Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etatism in the Turkish Economy

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etatism in the Turkish Economy"— Sunum transkripti:

1 Etatism in the Turkish Economy
Etatism Period War Economy

2 Reasons of the Etatism Policy
External Factors: Great Depression There was rapid industrialization in the USSR. Low export and import prices after the Great Depression

3 Reasons of the Etatism Policy
Domestic Factors: Falls in production and national income Serious falls in exports Foreign exchange bottlenecks Troubles in imports of raw materials Falls in employment

4 Reasons of the Etatism Policy
Domestic Factors: The need for domestic production of previously imported goods Private manufacturers were not successful The reaction to the CHF government in Anatolia

5 Boratav, K. Türkiye’de Devletçilik s.143
“... Yeni gümrük tarifesinin arkasına sığınarak dünya fiyatından birkaç misli yükseğe satan basit ve şımarık bir sanayi türemeye başlamıştı....İşte demir telleri keserek çivi yapan, çiviyi dış piyasa fiyatının on misline satan, milli sanayi olduğu için demir telleri de hammadde diye gümrüksüz sokan şu çivi fabrikası...”

6 Boratav, K. Türkiye’de Devletçilik s.145
“ .... Samsun’a geldiğimiz zaman başka yerde görmediğimiz bir manzara karşısında kaldık: Gece her tarafta fevkalade inzibati tedbirler alınmıştı. İstasyondan itibaren bütün yollar sürgülü askerler tarafından tutulmuştu. Bu suretle askerden ve polisten mada kimseyi görmeden, adeta bir düşman şehrine henüz giren bir kumandan gibi Gazi ve bizler otomobillerle Gazi’nin misafir edileceği konağa geldik.....” (1930)

7 Definition of Etatism Moderates: Radicals:
Government should take action if private entrepreneurs fail to do something Radicals: Government must do everthing that ensures public interest

8 Etatism in Turkey State-owned business enterprises
The establishment and control of the economic life

9 Etatism in Turkey 1932: The Soviet Committee headed by Prof. Orlof prepared the first report 1934: This report was accepted as the “First Five Year Industrialisation Plan”

10 Etatism in Turkey First Five Year Industrialisation Plan:
Covers the period Industrial production must be based on agricultural products and natural resources Only exception: Industries that will provide high benefit to the society To substitute imports of consumption goods by domestic production The location of industry: Must be near to the natural and labor resources Priority given to: Textile, mining, paper, chemistry, glass and glassware, cement.

11 Etatism in Turkey Second Five Year Industrial Plan: 1939- period
Aim was to produce intermediate and investment goods Could not be put into practice because of the WWII

12 Etatism in Turkey It was financed by domestic resources (taxes)
High-technology Production costs were low (limited worker rights) Complements and encourages private sector Import substitution (consumption goods)

13 Etatism in Turkey: Results
Industrialisation started Balanced budget Trade surplus except 1938 Foreign firms that have privileges were liquidated Railways were nationalized State Economic Enterprises: Sümerbank, Etibank, Denizcilik Bankası etc.

14 Agriculture Distribution of state land Area planted increased
1932/1938: Turkish Grain Board Prices were volatile (domestic terms of trade) Tax burden on agriculture

15 Mining and Energy Importance given
1935: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) The institute was made responsible of carrying out the necesarry studies, chemical and technological analysis, in order to search and to find mining and stone beds, and then to determine whether they are appropriate for operation or not, and also to educate engineers, assisting personnel and qualified employers for the sector. 1935: Etibank Mines were nationalized 1940: First oil well in Raman Not efficient Electricity production was deficient and costs were high.

16 Industry Domestic demand was satisfied by domestic production
Most successful industries: Textile (80% of domestic demand) Sugar (No need for imports) Cement (exported) Iron-steel Average number of workers: 1933: 47; 1939:84 Problems: Increased import demand Agriculture-industry competition

17 International Trade Infant-industry argument Clearing agreements
Trade surpluses except 1938 1934: Foreign Trade Office Terms of Trade were against Turkey

18 International Trade (million TL)
Year Exports Imports Balance 1933 96,2 74,7 21,5 1938 144,9 149,8 -4,9 1939 127,4 118,2 9,2 1945 218,9 126,2 92,8

19 National Income National income increased by 9% on average
Pre-war period: Agriculture, Industry Post-war period: Services Income distribution problems

20 1940-1945 Period War economy State of war: Loss of labor force
Reduced agricultural production Reduction in tax revenues Reduced imports Increased military expences

21 Capital Resources Money supply: Pre-war period: Post-war period:
Rate of increase ≈0,5 % annual GDP Growth >5-6 % annual No inflation Post-war period: 483,3 % increase Inflation

22 Capital Resources Budget: Pre-war period: Post-war period:
Budget surpluses 70% indirect taxes Post-war period: Increase in direct taxes New taxes: Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi Rise in government expenditures

23 Measures 1940: National Protection Law 1940: Trade Office
1942: Wealth tax (Varlık Vergisi) Law No: 4305 “İktisadi şartların darlığından doğan güçlükleri istismar ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile mütenasip vergi vermeyenleri istihdaf etmekte ve içinde bulunduğumuz fevkalade vaziyetin icap ettirdiği fedakarlığa bunları da … iştirak ettirmek maksadını gütmektedir. Mükelleflerin mali (güçlerini) …halk mümessillerinden terekküp eden komisyonlar tayin edecektir.” (K. Boratav s.343) 1944: Soil Products Tax (Toprak Mahsulleri Vergisi)

24 Money supply increased
Inflation Money supply increased Production decreased Inflation

25 Inflation To cope with inflation: Price controls
Government purchased agricultural products at low prices Distribution of basic intermediate goods was done by government


"Etatism in the Turkish Economy" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları