösterin. Fiziksel temas kurun. Onu konuşmasında cesaretlendirin. Onunla konuşurken bir büyükle konuşuyormuş gibi dikkatli ve özenli olun. Onu anladığınızı belirten ifadelerle geri bildirim sağlayın. GATA

61 ÇOCUKLARINIZI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE DİNLEYİN
“arkadaşının bu davranışı seni üzdü” gibi. Ağlamaya başladıklarında tedirgin olmayın. Zıtlaşmayın ve tartışmayın. Saldırgan tavırlar takınmayın. Yargılamayın ve eleştirmeyin. Savunmaya geçmeyin sadece dinleyin. Gerçekçi ve belirli önerilerde bulunun. Yumuşak bir sesle ve acele etmeden konuşun. Anlatılanlara gülmeyin, çocukları utandırmayın. GATA

62 SORUMLULUKLARI PAYLAŞIN
Sorumluluk ile kendine güven birbirini tamamlayan 2 durumdur. Sorumluluk duygusu gelişmiş olan çocukların kendilerine güvenleri de yüksektir. Çocuk yaptığı her iş, aldığı her sorumluluğun sonunda anne, baba ve aldığı tepkiye göre kendisine güç toplar. Çocuğun yaptığı hiçbir iş beğenilmez, taktir edilmez ve her zaman daha mükemmeli beklenirse çaba harcama, mücadele etme gücü kırılır. “Ne yaparsam yapayım ....memnun edemiyorum” şeklinde düşünmeye başlar. Bu düşünce daha sonra “ben yapamam” inancını doğurur ve çocuk sık sık bu cümleyi kullanmaya başlar. GATA

63 Çocuklarınızda sorumluluk duygusunun gelişmesi için;
Çocuklarınızın yerine her şeyi siz yapmayın. “Sende bu ailenin önemli bir üyesisin, artık bazı işleri yapabilecek hale geldin, senin yardımına ihtiyacımız var” şeklinde mesajlar verin. Çocuklarınıza yaşına ve cinsiyetine uygun sorumluluklar verin. Alabileceği sorumluluklar için birlikte karar verin. Hatta önce kendisinin karar vermesini sağlayın. Bu şekilde çocuk kararlarını kendisinin verdiğini düşünecek ve sorumluluklarını yerine getirmesi daha kolay olacaktır. Alınan sorumlulukları yerine getirebilmesi için önce öğretin. Başardıkça mutluluğunuzu paylaşın, başarılarını ödüllendirin. GATA

64 Çocuklarınızda sorumluluk duygusunun gelişmesi için;
Sorumluluklarını yerine getirmesi için uygun ortamlar hazırlayın. Sorumluluklarını açık ve net bir şekilde ifade edin. Gösterdiği çabayı taktir edin, övün. Zorlayıcı olmayın, baskı uygulamayın. İstediğini giyinebilen, yemeğini baskısız giyen, istediği etkinliği (resim, müzik, spor, ...vb.) yapabilen, hareketlerine katı sınırlamalar getirilmeyen çocuk kişiliğine saygı gösterildiğini düşünecek bu da çocuğun sorumluluk almasını kolaylaştıracak ve başarıyla sonuçlandıracaktır. GATA

65 Çocuklarınızda sorumluluk duygusunun gelişmesi için;
Sorumluluklarını yerine getirmediğinde yaptırımınızı uygulayın. Yaptırımlarınızı sorumlulukları kararlaştırırken belirleyin (sevdiği şeylerden uzaklaştırma, daha fazla sorumluluk yükleme, ...vb.) YAPTIRIMLAR; Yanlış davranışın sonucunda olmalıdır. Hataya uygun ve adil olmalıdır. Çocuk dinlenilmeden uygulanmamalıdır. Yanlış davranış net olarak ortaya konduktan sonra uygulanmalıdır. Sorumluluk almanın avantaj sağladığını, sorumsuz davranmanın avantajlarını kaybettirdiğini bilmelidir. Yaptırım uygulama hiçbir zaman sevgi ve saygı geri çekme şeklinde olmamalıdır. GATA

66 BAŞARI İÇİN GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÇOĞU ÖĞRENİLMİŞTİR
Bir anne babanın çocuklarına olanakları elverdiğince iyi bir eğitim verecekleri kuşkusuzdur. Ancak iyi bir eğitim verebilmek bir bilinç işidir. İyi eğitim özel okullarda, özel öğretmenlerle çok para harcayarak yapılan eğitim anlamına gelmez. Böyle bir eğitim sırasında anne ve baba farkına varmadan çocuğa kendi sorumluluklarını hissettirmiyorsa, büyük bir olasılıkla DAHA FAZLA OLMAK İÇİN DEĞİL, DAHA FAZLA ALMAK İÇİN YAŞAYAN bir çocuk yetiştirecektir ki, başarı güdüsünün böyle bir çocukta uyandırılması güçtür. GATA

67 Çocuklarına sadece derslerle ilgili olarak değil, kişiliklerini iyi bir şekilde geliştirebilmeleri için ölçülü olarak sorumluluk verip onları bağımsız olmaya hazırlayabilen ebeveynlerin çocuklarına baktığımızda gerek okul başarısı gerekse hayat başarısı anlamında çok iyi durumda olduklarını görüyoruz. GATA

68 ÇOCUĞUNUZA BİR YAŞAM VERİLMESİ İÇİN ARACI OLDUNUZ.
ŞİMDİ DE ÇOCUĞUNUZUN ONA SAHİP OLMASINA İZİN VERİNİZ. BU YAŞAMDA NE YAPACAĞINA KENDİ KARAR VERSİN! GATA


"İÇERİK Nasıl bir çocuk yetiştirmek İstiyorsunuz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları