Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ 20.04.2015 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ 20.04.2015 1."— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ 20.04.2015 1

2 AĞLARIN KISA TARİHÇESİ 20.04.2015 2  1969 yılında, ABD’de, savunma gayesiyle kurulan bir merkez, ARPANET adıyla bir bilgisayar ağını hazırladı. Bu hususta araştırma yapan strateji uzmanları, bu ağ yardımıyla görüşüp fikir alışverişi yapıyorlardı.  1972’de bu ağ, bir konferans aracılığıyla kamuoyuna tanıtıldı.  1980 tarihine kadar birçok hususi ağ ortaya çıkmıştı. Bu tarihte farklı ağların birbirleriyle irtibat kurmasına izin veren protokol imzalandı. ABD’de faaliyetler sürerken, Avrupa ve Uzak Doğu’da da, özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri stratejik resmi kurumlar arasında bilgisayar ağları teşekkül etmeye başlamıştı.  1983’de ARPANET, askeri ve sivil iki ağa ayrıldığında ortaya çıkan ferdi ağların bütününü ifade etmek için “Internet” ismi teklif edildi.

3 BİLGİSAYAR AĞLARI NEDİR? Bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlanarak bilginin iletildiği ve paylaşıldığı yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı sadece bakır teller aracılığıyla olmaz: fiber optik kablolar, kızıl ötesi dalgalar, iletişim uyduları ve vs. de kullanılabilir. 20.04.2015 3

4 BİLGİSAYAR AĞLARI NEDEN VAR? 20.04.2015 4 Veri Paylaşımı? Bilgisayar Kaynaklarının Paylaşımı? Haberleşme? Merkezi Yönetim? Ortak Çalışma Grupları? Yüksek İşlem Hızının Sağlanması?

5 SORULAR? 5 A) Veriler nasıl kodlanacak? Örneğin bir “A” harfi nasıl bir elektriksel işarete dönüştürülebilecek? B)Bir bilgisayar, başka bir bilgisayarın kendisine veri göndermek istediğini nasıl anlayacak? C) Bir bilgisayar öteki bilgisayarın kendisine ne kadar veri gönderdiğini nasıl bilecek? D) Verilerin iletilirken bozulma ihtimaline karşı ne yapılabilir? E) Veri iletiminin denetimi nasıl olacak? F) Çok bilgisayarın olduğu bir ağda veriler doğru bilgisayarı nasıl bulacak? G) Aynı hattan nasıl daha fazla sistem haberleşebilir ?

6 VERİ HABERLEŞMESİ vericialıcı İletişim Ortamı Kaynak SistemHedef Sistem

7 VERİ HABERLEŞMESİ 20.04.2015 7 Bilgisayar ortamında veri haberleşmesi, sayısal kodlama ile yapılır. Aktarılan veri, 0 ve 1 biçiminde sayısal olarak kodlanarak aktarılır. Böylece, bilgisayar terminolojisinde veri haberleşmesi, sayısal olarak kodlanmış bir bilginin bilgisayarlar arasında değiş tokuşu olarak açıklanabilir. Verilerin, bilgisayar ağları üzerinden aktarılabilmesi için bir dizi işlem görmesi ve denetimlerden geçmesi gerekir. Yerine getirilmesi gereken bu işlemler, farklı düzeylerde gerçekleşir ve oldukça karmaşık uygulamalar gerektirebilir. Bu işlemler ve denetimler bütünü, veri iletişim sistemini oluşturur.

8 Bilgi Taşıyan Sinyaller 20.04.2015 8 Herhangi bir kaynakta oluşturulan bilgi, veri iletişimini sağlamak üzere elektromanyetik sinyale dönüştürülür, sonra uygun bir iletişim ortamı üzerinde taşınarak yayılır ve alıcısına ulaştırılır. Elektromanyetik sinyali alan alıcı, bu sinyalden özgün bilgiyi yeniden üretir. Bir elektromanyetik sinyal, sürekli (continuous) ya da ayrık (discrete) olabilir. Sürekli sinyaller analog, ayrık sinyaller ise sayısal sinyallerdir. Sürekli sinyalin kuvveti zaman içinde sürekli ve akıcı bir biçimde değişir. Ayrık sinyalin kuvveti belli bir zaman dilimi içerisinde sabit bir düzeyde kalır, sonra başka bir düzeye değişir.

9 SAYISAL SİNYAL KODLAMA TEKNİKLERİ 9  Unipolar – Tek kutuplu Kodlama Tek bir voltaj seviyesi bulunmaktadır.

10 10 Mesafe kısa olduğu için makine içi haberleşmelerde kullanılır.  Unipolar – Tek kutuplu Kodlama

11 SAYISAL SİNYAL KODLAMA TEKNİKLERİ 11  Non-Return to Zero (NRZ) – Sıfıra Dönmeyen Kodlama V0 3V -3V 0001 1010 1 Bipolar – Çift Kutuplu Kodlama Çift Voltaj seviyesi kullanılmaktadır. Bir biri ardına gelen o’lar ve 1’ler problem yaratmaktadır. RS-232D ara yüzü bu kodlamayı kullanmaktadır.

12 SAYISAL SİNYAL KODLAMA TEKNİKLERİ 12  Non-Return to Zero Inverted (NRZI) – Ters Sıfıra Dönmeyen Kodlama Bipolar – Çift Kutuplu Kodlama Çift Voltaj seviyesi kullanılmaktadır. Sadece bir biri ardına gelen o’lar problem yaratmaktadır. V0 3V -3V 0001 1010 1

13 SAYISAL SİNYAL KODLAMA TEKNİKLERİ 13  Return to Zero – Sıfıra Dönen Kodlama Bipolar – Çift Kutuplu Kodlama Çift Voltaj seviyesi kullanılmaktadır.

14 SAYISAL SİNYAL KODLAMA TEKNİKLERİ 14  Manchester Kodlaması Bipolar – Çift Kutuplu Kodlama Çift Voltaj seviyesi kullanılmaktadır. V0.85V -.85V 0110.1  s

15  Manchester Kodlaması

16 ASCII KOD TABLOSU 16

17 17 BinaryOctDecHexAbbrPR [a] [a] CS [b] [b] CEC [c] [c] Description 000 0000000000NUL ␀ ^@\0Null character 000 0001001101SOH ␁ ^AStart of Header 000 0010002202STX ␂ ^BStart of Text 000 0011003303ETX ␃ ^CEnd of Text 000 0100004404EOT ␄ ^DEnd of Transmission 000 0101005505ENQ ␅ ^EEnquiry 000 0110006606ACK ␆ ^FAcknowledgment 000 0111007707BEL ␇ ^G\aBell 000 1000010808BS ␈ ^H\bBackspace [d][i] 000 1001011909HT ␉ ^I\tHorizontal Tab 000 1010012100ALF ␊ ^J\nLine feed 000 1011013110BVT ␋ ^K\vVertical Tab 000 1100014120CFF ␌ ^L\fForm feed 000 1101015130DCR ␍ ^M\rCarriage return [h] 000 1110016140ESO ␎ ^NShift Out 000 1111017150FSI ␏ ^OShift In 001 00000201610DLE ␐ ^PData Link Escape 001 00010211711DC1 ␑ ^QDevice Control 1 (oft. XON)XON 001 00100221812DC2 ␒ ^RDevice Control 2 001 00110231913DC3 ␓ ^SDevice Control 3 (oft. XOFF)XOFF 001 01000242014DC4 ␔ ^TDevice Control 4 001 01010252115NAK ␕ ^UNegative Acknowledgement 001 01100262216SYN ␖ ^VSynchronous Idle 001 01110272317ETB ␗ ^WEnd of Trans. Block 001 10000302418CAN ␘ ^XCancel 001 10010312519EM ␙ ^YEnd of Medium ASCII TABLODAKİ BAZI KODLAR VE AÇIKLAMALARI

18 20.04.2015 18 EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code = Genişletilmiş İkilik Kodlu Ondalık Değişim Kodu IBM tarafından kullanılan bir karakter kümesidir.

19 BİLGİ AKIŞI HIZINI BELİRLEYEN ETMENLER Örneğin, 4 düzeyli voltaj kullanımı demek ;her seviyeyi ayrı ayrı iki bit ile kodlayabilmemiz demektir. (00 = level A, 01= level B, 10= level C, 11 = level D). Bu şu anlama gelir;sembol durumunu her değiştirişimizde, iki bitlik bir bilgi iletilir. (İkili işaretlemede bir bitlik bilgi iletiliyordu.) Böylece verilen bir bandgenişliğinde bilgiyi iki kat daha hızlı iletmiş olduk.Veya aynı iletim hızında bandgenişliğini yarıya indirmiş olduk. Tek Kabloda Çoklu-Düzey İşaretleme: Kanal boyunca veri iletiminin ikili (iki sembol durumu 1,0) olması gerektiği gibi bir sınırlama yoktur.İşaretleme herhangi sayıda voltaj düzeyinde veya sembol tipinde olabilir.

20 Çoklu-Düzey İşaretleme 20

21 Çoklu-Düzey İşaretleme 21 Bit ve Sembol arasındaki ilişki Günümüzde modemler tasarlanırken ikili işaretleme (binary) kullanımı artık çok seyrekleşti.Çünkü aynı bandgenişliği ile daha hızlı iletişim sağlamak varken daha yavaş hızda haberleşmek verimi düşürmekten ibaret.Modern dial-up modemlerde 1024 işaretleme durumu ve/veya üzeri kullanılıyor. Sembol durum sayısını basit bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. M = 2 n sembol durumu n:bit sayısı Örneğin, 3 bitten oluşan bir grubun ifade edebileceği durum sayısı: M = 2 3 = 8 dir. (000,001,010,011,100,101,110,111) 4 bit için M = 2 4 = 16 sembol durumu 5 bit için M = 2 5 = 32 sembol durumu Ve bu şekilde devam eder.1024 sembol durumu için ihtiyacımız olan bit sayısı 10 dur.

22 Çoklu-Düzey İşaretleme 22 A şekli kodlanacak olan ikili bilgi kaynağını gösteriyor. B şekli çoklu düzey işaretleşmeyi gösteriyor.

23 Çoklu-Düzey İşaretlemenin Dezavantajları 23 -Gürültüye daha fazla duyarlıdır. - Alıcıda ve vericide daha karmaşık sistemler gerektirir.

24 BİLGİ AKIŞI NE KADAR HIZLI OLABİLİR 24 Dijital bilgiyi bir kaynaktan (örneğin,bir bilgisayar) diğer bir hedefe (örneğin bir yazıcı) göndermek gereksinimi duyuyoruz.Bilgimizin 1000000 bitten oluştuğunu kabul edelim.Bu bilgiyi haberleşme ağından en çabuk ne kadar sürede gönderebiliriz? 1 saniyeden daha fazla? 1 milisaniyeden daha fazla? Anında?

25 BİLGİ AKIŞI NE KADAR HIZLI OLABİLİR 25 Bilgi İletim Hızı Veri kanalındaki bilgi iletim hızı ;bitlerin kaynaktan (verici) hedefe (alıcı) iletim hızıdır. Bilgi iletim hızının birimi --> bps=bit /saniye'dir Soru1 Örneğin her 6 ms de 6 bitlik bilgi gönderiliyorsa, Bilgi iletim hızı = 6 bit / 6 ms = 1000 bit/saniye [1sn=10 3 ms] Soru 2 Kanalın bilgi kapasitesi 2400 kbps ise, 1Mbyte'lık bir bilgiyi iki bilgisayar arasında iletmemiz ne kadar zamanımızı alır? Soru 3 Bir haberleşme sisteminde bir sembol iletiminde 4 bit kullanılıyor. Sistemin 4 bitlik iletişim için kanal kapasitesi 9600 bps ise bilgi iletim hızı nedir?

26 HATTIN KAPASİTESİ 26 Hatasız bir haberleşme için Shannon-Hartley kapasite sınırı: Kanal Kapasitesi C = B.log 2 (S / N + 1) bit/saniye B: Hattın band genişliği S/N: İşaret gücünün gürültü gücüne oranı Örnek : 4 KHz bandgeniğliğine sahip ve güç yoğunluk spektrumu olan bir gürültülü kanal için alıcıda alınması gerekli olan sinyalin gücü 0.1 mW. Kanalın kapasitesini hesaplayız. B= 4000 Hz S = 0.1 (10- 3 ) W N=B.ç =2. 10- 12.4000 = 8. 10- 9 W S/N = 1.25 * 104 Denkleme göre C= 54.44 * 103 b/s


"BİLGİSAYAR AĞLARI VE VERİ HABERLEŞMESİ 20.04.2015 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları